Активности

20. Новембар 2023.

У поступку мирног решавања колективног радног спора у ЈП "Завод за уџбенике", а који је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, постигнут је договор страна у спору и потписан Споразум. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката Завода за уџбенике, а за поступајућег миритеља је, вољом страна у спору, одређен Живко Кулић.

Поступајући миритељ је, у складу са законом, на првој расправи формирао Одбор за мирење у који су поред њега ушли представници страна у спору. После три одржане расправa потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу ње и Споразум о решењу колективног радног спора, а којим је постигнута сагласност око свих спорних питања.

Послодавац у ЈП "Завод за уџбенике" и Синдикат Завода за уџбенике су показали како се може кроз социјални дијалог између запослених и послодавца доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

17. Новембар 2023.

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, а по предлогу послодавца Народне банке Србије, покренут је поступак мирног решавања колективног радног спора. Друга страна у спору, Синдикат радника Народне банке Србије, је дао сагласност да се настали спор решава мирним путем. Предмет спора се односио на синдикално организовање и деловање код послодавца.

За поступајућег миритеља је решењем директора Агенције, а у складу са законом, одређен Миљко Ваљаревић. Он је на првој расправи формирано Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

У току преговора стране у спору су показале висок степен разумевања за изнете предлоге као и висок степен међусобног уважавања. Након одржаних расправа усаглашена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања свих спорних питања, а коју су потписали представници страна у спору и поступајући миритељ.

Послодавац и синдикат у Народној банци Србије су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања радног спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења у интересу свих страна.

15. Новембар 2023.

Друга по реду Конференција о жалбеним механизмима одржана је у 15. новембра 2023. године у Новом Саду. Пред великим бројем представника синдиката и послодаваца представљене су могућности за заштиту радних права пред Агенцијом као екстерним механизмом заштите. Конференција је организована у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO) у Србији.

Присутне је са радом, надлежностима Агенције и могућностима за покретање поступка упознао Милош Прокић, саветник у Агенцији. У свом излагању он се посебно осврнуо на предности који институт мирног решавања радних спорова носи са собом и указао на потребу растерећења судова пред којима се у просеку у току године покрене око 40.000 оваквих спорова. У наставку, учесници су били у прилици да постављају питања и учествују у дискусији.

Поред представника Агенције на скупу су говорили и представници водећих синдиката, представница кабинета Поверенице за заштиту равноправности и многи други.

08. Новембар 2023.

У посети Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова у периоду од 8. до 10. новембра боравила је делегација из Републике Северне Македоније. Циљ посете је био упознавање са системом решавања радних спорова у Републици Србији и примена добрих пракси из рада наше Агенције у оквиру реформе радног законодавства у области алтернативног решавања радних спорова који је у току у овој држави. Петочлану делегацију су чинили представници из Министарства за рад и социјална питања, представници медијатора и Међународне организације рада, Маја Папатолевска, Радмила Лошковска, Наташа Мечкароска Симјаноска, Илија Манасиев и Емил Kрстановски.

Са радом Агенције, правним оквиром мирног решавања радних спорова у Републици Србији и добрим праксама у раду госте је упознао директор Ивица Лазовић, о посебним програмима обука миритеља и арбитара и накнадама трошкова и наградама за рад миритеља и арбитара је говорила Драгана Андоновска, руководилац Групе за правне послове. Са процесом дигитализације у Агенцији и употребом модерних информатичких програма госте је упознала Јелена Голубовић, саветник у Агенцији, а о иновативним услугама и подизању видљивости механизама алтернативног решавања спорова говорио је Милош Прокић, саветник у Агенцији. Са конкретним случајевима и праксом, гости су имали прилике да директно причају са миритељима и арбитрима Агенције.

Агенција је веома поносна што постоји велико интересовање за нашу праксу и модел рада и што је Република Северна Македонија пета држава региона која се интересује за наш модел мирног решавања радних спорова и разматра могућности за импленентацију у свој правни систем. У овој држави је у току рад на новом Закону о мирном решавању радних спорова, а искуства са ове студијске посете послужиће у предлагању будућих решења.

