Aktivnosti

Zajedničkim sporazumom do rešenja kolektivnog radnog spora

18. 08. 2023.

U Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac, uz saglasnost druge strane u sporu Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac.

Za postupajuću miriteljku je određena Dragana Miletić, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje i koja je predstavljala osnov za potpisivanje Sporazuma.

Poslodavac i sindikat u Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.