Aktivnosti

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili Agenciju

21. 12. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, u sredu, 21. decembra 2022. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Posetu je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prof. dr Ljubinki Kovačević na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu saradnju, kontinuiranu podršku u obukama miritelja i arbitara i stručno konsultovanje u radu. U nastavku, on je studente upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu.

Primere iz prakse rada Agencije studentima je predstavila Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.