Aktivnosti

12apr

Prvi interaktivni seminar u 2019. godini

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2019. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, održan je 12. aprila u Beogradu. Interaktivni seminar je otvorila Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, k...

Pročitajte više
03apr

Okončan radni spor u JMU „Radio-televizija Vojvodine“

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 1. aprila 2019. godine u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“ potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom štrajka Odeljenja mobilne tehnike, Sektora tehnike telev...

Pročitajte više
07mar

Objavljen Javni oglas za izbor miritelja i arbitara

U „Službenom glasniku RS”, broj 14 od 6. marta 2019. godine objavljen je Javni oglas za izbor miritelja i arbitara na koji će svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove moći da se prijave do 8. aprila 2019. godine. Tekst Javnog oglasa za izbor miritelja i arbitara možete preuz...

Pročitajte više
25feb

Predstavljen rad Agencije pred Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije

Na 87. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 25. februara 2019. godine, u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu. Sed...

Pročitajte više
01feb

Usvojen Program stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2019. godinu. Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbit...

Pročitajte više
21jan

Donesena podzakonska akta koja bliže uređuju oblast mirnog rešavanja radnih sporova

U nastavku intezivne normativne aktivnosti u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, koja je započeta usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kojima je znatno proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,  doneta su j...

Pročitajte više

Agencija u medijima