Aktivnosti

Važan korak ka potvrdi kvaliteta

13. 06. 2023.

Nakon godinu dana implementacije sistema upravljanja kvalitetom za državnu upravu - CAF (Common Assessment Framework), odnosno zajedničkog okvira za samoprocenu, Agencija je aplicirala za prestižnu oznaku „Efikasan korisnik CAF-a“ kod Regionalnog centar za upravljanje kvalitetom (RQMC) Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Pravo na dodelu ove oznake se ostvaruje nakon uspešno sprovedenog postupka eksterne povratne informacije (PEF) kojim se obezbeđuje standardizovana primena ove oznake širom Evrope.

U okviru Postupka eksterne povratne informacije (PEF) za oznaku “Efikasan korisnik CAF-a”, dana 13. juna 2023. godine Agenciju su posetili Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) Dalibor Ćopić iz Agencije za javnu upravu Republike Srpske (BiH), Kenan Avdagić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, PARCO i Philip Parzer iz KDZ Austrija kao posmatrač.

Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) u poseti Agenciji su obavili više razgovora sa zaposlenima u Agenciji, ključnim korisnicima usluga Agencije, socijalnim partnerima i državnom upravom i pozitivno ocenili implementaciju CAF-a u našoj praksi.

Ovo je važan, korak ka dobijnju oznake „Efikasan korisnik CAF-a“, o čemu konačnu odluku donosi Regionalni centar za upravljanje kvalitetom Regionalne škole za javnu upravu.