Активности

02. Март 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова уводи управљање квалитетом у свој рад, путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Основни циљ за увођење управљања квалитетом јесте тежња ка континуираном повећању ефикасности, ефективности и економичности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга, управљања и динамике рада Агенције.

Увођење управљања квалитетом има за циљ унапређење рада Агенције и постизање изврсности у свим процесима, а посебно у унапређењу услуга за грађане, јер помаже да се повећа квалитет услуга за кориснике и самим тим њихово задовољство.

Увођење управљања квалитетом се спроводи на основу „Споразума о имплементацији CAF модела управљања квалитетом“ који су 28. јануара 2022. године потписали Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе и директор Агенције др Ивица Лазовић. На основу овог споразума, у процесу имплементације CAF модела управљања квалитетом, Агенцији ће стручну и техничку подршку пружити Тим за подршку МДУЛС и консултанти EУ пројекта „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“.

Временски оквир имплементације Заједничког оквира процене (CAF) је од фебруара до августа 2022. године и планирано је да се реализује у шест фаза.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се кроз имплементацију CAF модела управљања квалитетом сврстава у пионире у Републици Србији међу институцијама које су се определиле за увођење овог модела који се примењује у више од 50 држава укључујући све државе чланице ЕУ, као општи оквир за управљање квалитетом у државној управи.

Више о CAF можете пронаћи на следећем линку https://caf.mduls.gov.rs/

11. Фебруар 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова учествовала је на обуци миритеља и арбитара ЈУ Агенције за мирно решавање радих спорова Републике Српске која је одржана у периоду од 09. до 11. фебруара 2022. године.

ЈУ Агенција за мирно решавање радих спорова Републике Српске организовала је специјалистичку обуку посвећену примени новог Закона о заштити од узнемиравања на раду и његовој примени у пракси. Имајући у виду делокруг Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, искуство од преко једне деценије у решавању случајева злостављања на раду, кроз размену искустава пружен је допринос миритељима и арбитрима Републике Српске.

Стручно усавршавање је отворио Велибор Микаћ директор ЈУ Агенције, а испред Међународне организације рада учествовали су Maria José Chamorro (стручњакиња за формализацију и родну равноправност), Ada Huibregtse (главна технича саветница, Платформа за запошљавање и социјална питања) Angela Du Plessis (медијатор/посредник). Из Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске говорили су Милорад Митровић и проф. др Рајко Кличковић, као и Радмила Пузић из инспекције рада. Такође су говорили и представници Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске.

О решавање радних спорова у Републици Србији и Закону о спречавању злостављања на раду Републике Србије говорио је директор Агенције Ивица Лазовић, а о злостављању на раду, искуствима из праксе, говорила је миритељка и арбитарка Дејана Спасојевић Иванчић.

11. Фебруар 2022.

У ЈСП „Крагујевац“ у Крагујевцу стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом примене Посебног колективног уговора. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдикалне организације ЈСП „Крагујевац“ и Заједнице синдиката Србије ЈСП „Крагујевац“. Послодавац ЈСП „Крагујевац“ се сагласио да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређена Катарина Николић. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. После три расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈСП „Крагујевац“ у Крагујевцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.

31. Јануар 2022.

Дана 31. јануара 2022. године Међународна организација рада је у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2) организовала први онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему примене методологије и инструмената за мерење учинка мирног решавања радних спорова. Ова методологија има два основна циља, а то је већа примена система за мирно решавање радних спорова од стране радника, послодаваца и њихових организација и као други циљ већа делотворност система за мирно решавање радних спорова.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Јован Протић, нацинални координатор МОР, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Јована Борјан из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је представљао директор др Ивица Лазовић, проф. Др Сенад Јашаревић, миритељ Агенције и Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове у Агенцији.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.

25. Јануар 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2022. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су две обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће се залагати да у 2022. години организује и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР) и удружења грађана.

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2022. годину можете преузети кликом на ЛИНК.

31. Децембар 2021.

Пуно успеха у Новој Години жели вам тим Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

28. Децембар 2021.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је делегација из Републике Српске, из Агенције за мирно рјешавање радних спорова из Бања Луке. У делегацији из Републике Српске су били директор Агенције за мирно рјешавање радних спорова Велибор Микач и Јована Борјан Лазута виша стручна сарадница за мирно рјешавање радних спорова.

