Активности

Design image
Повратак на насловну страну
26 Мар

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 25. марта 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у области колективног преговарања о чему је говорила Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а након чега је миритељ и арбитар проф. др. Живко Кулић отворио полемику о практичним примерима и отвореним питањима у решавању колективних радних спорова.Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда је одржала предавање о судској пракси у области радних спорова, док су Снежана Богдановић и Данијела Рајковић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорили о практичним аспектима у решавању индивидуалних радних спорова. Миритељ и арбирар Дејана Спасојевић Иванчић је поделила своја практична искуства у области индивидуалних радних спорова, али допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

20 Мар

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас су запослени и управа Радио телевизије Крагујевац закључили споразум којим је окончан колективни радни спор због неисплаћених зарада и доприноса.Представници запослених и послодавца су потписали споразум на основу којег су се стекли услови да се запослени врате на посао и да телевизија Крагујевац настави са ефикасним функционисањем и емитовањем програма.Поступак мирења је покренуо послодавац, а уз сагласност друге стране за миритеља је одређен доц. др Бојан Урдаревић.Миритељ је формирао је Одбор за мирење који су чинили делегирани представници радника, послодавца и миритељ.Након само два дана од одржане прве расправе, миритељ је донео Препоруку, на основу које је потписан Споразум између радника и послодавца, којим је спор окончан на најбољи могући начин.Након доношења Препоруке и потписивања Споразума, стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање „РТ Крагујевац“, на задовољство обе стране у спору.Директор „РТ Крагујевац“ и представници синдиката су показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, уместо дуготрајног и скупог судског спора.

18 Мар

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Служба за управљавње кадровима су 17. марта 2016. године потписали Споразум о сарадњи, којим је омогућено миритељима и арбитрима да се додатно усавршавају у областима од значаја за институт мирног решавања радних спорова. Учествовањем у обукама, које спроводи Служба за управљање кадровима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова додатно јача свој кадровски потенцијал и доприноси јачању видљивости и промовисању предности овог института.Поред усвојеног Програма стручног усавршавања, у којем су предвиђене обавезне интерне обуке, добровољне екстерне обуке доприносе могућностима за даљим усавршавањем.Такође је Споразумом предвиђено да миритељи и арбитри у својству предавача пренесу своја практична искуства из области радних спорова, чиме ће допринети превенцији радних спорова у јавном сектору.Преглед обука у организацији Службе за управљање кадровима се налази на интернет страници www.suk.gov.rs

20 Феб

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, окончан је колективни спор који је настао поводом примене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.Одбор за мирење су чинили представник четири репрезентативна синдиката (ГСПРС „Независност“, Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети), представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Одбор је донео Препоруку о начину решавања колективног радног спора, дана 19. фебруара 2016. године. Донетом Препоруком су се дефинисали начин обрачуна и исплате отпремнина, јубиларних награда као и трошкова за превоз запослених. Такође, донетом Препоруком су се ближе дефинисали критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом у основим и средњим школама.Након доношења Препоруке стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање система просвете у области основног и средњег образовања.Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова је и даље у току колективни радни спор између истих страна, поводом примене Споразума о решавању спорних питања, који је потписан дана 18. фебруара 2015. године.

23 Дец

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Републичком геодетском заводу, једнонедељни штрајк је обустављен и процес рада је нормализован.У колективни радни спор пред Агенцијом, између Републичког геодетског завода и Штрајкачког одбора – Јединствене организације синдиката РГЗ, Синдиката „Независност“ РГЗ и Синдиката запослених РГЗ, у коме је предмет спора штрајк код послодавца, у циљу минимизирања штетних последица, укључили су се представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.Током поступка, Влада Републике Србије је у циљу трајног решавања свих спорних питања у РГЗ-у, донела Одлуку о образовању радне групе за израду предлога програма за реформисање Републичког геодетског завода, чији је задатак да изврши анализу укупног броја запослених, предложи нове унутрашње организационе структуре, утврди оптимални број служби у јединицама локалне самоуправе, динамику решавања заосталих предмета, начин финансирања и друга актуелна питања неопходна за функционисање ове организације.У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, исти је резултирао донетом Препоруком, коју су усвојили представници синдикалних организација и послодавац и тиме су се створили услови за окончање штрајка.Поступак испред Републичке агенције за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Агенције.