03. Новембар 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова организовала је, 03. новембра 2023. године, у Београду, у просторијама Агенције, радионицу за миритеље и арбитре на тему Mирење и посредовање у радним споровима - приступи управљања конфликтима и вештине посредника. Радионицу је одржала Милена Тасић, миритељка и арбитарка Агенције, а у циљу преношења знања и вештина стечених на сертификованом онлајн курсу Међународне организације рада и њиховог Центра за обуке из Торина.

Радионицу je отворио др Ивица Лазовић, директор Агенције, који је овом приликом истакао сарадњу са МОР која је допринела реализацији овог семинара и нагласио значај континуираног усавршавања миритеља и арбитара. Истовремено, Лазовић је упознао миритеље и арбитре са активностима које Агенција тренутно спроводи.

Присутни миритељи и арбитри су били у прилици да сазнају најновије праксе МОР-а у управљању конфликтима. Такође, учесници су могли да чују које то стандарде и принципе МОР примењује у мирењу и посредовању, који су приступи у решавању конфликта али и како тече процес мирења и посредовања из перспективе Међународне организације рада.

Миритељи и арбитри су имали прилику да постављају питања и учествују у дискусији, да износе своје виђење појединих ситуација и дилеме са којима су се они кроз праксу суочавали.

01. Новембар 2023.

На првој у низу Конференција о жалбеним механизмима, која је одржана 01. новембра 2023. године у Суботици (Палић), представљени су механизми за заштиту права пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова и указано је на могућности које постоје у нашем делокругу. Конференција је организована у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Међународном организацијом рада (ILO) у Србији.

Пред великим бројем представника послодаваца и синдиката директор Агенције, др Ивица Лазовић је представио институт мирног решавања радних спорова као екстерни механизам који добија улогу када се исцрпе сви интерни механизми решавања насталих спорова у оквиру компанија. Он је представио надлежности Агенције и указао на ефикасност и ефективност решавања радних спорова вансудским путем. Присутни су били у прилици да поставе питања и да кроз дискусију добију одговоре у вези дилема које су се јавиле.

Учесницима су се поред представника Агенције, обратили и представници водећих синдиката, представник кабинета Повереника за заштиту равноправности и многи други.

31. Октобар 2023.

На јавној дебата под називом „Немачки Закон о дужној пажњи у ланцу снабдевања - значај за људска права у Србији“ која је одржана 31. октобра 2023. године у сали Скупштине града Ниша, директор Агенције је учествовао као један од панелиста и говорио о могућностима за заштиту права запослених пред Агенцијом.

У дискусији су учествовали др Бобан Џунић председник Скупштине града Ниша, Санела Бахтијаревић из Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), Тања Линдел из Привредне коморе Србије, Александар Тодић из УГС Независност, Данијел Дашић из Националне коалиције за децентрализацију и Наташа Вучковић из Фондације Центар за демократију, као и представници привреде, синдиката, јавних институција, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија.

Кроз јавну дебату подстиче се отворен и конструктиван дијалог између релевантних актера у циљу размене мишљења и искустава, промовише се одговорна пословна пракса и допринеси подизању свести и знања о овим прописима.

Немачки Закон о дужној пажњи у ланцу снабдевања ступио је на снагу у јануару 2023. године, а европска Директива о корпоративној одрживости дужне пажње је у расправи у Европској унији. Закон обавезује немачке компаније да од својих директних и индиректних добављача захтевају примену низа правила и стандарда у циљу заштите људских права и животне средине, укључујући и успостављање жалбених механизама. У области жалбених механизама за заштиту права радника, арбитража и мирење пред Агенцијом су веома ефикасан екстерни механизам.

Трибина је организована у оквиру пројекта „Иницијатива за глобалну солидарност“ који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit).

