Активности

22. Јун 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Ружица Ерцег. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.

14. Јун 2021.

У ППТ „Петолетка“ Трстеник у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом закључења колективног уговора, а који је покренут на предлог Синдикалне организације самосталног синдиката металаца Србије ППТ „Петолетка“ Трстеник, поступајући миритељ Драшко Величковић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат ни након три расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев страна миритељ донео препоруку у доброј вери у наставак даљег дијалога по принципу поштовања и уважавања међусобних интереса.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом закључења колективног уговора, усаглашене су готово све одредбе осим цене радног сата и кефицијента. Ипак, стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.

08. Јун 2021.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је делегација Међународне организације рада поводом реализације пројекта: Платформа за запошљавање и социјална питања 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Састанку су присуствовали Ада Хуибрегтсе (Ada Huibregtse) главни пројектни координаторор и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада за Републику Србију.

Платформа за запошљавање и социјална питања (ЕСАП 2) је регионални трогодишњи пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а заједнички га спроводе Регионални савет за сарадњу и Међународна организација рада (МОР).

ЕСАП 2 је наставак успешно реализованог првог дела пројекта у региону западног Балкана (од 2016 до 2019) и има за циљ да надогради постигнуте резултате у области смањења рада на црно, припреми, примени и праћењу детаљних националних мапа за смањење рада на црно и примени интервенционих пакета; подршци социјалном дијалогу у циљу побољшања учешћа економских и социјалних савета у доношењу економске и социјалне политике, промоцији колективног преговарања и подршци умрежавању између агенција за мирно решавање радних спорова; побољшање знања и пракси инспекција рада за спречавање и борбу против рада на црно; спровођење појачане социјалне агенде за западни Балкан у сарадњи са Европском комисијом, појачано ангажовање ЕУ у пружању подршке западном Балкану чиме ће се омогућити ефикасно спровођење реформе на тржишту рада и у области социјалних политика у процесу проширења ЕУ. Више о пројекту видети на: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

У погледу подршке умрежавању агенција за мирно решавање радних спорова, договорено је да почетком октобра Београд буде домаћин регионалне годишње конференције мреже агенција за мирно решавање радних спорова. Такође, договорено је да се размотре могућности за стручно усавршавање миритеља и арбитара од стране Међународне организације рада и њеног Тренинг центра у Торину.

На састанку је директор Агенције Ивица Лазовић упознао госпођу Хуибрегтсе са практичним искуствима у раду, а посебно са дигитализацијом поступака, у чему смо први у региону и што ће послужити као модел и за друге агенције. Досадашња сарадња на пројекту је оцењена позитивно и у даљој реализацији ће бити низ активности у циљу афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова

01. Јун 2021.

Дана 01. јуна 2021. године одржан је онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему „Ефекти пандемије Ковид-19 на решавање радних спорова на Западном Балкану“. Овај састанак, први пут у оваквом формату, организовала је Међународна организација рада у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2), који спроводе Савет за регионалну сарадњу Европске комисије и Међународна организација рада.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Бернд Вилд, из Генералног директората за запошљавање Европске комисије, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Весна Симовић-Звицер и Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Велибор Микаћ из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је престављао директор др Ивица Лазовић који је говорио на тему „Радни спорови и пандемија Ковид-19: изазови и решења“, проф. Др Сенад Јашаревић је говорио о практичним искуствима мирења у доба пандемије.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе у раду миритеља и арбитара у време пандемије, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.

27. Април 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 21. априла 2021. године, потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора код послодавца „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора, поднела је Синдикална организација „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево, са предметом спора закључивање колективног уговора.

Поступајући миритељ је у складу са законом формирао Одбор за мирење. Након две одржане расправе Одбора за мирење, постигнута је сагласност страна у спору, те је спор окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора.

Послодавац „Тамиш Дунав“ д.о.о Панчево и Синдикална организација „Тамиш Дунав“, показали су добру вољу за социјални дијалог и да створе основе за усаглашавање предлога новог колективног уговора који утврђује повољније услове рада за све запослене.

