Aktivnosti

31maj

Republika Srbija domaćin Regionalne godišnje konferencije kojoj prisustvuje i Savezna služba za posredovanje i mirenje iz SAD

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održaće se od 3. do 6. jula 2018. godine u Hotelu „...

Pročitajte više
11maj

Prvi interaktivni seminar u 2018. godini

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za ovu godinu, održan je u petak, 11. maja 2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, u ...

Pročitajte više
26apr

Potpisan Sporazum u JMU „Radio-televizija Vojvodine“

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 23. aprila 2018. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“. Sporazum su potpisali...

Pročitajte više
18apr

Okončan kolektivni radni spor u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o. Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o...

Pročitajte više
30mar

Održan Okrugli sto na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda održala Okrugli sto dana 30. marta 2018. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda u cilju upoznavanja sindikalnog rukovodstva sa institutom mirnog rešavanj...

Pročitajte više
13feb

Postignut sporazum u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin. Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin ...

Pročitajte više

Agencija u medijima