Aktivnosti

Predstavljen rad Agencije pred Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije

25. 02. 2019.

Na 87. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 25. februara 2019. godine, u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu.

Sednicom je predsedavao Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2018. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, Mile Radivojević.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru svog delokruga, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2018 godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu 2018.