Aktivnosti

Sastanak sa delegacijom Republike Srpske

28. 12. 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija iz Republike Srpske, iz Agencije za mirno rješavanje radnih sporova iz Banja Luke. U delegaciji iz Republike Srpske su bili direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Velibor Mikač i Jovana Borjan Lazuta viša stručna saradnica za mirno rješavanje radnih sporova.

U fokusu sastanka bila je saradnja Agencija, razmena iskustava i dobrih praksi posebno u oblasti zaštite od zlostavljanja na radu i mobinga. Razlog za navedeno je što je u Republici Srpskoj nedavno usvojen Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, dok u Republici Srbiji imamo preko deset godina iskustva u ovoj materiji.

Takođe, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je iskoristila priliku da kao pionir u implementaciji informacionog sistema za vođenje postupaka kolege iz Republike Srpske upozna sa funkcionalnostima i prednostima korišćenja istog.

Mikač i Lazović su se saglasili da je nastavak i produbljivanje inače uspešne višegodišnje saradnje u interesu obe Agencije ali i građana Republike Srbije i Srpske.

U cilju daljeg razvoja odnosa Agencija, postignuta je saglasnost o potrebi održavanja zajedničkih obuka, okruglih stolova, konferencija i periodičnih sastanaka u narednom periodu, na kojima bi se razgovaralo o relevantnim praksama i svim aktuelnim temama iz oblasti rada.