07 Дец

Београд 1. децембар. 2015. године. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у Клубу посланика у Београду обележила првих десет година рада. Обележавању овог јубилеја присуствовао је велики број званица, представника синдиката, послодаваца, привреде, државне управе и медија. У оквиру обележавања овог јубилеја одржана је и дводневна обука на тему колективног преговарања у организацији и уз подршку Међународне организације рада.Директор агенције Миле Радивојевић рекао је на отварању да је увођењем института мирног решавања радних спорова у национално законодавство општа слика социјалне заштите промењена на боље, а да су односи између послодавца и запослених побољшани и храмонизовани. Он је додао да се институт мирног решавања радних спорова афирмисао као алтернатива судским споровима, да је судство растерећено и да је то добар пут, да многи послодавци и запослени то схватају, али не сви. Уз подршку Владе и Министарства рада, свих социјалних партнера и Међународне органзације рада, Агенција ће у наредном периоду бити препозната као водећа институција хармонизације радних односа, чувар социјалног мира и права на достојанствен рад.Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да је рад Агенције веома важан начин успостављања социјалног дијалога.„У периоду пљачкашких приватизација које су тресле ову земљу читавих 12 година дошло је до стварања огромних социјалних разлика, до губљења односа између радника и послодавца и кршења начела елементарне правде, а Агенција је један од начина да поново успоставимо социјални дијалог″, рекао је Вулин. Наводећи да је највећи број, осим решавања спорова који произлазе из штрајка и из прекида рада, долази и из важне области мобинга, Вулин је истакао да је агенција у тим случајевима успешнија него судови.“ Према његовим речима, то је начин да се избегну судски трошкови, да будемо рационалнији и имамо бољи однос према људима у процесу производње.Директор Канцеларије Међународне организације рада за централну и источну Европу Антонио Грациози је рекао да је у плану да та организација са Европском унијом потпише споразум који ће омогућити боље повезивање и сарадњу земаља Западног Балкана са чланицама ЕУ у области рада. Један од приоритета тог програма ће бити мирно решење радних спорова, нагласио је Грациози.Након обележавања јубилеја експерти Међународне организације рада Кристина Михеш и Карлос Карион-Креспо, одржали су за миритеље и арбитре дводневну обуку на тему колективног преговарања.

19 Нов

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова у сарадњи са Међународном организацијом рада, дана 01. децембра 2015. године у 09,00 часова у Клубу посланика, Толстојева бр.2 у Београду, организује обуку на тему Колективно преговарањe, у оквиру које ће се обележити и првих десет година рада Агенције.Обуку ће отворити Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Антонио Грациози, директор Канцеларије међународне организације рада за централну и источну Европу, Борислав Радић и Зденка Бурзан, директори Агенција за мирно решавање радних спорова Републике Српске и Црне Горе.Обука ће бити фокусирана на теме које се односе на правни и институционални оквир за мирно решавање радних спорова у Србији, однос између преговарања и мирења, принципе колективног преговарања по стандардима МОР-а, трошкове и користи од различитих стилова преговарања.Испред Међународне организације рада обуци ће присуствовати и Кристина Михеш, виши специјалиста Међународне организације рада за социјални дијалог, Карлос Карион-Креспо, експерт Међународне организације рада и господин Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србији.

