Aktivnosti

SSSS za granu građevinarstva dodelio Plaketu u znak priznanja Agenciji

13. 12. 2022.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, dodeljena je Plaketa za doprinos socijalnom dijalogu i uspešnu saradnju od strane Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, na sednici Republičkog odbora ovog sindikata koja je održana 13. decembra 2022. godine u Beogradu.

Predsednik sindikata, Saša Torlaković, uručio je ovom prilikom Agenciji plaketu za uspešnu saradnju sa SRGIGMS. Uz zahvalnost Agenciji za do sada učinjeno on je istakao značaj proširenja saradnje i intenziviranja aktivnosti kako bi se članovi sindikata u što većem broju usmeravali da sve nastale radne sporove rešavaju mirnim putem.

Prisutnima je dosadašnji rad i nadležnosti Agencije predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne i stručne poslove u Agenciji. Ona je, uz poseban osvrt na primere iz dosadašnje prakse, podsetila učesnike na sve prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi.

Skupu su prisustvovali i predsednik SSSS Ljuba Orbović, Dule Vuković, državni sekretar u Ministarstvu građevine Dragan Stevanović, direktor uprave za bezbednost i zdravlje na radu Dunja Radojičić i brojni predstavnici ovog sindikata.