Aktivnosti

Rad Agencije predstavljen Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije

13. 09. 2022.

Na 113. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u utorak 13. septembra 2022. godine, u Beogradu, sa početkom u 09:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu.

Sednicom je predsedavala prof. dr Darija Kisić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2021. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga Agencije, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2021. godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu