Aktivnosti

Studijska poseta Federalnoj službi za mirenje i posredovanje SAD prva aktivnost ka unapređenju saradnje

04. 07. 2023.

Delegacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Međunarodne organizacije rada, boravila je u studijskoj poseti Federalnoj službi za mirenje i posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (FMCS) od 26. do 30. juna 2023. godine. Ova poseta je organizovana u cilju razmene dobrih praksi, kao i identifikovanja mogućih oblasti za unapređenje i razvoj kapaciteta Agencije. FMCS je izabran kao partner jer je direktno doprineo osnivanju Agencije pre 19 godina, uvodeći u Republici Srbiji mehanizam alternativnog rešavanja radnih sporova u skladu sa svojom velikom praksom i iskustvom. Ova poseta je realizovana zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Federalna služba za mirenje i posredovanje, osnovana je 1947. godine na osnovu tzv. Taft-Hartlijevog zakona, kao nezavisna agencija čija je misija očuvanje i promovisanje mira i saradnje između sindikata i poslodavaca. Sa sedištem u Vašingtonu i još šest regiona koji obuhvataju preko 60 terenskih kancelarija, ova federalna služba pruža usluge medijacije i rešavanja konflikata u industriji i vladinim agencijama.

Naša delegacija je imala priliku da se sastane sa direktorom FMCS-a, gospodinom Havijerom Ramirezom, i detaljnije upozna sa organizacionim, strukturnim i strateškim sistemima agencija za alternativno rešavanje sporova. Cilj sastanaka bio je da se prouče i uporede sistemi rešavanja sporova u SAD-u i Srbiji, identifikuju koristi i dobre prakse, kao i razvoj internih procesa. Direktor Ramirez je nakon uvodne prezentacije obimnog zakonodavstva o alternativnom rešavanju sporova u SAD-u otvoreno podelio misiju i viziju FMCS-a, njihove izazove i načine na koje pokušavaju da ih prevaziđu. Pored ovog sastanka, delegacija RAMRRS-a imala je priliku da razgovara sa komesarom FMCS-a, Bet Šindler, zamenicom direktora terenskih operacija, i komesarom FMCS-a, Valterom Darom, menadžerom terenskih operacija, o konkretnim postupcima u FMCS-u (ceo tok), rutiranje i dodeljivanje slučajeva, evaluacija rada medijatora i arbitara, upravljanje performansama i profesionalni razvoj medijatora i arbitara, tehnologije koje koriste, kako tokom medijacije (interno i za potrebe izveštavanja), organizacija tima (sastanci sa članovima tima), ulozi u zajednici.

Dalji sastanci sa medijatorima i arbitrima FMCS-a takođe su bili veoma produktivni, a delegacija je saznala o mnogim alatima i tehnikama koje koriste, koje su vrlo napredne i moderne. Medijatori i arbitri FMCS-a podelili su nedavne primere svojih slučajeva, stavljajući naglasak na važnost izgradnje odnosa sa sindikatima i zajednicama, kao i na svakodnevnu komunikaciju s njima. Imali smo zadovoljstvo da slušamo iskustva Dejvida Talera, šefa Međunarodnih poslova FMCS, Pita Svensona, Menadžera Kancelarije za prevenciju sukoba, Artura Prlstejna, Direktora Kancelarije za arbitražne usluge u FMCS-u, (koji je održao prvu obuku za arbitre u Srbiji pre 20 godina) i mnoge druge. Specijalna poseta je organizovana Regionalnoj kancelariji FMCS-a u Njujorku, gde smo slušali iskustva Pita Donatela Menadžera operacija Region 1 (severoistok SAD), kao i medijatora Nelsona Rivera i Karlosa Tate.

Pored FMCS, delegacija je posetila i upoznala se sa nadležnostima i praksom Nacionalnog odbora za posredovanje, Nacionalnog odbora za radne odnose i Komisije za jednake uslove zapošljavanja.

Delegaciji je posebnu čast ukazao Nj.E. Marko Đurić, ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama koji je organizovao prijem i izrazio zainteresovanost i podršku za ovaj vid razmene iskustava i saradnju između naše dve zemlje.

Članovi delegacije su bili direktor Agencije Ivica Lazović, koji je domaćine upoznao sa našom praksom i načinom organizacije, Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne poslove, Miloš Prokić, savetnik u Agenciji, Jovan Protić, ILO nacionalni koordinator za Srbiju i Jovana Spaić Erdeljan, menadžer projekta ILO-a.

Ova poseta je prva aktivnost ka unapređenju saradnje između dve agencije koje dele mnoge sličnosti i poslužiće kao osnova za podizanje kapaciteta RAMRRS.