Активности

13. Фебруар 2018.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 13. фебруара 2018. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин поднела је Синдикална организација „Дијамант“ А.Д. Зрењанин. Предмет спора било је закључење колективног уговора код послодавца, због немогућности да се договоре око цене рада. Друга страна у спору, пословодство у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин је прихватило да се овај спор решава мирним путем.

За поступајућег миритеља је одређена Дејана Спасојевић Иванчић. Миритељ је у складу са законом формирао Одбор за мирење у који су ушли по један представник синдиката и послодавца. Након четири расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора.

Представници послодавца „Дијамант“ А.Д. Зрењанин и Синдикална организација „Дијамант“ А.Д. Зрењанин су овај поступак водили у доброј вери и намери уз уважавање објективне пословне ситуације и тиме показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца.

05. Фебруар 2018.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је донела Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2018. годину у оквиру кога је планирана реализација три интерактивне обуке у наредној години и разрађени су њихови елементи, начин реализације и праћења у складу са Законом о мирном решавању радних спорова.

Основни циљ Програма посебног стручног усавршавања је професионални развој, усавршавање и уједначавања праксе миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова што је битан предуслов за ефикасно функционисање радноправне заштите у Републици Србији.

На овој страници можете преузети Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2018. годину, кликoм на доле наведени линк.

Програм стручног усавршавања 2018

25. Децембар 2017.

Трећи интерактивни семинар намењен миритељима и арбитрима на тему индивидуалних радних спорова и праксе у решавању истих, планиран у оквиру Програма посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2017. годину, одржан је 22. децембра 2017. године, са почетком у 09:30 часова, у Београду у Палати „Србија“, свечана сала 368 (Плава сала), на трећем спрату источног крила зграде.

Семинар је организован у циљу даљег професионалног развоја миритеља и арбитара у области индивидуалних радних спорова што је битан предуслов за ефикасно функционисање радноправне заштите, као и ради уједначавања праксе.

Након регистрације учесника као и уводних излагања помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бојане Станић и директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, предавање на тему "Судска пракса у области индивидуалних радних спорова" одржала је судија Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда у Београду. Судија Првог основног суда у Београду, одељења радних спорова, Мирјана Илић Михајловић је говорила на тему „Пракса Првог основног суда у области радних спорова“, а затим је судија Драгана Илчић, из извршног одељења Првог основног суда у Београду, говорила на тему „Судска пракса у области извршења и подобност исправе за извршење“. На крају су одржане две презентације, презентација електронске базе података Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и презентација андроид и iOS апликације Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у оквиру које се налази и „Online“ курс као и Приручник добрих пракси мирног решавања радних спорова.

Посебна важност ових обука је у чињеници да представља догађај који окупља миритеље и арбитре и омогућава им непосредну размену релевантних искустава и стварање услова за интезивнију сарадњу.

20. Децембар 2017.

Поводом тренутне ситуације у ЈП „Пошта Србије“, односно привременог удаљења појединих запослених са рада и најављених синдикалних активности Самосталног синдиката поштанских радника, а у духу мирног решавања радног спора, одржано је више састанака са циљем решавања спора на социјално одговоран начин.

На састанцима је постигнута сагласност око начина превазилажења наведене ситуације. Тим поводом, најављено је предузимање конкретних мера у циљу враћања запослених на рад, односно одустајања од најављених протестних окупљања.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је пружила институционалну подршку и допринос решавању наведеног радног спора, кроз развијање културе дијалога и међусобног уважавања социјалних партнера.

12. Децембар 2017.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 30. новембра 2017. године потписан је Споразум о мирном решавању колективног радног спора у Дому здравља у Горњем Милановцу, који је решен у року од 5 дана, после свега два састанка Одбора за мирење.

У Дому здравља у Горњем Милановцу колективни радни спор поводом примене Посебног колективног уговора покренуо је Синдикат здравства и социјалне заштите „Слога“. Предмет спора били су услови рада синиката, права синдикалних представника и права запослених у Дому здравља Горњи Милановац.

Поступајући миритељ Агенције Драгана Милетић је већ након другог састанка Одбора за мирење постигла сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што су в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац Александар Чивовић и председница Удружених синдиката „Слога“ Дивна Симовић Шијаковић потписали Споразум о мирном решавању колективног радног спора.

Представници послодавца Дома здравља Горњи Милановац и Синдиката здравства и социјалне заштите „Слога“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

08. Децембар 2017.