18. Октобар 2023.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић и градоначелник Зрењанина др Симо Салапура потписали су, 18. октобра 2023. године, споразум о сарадњи Агенције и Града Зрењанина.

Овим споразумом предвиђена је сарадња у областима као што су размена искустава у вези са радноправним положајем запослених, информисање о примени прописа и пракси надлежних органа у домену радног права, сарадња у реализацији националних и међународних пројеката, организовање стручних саветовања, семинара као и размена стручних знања и коришћење савремених технологија у пословању.

Др Ивица Лазовић је нагласио и могућност сарадње и размене искустава у домену управљања квалитетом с обзиром да Агенција већ две године ради на имплементацији CAF модела управљања квалитетом. Такође, истакнут је допринос који Агенција може да пружи у домену мирног решавања радних спорова, како индивидуалних тако и колективних, а који су неминовни у данашњем раду скоро свих институција. Истовремено указано је на предности које овакав вид решавања радних спорова носи у односу на судски поступак.

Потписивању споразума су присуствовали и Милан Пекић, директор Канцеларије за борбу против дрога Републике Србије и Горак Ракић, правобранилац Града Зрењанина.

09. Октобар 2023.

На XXV стручно-научном саветовању Удружења за радно право и социјално осигурање, које је одржано на Златибору oд 04. до 07. октобра 2023. године, са основном темом саветовања “Радно право у прописима и пракси”, одато је признање и уручена захвалница директору Агенције за дугогодишњу сарадњу, пријатељство и помоћ у промоцији овог Удружења.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је имао част да отвори ово саветовање. Он је у уводној речи нагласио огроман значај који Удружење има како за развој радно-правне науке, праксе у примени прописа, огромне публицистичке делатности која се огледа у преко педесет томова објављених радова, тако и за повезивање стручњака из целог региона који се баве радним правом. Директор Агенције Ивица Лазовић је нагласио и значај Удружења за Агенцију, јер заправо његови најистакнутији чланови су и миритељи и арбитри, а такође је ово Удружење и адреса на којој се траже стучни и научни одговори на многе дилеме из праксе.

У радном делу саветовања господин Лазовић је изложио реферат на тему „Институције за мирно решавање радних спорова у прописима и пракси (примери САД, Бугарске, Црне Горе, Републике Српске и Србије)“ у коме је присутне упознао са упоредном праксом мирног решавања радних спорова наведених држава, са посебним освртом на разлике у прописима, надлежностима, техникама и технологији која се користи у поступцима мирног решавања радних спорова.

У оквиру округлог стола на тему „Решавање радних спорова у пракси (судске и вансудске методе)“, учесници саветовања су били у прилици да чују најновију судску праксу у области решавања радних спорова, али и да поставе питања, учествују у дискусији и сагледају предности које вансудске методе решавања радних спорова носе.

Саветовање је окупило велики број стручњака који се баве радним правом из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, Северне Македоније, а као посебни гости по први пут на овом скупу су се нашли и представници Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске. Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова. Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).

02. Октобар 2023.

У оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, а у организацији Међународне организација рада (ILO) у Србији, у Београду је 02. октобра 20223. године организована Обука за усклађиваче пословања предузећа са прописима о дужној пажњи.

Пред великим бројем представника послодаваца и синдиката директор Агенције, др Ивица Лазовић је представио институт мирног решавања радних спорова као екстерни механизам који добија улогу када се исцрпе сви интерни механизми решавања насталих спорова у оквиру компанија. Он је представио надлежности Агенције и указао на ефикасност и ефективност решавања радних спорова вансудским путем.

Поред директора Агенције присутнима су се обратили и Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности, Тања Линделл из Привредна комора Србије, Peer Krumrey из Амбасаде Савезне Републике Немачке у Србији и многи други.

26. Септембар 2023.

