Активности

02. Фебруар 2011.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова у склопу своје надлежности, активно је учествовала у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије.

30. Новембар 2010.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова своје услуге је учинила доступним и у форми електронских образаца, тако да је могуће интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију, путем Е ПОРТАЛА државне управe www.euprava.gov.rs.Цео поступак подношења предлога Агенцији, којим покрећете поступак, сада је поједностављен и убрзан.Са свог рачунара можете покренути поступак мирног решавања колективног или индивидуалног радног спора, брзо и сигурно.

06. Јул 2010.

На предлог међународне организације рада (ИЛО), а као најуспешнијa агенција у региону, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је  6. и 7. јула 2010. године обуку за миритеље и арбитаре Републике Српске. Обуку је извршила трочлана делегација из Републике Србије, и то у саставу:-Дејан Костић дир. агенције;-Владимир Ј. Перић зам. дир. агенције;– др. Зоран Радуловић миритељ-арбитар;На крају обуке учесницима су додељене дипломе.

15. Мај 2010.

Српски стручњаци по европским стандардима

Комисија Социјално-економског савета одабрала је 37 миритеља и 31 арбитра, стручњака из области радног права, који су у периоду од 11. до 14. маја похађали обуку вештине мирења, медијације и арбитраже. Предавачи су, по други пут били искусни медијатори из Ирске, који су своју стручност и успешност у преношењу знања и искуства показали и у обуци новоизабраних миритеља и арбитара, такође у организацији МОР.

Предавања су се састојала из теоретског дела, прилагођеног правном и фактичком стању у Србији, практичних вежби (case study симулацијe и креативне радионице), и евалуације, у којој су размењена искуства агенција у Европи и наше.

Оцена ирских предавача је да је Агенција од оснивања до данас успела да афирмише мирно – вансудско решавање радних спорова, као најефикаснији и најјефтинији начин хармонизације односа социјалних партнера.

Закључак скупа је да је овакав начин обуке добар предуслов за квалитетан рад.

21. Април 2010.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у свом досадашњем раду успешно решила преко 3668 индивидуалних, преко 43 колективних радних спорова, од чега је 30 од општег интереса.

Дана 21.04.2010. године потписан је споразум између представника послодаваца и синдиката у компанији „Књаз Милош“ из Аранђеловца уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и миритеља Проф. др Живка Кулића. Спор је настао због обуставе рада од стране запослених са захтевом престанка отпуштања запослених радника, повећање плате, као и поштовање колективног уговора. Споразумом, који је иначе по Закону о мирном решавању радних спорова има снагу извршне одлуке, је предвиђено искључиво добровољан одлазак запослених уз стимулативну отпремнину, исплата једнократне помоћи свим запосленима у износу од 25.000,00 дин. док је одлука о повећању плата одложена за септембар, по извршеној анализи пословања предузећа.

Овај поступак је још једном показао предност мирног решавања радних спорова пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, чиме се спречава вишемилионска материјална штета коју би трпели и послодавац и запослени.