На завршној конференцији пројекта „Социјални партнери заједно за повећање видљивости вансудске заштите радних права - мирно решавање радних спорова“, која је одржана 07. децембра 2017. године у Београду у Хотелу „Србија“, представљени су резултати овог пројекта који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатима „НЕЗАВИСНОСТ“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Циљ конференције је био да се, поред представљања резултата пројекта, укаже и на значај институтa мирног решавања радних спорова и његове предности у односу на судско решавање спорова и значај измена Закона о мирном решавању радних спорова.

Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова су у оквиру овог пројекта током 2017. године одржали више радионица, на којима је циљ био да се поступак пред Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, кроз презентацију рада Агенције и симулацију поступка мирног решавања радног спора. На наведени начин, социјални партнери су стекли увид у процес мирног решавања радног спора и његове практичне предности. Радионице су одржане у Вршцу 6. октобра, Крагујевцу 20. октобра, Краљеву 3. новембра и Ужицу 17. новембра 2017. године.

На конференцији је представљен „Оn line“ курс за послодавце, који се може погледати на следећем линку: www.mrrs.rs. Циљ овог курса је да се кроз кратку видео презентацију упознамо са решавањем спорова пред Агенцијом. Након одгледане презентације може се урадити кратак „Оn line“ тест у циљу провере стеченог знања кроз овај курс.

Представљена је и апликација за smart мобилне телефоне, која има за циљ да олакша размену информација за све заинтерсоване стране, за грађане кроз могућност постављања питања и покретања поступка путем мобилног телефона, али и за миритеље и арбитре кроз стручни форум у циљу уједначavawa pраксе. Апликација ће до краја године моћи да се преузме са „Google Play Store“ и „App Store“.

Представљен је и Приручник о добрим праксама у мирном решавању радних спорова у коме је представљена пракса и искуство у мирном решавању индивидуалних и колективних радних спорова кроз искуства социјалних партнера, Агенције и посебно кроз практична искуства миритељ и арбитара.

Конференцију је отворио Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а о резултатима пројекта говорили су Миодраг Недељковић, извршни директор ИДЦ-а, Оливера Степановић из Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), затим Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, Душко Вуковић, потпредседник већа СССС и Дејан Титовић, члан ИО УГС „Независност“.

Ивица Лазовић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова представио је искуства са одржаних радионица. Чланови трипартитног експертског тима: Слађана Киковић из УГС „Независност“, Нађа Гојовић из СССС и Светлана Будимчевић из Уније послодаваца Србије презентовали су предности овог Пројекта којим је промовисано мирно решавање радних спорова. Данијела Коштан Ковачевић, арбитар и миритељ је изнела своје утиске и искуства са одржаних радионица.

27. Новембар 2017.

На конкурс за избор миритеља и арбитара, за који је рок за подношење пријава истекао 7. новембра 2017. године, пристигло је укупно 68 благовремених пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитре.Једногласном одлуком Комисије изабрани су:Следећи кандидати за миритеље:

 1. Емила Спасојевић
 2. Радмила Симовић
 3. Нада Црња
 4. Вера Кондић
 5. Слађана Глигорић
 6. Јесенка Чворо
 7. Бојан Урдаревић
 8. Александра Бранковић
 9. Мирјана Тубин Симић
Следећи кандидати за миритеље и арбитре:
 1. Предраг Петровић
 2. Јелена Глушчевић
 3. Сенад Јашаревић
 4. Радован Безбрадица
 5. Милица Радивојевић
 6. Владимир Матић
 7. Драгана Милетић
 8. Миљко Ваљаревић
 9. Верица Хрнчјар
 10. Данка Јаћимовић
 11. Маја Кривокапић
 12. Дејана Спасојевић Иванчић
 13. Милун Петковић
 14. Љиљана Томић Коџић
 15. Милан Крстић
 16. Јасмина Чутурило
 17. Милош Станојчић
 18. Јасна Весић
 19. Зоран Радуловић
 20. Весна Стојановић
 21. Денис Мурић
 22. Јелена Стојилковић
 23. Јасна Лазовић
 24. Данијела Коштан Ковачевић
 25. Катарина Николић
 26. Јасмина Томковић Смиљанић
 27. Слађана Петровић
 28. Зорица Радовић
 29. Наташа Завођа
 30. Јовица Рашета
 31. Игор Кокановић
 32. Слађана Андрић
 33. Снежана Божић
 34. Горан Обрадовић
Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и послатој пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

