Aktivnosti

Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način

12. 10. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, 12. oktobra, studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poseta je organizovana u saradnji Agencije i Studentske organizacije za međunarodnu saradnju (SAMS), a u okviru projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način''.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova godinama organizuje različite oblike saradnje, a Sporazum o saradnji ima potpisan i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu.

Cilj projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način ’’ je upoznavanje studenata sa profesijama i zanimanjima koje mogu obavljati nakon završenih OAS i osnaživanje mladih studenata prava za tržište rada.

Kroz posetu Agenciji studenti su bili u prilici da se upoznaju sa radom i nadležnostima Agencije, da saznaju koji su to profesionalni izazovi sa kojima se zaposleni suočavaju i da sagledaju benefite koje mirno rešavanje radnih sporova sa sobom nosi.

Sa pozicijom Agencije u sistemu državne uprave, njenom osnivanju i nadležnostima, pravcima delovanja i dosadašnjim pokazateljima rada, studente je upoznao direktor Agencije, dr Ivica Lazović. Ovom prilikom on je ukazao na sve specifičnosti koje rad u Agenciji sa sobom nosi. Takođe, gospodin Lazović je upoznao studente sa prednostima koje pokretanje i vođenje postupka pred Agencijom postoje u odnosu na vođenje postupka pred sudom.

Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa primerima iz prakse rešavanja kako individualnih tako i kolektivnih radnih sporova koje je predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije.

U nastavku, posetioci su mogli da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.