Aktivnosti

Učešće na okruglom stolu „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“

01. 03. 2024.

Na okruglom stolu pod nazivom „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“, koji je održan 1. marta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je mogućnosti za zaštitu radnika od diskriminacije kroz postupke koji se vode pred Agencijom. Debata je organizovana a u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) od strane Fondacije Centar za demokratiju.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović upoznao je učesnike debate sa delokrugom rada Agencije i ukazao na ulogu koju ona ima u zaštiti radnika od diskriminacije. On je istakao značaj vasudskih mehanizama zaštite radnih prava kojima se omogućava da se postupci reše brzo i efikasno. Istovremeno Lazović je podvukao da Agencija angažuje značajne resurse kako bi radnike i sindikate upoznala sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova stavljajući akcenat na mobing i diskriminaciju koji često nisu prepoznati s njihove strane.

Pored predstavnika Agencije u diskusiji su učestvovali i Nataša Vučković ispred organizatora, Kirsten Schönefeld iz Fondacije Fridrih Ebert, Danijela Ristovski iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Sanela Bahtijarević ispred Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), predstavnici sindikata kao i nevladinog sektora.