20. Новембар 2017.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Одбор за мирење, којим је председавао миритељ Агенције доц. др Бојан Урдаревић, дошао је до Препоруке о начину решења колективног радног спора у ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“, након чега су престали разлози за почетак штрајка, најављен за 20. новембар.Два репрезентативна синдиката, Синдикати ПТТ Србије и Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ независност, донели су Одлуку о ступању у штрајк, који је најављен за 20. новембар 2017. године.Наведени синдикати су истовремено покренули поступак пред Агенцијом, а послодавац се сагласио да се спор решава мирним путем. Стране су се споразумеле и око избора миритеља. Већ након прве расправе на којој је постигнут висок степен разумевања и толеранције, дошло се до Препоруке о начину решења колективног радног спора, због које су престали разлози за почетак штрајка.Представници Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ Независност, као и пословодство у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

07. Новембар 2017.

Дана 24.10.2017. године Синдикат „Независност“ д.о.о. „Гумопластика“ Бујановац донео је Одлуку о ступању у штрајк са почетком штрајка од 31.10.2017. године. Истом Одлуком су утврђени штајкачки захтеви и то: да се пониште решења о промени радних места двојице запослених, да се исплати заостала зарада запосленима и исплате заостали трошкови превоза, да се обезбеди грејање у производном погону, те да се у поступак приватизације и поступак социјалног програма укључи повереништво синдиката.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 31.10.2017. године контактирала стране у спору које су прихватиле да се покрене поступак мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређен проф. др Живко Кулић. Након обављеног разговора са странама у спору, миритељ је заказао прву расправу за понедељак 06.11.2017. године у просторијама послодавца.На првој расправи је формиран Одбор за мирење, у складу са Законом, који су чинили миритељ проф. др Живко Кулић, представник синдиката Славољуб Ристић и представник послодавца Дејан Стојановић. Након одржавања расправе, донета је Препорука о начину решавања колективног радног спора, на основу које је закључен Споразум између синдиката и послодавца о начину решавања колективног радног спора истог дана.Наведеним Споразумом су обухваћени сви штрајкачи захтеви, те је штрајк обустављен након успешног поступка мирења и постизања компромиса дана 06.11.2017. године, а запослени су наставили са радом од првог наредног радног дана.

03. Новембар 2017.

Дана 02. новембра 2017. године у Подгорици на Субрегионалној конференцији Међународне организације рада за професионалне миритеље у региону, потписан је Меморандум о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова између Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске – Босна и Херцеговина, Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске, Министарства рада и социјалне политике Републикe Македоније, Удружења професионалних медијатора и арбитара у радним споровима Републике Македоније, Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Министарства за социјалну заштиту и омладину Републике Албаније, Министарства за јавно саветовање и социјални дијалог, Дирекције за социјални дијалог Румуније и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије.Наведени Меморандум је потписан у сврху унапређења стручног усавршавања и сарадње међу телима одговорним за делотворну превенцију и решавање радних спорова и ради утврђивања услова под којима ће се стране даље договорити о сарадњи.Кључни облици сарадње, уређени Меморандумом о сарадњи, између наведених тела су размена информација, документација и публикација о питањима који се односе на превенцију и решавање радних спорова, билатерално или мутилатерално ангажовање на изградњи капацитета, подизању свести и активностима обуке о питањима која се односе на превенцију и решавање радних спорова, као и размена знања , добре праксе, искуства и стручњака у релевантним предметима.Меморандумом је предвиђено да ће ступити на снагу даном потписивања истог од стране свих одговорних тела и трајаће све до раскида у складу са условима садржаним у Меморандуму.

31. Октобар 2017.

