Aktivnosti

Usvojen Akcioni plan

01. 07. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova usvojila je 01. jula Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan je rezultat šestomesečnog procesa CAF obuke koja je realizovana od strane konsultanata EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“. Ovim planom definisane su aktivnosti koje će Agencija u narednom periodu sprovesti sa ciljem podizanja kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/