Aktivnosti

Veći kapacitet miritelja i arbitara za postupke u privatnom sektoru nakon trodnevnog treninga na Tari

18. 05. 2023.

U cilju podizanja i jačanja kapaciteta miritelja, arbitara i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je trodnevni trening i obuka u hotelu Omorika na Tari, u periodu od 14. do 17. maja 2023. godine. Ovo je najveći do sada organizovani trening i prvi van Beograda, a realizovan je zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Najmasovnijoj obuci i treningu od osnivanja Agencije prisustvovalo je preko 70 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Crne Gore i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine).

Prvog dana je održan trening “Komunikacija u rešavanju konflikata od treće strane“, vođen od strane centra „H.art“, drugog dana je održana obuka „Međunarodna perspektiva industrijskih sporova i mirnog rešavanja radnih sporova za miritelje i arbitre – primer Nemačke“, vođen od strane Michaela Driera, a treći dan je održan trening „Podizanje vidljivosti kroz direktnu komunikaciju i medije“, vođen od strane Andre Brbaklić eksperta za odnose sa javnošću. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne treninge i obuke koje su uključivale simulacije realnog okruženja i aktivan rad u grupama unaprede svoje komunikacione veštine i sagledaju mogućnosti za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u privatnom sektoru. Miritelji i arbitri su kroz ove treninge dobili alate koji im omogućavaju da na brži i efikasniji način rešavaju konflikte nastale povodom radnih sporova. Istovremeno, upoznati su sa metodama koje im mogu pomoći da budu prepoznati kao neko ko može pomoći zaposlenima i poslodavcima, u sredinama iz kojih dolaze, da nastale sporove reše vansudskim putem.

Drugog dana obuke Michael Drier advokat, specijalizovan za kolektivno posredovanje i pregovaranje u složenim sporovima socijalnih partnera, iz Hamburga, sve prisutne upoznao je sa istorijatom i načinom kolektivnog pregovaranja, sistemom razrešenja konflikta i sistemom rešavanje žalbi u Nemačkoj. Poseban segment je posvećen podizanju kapaciteta Agencije za primenu novog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja i značaju ovog propisa za privatan sektor u Srbiji.

Ovaj trening je rezultirao sa više korisnih zaključaka koji će unaprediti kapacitet Agencije i njenih miritelja i arbitara za pristup i rešavanje radnih sporova u privatnom sektoru.