Aktivnosti

Subregionalna tripartitna konferencija u Torinu

10. 12. 2013.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Dejan Kostić boraviće u Torinu u Italiji, na poziv Međunarodne organizacije rada, u sastavu petočlane delegacije, koju čine socijalni partneri, radi učešća na Subregionalnoj tripartitnoj konferenciji za jačanje Instituta za rešavanje radnih sporova u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ova Konferencija i učešće naše delegacije na njoj, imaće veliki značaj za unapređenje rada Agencije, kao i jačanje ideje o medijaciji i arbitraži u rešavanju radnih sporova u Srbiji.