Aktivnosti

Održan vebinar za miritelje i arbitre

25. 06. 2021.

Dana 25.06.2021. godine održana je Uvodna obuka za novoizabrane miritelje i arbitre, a u skladu sa Programom stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu.

Obuka je održana u formi vebinara koji je imao dva segmenta. Prvi segment se odnosio na postupke mirenja sa studijama slučaja iz prakse Agencije, a koji je vodio dugogodišnji miritelj Agencije prof. dr Bojan Urdarević. Drugi segment se odnosio na arbitraže sa praktičnim primerima, a koji je vodila Dejana Spasojević Ivančić dugogodišnja arbitarka i miriteljka Agencije.

Iako je interaktivni vebinar organizovan u cilju uvođenja novoizabranih miritelja i arbitara u postupke mirenja i arbitraža pred Agencijom, on će biti od koristi i drugim miriteljima i arbitrima, u pogledu razmene relevantnih iskustava i primera iz prakse.

Prezentacije sa vebinara možete pogledati klikom na linkove Mirenja i Arbitraže .