Активности

03. Децембар 2013.

Већ трећу годину за редом, организован је сусрет студената Правног факултета Универзитета у Београду у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, где је пред 40 студената презентован рад Агенције, уз посебан осврт на нови институт радног права Злостављање на раду- Мобинг.

01. Октобар 2013.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова ( „Сл. гласник РС“, бр. 125/04, 104/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за избор миритеља и арбитара на период од 4 године, почев од дана доношења Одлуке о избору.

09. Мај 2013.

Два спора поводом злостављања на раду, у Клиничком центру Србије, решена су арбитражним решењима (правоснажним и извршним, сходно члану 36. ЗМРРС), засновним на СПОРАЗУМУ свих учесника у поступку – подносиоца предлога за заштиту од злостављања, лица које се терети за злостављање и послодавца.

Арбитражно решење, које представља слободно изражену вољу свих страна, трајно и коначно хармонизује односе и представља пример добре праксе. Oпширније у ПРИМЕРИМА ДОБРЕ ПРАКСЕ.

15. Април 2013.

Предавање – „Мирно решавање радних спорова“ са посебним освртом на мобинг, одржано је на Правном факултету у Крагујевцу 29.04.2013. године са почетком у 12 часова. Предавачи, а уједно и гости Правног факултета у Крагујевцу били су Дејан Костић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, мр Владимир Ј. Перић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Проф. др Зоран Радуловић, арбитар и миритељ при Агенцији.

24. Децембар 2012.

Сада већ традиционално дружење студената четврте године права са запосленима Агенције одржано је и ове године 4. децембра. Више од 70 студената имало је прилику да се упозна са радом Агенције, да чују нешто више о злостављању на раду и да кроз разговор добију одговоре на многа питања.

24. Новембар 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у „Керамика” АД Младеновац, односно да оконча штрајк запослених усвајањем Препоруке која решава проблеме који су узроковали обуставу рада. Препорука је потписана 19.11.2012. године од стране представника послодавца и Штрајкачког одбора.

24. Октобар 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ у Зрењанину. Предмет спора је била примена Колективног уговора у делу који регулише исплату трошкова за долазак и одлазак са рада, а решен је усвајањем Препоруке од 03.10.2012. године

24. Август 2012.

Ангажовањем арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решен је спор око исплате јубиларних награда за 8 запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара.Овим решењем арбитра отворила се могућност остваривања права из радног односа за све запослене у стоматолошким службама примарне здравствене заштите, а које је спорно дуги низ година. Ово решење је резултирало великим бројем предлога за остваривањем тог права пред Агенцијом.

08. Август 2012.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова ангажовањем миритеља проф.др. Живка Кулића успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, између послодавца и Јединствене синдикалне организације ЈАТ-а, Јединствене синдикалне организације летачког и летачко-кабинског особља ЈАТ-а, Јединственог синдиката СТВ/СТД ваздухоплова и Синдикалне организације комерцијалних и економско-правних радника ЈАТ-а, усвајањем Препоруке.

29. Јун 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара усвајањем Препоруке одбора за мирење. Спор настао због заштите права на синдикално организовање и деловање окончан је Споразумом послодавца и Новог синдиката КБЦ Звездара.

Поступак мирног решавања колективног радног спора између репрезентативних синдиката у здравству и Владе Србије је у току, али и поред спремности страна у спору да наставе преговоре, тренутно је из процедурално-техничких разлога око избора Владе, динамика преговарања успорена.

Пред Агенцијом је, на иницијативу послодавца – “ ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, покренут поступак мирног решавања колективног радног спора, чији је предмет закључење Колективног уговора код послодавца, уз сагласност свих репрезентативних синдиката у ЈАТ-у.

20. Април 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“, закључењем Колктивног Уговора код послодавца.У току су колективни радни спорови у РТБ БОР-ГРУПА РББ БОР, Ј.П. Топлификација Пожаревац, Специјалној болници „Чигота“ Чајетина. У току је девет индивидуалних спорова чији је предмет злостављање на раду.

02. Фебруар 2011.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова у склопу своје надлежности, активно је учествовала у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије.

30. Новембар 2010.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова своје услуге је учинила доступним и у форми електронских образаца, тако да је могуће интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију, путем Е ПОРТАЛА државне управe www.euprava.gov.rs.Цео поступак подношења предлога Агенцији, којим покрећете поступак, сада је поједностављен и убрзан.Са свог рачунара можете покренути поступак мирног решавања колективног или индивидуалног радног спора, брзо и сигурно.

06. Јул 2010.

На предлог међународне организације рада (ИЛО), а као најуспешнијa агенција у региону, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је  6. и 7. јула 2010. године обуку за миритеље и арбитаре Републике Српске. Обуку је извршила трочлана делегација из Републике Србије, и то у саставу:-Дејан Костић дир. агенције;-Владимир Ј. Перић зам. дир. агенције;– др. Зоран Радуловић миритељ-арбитар;На крају обуке учесницима су додељене дипломе.

15. Мај 2010.

Српски стручњаци по европским стандардима

Комисија Социјално-економског савета одабрала је 37 миритеља и 31 арбитра, стручњака из области радног права, који су у периоду од 11. до 14. маја похађали обуку вештине мирења, медијације и арбитраже. Предавачи су, по други пут били искусни медијатори из Ирске, који су своју стручност и успешност у преношењу знања и искуства показали и у обуци новоизабраних миритеља и арбитара, такође у организацији МОР.

Предавања су се састојала из теоретског дела, прилагођеног правном и фактичком стању у Србији, практичних вежби (case study симулацијe и креативне радионице), и евалуације, у којој су размењена искуства агенција у Европи и наше.

Оцена ирских предавача је да је Агенција од оснивања до данас успела да афирмише мирно – вансудско решавање радних спорова, као најефикаснији и најјефтинији начин хармонизације односа социјалних партнера.

Закључак скупа је да је овакав начин обуке добар предуслов за квалитетан рад.

21. Април 2010.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у свом досадашњем раду успешно решила преко 3668 индивидуалних, преко 43 колективних радних спорова, од чега је 30 од општег интереса.

Дана 21.04.2010. године потписан је споразум између представника послодаваца и синдиката у компанији „Књаз Милош“ из Аранђеловца уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и миритеља Проф. др Живка Кулића. Спор је настао због обуставе рада од стране запослених са захтевом престанка отпуштања запослених радника, повећање плате, као и поштовање колективног уговора. Споразумом, који је иначе по Закону о мирном решавању радних спорова има снагу извршне одлуке, је предвиђено искључиво добровољан одлазак запослених уз стимулативну отпремнину, исплата једнократне помоћи свим запосленима у износу од 25.000,00 дин. док је одлука о повећању плата одложена за септембар, по извршеној анализи пословања предузећа.

Овај поступак је још једном показао предност мирног решавања радних спорова пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, чиме се спречава вишемилионска материјална штета коју би трпели и послодавац и запослени.