16 Нов

У петак 30. октобра, у 18 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, одржана је трибина на којој су миритељи и арбитри Агенције проф. др Сенад Јашаревић, проф. др Живко Кулић и миритељ Вера Кондић представили институт мирног решавања радних спорова.Након уводних речи директора Републичке агенције за мирно решавање раних спорова господина Милета Радивојевића, проф. др Сенад Јашаревић је својим излагањем објаснио значај мирног решавања колективних радних спорова, док је проф. др Живко Кулић говорио о индивидуалним и колективним радним споровима у пракси. О злостављању на раду или мобингу говорила је Вера Кондић, миритељ Агенције која се овом темом бави преко 30 година.На овој трибини још једном је наглашена потреба и значај афирмације мирног решавања радних спорова, као адекватне алтернтиве судском поступку. Указано је на значај мирног решавања колективних радних спорова у превенцији радикалних мера, пре свега обуставе рада, која има за последицу велике трошкове, али и трошења огромних средстава и времена на судске спорове

22 Окт

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ове године први пут учествује на 60. међународном београдском сајму књигa. Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на штанду тог министарства, представници Агенције ће на свом информативном пулту свакодневно информисати посетиоце о надлежностима и десетогодишњем искуству у раду Агенције.Полазећи од стратешког опредељења Агенције, на унапређењу социјалног дијалога, превенцији и смањењу броја штрајкова, бесплатном и ефикасаном приступу правди, као и праву на достојанствен рад, посетиоци ће добити и прецизне информације о индивидуалним и колективним радним споровима који се могу решити у поступку пред Агенцијом, у законском року од месец дана.Позивамо Вас да у петак 30. октобра, у 18 часова, у хали 1А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, присуствујете трибини на којој ће искусни миритељи и арбитри Агенције проф. др Живко Кулић, проф. др Сенад Јашаревић и миритељ Вера Кондић представити институт мирног решавања радних спорова.

28 Сеп

Трећи интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је 2. октобра 2015. године у Палати Србија у Београду.Као и на претходна два семинара, основни циљ одржавања је континуирани рад на професионалном развоју миритеља и арбитара и размена практичног искустава ради усаглашавања арбитражне праксе. Такође, семинар је био прилика и за упознавање миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова са новим информационим системом и софтверском веб апликацијом за подршку у њиховом раду.У уводном делу семинара, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, информисао је присутне о току реализације Стратегије и остварених циљева, дефинисаним Планом рада. Посебно се осврнуо на модернизацију рада Агенције увођењем новог софтвера који ће знатно олакшати рад свих запослених, како у Агенцији, тако и у раду миритеља и арбитара.У радном делу семинара, у четири предавања, арбитрима и миритељима су предочена нова теоретска знања и практичне вештине кроз примере из праксе.Национални координатор преговарачких тимова МУП РС Татјана Кљун одржала је презентацију на тему „Основне смернице за преговарање у кризним ситуацијама“. У наставку семинара доц. др Бојан Урдаревић, миритељ Агенције, одржао је предавање на тему „Практични аспекти мирења у радним споровима у Републици Србији“.Други део семинара био је посвећен упознавању миритеља и арбитара са информационим системом и новом софтверском веб апликацијом, кроз предавања на тему: „Управљање документацијом у електронској форми“ и „Интегрисано софтверско решење за подршку у раду миритеља и арбитара“. Предавања су одржали експерти за информационе технологије Јован Грубер, Александар Макај, Милан Тодоровић и Борисав Живковић.По завршетку семинара присутним миритељима и арбитрима додељени су сертификати о завршеној обуци за рад у софтверској апликацији „Arhileus“.

