Aktivnosti

Rešenje postupaka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u J.P. „Aerodrom Niš“

20. 04. 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u J.P. „Aerodrom Niš“, zaključenjem Kolktivnog Ugovora kod poslodavca.U toku su kolektivni radni sporovi u RTB BOR-GRUPA RBB BOR, J.P. Toplifikacija Požarevac, Specijalnoj bolnici „Čigota“ Čajetina. U toku je devet individualnih sporova čiji je predmet zlostavljanje na radu.