Aktivnosti

25dec

Treći interaktivni seminar u 2017. godini

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:...

Pročitajte više
20dec

Aktivnosti povodom rešavanja spora JP „Pošta Srbije“ i Samostalnog sindikata poštanskih radnika

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na...

Pročitajte više
12dec

Okončan kolektivni radni spor u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 30. novembra 2017. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu, koji je rešen u roku od 5 dana, posle svega dva sastanka Odbora za mirenje. ...

Pročitajte više
08dec

Predstavljeni rezultati projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava – mirno rešavanje radnih sporova“

Na završnoj konferenciji projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“, koja je održana 07. decembra 2017. godine u Beogradu u Hotelu „Srbija“, predstavljeni su rezultati ovog projekta koji rea...

Pročitajte više
27nov

Izabrani miritelji i arbitri

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara, za koji je rok za podnošenje prijava istekao 7. novembra 2017. godine, pristiglo je ukupno 68 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstav...

Pročitajte više
20nov

Prestanak razloga za štrajk u JP PTT Saobraćaja „SRBIJA“

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Odbor za mirenje, kojim je predsedavao miritelj Agencije doc. dr Bojan Urdarević, došao je do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora u JP PTT Saobraćaja „Srbija“, nakon čega su prestali razlozi za po...

Pročitajte više

Agencija u medijima