18 Сеп

У Нишавском управном округу одржано је представљање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, које је имало за циљ упознавање социјалних партнера и заинтересоване јавности са институтом мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова. Представљању су присуствовали др Александр Цветковић, начелник Нишавског управног округа и представници синдиката нишавског округа, Регионалне привредне коморе, инспектори рада и медији.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, у свом уводном излагању, нагласио је да је претходни период у Нишавском управном округу, обележен бојним штрајковима, протестима и другим видовима изражавања незадовољства, због кршења права запослених. Покретање штрајка или судског радног спора, је веома скуп и врло често штетан вид борбе за радничка права. У циљу хармонизације радних односа и обезбеђења права на достојанствен рад, свим присутним појашњене су предности поступка пред Агенцијом.Уз сагласност воља обе стране спора, запослени али и њихови послодавци имају алтернативу за решавање радног спора. Имајући у виду десетогодишње искуство у раду, и интелектуални потенцијал миритеља и арбитара, свим присутним је препоручено да треба чешће да се обраћају се Агенцији и радне спорове решавају мирним путем.Предавања су одржали мр Ивица Лазовић, заменик директора Агенције и Олга Вучковић Кићановић, самостални саветник у Агенцији.

29 Јул

Влада Републике Србије је донела Закључак којим препоручује јавном сектору да колективне и индивидуалне радне спорове, у складу са законом, решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Препорука се односи на све државне органе, органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе, органе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија, као и на привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву, установе и друге јавне службе које се финансирају из буџета Републике Србије.Разлог за доношење овог закључка је уштеда буџетских средстава, јер се процењује да у великим јавним предузећима дан штрајка кошта од педесет хиљада па до пола милиона евра, док код индивидуалних радних спорова судски поступци трају више година и такође подразумевају велике трошкове.Овом препоруком ће се у великој мери растеретити судови и остварити стратешко опредељење Владе да свако има право на достојанствен рад.Досадашње искуство у раду је показало да у случајевима радних спорова, конфликата, мобинга и сличних нежељених појава у радним односима, поступак пред Агенцијом је најефикаснији начин да се спор реши, пред независним миритељима и арбитрима и потпуно бесплатно.

08 Јун

Руководство „Ер Србије“ и представници два репрезентативна синдиката ове компаније потписали су колективни уговор, први након 20 година.Колективни уговор представник послодавца „Ер Србије“ потписао је 5. јуна 2015. године са представницима Синдиката комерцијалних и економско – правних радника „Ер Србије“ и Јединственог синдиката стјуардеса и стјуарда ваздухоплова. Самом чину потписивања у седишту компаније у Београду присуствовали су и помоћник министра за ваздушни саобраћај Зоран Илић и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Бојан Урдаревић.У националној авио компанији колективни уговор је последњи пут потписан у јуну 1995. године, због чега овај нови има велики значај и очекује се да ће бити здрав основ за просперитно пословање.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, на иницијативу репрезентативних синдиката и уз сагласност послодавца, у фебруару је покренула поступак преговарања поводом доношења колективног уговора „Ер Србије“. У складу са законом, формиран је Одбор за мирење који су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца. Поступак мирења пред Агенцијом водио је миритељ Бојан Урдаревић, који је после четири месеца конструктивних и аналитичних преговора позитивно окончан, што је резултирало потписивањем овог колективног уговора.

03 Јун

У циљу повећања информисаности и приближавања својих надлежности свим социјалним партнерима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова израдила је промотивне плакате, које ће објавити на огласним таблама синдиката, регионалних привредних комора, Уније послодаваца, Инспектората за рад и Oсновних судова на територији Републике Србије.Циљ оваквог начина комуникације је да се на брз и лак начин запослени и њихови послодавци упознају са Агенцијом као институцијом чија је улога да хармонизује радне односе, сачува социјални мир и обезбеди право на достојанствен рад.Посебна пажња посвећена је упућивању потенцијалних страна у спору, како на надлежности, тако и на остале активности и информације о Агенцији, које се могу пронаћи на званичној интернет презентацији Агенције. Плакат је модерно дизајниран, на ком у централном делу доминира „лавиринт“ који асоцира на све проблеме са којима се запослени и њихови послодавци свакодневно сусрећу, а где зидови лавиринта показују надлежности Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. QR код, који је уједно и „излаз“ из лавиринта, упућује све заинтересоване на интернет страницу Агенције на којој се може добити више информација о Агенцији и мирном решавању радних спорова. Такође, плакат садржи контакт податке Агенције – телефонске бројеве и адресу за све који желе лично да се консултују са службеницима Агенције.

