Javne nabavke 2019

Javne nabavke 2019

Informacije, obaveštenja i dokumentacija u vezi sa Javnim nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje:

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

  1. Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga razvoja korisničkih aplikacija M1/2019

  1. Konkursna dokumentacije za javnu nabavku
  2. Poziv za podnošenje ponude
  3. Odluka o dodeli ugovora
  4. Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru