Aktivnosti

Studijska poseta tripartitne delegacije iz Albanije

04. 05. 2023.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je od 3. do 4. maja 2023. godine tripartitna delegacija iz Republike Albanije, koju su činili dva predstavnika reprezentativnih sindikata (Konfederacija sindikata i Ujedinjeni nezavisni sindikati), dva predstavnika poslodavaca (Biznis Albanija), dva predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije koji su zaduženi za socijalni dijalog i radne odnose i predstavnica Međunarodne organizacije rada u Albaniji Dorina Nika.

Tripartitna studijska poseta je imala za cilj da se gosti iz prve ruke upoznaju sa iskustvima stalne, posvećene i specijalizovane institucije za rešavanje sporova na jednom mestu, koja rešava individualne i kolektivne sporove. Naša Agencija je izabrana kao ciljna institucija za studijsku posetu zbog svog mandata koji se bavi individualnim i kolektivnim sporovima i kombinovane ekspertize od skoro 20 godina.

Sa praksom Agencije goste je upoznao direktor, a o finansiranju Agencije i miritelja i arbitara, govorile su Dragana Andonovska rukovodilac Grupe za pravne poslove i Biljana Stojić, rukovodilac Grupe za finansijske poslove. O digitalizaciji u radu Agencije, elektronskoj bazi podataka, promotovnim aktivnostima i upravljanju kvalitetom, govorio je Miloš Prokić, savetnik.

Gosti su se upoznali i sa radom miritelja i arbitara u direktnom razgovoru sa Zoricom Radović i prof. dr Bojanom Urdarevićem, ali i sa iskustvima korisnika kroz razgovor sa predsednikom Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije Sašom Torlakovićem.

Poseta je bila deo projekta „Pristup pravdi u radnim sporovima kroz posredovanje i mirenje“ koji sprovodi MOR uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a koji pruža podršku albanskim tripartitnim konstituentima u reviziji postojećeg sistema mirnog rešavanja radnih sporova i osmišljavanju mera za povećanje njegove efikasnosti i dometa.

Nakon ove posete, formiće se radna grupa koja će izraditi predlog za osnivanje specijalizovane Agencije za radne sporove u Albaniji. Biće to treća Agencija koja nastaje po uzoru na našu Agenciju, pored Agencije za mirno riješavanje radnih sporova Crne Gore i JU Agencije mirno riješavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). Veoma nas čini ponosnim činjenica da je naš model rešavanja radnih sporova postoji interesovanje u regionu i da možemo da podelimo svoje iskustvo i dobru praksu.