25 Мај

Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада, Синдикат запослених у комунално-станбеној делатности, „Независност“ и „Солидарност“, донели су данас једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу својих права путем суда.Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада донели су 19. маја одлуку о ступању у штрајк до испуњења штрајкачких захтева, који подразумевају исплату три нето зараде.По добијању сазнања о штрајку, у складу са чл. 18 Закона о мирном решавању радних спорова, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова покренула је поступак мирног решавња колективног радног спора. Формиран је Одбор за мирење који су чинили представници послодавца ЈКП Стан и оснивача, Града Новог Сада, као и репрезентативних синдиката – Синдиката запослених у комунално-станбеној делатности, Синдиката „Независност” и Синдиката „Солидарност“. Током претходних дана одржане су две расправе у присуству свих чланова одбора.Пре формалног окончања поступка мирења и доношења Препоруке о решењу спора, репрезентативни синдикати данас су донели једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу права путем суда.„Поступак мирења пред Агенцијом, који је водила миритељ Дејана Спасојевић Иванчић, био је у најбољем интересу, не само страна у спору, него и свих грађана Града Новог Сада, јер је Препоруком сагледан проблем и предвиђено компромисно решење које би било у интересу свих страна“, рекао је директор Агенције Миле Радивојевић и додао да ће Републичка агенција за мирно решавање радних спорова наставити да промовише значај мирног решавања колективних радних спорова, чак и у ситуацијама вишегодишњих спорова и нагомиланих и наизглед нерешивих проблема.

24 Апр

Посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас је у Београду потписан Споразум између Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја и представника два синдиката – Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), којим је окончан петомесечни штрајк просветних радника у Србији.Проблемом штрајка запослених у просвети Агенција је почела да се бави 25. децембра 2014.године на предлог сва четри репрезентативна синдиката – ГСПРС „Независност“, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије. У том поступку учествовала су сва четири наведена синдиката и Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. На само два састанка усаглашен је текст Посебног колективног уговора и потписана Препорука којом су решена сва спорна питања у вези колективног преговарања и доношења Посебног колективног уговора.Овом Препоруком договорено је да репрезентативни синдикати и Министарство сва спорна питања која нису уређена Колективним уговором, регулишу Споразумом страна у спору најкасније до 26. јануара 2015. године. Овај Споразум су закључила два синдиката ГСПРС „Независност“ и Синдикат образовања Србије, док су Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије наставили штрајк, одбивши да потпишу Споразум.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је на иницијативу Уније синдиката просветних радника Србије, поступајући по службеној дужности, допринела поновном отпочињању преговора 30. марта 2015.године. Преговори су настављени између Минстарства и два репрезентативна синдиката који по завршетку претходног преговарачког циклуса нису потписали Посебан колективни уговор нити Споразум о решавању спорних питања. Посредовање Агенције било је у најбољем интересу не само страна у спору него пре свега ученика и њихових родитеља.Оба поступка водио је миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живко Кулић. Посредовање Агенције и миритеља резултирало је окончањем штрајка и данашњим потписивањем Споразума.Споразум којим је окончан штрајк у просвети показује значај мирног решавања колективних радних спорова, јер је дијалог уз посредовање миритеља најефикаснији начин окончања спора.