У фокусу састанка била је сарадња Агенција, размена искустава и добрих пракси посебно у области заштите од злостављања на раду и мобинга. Разлог за наведено је што је у Републици Српској недавно усвојен Закон о спречавању злостављања на раду, док у Републици Србији имамо преко десет година искуства у овој материји.

Такође, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је искористила прилику да као пионир у имплементацији информационог система за вођење поступака колеге из Републике Српске упозна са функционалностима и предностима коришћења истог.

Микач и Лазовић су се сагласили да је наставак и продубљивање иначе успешне вишегодишње сарадње у интересу обе Агенције али и грађана Републике Србије и Српске.

У циљу даљег развоја односа Агенција, постигнута је сагласност о потреби одржавања заједничких обука, округлих столова, конференција и периодичних састанака у наредном периоду, на којима би се разговарало о релевантним праксама и свим актуелним темама из области рада.

17. Децембар 2021.

Дана 17. децембра одржана је завршна обука за миритеље и арбитре у 2021. години на којој су уручени сертификати Тренинг центра Међународне организације рада учесницима обуке од 6. до 8. октобра као и плакете за допринос развоја правног института мирног решавања радних спорова социјалним партнерима.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и правни институт мирног решавања радних спорова је у сталном развоју у нашој земљи, истакао је директор Агенције Ивица Лазовић, и нагласио да можемо да се похвалимо подршком социјалних партнера, пре свега репрезентативних синдиката и послодаваца, али и треће стране социјалног дијалога, Републике Србије, која допринос пружа пре свега преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Плакете су уручене председници Уједињених гранских синдиката „Независност“, Чеданки Андрић, председнику Савеза самосталних синдиката Србије Љубисаву Орбовићу и председнику Уније послодаваца Србије Милошу Ненезићу. Уручење плакета је планирано и ресорној министарки за рад професорки докторки Дарији Kисић Тепавчевић која је спречена да присуствује на данашњем скупу, те ће њој плакета бити уручена накнадно, а у име професорке Кисић Тепавчевић присутнима се обратила државна секретарка др Стана Божовић. Она је поздравила учеснике и нагласила значај правног института мирног решавања радних спорова као великог цивилизацијског достигнућа.

У наставку обуке миритељима и арбитрима говорио је национални координатор Међународне организације рада господин Јован Протић, а након њега је први блок обуке одржао проф. др Бојан Урдаревић. Представница ИДЦ Милена Шошкић је упознала присутне са планираним активностима у наредном периоду. О решавању конфликата са психолошког аспекта говорила је Александра Станковић, а о најновијој судској пракси говорила је судија Уставног суда Лидија Ђукић.

16. Децембар 2021.

У поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на утврђивањe репрезентативности синдиката код послодавца у Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", а који је покренут на предлог Удружених синдиката Србије „Слога“- Синдикат здравства и социјалне заштите, поступајућа миритељка Милица Радивојевић донела је препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су три конструктивне расправе по питању насталог спора око права на утврђивањe репрезентативности синдиката код послодавца у Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" (Чигота). Међутим, није дошло до консензуса између страна у спору, те је послодавац у складу са Законом о мирном решавању радних спорова затражио од миритељке да предложи препоруку. На основу наведеног, миритељка је дала препоруку странама у спору, која даје могућност за решење спорних питања, али није обавезујућа.

15. Децембар 2021.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић посетио је веће синдикалне централе које често сарађују са Агенцијом – Конфедерацију слободних синдиката (КСС), Асоцијацију слободних и независних синдиката (АСНС) и Удружене синдикате Србије „Слога“ у циљу унапређења сарадње и разговора о даљим активностима. Тема разговора је била унапређење сарадње и промоција института мирног решавања радних спорова међу синдикалним члановима. Разматране су могућности за унапређење и интензивирање сарадње. Синдикалним централама је дистрибуиран и промотивни материјал Агенције у циљу афирмације могућности које имају у погледу заштите права пред Агенцијом.

