Aktivnosti

Usvojen Program stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu

01. 02. 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2019. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su realizacije dve interaktivne obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2019. godine organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) kao i udruženja građana kao što je Inicijativa za razvoj i saradnju.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja za 2019. godinu