Агенција у медијима

Министарство РСЗ: СОС мобинг линија

Танјуг: Почела са радом „СОС Мобинг“ услуга

Прочитајте целу вест на: http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=241832

РТВ – СОС телефон за жртве мобинга

Б92 – Држава плаћа решење спора радника и послодавца

Послодавци и запослени било у јавном било у приватном сектору слабо користе могућност за потпуно бесплатно решавање свог радног спора. Спор се решава уз помоћ арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, што због незнања, што због недовољне обавештености о тој могућности.

Прочитајте целу вест на: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=03&dd=06&nav_id=1104440

Политика – Послодавци и запослени слабо користе могућност мирног решавања радних спорова

Што због незнања, што због недовољне обавештености, послодавци и запослени, било у јавном или у приватном сектору, слабо користе могућност за потпуно бесплатно решавање свог радног спора уз помоћ арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Наиме, сви радни спорови који се тичу отказа уговора о раду, уговарања и исплате минималне зараде, дискриминације и злостављања на раду, накнаде трошкова који се односе на исхрану у току рада, долазак и одлазак са рада, исплату јубиларне награде и исплату регреса за коришћење годишњег одмора, могу да се решавају уз помоћ независног арбитра.

Прочитајте целу вест на: http://www.politika.rs/scc/clanak/350614/Poslodavci-i-zaposleni-slabo-koriste-mogucnost-mirnog-resavanja-radnih-sporova

Десет година рада – Миле Радивојевић

Десет година рада – миниистар Вулин

Представљање Агенције у Шапцу

Представљање Агенције у јутарњем програму ТВ Пинк

ТВ АС ШАБАЦ – Мирно решавање радних спорова

Републицка агенција за мирно ресавање радних спорова са представницима репрезентативних синдиката и представницима послодаваца су организовали састанак на којем је представљен пројекат за мирно ресавање радних спорова, као и њихово унапредјење у пракси.

Прочитајте целу вест на: http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=241832