На 19. редовном састанку Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у уторак 26. септембра 2023. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2022. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило резултате рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Седницом је председавала Јелена Јевтовић из Уније послодаваца Србије, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из Савеза самосталних синдиката, Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“ и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2023. годину, присутнима је изложио директор Агенције Ивица Лазовић.

Извештај можете погледати на линку.

25. Септембар 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је током септембра, на позив социјалних партнера, свој рад, искуства и надлежности, на више различитих догађаја.

На конференцији: „Ефикасни жалбени механизми Оснаживање - гласа радника у Србији“ у организацији Иницијативе за глобалну солидарност и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) одржаној дана 8. септембра у Београду, представљене су надлежности Агенције за представнике двадесетак компанија, синдиката и удружења. Овој конференцији су, између осталих, присуствовали и министар за људска и мањинска права Томислав Жигманов, Пјер Крамреј, саветник за рад и социјална питања, Амбасаде Савезне Републике Немачке у Србији, Александра Петровић, сарадница за људска права Тима Уједињених нација и Јохана Волмајер из Иницијативе за глобалну солидарност.

На позив Заједнице синдиката Србије, на скупу у оквиру радничких спортских игара на Охриду, који је окупио преко пет стотина учесника из целе Србије, у периоду од 5. до 7. септембра, Агенција је имала прилику да представи своје надлежности. Том приликом Агенцији је уручена и захвалница за успешну сарадњу.

Такође, на семинару „Изградња капацитета за радничке организације: Јачање вештине преговарања: “Win–win” преговори“ у организацији Европског центра за радничка питања (ЕЗА) и РС БОФОС, дана 23. септембра у Врњачкој Бањи, за представнике 11 земаља и бројних финансијских и банкарских институција из Србије, представљене су надлежности Агенције кроз тему: „Шта ако, упркос свим напорима, дође до сукоба у процесу преговора? Предности мирног решавања радних спорова и посредовања у радним споровима.“

18. Август 2023.

У Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Основне организације синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац, уз сагласност друге стране у спору Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац.

За поступајућу миритељку је одређена Драгана Милетић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење и која је представљала основ за потписивање Споразума.

Послодавац и синдикат у Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

19. Јул 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 19. јула 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене колективног уговора у Урбанистичком заводу Београда ЈУП.

Поступак је покренут од стране послодавца, Урбанистичког завода Београда ЈУП, а друга страна у спору, Основна организација синдиката запослених у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, је прихватила да се спор решава мирним путем, пред Агенцијом.

За миритеља је одређен Милан Крстић који је на првој расправи, а у складу са Законом, формирао Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

Током прве расправе стране у спору су показале професионалан, конструктиван и проактиван приступ и у фер атмосфери усагласили ставове о начину решења свих спорних питања након чега су чланови Одбора за мирење утврдили коначан текст Препоруке која је једногласно усвојена, у складу са Законом.

На овај начин, у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.

06. Јул 2023.

На позив ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске, у Бања Луци је 06. јула 2023. године одржан регионални радно-консултативни састанак, на коме су поред делегације наше Агенције присуствовали представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова Црне Горе, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и представници Међународне организације рада за Босну и Херцеговину.

Резултат састанка је размена актуелних пракси и искустава, на основу Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примне метода за мирно решавање радних спорова („Сл. гласник РС“ – Међународни уговори, бр. 13/19), који је потписан између наведених агенција за решавање радних спорова.

Посета ЈУ „Агенцији за мирно рјешавање радних спорова“ и упознавање са актуелном праксом решавања спорова у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Црној Гори као и представљање актуелне праксе у области решавања радних спорова у Републици Србији, било је од значаја за све учеснике имајући у виду сличне практичне проблеме и питања са којима се суочавају у пракси. На састанку је усаглашено и више закључака у циљу општег унапређења алтернативног решавања спорова и унапређења квалитета целокупног пословања ових институција.

04. Јул 2023.

