Агенција у медијима

Б92 – Дуплиран број поступака за мирно решавање радних спорова

Грађани у Србији у последње време све више желе да мирним путем, а не пред судом, реше своје радне спорове, од мобинга до злостављања на раду.

Прочитајте целу вест на: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=07&dd=03&nav_category=12&nav_id=1150763

Вечерње новости: Законом мире газде и раднике

VIŠE od 40.000 radnih sporova trenutno se vodi pred srpskim sudovima, dok je za 10 godina rada Agencije za mirno rešavanje sporova, učešće miritelja i arbitara bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva. Za razliku od sudskog postupka koji se pokreće tužbom uz plaćanje takse, postupak pred agencijom je potpuno besplatan i ne zahteva angažovanje advokata.

Прочитајте целу вест на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:605704-Zakonom-mire-gazde-i-radnike

Дневник – Не мора сваки проблем да заврши на суду

Да би што већи број послодаваца и запослених своје спорове решавао дијалогом, уместо тужбама пред судом, почео је рад на изменама и допунама Закона мирном решавању радних спорова. Радна група која ће дефинисати и прецизирати одредбе Закона у правцу стварања ефикаснијег система решавања радних спорова састављена је од представника Министарства за рад, синдиката и послодаваца.

Прочитајте целу вест на: https://www.dnevnik.rs/ekonomija/ne-mora-svaki-problem-da-zavrsi-na-sudu

РТС 1: СОС мобинг услуга

Министарство РСЗ: СОС мобинг линија

Танјуг: Почела са радом „СОС Мобинг“ услуга

Прочитајте целу вест на: http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=241832

РТВ – СОС телефон за жртве мобинга

Б92 – Држава плаћа решење спора радника и послодавца

Послодавци и запослени било у јавном било у приватном сектору слабо користе могућност за потпуно бесплатно решавање свог радног спора. Спор се решава уз помоћ арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, што због незнања, што због недовољне обавештености о тој могућности.

Прочитајте целу вест на: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=03&dd=06&nav_id=1104440

Политика – Послодавци и запослени слабо користе могућност мирног решавања радних спорова

Што због незнања, што због недовољне обавештености, послодавци и запослени, било у јавном или у приватном сектору, слабо користе могућност за потпуно бесплатно решавање свог радног спора уз помоћ арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Наиме, сви радни спорови који се тичу отказа уговора о раду, уговарања и исплате минималне зараде, дискриминације и злостављања на раду, накнаде трошкова који се односе на исхрану у току рада, долазак и одлазак са рада, исплату јубиларне награде и исплату регреса за коришћење годишњег одмора, могу да се решавају уз помоћ независног арбитра.

Прочитајте целу вест на: http://www.politika.rs/scc/clanak/350614/Poslodavci-i-zaposleni-slabo-koriste-mogucnost-mirnog-resavanja-radnih-sporova

Десет година рада – Миле Радивојевић