У просторијама Конфедерацијe слободних синдиката (КСС) одржан је састанак са председником Ивицом Цветановићем 14. децембра. Састанак са председницом Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранком Савић одржан је у просторијама овог синдиката дана 15. децембра. Састанак са Удруженим синдикатима Србије „Слога“ и председником Жељком Веселиновићем одржан је у просторијама синдиката 15. децембра у присуству Предрага Ђурића, председника из синдиката здравства и социјалне заштите.

Закључено је да је допринос свих синдикалних централа у развоју правног института мирног решавања радних спорова значајан, а да има још доста простора за сарадњу у циљу хармонизовања радно-правног окружења у Републици Србији.

10. Децембар 2021.

На 21. седници Скупштине Уније послодаваца Србије која је одржана 10. децембра 2021. године, као гост присуствовао је директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић. Господин Лазовић се обратио присутним члановима Скупштине Уније и осврнуо се на успешну досадашњу сарадњу која је резултат залагања како претходног председника господина Атанацковића, тако и актуелног председника Милоша Ненезића. Наглашено је да простора за унапређење сарадње има још пуно и позвао све чланове Уније да искористе све могућности које им Агенција пружа. Захвалио се и свим члановима Уније на доприносу који пружају развоју правног института мирног решавања радних спорова.

У име Уније послодаваца Србије председник Милош Ненезић уручио је Повељу Уније послодаваца Србије Ивици Лазовићу, директору Агенције за мирно решавање радних спорова. Седници Скупштине је присуствовала и делегација Уније послодаваца Црне Горе, којој је такође уручена плакета за дугогодишње пријатељство и сарадњу.

09. Децембар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова потписала је 9. децембра 2021. године Меморандум о разумевању и сарадњи са Удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу о реализацији пројекта „Заједнички подухвати социјалних партнера за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова“, који финансира Међународни центар Улоф Палме (Olof Palme InternationalCenter), а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатима „Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије и Унијом послодаваца Србије.

У оквиру наведеног пројекта планирано је реализовање радионица о мирном решавању радних спорова у Новом Пазару, Панчеву, Зрењанину и Врању.Планирана је и израда документа (policy brief) о мирном решавању радних спорова, као и презентација и дистрибуција електронских и штампаних примерака документа. Једна од активности биће и ажурирање и промоција онлине курса о мирном решавању радних спорова, организовање састанака чији циљ је подизање нивоа јавне свести запослених, послодаваца, локалних доносилаца одлука о институту мирног решавања радних спорова и о значају унапређења законодавног оквира мирног решавања радних спорова. На крају, планирана је и организација финалне прес конференције у Београду, ради представљања документа о мирном решавању радних спорова, укључујући и спроведене активности на пројекту. Пројекат ће бити реализован током 2022. године.

08. Децембар 2021.

Дана 08. децембра 2021. године директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић посетио је репрезентативне синдикате у Републици Србији – УГС „Независност“ и Савез самосталних синдиката Србије (СССС) у циљу унапређења сарадње и разговора о даљим активностима. У одвојеним састанцима, разговарало се о промоцији института мирног решавања радних спорова међу синдикалним члановима који су корисници услуга Агенције и анализирана су досадашња искуства и сарадња. Разматране су могућности за унапређење и интензивирање сарадње и специјализованих едукација за синдикално чланство. Договорена је и дистрибуција промотивних материјала Агенције међу синдикалним чланством како би се упознали са могућностима које имају у погледу заштите права пред Агенцијом. Анализирано је и искуство у поступцима који су вођени пред Агенцијом и закључено је да је досадашња пракса најбоља препорука за даљу сарадњу, али да има простора и за унапређење.

У просторијама УГС „Независност“ у Нушићевој 21 састанак је одржан са новоизабраном председницом Чеданком Андрић, а у просторијама Савеза самосталних синдиката Србије на Тргу Николе Пашића са председником Љубисавом Орбовићем.

Закључено је да је допринос репрезентативних синдиката у развоју правног института мирног решавања радних спорова био велики, а да је Агенција била и остала права адреса за мирно решавање колективних и индивидуалних радних спорова водећи рачуна о интересима све три стране социјалног дијалога - запослених, послодаваца и Републике Србије.

25. Новембар 2021.