28 Мар

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Агенције, одржaн је 20 марта 2015. године у Палати Србија у Београду.Семинар је организован у циљу професионалног развоја и едукације миритеља и арбитара, и усаглашавању арбитражне праксе, као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређењa социјалног дијалога, кроз поступак мирног решавања радних спорова.У уводном делу семинара, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, отварајући семинар, информисао је присутне о току реализације Стратегије и остварених циљева, у складу са Планом рада. Посебано се осврнуо на модернизацију рада Агенције, транспарентност у раду, као и на постигнуте резултате рада у првом кварталу 2015. године. Истакао је податак о порасту броја колективних предмета и њиховом успешном решавању, док је у индивидуалним споровима нагласио присутност сталног раста броја предмета из области заштите достојанства рада. На крају, потенцирао је значају даљег рада ка остварењу постављене мисије и визије Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Пре едукативног дела семинара, арбитрима и миритељима презентован је нови сајт Агенције, који је остао на старој адреси www.ramrrs.gov.rs. Предност новог сајта је у интерактивном приступу према корисницима и потпуној транспарентности у раду агенције, са нагласком на току свих поступака који се воде пред агенцијом.У едукативном делу семинара, као његов централни део, арбитрима и миритељима су предочена нова теоретска знања и практичне вештине кроз примере из праксе, у четири предавања.Миритељ и арбитар проф. др Живко Кулић одржао је предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, миритељ и арбитар проф. др Зоран Радуловић, на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог Клиничког центра Србије, на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дипл. психолог и специјалиста медијације Вера Кондић на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“., Они су својим предавањима допринели унапређењу рада и ефикасности арбитара и миритеља, као и њиховом унапређењу знања и вештина неопходних за успешан рад.Ова предавања су била увод у дискусију, у којој су размењена мишљења и искуства, и којом је окончан рад на Другом Интерактивном Семинару.

12 Мар

Други интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржаће се 20.марта 2015. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија, свечана сала 233. на другом спрату западног крила зграде.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, одржаће се презентација новог сајта www.ramrrs.gov.rs. У наставку одржаће се четири предавања а предавачи ће бити: проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који ће одржати предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, проф. Др Зоран Радуловић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог, предавање на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и Вера Кондић, дипл. психолог и специјалиста медијације, миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова предавање на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“.Након тога, предвиђена је дискусија, са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

26 Феб

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова после две недеље обуставе рада, запослени у д.о.о. „Нискоградња“ Ниш обуставили су штрајк и наставили редовно зимско одржавање путева. Разлог штрајка биле су три неисплаћене зараде.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, у складу Законом о мирном решавању радних спорова, покренуо је поступак мирења, који је протекао у конструктивној атмосфери и резултирао донетом Препоруком коју су усвојили представници синдикалне организације и послодавца.Након тога, усвојен је и потписан и Споразум о престанку штрајка, којим је договорена исплата заосталог дела зараде за децембар месец 2014. године, прекид штрајка и нормализација процеса рада, а прецизирана је динамика исплате за остатак дуговања. Председник Штрајкачког одбора и пословодство Нискоградње д.о.о. Ниш исказали су задовољство због брзине постизања Споразума, нормализације процеса рада и испуњења штрајкачких захтева.Поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, уписан у Листу миритеља и арбитара Агенције.

26 Дец

Први интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је 26. децембра 2014. године, са почетком у 10 сати, у Клубу посланика, Толстојева 2, у Београду.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.

У оквиру колективних радних спорова фокус је био на јачању преговарачких техника и вештина, значајних за успех у социјалном дијалогу, док је у индивидуалним споровима акценат стављен на мобинг, као најбројнији индивидуални спор. Семинар се завршио панел дискусијом свих учесника.

У уводном делу семинара обратио нам се: Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, гости, Зденка Бурзан и Борислав Радић директори aгенција за мирно решавање радних спорова Републике Црне Горе и Републике Српске као и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србије.

Предавачи семинара били су проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који је одржао предавање на тему „Колективни радни спорови“, Дејана Спасојевић Иванчић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Индивидуални радни спорови“, Олга Кићановић, самостални саветник у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, предавања на тему „Препознавање, превенција, процесуирање и санкционисање мобинга“ и „Вештине и технике преговарања током социјалног дијалога“, као и гости из региона који су миритељима и арбитрима пренели своја искуства на напред наведене теме.