Делегација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Међународне организације рада, боравила је у студијској посети Федералној служби за мирење и посредовање Сједињених Америчких Држава (FMCS) од 26. до 30. јуна 2023. године. Ова посета је организована у циљу размене добрих пракси, као и идентификовања могућих области за унапређење и развој капацитета Агенције. FMCS је изабран као партнер јер је директно допринео оснивању Агенције пре 19 година, уводећи у Републици Србији механизам алтернативног решавања радних спорова у складу са својом великом праксом и искуством. Ова посета је реализована захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Федерална служба за мирење и посредовање, основана је 1947. године на основу тзв. Тафт-Хартлијевог закона, као независна агенција чија је мисија очување и промовисање мира и сарадње између синдиката и послодаваца. Са седиштем у Вашингтону и још шест региона који обухватају преко 60 теренских канцеларија, ова федерална служба пружа услуге медијације и решавања конфликата у индустрији и владиним агенцијама.

Наша делегација је имала прилику да се састане са директором FMCS-а, господином Хавијером Рамирезом, и детаљније упозна са организационим, структурним и стратешким системима агенција за алтернативно решавање спорова. Циљ састанака био је да се проуче и упореде системи решавања спорова у САД-у и Србији, идентификују користи и добре праксе, као и развој интерних процеса. Директор Рамирез је након уводне презентације обимног законодавства о алтернативном решавању спорова у САД-у отворено поделио мисију и визију FMCS-а, њихове изазове и начине на које покушавају да их превазиђу. Поред овог састанка, делегација РАМРРС-а имала је прилику да разговара са комесаром FMCS-а, Бет Шиндлер, заменицом директора теренских операција, и комесаром FMCS-а, Валтером Даром, менаџером теренских операција, о конкретним поступцима у FMCS-у (цео ток), рутирање и додељивање случајева, евалуација рада медијатора и арбитара, управљање перформансама и професионални развој медијатора и арбитара, технологије које користе, како током медијације (интерно и за потребе извештавања), организација тима (састанци са члановима тима), улози у заједници.

Даљи састанци са медијаторима и арбитрима FMCS-а такође су били веома продуктивни, а делегација је сазнала о многим алатима и техникама које користе, које су врло напредне и модерне. Медијатори и арбитри FMCS-а поделили су недавне примере својих случајева, стављајући нагласак на важност изградње односа са синдикатима и заједницама, као и на свакодневну комуникацију с њима. Имали смо задовољство да слушамо искуства Дејвида Талера, шефа Међународних послова FMCS, Пита Свенсона, Менаџера Канцеларије за превенцију сукоба, Артура Прлстејна, Директора Канцеларије за арбитражне услуге у FMCS-у, (који је одржао прву обуку за арбитре у Србији пре 20 година) и многе друге. Специјална посета је организована Регионалној канцеларији FMCS-а у Њујорку, где смо слушали искуства Пита Донатела Менаџера операција Регион 1 (североисток САД), као и медијатора Нелсона Ривера и Карлоса Тате.

Поред FMCS, делегација је посетила и упознала се са надлежностима и праксом Националног одбора за посредовање, Националног одбора за радне односе и Комисије за једнаке услове запошљавања.

Делегацији је посебну част указао Њ.Е. Марко Ђурић, амбасадор Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама који је организовао пријем и изразио заинтересованост и подршку за овај вид размене искустава и сарадњу између наше две земље.

Чланови делегације су били директор Агенције Ивица Лазовић, који је домаћине упознао са нашом праксом и начином организације, Драгана Андоновска, руководилац групе за правне послове, Милош Прокић, саветник у Агенцији, Јован Протић, ИЛО национални координатор за Србију и Јована Спаић Ердељан, менаџер пројекта ИЛО-а.

Ова посета је прва активност ка унапређењу сарадње између две агенције које деле многе сличности и послужиће као основа за подизање капацитета РАМРРС.

23. Јун 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, а поводом права на синдикално организовање и деловање код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Индустријског синдиката Србије, а послодавац „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређена Олга Вучковић Кићановић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После две расправе утврђена је заједничка препорука и споразум којим је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум.