На конкурс за избор миритеља и арбитара који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 101 од 27. октобра 2021. године за који је рок за подношење пријава истекао 12. новембра пристигло је укупно 74 благовремене пријаве. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитре. Једногласном одлуком Комисије изабрани су:

Следећи кандидати за миритеље:

 1. проф. др Бојан Урдаревић
 2. Дарко Божичић
 3. др Дејан Логарушић
 4. Емила Спасојевић
 5. др Мила Петровић
 6. Милица Ђорђевић
 7. Мина Николић
 8. Мирјана Тубин Симић
 9. Нада Црња
 10. Олга Маринков Бајић
 11. Радмила Симoвић
 12. проф. др Сања Шкорић
 13. др Слађана Глигорић

Следећи кандидати за арбитре и миритеље:

 1. Александра Стошић
 2. Бојан Марјанов
 3. Весна Митрић
 4. проф. др Весна Стојановић
 5. Владимир Матић
 6. Владислав Алексов
 7. Горан Арсић
 8. Горан Кљајић
 9. Горан Марков
 10. проф. др Горан Обрадовић
 11. Данијела Коштан Ковачевић
 12. Данка Јаћимовић
 13. Дејана Спасојевић Иванчић
 14. Денис Мурић
 15. Драгана Милетић
 16. Драгана Пешић
 17. Драгана Ћирковић
 18. Емил Турковић
 19. проф. др Живко Кулић
 20. проф. др Зоран Радуловић
 21. Зорица Радовић
 22. Ивана Лаловић
 23. Игор Кокановић
 24. Јасмина Чутурило
 25. Јасна Весић
 26. др Јелена Глушчевић
 27. Јелена Стојилковић
 28. Јовица Рашета
 29. Катарина Николић
 30. Кристина Спасојчевић
 31. Маја Кривокапић
 32. Марија Драгићевић
 33. Марко Лукић
 34. мр Милан Крстић
 35. Милена Даковић
 36. Милена Тасић
 37. Милица Брковић
 38. Милица Радивојевић
 39. Милош Станојчић
 40. Милун Петковић
 41. Миљко Ваљаревић
 42. др Наташа Завођа
 43. др Никола Бањац
 44. Олга Вучковић Кићановић
 45. Предраг Петровић
 46. Радица Ракић Поповић
 47. Радован Безбрадица
 48. Сандра Кршенковић
 49. Сања Станишић
 50. проф. др Сенад Јашаревић
 51. Слађана Андрић
 52. Срђан Перић
 53. Тамара Алексић

Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара. На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

27. Октобар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 27. октобра 2021. године у „Службеном гласнику“ број 101 објавила Jавни оглас за избор миритеља и арбитара.

На јавни оглас могу се пријавити сви кандидати који испуњавају услове који су наведени у позиву.

Кандидати који су уписани у Именик миритеља и арбитара достављају само пријаву са биографијом, док ће потврду о неосуђиваности прибавити Агенција.

Изјаву којом се даје сагласност Агенцији да може прибавити податке о којима се води службена евиденција можете преузети ОВДЕ.

Рок за пријаву на Јавни оглас је 12.11.2021. године.

26. Октобар 2021.

У Холдингу рударско металуршко хемијског комбината „Трепча“ у Звечану, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“, поступајући миритељ доц. др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су конструктивну прву расправу по питању насталог спора. Међутим, пословодство је изостало на другој расправи, те је од стране Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“ захтевано да миритељ у складу са законом донесе препоруку о решењу спора. Миритељ је донео препоруку, пре свега у складу са чланом 206, 209. и 210. Закона о раду, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката, као и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова изражава задовољство што је овај вид решавања радних спорова препознат и од стране социјалних партнера са простора АП Косова и Метохије, али жали што се није истрајало у дијалогу и дошло до заједничког споразума страна у спору о решењу проблема.

20. Октобар 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Овај поступак је покренут на иницијативу УГС „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“.

За поступајућу миритељку је одређена др Јелена Глушчевић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су још једном у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.

08. Октобар 2021.

Тродневна годишња регионална конференција Мреже агенција за мирно решавање радних спорова, одржана је у Београду од 6. до 8 октобра.

