Aktivnosti

Validaciona radionica MOR-a povodom Konvencije 190

13. 07. 2021.

U utorak 13. jula 2021. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte je u Beogradu organizovala Validacionu radionicu uporedne analize zakonodavstva Republike Srbije o nasilju i zlostavljanju u svetu rada sa odredbama Konvencije MOR-a 190, a na kojoj je bila uključena i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. O Konvenciji 190 o nasilju i zlostavljanju u svetu rada su govorili Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR, Valentina Beghini, viši tehnički savetnik MOR u Ženevi, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog MOR u Budimpešti i prof. dr Bojan Urdarević, eksterni saradnik MOR i miritelj Agencije.

Međunarodna konferencija o radu, usvojila je 21. juna 2019. Konvenciju o eliminaciji nasilja i zlostavljanja u svetu rada (br. 190) i njenu prateću Preporuku (br. 206). Usvojene konvencije se dostavljaju svim članovima MOR na ratifikaciju, a ako je u pitanju preporuka ona se dostavlja na razmatranje da bi se primenila u formi nacionalnog zakona ili nekoj drugoj formi. Ratifikacija predstavlja diskreciono pravo svake države da u celosti, uslovno ili delimično ratifikuje konvenciju, odbije ratifikaciju ili ne izvrši ratifikaciju.

Prtezentacije sa radionice možete pogledati OVDE i OVDE.