На овај начин, у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 67/15.

17. Јун 2023.

На иницијативу директора Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске (НИПА) Владимира Бојажијева, организована је посета представника Агенције овој институцији од 14. до 16. јуна. Национални институт за мирење и арбитражу (НИПА) је позвао представнике Агенције на састанак у Софију ради размене искустава и разговора о будућим стратегијама заједничке сарадње.

Састанак је имао за циљ идентификовати сличности и разлике у поступцима решавања радних спорова између две институције, као и маркирање области и могућности за коришћење искуства из праксе решавања радних спорова, а посебно због постизања договора о специфичним активностима које ће бити обухваћене у потенцијалном заједничком пројекту у оквиру INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027.

У оквиру посете је одржана једнодневна радионица 15. јуна 2023. године „Решавање радних спорова – партнерство за знање и најбоље праксе“. Ову радионицу је као специјални гост отворио Њ.Е. Жељко Јовић, амбасадор Републике Србије у Републици Софији, чиме је целом догагађају дат посебни значај. На целодневној радионици обрађена су многа важна питања, од прегледа индустријских односа и колективног преговарања у две државе, до међусобних одговора на постављена прелиминарна питања о организацији, структури, функцијама и активностима Агенције и Института, конкретних поступака мирења или посредовања и арбитраже у решавању радних спорова, регулаторног оквира и изазова у пракси, до статистике поступака решавања спорова. Поред директора Бојажијева и Лазовића, о пракси су говорили проф. др Kрасимира Средкова, члан Надзорног одбора НИПА и председница Бугарског удружења за радно право и социјалну сигурност, проф. др Бојан Урдаревић, миритељ и председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, проф. др Валери Апостолов, председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Емил Мингов, заменик председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Сања Шкорић и проф. др Дејан Логарушић миритељи Агенције.

Други дан боравка у Републици Бугарској организована је посета Националном институту за мирење и арбитражу Републике Бугарске, где је делегација Агенције упозната са радом овог тела које је ове године обележило 20 година постојања, а основано је за решавање искључиво колективних радних спорова, броји 12 особа, од којих су 7 стручњака, 3 специјалиста и 2 особе су руководиоца. Том приликом, директори две институције су договорили и заједничку сарадњу и наступ у огвиру предстојећег пројекта INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027. Пројекат INTERREG VI-A IPA Бугарска-Србија 2021-2027 је програм прекограничне сарадње финансиран од стране Европске уније средствима из Инструмента за предприступну помоћ (IPA III) и подразумева више области финансирања, а једна од њих је и достојанствени рад и заштита радних права. На састанку је договорен и предложен низ активности у овом правцу, као и узвратна посета делегације НИПА Агенцији у Београду.

Ова посета је била од великог значаја за међусобно упознавање и постављање темеља за предстојећу знатно ближу сарадњу.

13. Јун 2023.

Након годину дана имплементације система управљања квалитетом за државну управу - CAF (Common Assessment Framework), односно заједничког оквира за самопроцену, Агенција је аплицирала за престижну ознаку „Ефикасан корисник CAF-а“ код Регионалног центар за управљање квалитетом (RQMC) Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).

Право на доделу ове ознаке се остварује након успешно спроведеног поступка екстерне повратне информације (PEF) којим се обезбеђује стандардизована примена ове ознаке широм Европе.

У оквиру Поступка екстерне повратне информације (PEF) за ознаку “Ефикасан корисник CAF-а”, дана 13. јуна 2023. године Агенцију су посетили Актери екстерне повратне информације (EFAC) Далибор Ћопић из Агенције за јавну управу Републике Српске (БиХ), Кенан Авдагић из Уреда координатора за реформу јавне управе БиХ, PARCO и Philip Parzer из КДЗ Аустрија као посматрач.

