Aktivnosti

Unapređeni kapaciteti miritelja i arbitara nakon trodnevnog treninga u Sokobanji

12. 02. 2024.

Obuka za veštine javnog nastupa i podizanje vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja je održana od 7. do 9. februara 2024. godine u Sokobanji imala je za cilj podizanje kapaciteta komunikacionih veština miritelja i arbitara i zaposlenih u Agenciji. Trodnevna obuka realizovana je u okviru projekta “Obezbeđenje adekvatnih žalbenih mehanizama za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji“, koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz realizaciju Međunarodne organizacije rada (MOR).

Ovoj obuci prisustvovalo je preko 60 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona, Republike Srpske (Bosne i Hercegovine) i Republike Severne Makedonije. Ovo je tek druga obuka od osnivanja Agencije koja se realizuje na masovan način i van sedišta, zahvaljujući finansijskoj i logističkoj podršci navedenih projektnih partnera.

U delu programa koji je realizovao predavač dr Ivan Jeftović učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne vežbe savladaju veštine javnog nastupa. Oni su stavljani u razne uloge tipične za radne sporove i podsticani da sagledaju probleme iz svih uglova. U drugom delu programa prisutnima je predstavljen pristup komunikacijama na strateški način od strane eksperata iz Agencije za komunikacije i odnose sa javnošću „PR Mind“ Maje Dželatović i Sonje Nenić Andreev. Tokom ovog segmenta miritelji i arbitri su upoznati sa aktivnostima koje oni sami mogu da sprovedu kako bi predstavili svoj rad lokalnoj zajedinici, a što je jedan od važnih komunikacionih ciljeva Agencije.

Svi učesnici ove odlične obuke su dobili priliku da aktivno učestvuju u diskusijama, da daju svoje komentare i iznesu svoja zapažanja, a sve sa ciljem da se Agencija približi što većem broju građana i da bude i dalje ključna institucija za brzo, efikasno i besplatno rešava radnih sporova, od mobinga i diskriminacije preko raznih materijalnih sporova do izmene i primene kolektivnog ugovora.