Aktivnosti

18apr

Okončan kolektivni radni spor u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o. Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o...

Pročitajte više
30mar

Održan Okrugli sto na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda održala Okrugli sto dana 30. marta 2018. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda u cilju upoznavanja sindikalnog rukovodstva sa institutom mirnog rešavanj...

Pročitajte više
13feb

Postignut sporazum u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin. Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin ...

Pročitajte više
05feb

Donet Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je donela Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu u okviru koga je planirana realizacija tri interaktivne obuke u narednoj godini i razrađeni su njihovi elementi, način realizacije i praće...

Pročitajte više
25dec

Treći interaktivni seminar u 2017. godini

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:...

Pročitajte više
20dec

Aktivnosti povodom rešavanja spora JP „Pošta Srbije“ i Samostalnog sindikata poštanskih radnika

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na...

Pročitajte više

Agencija u medijima