Актери екстерне повратне информације (EFAC) у посети Агенцији су обавили више разговора са запосленима у Агенцији, кључним корисницима услуга Агенције, социјалним партнерима и државном управом и позитивно оценили имплементацију CAF-а у нашој пракси.

Ово је важан, корак ка добијњу ознаке „Ефикасан корисник CAF-а“, о чему коначну одлуку доноси Регионални центар за управљање квалитетом Регионалне школе за јавну управу.

09. Јун 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу потписали су у четвртак, 01. јуна 2023. године, Споразум о сарадњи. Споразум су потписали декан Правног факултета проф. др Драган Вујсић и директор Агенције др Ивица Лазовић.

Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима, као будућим правницима, и запосленима на факултету.

Истог дана, директор Агенције, др Ивица Лазовић одржао је предавање полазницима Правне клинике за управно право. Он је присутне упознао са надлежностима и резултатима рада Агенције и представио предности које мирно решавање радних спорова има у односу на судски поступак. Истовремено, истакао је значај упознавања будућих практичара са институтом мирног решавања радних спорова у најранијој фази њиховог школовања како би га на адекватан начин примењивали у пракси.

18. Мај 2023.

У циљу подизања и јачања капацитета миритеља, арбитара и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је тродневни тренинг и обука у хотелу Оморика на Тари, у периоду од 14. до 17. маја 2023. године. Ово је највећи до сада организовани тренинг и први ван Београда, а реализован је захваљујући подршци Међународне организација рада (ILO) у оквиру пројекта који представља део „Иницијативе за глобалну солидарност“ Немачке развојне сарадње, коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Најмасовнијој обуци и тренингу од оснивања Агенције присуствовало је преко 70 учесника, миритеља, арбитара, запослених у Агенцији, као и директори и гости из Агенције за мирно решавање радних спорова из Црне Горе и Агенције за мирно решавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине).

Првог дана је одржан тренинг “Kомуникација у решавању конфликата од треће стране“, вођен од стране центра „H.art“, другог дана је одржана обука „Међународна перспектива индустријских спорова и мирног решавања радних спорова за миритеље и арбитре – пример Немачке“, вођен од стране Michaelа Drierа, а трећи дан је одржан тренинг „Подизање видљивости кроз директну комуникацију и медије“, вођен од стране Андре Брбаклић експерта за односе са јавношћу. Учесници су били у прилици да кроз интерактивне тренинге и обуке које су укључивале симулације реалног окружења и активан рад у групама унапреде своје комуникационе вештине и сагледају могућности за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова у приватном сектору. Миритељи и арбитри су кроз ове тренинге добили алате који им омогућавају да на бржи и ефикаснији начин решавају конфликте настале поводом радних спорова. Истовремено, упознати су са методама које им могу помоћи да буду препознати као неко ко може помоћи запосленима и послодавцима, у срединама из којих долазе, да настале спорове реше вансудским путем.

Другог дана обуке Michael Drier адвокат, специјализован за колективно посредовање и преговарање у сложеним споровима социјалних партнера, из Хамбурга, све присутне упознао је са историјатом и начином колективног преговарања, системом разрешења конфликта и системом решавање жалби у Немачкој. Посебан сегмент је посвећен подизању капацитета Агенције за примену новог Закона о дужној пажњи у ланцима снабдевања и значају овог прописа за приватан сектор у Србији.

Овај тренинг је резултирао са више корисних закључака који ће унапредити капацитет Агенције и њених миритеља и арбитара за приступ и решавање радних спорова у приватном сектору.

04. Мај 2023.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је од 3. до 4. маја 2023. године трипартитна делегација из Републике Албаније, коју су чинили два представника репрезентативних синдиката (Конфедерација синдиката и Уједињени независни синдикати), два представника послодаваца (Бизнис Албанија), два представника Министарства финансија и економије који су задужени за социјални дијалог и радне односе и представница Међународне организације рада у Албанији Дорина Ника.