22. Април 2021.

Позивају се сви миритељи и арбитри, као и социјални партнери и сарадници Агенције, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19 да попуне упитник на порталу еУправе на следећем линку:

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

22. Април 2021.

Дана 22.04.2021. године одржан је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова годишњи састанак са националним координатором Међународне организације рада (МОР) господином Јованом Протићем. Том приликом је договорена даља сарадња пре свега кроз наставак реализације пројеката „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (Employment and Social Affairs Platform – ЕSAP 2), који финансира Европска унија, а спроводе га Међународна организација рада и Регионални савет за сарадњу.

У сегменту овог пројекта који се односи на регионалне агенције за мирно решавање радних спорова, циљ ће бити јачање регионалне сарадње и институционалних капацитета националних тела за мирно решавање радних спорова. У том смислу ће се радити и на даљем развоју и примени Меморандума о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова и Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова.

На састанку је разматрана досадашња сарадња МОР-а са Агенцијом за коју постоји сагласност да је била веома успешна и прецизирани су даљи правци заједничког рада на афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова у координацији са свим социјалним партнерима, а пре свега синдикатима и послодавцима.

29. Март 2021.

На 101. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, која је одржана у понедељак 29. марта 2021. године, у Београду, са почетком у 10.00 часова, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину.

Седницом је председавао проф. др Зоран Стојиљковић, а информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину, присутнима је изложио др Ивица Лазовић.

Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. И 2020. годину, пружа детаљан приказ реализованих активности у оквиру делокруга, као и статистичке податке о поступцима који су вођени пред Агенцијом.

Комплетну Информацију о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину можете погледати на линку: Информација о раду.

26. Март 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је одржала Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре и обележила 15 година рада.

Обуку је отворила министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и представници социјалних партнера, председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић, председник УГС „Независност“ проф. др Зоран Стоjиљковић и председник Уније послодаваца Милош Ненезић. Представници социјалних партнера су говорили о свом искуству у сарадњи са Агенцијом, које је напредовало од почетног неповерења до блиске сарадње.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакла је да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку даљем развоју и раду Агенције како у погледу унапређења прописа, тако и на промовисању добрих пракси, како би што већи број послодаваца и запослених био упознат са заштитом која постоји у нашој земљи. За 15 година рада пред Агенцијом решавало се скоро 20.000 спорова од којих је око 19.000 индивидуалних, што значи да су грађани постали свесни колики значај има ова Агенција и да у њу имају поверење, истакла је проф. др Кисић Тепавчевић.

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић захвалила је миритељима и арбитрима на залагању и раду и навела да они имају најважнију улогу у развоју институционализованог мирног решавања радних спорова, поред представника синдиката и послодаваца, и да представљају огледало ове Агенције, јер су својим знањем, стручношћу и залагањем приликом решавања поступака, допринели да се стекне поверење грађана у Агенцију и њен рад.

Ивица Лазовић је у име Републичке агенције за мирно решавање радних спорова захвалио Министарству на подршци у раду и навео да ће у наредном периоду приоритети рада ове агенције бити остваривање боље сарадње са судовим и са социјалним партнерима.

У стручном делу скупа, миритеље и арбитре са најновијом судском праксом у погледу решавања радних спорова упознала је судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић. Председник Удружења за радно право и социјално осигурање проф. др Предраг Јовановић је присутне упозанао са радом на даљину у условима пандемије и изазовима за радно право које носе овакви облици рада.

15. Март 2021.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић посетила је 15. марта 2021. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова, и присуствовала представљању резултата петогодишњег рада пројекта СОС мобинг телефона.

Резултате пројекта СОС мобинг телефона представио је заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

СОС мобинг телефон је заједнички пројекат Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. За пет година постојања телефонске линије 080-300-601 остварено је 5.077 позива.