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, је дана 26. октобра 2017. године, донела Закључак, којим се препоручује државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање, као и јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштвима капитала чији је оснивач јавно предузеће да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.Такође, Влада је дала препоруку овлашћеним представницима наведених институција да информишу своје представнике у колективном преговарању о могућности уношења клаузуле у колективне уговоре, да радне спорове решавају у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.Основни разлог за доношење овог закључка је потреба за упућивањем препоруке државним органима, да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са Законом о мирном решавању радних спорова чиме би се остварила уштеда буџетских средстава кроз превенцију колективних радних спорова и смањења броја ових спорова пред судовима.Велики број колективних уговора закључен је на три године у периоду од јула 2014. године до јануара 2015. години, а који управо истиче, те се тренутно воде и водиће се колективни преговори у циљу закључења колективних уговора са новим периодом важења.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 16. Закона о мирном решавању радних спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању, који у поступку колективног преговарања присуствује преговорима, указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим прописом и пружа стручну и другу помоћ учесницима чиме се доприноси квалитету текста колективних уговора. Такође, колективни уговори садрже одредбе о начинима решавања радних спорова, где се често дешава да није препозната па самим тим и уговорена могућност решавања радних спорова у складу са законом којим се регулише област мирног решавања спорова, а што касније често резултира скупим судским поступцима најчешће на терет буџета Републике Србије. Овом препоруком, растеретиће се судови и оствариће се уштеде буџетских средства Републике Србије.Овај Закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 96/2017 од 27. октобра 2017. године.

23. Октобар 2017.

I Услови: За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:1. да је држављанин Републике Србије;2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у областирадних односа;3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.II Докази који се прилажу на јавни оглас: – пријава са биографијом;– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;– уверење о држављанству;– извод из матичне књиге рођених;– диплома о стеченом образовању;– радна књижица;– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редованпрофесор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:Драгана Андоновска телефон 011/31-31-418 и 31-31-416.V У изборном поступку проверава се познавање: Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором.VI Рок за подношење пријава:Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у листу „Вечерњим новостима“.VII Трајање мандата: Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.VIII Место ангажовања: Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.IX Рок за спровођење изборног поступка:Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.Напомене:Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова, на адреси www.ramrrs.gov.rs.Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на огласној табли Агенције и листу „Вечерње новости“.Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни оглас подносе само пријаву.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

04. Октобар 2017.

Дана 04. септембра 2017. године Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку је покренула штрајк поводом смене директора и увођења привремених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, након спроведене ванредне контроле Просветне инспекције.Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку се обратила Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова дана 12. септембра 2017. године са Предлогом за покретање поступка решавања колективног радног спора. Штрајк је организован од стране синдиката са захтевом да се укину решења Министарства просвете којим је смењен директор, односно именован вршилац дужности директора, као и којим је распуштен школски одбор и изабран привемени школски одбор до окончања трајања привремених мера.Агенција је дана 14. септембра 2017. године именовала за миритеља у колективном радном спору Драгану Милетић, која је у складу са законом, оформила Одбор за мирење који су чинили представник синдиката, послодавца и оснивача.Након одржане две распаве, дана 29.09.2017. године Одбор за мирење је донео Препоруку о начину окончања спора, а на основу које је потписан Споразум дана 03. октобра 2017. године, након чека су се стекли услови да се штрајк оконча, на бази споразума заинтересованих страна.Споразумом је договорено да ће Скупштина града Чачка именовати Школски одбор најкасније до 25. октобра 2017. године а да ће новоименовани Школски одбор расписати конкурс за директора школе у законском року, те да ће Министарство просвете испоштовати вољу Школског одбора о избору директора који испуњава услове за обављање те функције по Закону о основама система образовања и васпитања.Након потписивања Споразума од стране представника синдиката, послодавца и оснивача, штрајк је успешно окончан уз учешће миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а процес наставе је нормализован од 04. октобра 2017. године.Захваљујући овом Споразуму одустало се од штрајка солидарности у осталим чачанским школама, који је био најављен за 06. октобар.

25. Септембар 2017.

Други интерактивни семинар за миритеље и арбитре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2017. години, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитра, одржан је 22. септембра 2017. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и најавио да ће Влада Републике Србије у наредном периоду дати већи значај раду Агенције, како би сви запослени и послодавци у земљи могли да се упознају са резултатима рада њених миритеља и арбитра.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељима и арбитрима се обратио директор Међународне организације рада за централну и источну Европу Маркус Пилгрим који је оценио је да је Републичка агенција за мирно решавање радних спорова добар узор агенцијама у региону и подсетио да она својим радом смањује трошкове због радних спорова, али исто тако обезбеђује и социјалну кохезију и мир.Након отварања обуке, миритељи и арбитри су имали прилику да се упознају са судском праксом у области колективних радних спорова о чему је говорила Лидија Ђукић судија Врховног касационог суда, као и о актуелном стању и претпоставкама за даљи социјални дијалог у Србији о чему је говорила доц. др Снежана Лакићевић са Правног факултета Универзитета „Унион“ у Београду. Овај семинар је завршен студијом случаја о мирном решавању колективних радних спорова које је изнео проф. др Живко Кулић, миритељ и арбитар и декан Правног факултета Универзитета „Џон Незбит“.

