Aktivnosti

01feb

Usvojen Program stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2019. godinu. Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbit...

Pročitajte više
21jan

Donesena podzakonska akta koja bliže uređuju oblast mirnog rešavanja radnih sporova

U nastavku intezivne normativne aktivnosti u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, koja je započeta usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kojima je znatno proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,  doneta su j...

Pročitajte više
21jan

Prekinut štrajk u Republičkom geodetskom zavodu

Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu u koji su stupili sindikati „Nezavisnost“ RGZ i Jedinstvena organizacija sindikata RGZ prekinut je 21. januara, nakon sastanka sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i predstavnicima Kabineta pr...

Pročitajte više
03jan

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

Republika Srbija REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Ure...

Pročitajte više
19dec

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Agenciji

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je imala zadovoljstvo da ugosti u utorak, 18. decembra 2018. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu....

Pročitajte više
16nov

Mirno rešeni individualni radni sporovi u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac

U Javnom stambenom preduzeću Kragujevac je uspešno okončano 269 individualnih radnih sporova pokrenutih zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Poslovodstvo i zaposleni u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac su dali ...

Pročitajte više

Agencija u medijima