Aktivnosti

Zajednička preporuka o mirnom rešenju kolektivnog spora u JKP „Novosadska toplana“

22. 06. 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikata „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka Ružica Erceg. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.