Aktivnosti

Zaštita radnih prava dostupnija građanima Kragujevca nakon potpisivanja sporazuma sa Kancelarijom lokalnog ombudsmana

17. 01. 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je u sredu, 17. januara 2024. godine Sporazum o saradnji sa Lokalnim obudsmanom Grada Kragujevca. Sporazum su potpisali dr Ivica Lazović direktor Agencije i Jelena Milivojević lokalni ombudsman Grada Kragujevca. Potpisivanju su prisustvovali i Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa Kragujevca i Gordana Damnjanović, član komisije Privremenog organa.

Ovom prilikom gospodin Lazović je napomenuo da je veoma značajno uspostaviti saradnju između državnih organa kako bi se na što bolji i efikasniji način odgorilo potrebama građana. On je istakao da bi postupci mirnog rešavanja radnih sporova trebalo više da se promovišu i približe građanima, jer ih zaposleni još uvek ne prepoznaju dovoljno. Kada zaposleni imaju radni spor oni po pravilu idu na sud, a malo ko koristi alternativne metode kao što su mirenje i arbitraža. U nastavku, dr Lazović je upoznao pristutne sa radom i nadležnostima Agenije i ukazao na prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi u odnosu na sudski postupak.

Lokalni ombudsman Grada Kragujevca Jelena Milivojević je istakla da su radni sporovi izuzetno zastupljeni u kragujevačkoj sudskoj praksi, pogotovo u javnom sektoru, i da građane treba usmeravati ka alternativnim metodama rešavanja radnih sporova, čemu će ovaj sporazum doprineti.

Na kraju, veliki broj prisutnih prestavnika sindikata i zaposlenih u lokalnim preduzećima bili su u prilici da postave pitanja i reše sve nedoumice u vezi pokretanja i vođenja postupka pred Agencijom.