Aktivnosti

Uručeni sertifikati MOR i plakete Agencije na završnoj obuci

17. 12. 2021.

Dana 17. decembra održana je završna obuka za miritelje i arbitre u 2021. godini na kojoj su uručeni sertifikati Trening centra Međunarodne organizacije rada učesnicima obuke od 6. do 8. oktobra kao i plakete za doprinos razvoja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova socijalnim partnerima.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i pravni institut mirnog rešavanja radnih sporova je u stalnom razvoju u našoj zemlji, istakao je direktor Agencije Ivica Lazović, i naglasio da možemo da se pohvalimo podrškom socijalnih partnera, pre svega reprezentativnih sindikata i poslodavaca, ali i treće strane socijalnog dijaloga, Republike Srbije, koja doprinos pruža pre svega preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Plakete su uručene predsednici Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, Čedanki Andrić, predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavu Orboviću i predsedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću. Uručenje plaketa je planirano i resornoj ministarki za rad profesorki doktorki Dariji Kisić Tepavčević koja je sprečena da prisustvuje na današnjem skupu, te će njoj plaketa biti uručena naknadno, a u ime profesorke Kisić Tepavčević prisutnima se obratila državna sekretarka dr Stana Božović. Ona je pozdravila učesnike i naglasila značaj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kao velikog civilizacijskog dostignuća.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima govorio je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić, a nakon njega je prvi blok obuke održao prof. dr Bojan Urdarević. Predstavnica IDC Milena Šoškić je upoznala prisutne sa planiranim aktivnostima u narednom periodu. O rešavanju konflikata sa psihološkog aspekta govorila je Aleksandra Stanković, a o najnovijoj sudskoj praksi govorila je sudija Ustavnog suda Lidija Đukić.