Трипартитна студијска посета је имала за циљ да се гости из прве руке упознају са искуствима сталне, посвећене и специјализоване институције за решавање спорова на једном месту, која решава индивидуалне и колективне спорове. Наша Агенција је изабрана као циљна институција за студијску посету због свог мандата који се бави индивидуалним и колективним споровима и комбиноване експертизе од скоро 20 година.

Са праксом Агенције госте је упознао директор, а о финансирању Агенције и миритеља и арбитара, говориле су Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове и Биљана Стојић, руководилац Групе за финансијске послове. О дигитализацији у раду Агенције, електронској бази података, промотовним активностима и управљању квалитетом, говорио је Милош Прокић, саветник.

Гости су се упознали и са радом миритеља и арбитара у директном разговору са Зорицом Радовић и проф. др Бојаном Урдаревићем, али и са искуствима корисника кроз разговор са председником Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије Сашом Торлаковићем.

Посета је била део пројекта „Приступ правди у радним споровима кроз посредовање и мирење“ који спроводи МОР уз финансијску подршку Владе Шведске, а који пружа подршку албанским трипартитним конституентима у ревизији постојећег система мирног решавања радних спорова и осмишљавању мера за повећање његове ефикасности и домета.

Након ове посете, формиће се радна група која ће израдити предлог за оснивање специјализоване Агенције за радне спорове у Албанији. Биће то трећа Агенција која настаје по узору на нашу Агенцију, поред Агенције за мирно ријешавање радних спорова Црне Горе и ЈУ Агенције мирно ријешавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине). Веома нас чини поносним чињеница да је наш модел решавања радних спорова постоји интересовање у региону и да можемо да поделимо своје искуство и добру праксу.

24. Април 2023.

На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 24.04.2023. године, одржан је састанак са представницима организација које се баве медијацијом у Републици Србији. Циљ овог састанка је међусобно упознавање и размена искустава, дијалог о добрим праксама и баријерама на које наилази како Агенције тако и поменуте организације.

Скупу су, поред представника Агенције, присуствовали представници УГ Медијатори Крушевца, Институтa за медијацију, преговарање и јавне политике и Коморе медијатора Србије.

На састанку је покренуто много тема које се тичу пре свега препознавања значаја алтернативног решавања радних спорова и предностима које тај институт има. Договорени су даљи правци сарадње и интензивирања односа кроз међусобно учествовање на обукама и трибинама. Закључак је да је да постоји доста простора за заједничко деловање у наредном периоду и да је ово само прва у низу радионица овог типа.

21. Април 2023.

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, заједничким Предлогом за мирно решавање радног спора, а поводом исплате минималне зараде, обратили су се запослени и руководство ЈПКП "Лазаревац". Овом заједничком одлуком запослени и руководство поступили су у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

Пред Агенцијом је до сада, зајединичким Предлогом за покретање поступка, покренуто 460 индивидуалних поступака, од којих је 250 већ окончано, уз најаву представника запослених и послодавца да овај број није коначан и да се у наредном периоду очекују нови Предлози.

Oво je још један пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца, а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

07. Април 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре у 2023. години. Обука је реализована 07. априла 2023. године у Палати „Србија“ уз присуство великог броја миритеља и арбитара.

Специјални гости на отварању обуке били су представници Међународне организације рада из Женеве, Кристина Михеш која је Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, специјалиста радног права, као и др Јован Протић представник Међународне организације рада у Србији. Они су присутне упознали са активностима МОР-а у области мирног решавања радних спорова и са новом методологијом МОР за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова.

Присутне миритеље и арбитре са актуелном судском праксом у области радних спорова упознали су судуја Уставног суда Србије Лидија Ђукић и судија Апелационог суда у Новом Саду Весна Душић.

Други део обуке у поподневном делу био је посвећен стицању специјализованих знања за решавање спорова који се односе на злостављању на раду, који је водила Олга Вучковић Кићановић.