„То је релативно велики број грађана којима је пружена правна помоћ“, рекао је заменик директора Агенције Ивица Лазовић и додао да је од укупног броја позива у 643 случаја затражена правна помоћ, од којих је Агенција поступала у око 550 поступака.

„Нико не треба и не сме да трпи било какав облик злостављања, укључујући и злостављање у радној средини, а Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је ту да помогне свима да се реше проблеми у вези са било којим обликом злостављања“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Проф. др Кисић Тепавчевић је навела да постоје два кључна прописа за заштиту од злостављања на раду - Закон о спречавању злостављања на раду, према коме сви који мисле да су злостављани могу да покрену поступак пред послодавцем, без посредовања трећег лица, а ако то не уроди плодом онда могу да потраже судску заштиту, као и Закон о мирном решавању радних спорова, који омогућава посредовање треће стране – Агенције.

Министарка Кисић Тепавчевић је нагласила да је поступак пред Агенцијом бесплатан и да је циљ тог процеса да се на миран и споразуман начин дође до решења.

„Апелујемо на све грађане да, ако сматрају да су изложени одређеној врсти злостављања у радној средини, преко институционалног механизма за који се показало да је најефикаснији и најбољи, потраже правну помоћ“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Кисић Тепавчевић је подсетила да је у сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова пре пет година покренут пројекат СОС мобинг телефонска линија, путем које сви грађани могу да добију адекватан правни савет и усмерење како да покушају да мирним путем дођу до одговарајућег решења.

Србија има одличне правне механизме за заштиту запослених од злостављања на раду, поручили су данас министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић на представљању резултата петогодишњег пројекта СОС мобинг телефонске линије.

01. Март 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 26. фебруара 2021. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин поднео је послодавац, а синдикaт се сложио да се поступак решава мирним путем пред Агенцијом. Предмет спора било је закључење колективног уговора код послодавца.

За поступајућег миритеља је одређена Јасмина Чутурило. Миритељка је у складу са законом формирала Одбор за мирење. Након четири расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора. На овај начин у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин су још једном показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

23. Фебруар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова пружаће подршку у раду мултидисциплинарној радној групи за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима. Овим прописом би се регулисало питање законског уређења проблематике несталих лица, на системски, свеобухватан и мултидисциплинаран начин. Ово је још један из сета прописа из надлежности ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на чијем доношењу Агенција даје допринос са аспекта свог рада, а на основу праксе и искустава.

Први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима одржан је 23. фебруара 2021. године у Палати „Србија“ и отворила га је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уз присуство бројних експерата и представника државних органа и цивилног сектора.

22. Фебруар 2021.

На 14. редовном састанку сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у понедељак 22. фебруара 2021. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019 и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.

Седницом је председавала Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из СССС, Јелена Јевтовић из УПС-а и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019 и 2020. годину, присутнима је изложио заменик директора Агенције, Ивица Лазовић.

18. Јануар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су три обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће се залагати да у 2021. години организује и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР).

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину можете преузети кликом на ЛИНК.

15. Децембар 2020.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ запослени и руководство донели су заједничку одлуку да радне спорове поводом начина исплате зараде за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом заједничком одлуком запослени и руководство поступили су у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова биће поднето 174 заједничка Предлога за покретање поступка мирног решавања радног спора. Oво je још један пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца, а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

04. Децембар 2020.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Клиничко болничком центру „Звездара“ дана 4. децембра решен је колективни радни спор са Новим синдикатом здравства Србије и послодавца око примене Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.106/2018).

Потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу које ће бити сачињен и Споразум о решењу колективног радног спора, којим је постигнута сагласност око свих спорних питања. Представници послодавца у КБЦ „Звездара“ и Нови синдикат КБЦ „Звездара“, показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

02. Октобар 2020.

Дана 02.10.2020. године одржан је Први интерактивни вебинар за миритеље и арбитре у 2020. години на тему нове судске праксе у области радних спорова, који је водила судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић.