Конференцији су присуствовали директори агенција и других тела за мирно решавање радних спорова и миритељи и арбитри из Црне Горе, Румуније, Бугарске, Републике Северне Македоније, Албаније, Републике Српске (БиХ), Мађарске и Републике Србије.

Конференцију је отворила помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Сандра Грујичић, која је истакла да је решавање радних спорова на миран начин методама мирења и арбитраже велики цивилизацијски искорак и да је култура дијалога, толеранције, компромиса и разумевања велика вредност сама по себи у свим областима људског рада, а посебно у односима између радника, послодаваца и државе.

Регионална конференција окупила је више од 30 учесника из земаља Западног Балкана уз фокус на тему унапређења институција за мирно решавање радних спорова кроз поређење остварених перформанси и система за вођење поступака.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије др Ивица Лазовић је говорио о ефектима измена и допуна Закона о мирном решавању радних спорова и даљим потребама за побољшањем, а такође је представио свим учесницима из региона предности информационог система за вођење поступака који постоји једино у нашој земљи.

Цео догађај је организован као део пројекта Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) који представља регионални трогодишњи пројекат финансиран средствима Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO) и Регионалног савета за сарадњу.

Кроз ESAP 2 пројекат тим Међународне организације рада, између осталог, пружа подршку земљама Западног Балкана у унапређењу и развоју института мирног решавања радних спорова.

08. Октобар 2021.

У оквиру конференције Мреже агенција за мирно решавање радних спорова одржана су два специјализована једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“ 7. и 8. октобра 2021. године.

Тренинге су реализовали тренери Међународног центра Међународне организације рада за обуку из Торина, Силван Бафи и Питер Харвуд. Силван Бафи је едукатор у Међународном центру за обуку МОР –а, док је Питер Харвуд био дугогодишњи главни миритељ британске Службе за саветовање, мирење и арбиражу (acas.ogr.uk). Питрер Харвуд је поделио своје дугогодишње искуство са миритељима и арбитрима кроз разговор о стварању односа и емпатије, идентификацију препрека, институционалних препрека и размену пракси. Сегмент обуке је био посвећен и раду са предрасудама и претпоставкама, као и улози институција у раду са странама и миритељима на делотворан начин у решавању спорова.

Обука је била интерактивна уз групне вежбе и разговор са пуно отворених питања и имаће свој наставак за све миритеље и арбитре Мреже агенција за мирно решавање радних спорова наредне године.

29. Септембар 2021.

У Београду ће се од 6. до 8. октобра 2021. године одржати Регионална конференција мреже агенција за мирно решавање радних спорова у оквиру пројекта Међународне организације рада и Европске комисије ЕСАП 2 (Employment and Social Affairs Platform), уз учешће земаља из ширег региона (Бугарска, Румунија, Црна Гора, Република Српска (БиХ), Република Северна Македонија, Албанија и Мађарска).

Регионална годишња конференција агенција за мирно решавање радних спорова је најзначајнији догађај у овој области и представља наставак координиране сарадње између земаља потписница Меморандума о разумевању и сарадњи на превенцији и решавању радних спорова. На Регионалној годишњој конференцији ће се обрађивати многе важне теме, као што је систем за унапређење перформанси миритеља и арбитара, коришћење система за управљања предметима и повећање ефикасности и могућностима за побољшање.

У оквиру Конференције ће се за миритеље и арбитре одржати два специјална једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“. Тренинге ће реализовати Међународни центар за обуку из Торина, који је специјализовани тренинг центар Међународне организације рада.

Значај ове конференције је у томе што представља догађај који ће окупити експерте из целог региона и што ће створити услове за интезивнију сарадњу и омогућити непосредну размену релевантних искустава, информација и примера добре праксе.

21. Септембар 2021.

XXIII стручно-научно саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање, одржано je на Златибору oд 15. до 18. септембра 2021 године, са основном темом саветовања “Изазови савременог радног законодавства”. Саветовање су отворили проф. др Предраг Јовановић председник Удружења, Јован Протић, представник Међународне организације рада и др Ивица Лазовић, директор Агенције, а специјални гост на отварању је била проф. др Дарија Кисић Тепавчевић као први ресорни министар који је посетио ово саветовање.

Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је допринос Удружења за радно право и социјално осигурање од великог значаја за унапређење радних и социјалних права, о чему сведочи и традиција од 23 године постојања и рада и изразила пуну подршку раду Удружења. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спремно је за све изазове када је у питању радно право, а сарадња са струком је од великог значаја у превазилажењу тих изазова, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. У раду Међународног саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије учествовала је и помоћница министра у Сектору за рад и запошљавање проф. др Сандра Грујичић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић је изложио реферат о изазовима за радно законодавство у области мирног решавања радних спорова у коме је нагласио велики значај да буде препозната могућност за мирно решавање радних спорова у новим прописима којима се уређују различите области везане за рад, као што је штрајк или сезонски рад. Такође, истакнута је и могућност даљег унапређења правног института мирног решавања радних спорова кроз унапређење важећих законских решења у погледу увођења двостепености у поступке, обавезности и посредовања као методе за решавање радних спорова.

Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).

10. Септембар 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективни радни спор у Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву решен је потписивањем заједничког Споразума страна у спору. Колективни радни спор је покренут око примене Посебног колективног уговора. За поступајућег миритеља је одређен Предраг Плавкић.

После пет расправa потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу ње и Споразум о решењу колективног радног спора (који постаје део колективног уговора), а којим је постигнута сагласност око свих спорних питања. Послодавац у ОБ „Свети Лука“ и синдикати – Синдикат „Слога“ ОБ „Свети Лука“, Синдикат медицинских сестара и техничара ОБ „Свети Лука“ и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити ОБ „Свети Лука“у Смедереву још једном су показали како се може кроз социјални дијалог између запослених и послодавца доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

06. Август 2021.

У ЈКП „Инфостан технологије“ у Београду, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката Слога ЈКП „Инфостан технологије“, поступајућа миритељка Слађана Андрић је донела препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су опречна мишњења по питању насталог спора. Након две расправе и сумираних предлога за могуће превазилажење постојеће ситуације, захтевана је препорука од стране миритељке о решењу спора. Миритељка је донела препоруку којом упућује стране на даљи дијалог, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање које се, између осталог, јемчи чланом 206. Закона о раду. Стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.

13. Јул 2021.

У уторак 13. јула 2021. године Канцеларија Међународне организације рада из Будимпеште је у Београду организовала Валидациону радионицу упоредне анализе законодавства Републике Србије о насиљу и злостављању у свету рада са одредбама Конвенције МОР-а 190, а на којој је била укључена и Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. О Конвенцији 190 о насиљу и злостављању у свету рада су говорили Јован Протић, национални координатор МОР, Валентина Бегхини, виши технички саветник МОР у Женеви, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог МОР у Будимпешти и проф. др Бојан Урдаревић, екстерни сарадник МОР и миритељ Агенције.

Међународна конференција о раду, усвојила је 21. јуна 2019. Конвенцију о елиминацији насиља и злостављања у свету рада (бр. 190) и њену пратећу Препоруку (бр. 206). Усвојене конвенције се достављају свим члановима МОР на ратификацију, а ако је у питању препорука она се доставља на разматрање да би се применила у форми националног закона или некој другој форми. Ратификација представља дискреционо право сваке државе да у целости, условно или делимично ратификује конвенцију, одбије ратификацију или не изврши ратификацију.

Пртезентације са радионице можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

09. Јул 2021.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом yтврђивања права на репрезентативност синдиката код послодавца, а који је покренут на предлог Удружених синдиката Србије „Слога“ – Синдикат здравства и социјалне заштите, поступајући миритељ др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, стране у спору, руководство и синдикат, након две расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев синдиката миритељ донео препоруку да наставе поступак утврђивања репрезентативности синдиката код послодавца у складу са законом и да сва спорна питања решавају кроз социјални дијалог мирним путем.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ синдикат и руководство су још једном кроз поступак мирног решавања радног спора дали пример добре праксе да радне спорове треба решавати мирним путем. Подсетићемо да су у овом Заводу и крајем 2020. године, мирно решавали преко 170 индивидуалних спорова око начина исплате зараде, у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Запослени и руководство у Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ решавајући своје радне спорове мирним путем поступају друштвено одговорно и у складу са препоруком Владе да у циљу смањења буџетских трошкова у поступцима, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.