Agencija u medijima

Tanjug TV - Mirno rešavanje radnih sporova

SANA PRES - Mirno rešavanje radnih sporova

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 31. maja radionicu u Novom Pazaru.

Pročitajte celu vest na: https://sanapress.info/2022/05/31/n-pazar-radionica-mirno-rjesavanje-radnih-sporova/

SANA PRES - Radionica o mirnom rešavanju radnih sporova (VIDEO)

RTV Vranje - Besplatno, brzo i efikasno rešavanje radnih sporova

RTV Santos - Održana radionica "Mirno rešavanje radnih sporova u praksi"

TV Vesti - Prednosti pokretanja postupka pred Agencijom

RTV - Ministarstvo rada podržava širenje mreže miritelja i arbitara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo je ideju da se proširi mreža miritelja i arbitara na teritoriji cele Republike Srbije, istakla je resorna ministarka Darija Kisić na otvaranju prve interaktivne obuke miritelja i arbitara u 2022. godini.

Pročitajte celu vest na: https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ministarstvo-rada-podrzava-sirenje-mreze-miritelja-i-arbitara_1325405.html

TV Vesti - Mogućnosti rešavanja radnog spora mirnim putem

RTS - Ako imate problema sa šefom, postoji brz i besplatan način da ga rešite

Ako imate problema sa šefom, postoji brz i besplatan način da ga rešite

Pročitajte celu vest na: https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4653830/agencija-za-mirno-resavanje-sporova.html

Prva - Kako možemo prijaviti mobing i kome