Имајући у виду препоручене мере надлежних органа у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 Агенција је донела одлуку да ове године уместо уобичајених интерактивних семинара организује вебинаре – видео конференције које се одржавају преко интернета у реалном времену.

Први интерактивни вебинар је отворио директор Агенције Миле Радивојевић, који је упознао миритеље и арбитре са најновијим дешавањима у раду Агенције, а судија Лидија Ђукић је изложила више примера из судске праксе о којима су арбитри и миритељи могли да дискутују.

Интерактивни вебинар је организован у циљу даљег професионалног развоја миритеља и арбитара, као и непосредне размене релевантних искустава и примера добре праксе.

Снимак вебинара можете погледати ОВДЕ.

30. Септембар 2020.

У понедељак, 28. септембра 2020. године, потписан је Споразум о сарадњи Правног факултета Универзитета у Нишу и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Циљ Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Потписивањем споразума створене су и могућности за додатно усавршавање миритеља и арбитара и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

Споразум су потписали директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић и декан Правног факултета Универзитета у Нишу проф. др Горан Обрадовић који је и један од миритеља и арбитара из Именика миритеља и арбитара Агенције. Потписивању споразума присуствовали су и продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање др Марко Димитријевић, продекан за наставу др Анђелија Тасић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

16. Септембар 2020.

Колективни радни спор настао поводом закључења колективног уговора у ЈКП „Водовод“ Власотинце окончан је дана 14. септембра 2020. године заједничким Споразумом о мирном решењу спора. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренула је Синдикална организација ЈКП „Водовод“ Власотинце (Самостални синдикат).

Представници послодавца ЈКП „Водовод“, Синдикалне организације ЈКП „Водовод“ и локалне самоуправе општине Власотинце, потписали су заједнички Споразум о мирном решењу спора којим су се сагласили да ће ући у поступак преговарања и закључити Колективни уговор за комуналне делатности у општини Власотинце.

На овај начин, у Власотинцу, представници послодавца, синдиката и локалне самоуправе су дали још један пример како се води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

27. Август 2020.

На Факултету медицинских наука у Крагујевцу стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом штрајка дела запослених, али је после свега две расправе утврђена заједничка препорука којом се препоручују начини решавања свих спорних питања.

Послодавац и запослени на Факултету медицинских наука у Крагујевцу су још једном потврдили да је најбољи пут за решавање радних спорова поступак пред миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

17. Август 2020.

Колективни радни спор поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца у „Аутопревозу“ из Кикинде окончан је Препоруком о мирном решењу спора и потписивањем Споразума о решењу спора између оснивача, послодавца и синдиката. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо је Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“.

Представници послодавца, оснивача и синдиката у „Аутопревозу“ из Кикинде још једном су дали пример да се социјалним дијалогом између запослених и послодавца, кроз поступак мирног решавања радних спорова, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, може доћи до решења спора.

22. Јул 2020.

У Горњем Милановцу су доношењем арбитражних решења у ОШ „Свети Сава“ успешно завршени сви индивидуални поступци поводом вишегодишњег спора око исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада.

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова поднети су предлози за мирно решавање индивидуалних радних спорова поводом утврђивања права на исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада из више школа у Горњем Милановцу, међу којима су Економско-трговачка школа „Књаз Милош“, Техничка школа „Јован Жујовић“, ОШ „Краљ Александар I“, ОШ „Момчило Настасијевић“ и ОШ „Свети Сава“.

Запослени и послодавац су се сагласили да се ови поступци решавају мирним путем, те су они у претходном периоду успешно решени пред Агенцијом у више здружених поступака.

На овај начин су избегнути непотребни судски и остали трошкови како за послодавца тако и за запослене. Запослени у просвети и њихово руководство у Горњем Милановцу су дали добар пример социјално одговорног понашања да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у скупим судским поступцима.