29 Нов

Посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, радници сектора „Кола за спавање и ручавање“, који се налази у саставу ПД „Желтурс“, синоћ су прекинули делимичну блокаду међународних возова на релацији Будимпешта, Солун, Филах, Бар, Софија. Тиме је после је 25 дана потпуно нормализован железнички саобраћај.

Oд 17. новембра када су се пословодство „Желтурса“ и „Кола за спавање и ручавање“ и сви синдикати обратили Aгенцији, да у оквиру своје надлежности помогне у решавању наведених проблема, миритељ Агенције професор Зоран Радуловић, је уз сталне консултације са странама у спору, предложио неколико решења за расплет ове веома комплексне ситуације. Штрајкачи су, уз пуно поверење у добар исход, синоћ прекинули делимичну блокаду пруга и железничког саобраћаја и о томе обавестили Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова.

„Начињен је велики помак у преговорима, нормализован је међународни железнички саобраћај, чијим је двадесетпетодневним делимичним блокадама Република Србија претрпела велике штете“, ракао je Миле Радивојевић, в.д. директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и додао да ће се o даљим штрајкачким захтевима наставити са преговорима у наредним данима.

20 Окт

Брзом реакцијом Републичке агенције за мирно решавање радних спорова обустављен је штрајк у ЈП „Национални парк Ђердап“. У склопу својих надлежности, Агенција је реаговала на најављени штрајк заказан за 18. новембар, након чега је постигнут договор да се штрајк прекине, а Агенција укључи у решавање нагомиланих спорова, ради стабилизације поремећених односа између пословодства и запослених.

Асоцијација независних и слободних синдиката, репрезентативни синдикат код послодавца, донео је Одлуку о ступању у штрајк, ради заштите професионалних и економских интереса запослених.

Одмах по сазнању о најави штрајка, директор Агенције Миле Радивојевић са сарадницима отишао је у ЈП „Национални парк Ђердап“. После вишесатног разговора са представницима штрајкачког одбора, постигнут је споразум да се штрајк прекине, а у циљу трајне стабилизације односа, пред Агенцијом је покренут поступак преговора поводом закључења колективног уговора.

Обзиром да је штрајк резултирао првенствено из незадовољства запослених односом пословодства према њима, који се по наводима штрајкачког одбора огледао у мобингу, дискриминацији, застрашивању и другим облицима вређања личног и професионалног интегритета, Агенцији је поднето 26 Предлога за решавање индивидуалних радних спорова поводом злостављања на раду.

У складу са Законом о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ 125/04 и 104/09), Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, даље предузима мере из своје надлежности.

29 Дец

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова од оснивања до сада у управном поступку решила 12.316 предлога. Према нашој статистици, до 1. октобра 2013. године поднето је 196 предлога за мирно решавање радног спора. У 49 случајева арбитар је донео решење. Међу радним споровима мериторне одлуке су донете у 4.204 предлога, 81 колективни спор решен је пред Агенцијом – каже Дејан Костић, директор те институције основане Законом о мирном решавању радних спорова из 2004, који је измењен 2009. године. ( З. Вуковић, лист "Данас").

13 Дец

У „Службеном гласнику РС“ бр.110/2013. године, објављен је Именик миритеља и арбитара, при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова у наредном четворогодишњем мандату. Именик се налази у рубрици арбитри и миритељи на сајту Агенције.

10 Дец

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Дејан Костић боравиће у Торину у Италији, на позив Међународне организације рада, у саставу петочлане делегације, коју чине социјални партнери, ради учешћа на Субрегионалној трипартитној конференцији за јачање Института за решавање радних спорова у централној и источној Европи.

Ова Конференција и учешће наше делегације на њој, имаће велики значај за унапређење рада Агенције, као и јачање идеје о медијацији и арбитражи у решавању радних спорова у Србији.