Aktivnosti

Učešće Agencije na sindikalnim skupovima

16. 05. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na skupovima koji su održani u Ivanjici 14. maja u organizaciji Granskog sindikata prosvetnih radnih Srbije „Nezavisnost“ , zatim u Velikom Gradištu od 11. – 13. maja u organizaciji Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije (SSSS) i učestvovala je na VII kongresu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) 21 maja. Na navedenim skupovima sindikalni predstavnici su mogli da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na međunarodnom skupu koji je održan u Velikom Gradištu (Srebrnom jezeru) sa temom „Radno pravo i socijalni dijalog na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj Uniji“ o podršci koju Agencija pruža sindikatima kroz institut mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova govorila je Dejana Spasojević Ivančić, dugogodišnji miritelj i arbitar Agencije. Na seminaru su govorili i Leticija Baldan, međunarodni sekretar Sindikata građevinarstva i enegretike Belgije, Gijs Lokhorst, pregovarač za kolektivni ugovor za građevinarstvo iz Holandije, kao i Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i mnogi drugi.

Na seminaru Granskog sindikata prosvetnih radnih Srbije „Nezavisnost“ pod nazivom „Mirno rešavanje radnih sporova“, koji je održan u Ivanjici, prisutne je sa radom Agencije, uz poseban osvrt na mobing i uznemiravanje na radu, upoznala Dragana Andonovska, viša savetnica u Agenciji. O prednostima rešavanja radnih sporova pred Agencijom u odnosu na vođenje postupaka pred sudom govorile su Milica Radivojević, Nataša Arsić Jelić i Danijela Koštan Kovačević, miriteljke i arbitarke Agencije. U nastavku skupa učesnici su imali priliku da se kroz interaktivnu simulaciju i radionicu upoznaju sa celim postupkom mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na VII kongresu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) direktor Agencije Ivica Lazović učestvovao je kao gost i u uvodnom obraćanju najavio veću saradnju i bar jednu obuku za članstvo ovog sindikata o benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.