22. Мај 2020.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић присуствовао је на 96. редовној седници Социјално - економског савета у петак 22. маја 2020. године у Београду. Седницом је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, а били су присутни највиши представници социјалних партнера. Након усвојеног Плана рада Социјално-економског савета за 2020. годину, представници органа државне управе су известили присутне о предузетим мерама током ванредног стања и мерама које ће се предузимати у наредном периоду. Присутнима се обратио и господин Радивојевић који је нагласио да је рад Агенције био усклађен са препорукама Владе и развојем епидемиолошке ситуације, а грађани и корисници услуга су о свему наведеном обавештени путем интернет презентације и одређени су дежурни телефони и електронска адреса за пружање информација. Током ванредног стања пред Агенцијом је поднето57 нових предлога за мирно решавање радних спорова, пружани су правни савети телефонским путем, преко „СОС Мобинг“ телефонске линије и електронском поштом у 208 случајева, а решено је 36 арбитражних поступака и урађено је преко 50 различитих аката.Међутим, током трајања ванредног стања поштоване су епидемиолошке мере те није било пријема странака у службене просторије и директних контаката. Истакао је да и у наредном периоду, Агенција ће се у раду придржавати епидемиолошких препорука. Детаљан Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова током ванредног стања можете погледати на следећем линку: Извештај СЕС

12. Мај 2020.

Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања (''Службени гласник РС'' бр. 65/20) којом је ванредно стање укинуто од 7. маја 2020. године. Међутим, Одлука о проглашењу заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20) и Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 37/20) су и даље на снази, тако да укидањем ванредног стања не престаје примена епидемиолошких мера за заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних који се односе на мере превенције. У складу са наведеним одлукама нормализован је рад Агенције од 11. маја 2020. године и сви запослени су се вратили редовним пословима у седишту. Ипак, како би се умањио ризик инфекције и ширења заразне болести, примењују се уобичајене мере превенције, избегавају се непосредни контакти, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа, при уласку у просторије Агенције појачана је контрола, обавезно је мерење телесне температуре и обавезна је дезинфекција руку за све (запослене и посетиоце), обавезно је избегавати руковање и друге облике непосредног контакта, а уколико су непосредни контакти неопходни онда је обавезно за све учеснике да носе заштитне маске. У раду са странкама предност има комуникација путем телефона, интернета, конференцијских позива.

Радне активности које захтевају групне сусрете као што су мирења и арбитраже, организоваће се тако да ће се примењивати следеће мере: обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом сусрета; обавезно је ношење заштитних маски свих учесника сусрета; обавезно ограничити број присутних особа на тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника и обавезно користите веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од два метра; пре почетка и након састанка просторије проветравати и дезинфиковати (радне површине, кваке итд.); ограничити време трајања састанака до 20 минута; на састанку користити само флаширану воду без чаше или са једнократном амбалажом.

Такође, истичемо потребу друштвене одговорности сваког појединца и лично поштовање свих мера превенције.

У складу са развојем епидемиолошке ситуације у Републици Србији и организација радних процеса ће бити коригована.

18. Март 2020.

Обавештавају се грађани да је током трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020) од 15.3.2020. године неопходно да у поступцима пред овом Агенцијом сви поштујемо општа упутства и препоруке тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности у ванредној ситуацији услед ширења заразне болести COVID-19.

Потребно је у циљу превенције да се све активности у поступцима мирења и арбитража организују примерено епидемиолошкој ситуацији, те да се у свакој прилици размотре и предузму мере за смањење сваког ризика од преноса заразе.

У раду Агенције предност има комуникација путем телефона, интернета, конференцијских позива и слично, а у случају одржавања неопходних састанака, нема руковања и срдачног поздрављања; састанци се организују са максимално четири особе у трајању до максимално 20 минута; физичка дистанца између учесника мора бити од барем једног метра; пре почетка и након састанка просторије се проветравају и дезинфикују; користе се дезинфекциона средства за руке, маске и друга примерена и препоручена средства.

Дежурни телефон Агенције током ванредног стања биће 064/8900-079 као и електронска адреса kabinet@ramrrs.gov.rs

У складу са развојем епидемиолошке ситуације у Републици Србији и ово обавештење ће бити кориговано.