Aktivnosti

Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu u tradicionalnoj poseti

29. 11. 2023.

Tradicionalna poseta studenata završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji slušaju predmet radno pravo, Agenciji, realizovana je 29. novembra 2023. godine u Palati Srbija. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Događaj je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je iskazao zadovoljstvo zbog dugogodišnje saradnje koja postoji između Agencije i ove visokoškolske institucije. On je istakao da su vrata Agencije otvorena za studente koji žele da se u svojim stručnim radovima bave institutom mirnog rešavanja radnih sporova, kao i onima koji žele da realizuju stručnu praksu u Agenciji.

Studenti su, kroz izlaganje, mogli da se upoznaju sa pravnim okvirom u kome Agencije posluje, njenim nadležnostima, uporednom praksom i statistikom. U nastavku, Lazović je govorio o aktuelnostima vezanim za rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnim sporova.

Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji, upoznala je studente sa primerima iz dosadašnje prakse rada Agencije. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka. Sa procesima digitalizacije i digitalne transformacije u Agenciji učesnike je upoznala Jelena Golubović, savetnik u Agenciji.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.