19. Септембар 2017.

Београд, 19. септембар 2017. – Управа и запослени у ФШВ „Гоша“ из Смедеревске Паланке закључили су Споразум о окончању колективног радног спора у присуству миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живка Кулића чиме је и формално завршен петомесечни штрајк. Споразум су потписали председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић и генерални директор Милутин Шћепановић.Споразумом су решена сва спорна питања између послодавца и Штрајкачког одбора, односно наставак прекинутог процеса рада, динамика и начин исплате неисплаћених зарада као и репрограм дугова за уплату доприноса по основу пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и др. Споразум је ступио на снагу даном закључивања.

12. Август 2017.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписан је Споразум о решењу колективног радног спора у Индустрији меса „CARNEX“ d.o.o. којим су престали разлози за почетак штрајка заказаног за 15. август 2017. године.Синдикат Независност Carnex Врбас и Самостални синдикат Carnex Врбас донели су 3. августа Одлуку о ступању у штрајк који је заказан за 15. август, са захтевима за повећање основне зараде за 11,20 %, затим стављање ван снаге Правилника о организацији и систематизацији послова од 28.11.2016. године, којом су смањени потребни степени стручне спреме и смањивање износа основне зараде запосленом који те послове обавља и решавање проблема остваривања права на годишњи одмор за 2016. годину.Наведени синдикати су приступили мирном решавању колективног радног спора, у складу са законом и 9. августа је покренут поступак пред Агенцијом. Пословодство „CARNEX“ се истог дана сагласило са овим поступком, те је одређен поступајући миритељ Верица Хрнчјар.Миритељ је већ следећег дана 10. августа одржао прву расправу и формирао Одбор за мирење у који су ушли представник послодавца Тамара Пењић и представници синдиката Милојица Живковић и Миодраг Бјелаковић. После две расправе, Одбор се сагласио да се настали спор може решити договором и усагласио текст Препоруке о начину решења колективног радног спора, коју су након већања и гласања једногласно прихватили дана 11. августа. Одмах након усвајања Препоруке, саставили су Споразум о решењу спора који је потписан од свих чланова Одбора за мирење.Споразумом је договорено да се послодавац Индустрија меса „CARNEX“ d.o.o. обавезује да ће на захтеве Штрајкачког одбора, из Одлуке о ступању у штрајк, репрезентативним синдикатима доставити одговор најкасније до 31. августа са конкретизованим предлогом за повећање зараде запослених. Након што постигну тај договор, стране ће приступити закључењу Анекса колективног уговора. Такође је договорено да су овим споразумом престали су разлози за почетак штрајка и стављена је ван снаге Одлука о ступању у штрајк.Представници Синдиката Независност „Carnex“ Врбас, Самосталног синдиката „Carnex“ Врбас и пословодство ,,Carnexa“ и ,,МК Групе“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.

25. Јул 2017.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић је на конференцији за медије приликом потписивања Споразума између компаније „Фиат аутомобили Србија“ и Самосталног синдиката ФАС, којим је окончан штрајк и формално постигнут договор о условима наставка рада препоручила Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова као институционални механизам за решавање радних спорова.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kWv8qcG-F58[/embedyt]Влада Републике Србије је интервенисала у компанији „Фиат аутомобили Србија“ како би се постигао договор, јер би у противном дошло до потпуног прекида производње у фирми која запошљава више од 2.500 радника, а трпео би и БДП, извоз и кооперанти. Међутим, за све остале сличне овакве спорове, како је навела, постоји институционални механизам, а то је Агенција за мирно решавање радних спорова. Она је нагласила да је ово био ванинституционални механизам због целе ситуације, али је препоручила да се у свим осталим ситуацијама вратимо институцијама надлежним за тај посао, јер постоји Агенција и то је једини правилан начин да се, да се овакви спорови решавају.

18. Јул 2017.

Београд, 18. јул 2017. – Управа и запослени у ФШВ „Гоша“ из Смедеревске Паланке одлучили су да свој радни спор поводом штрајка код послодавца решавају мирним путем.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова поднет je заједнички Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора послодавца и штрајкачког одбора у „Гоши“ из Смедеревске Паланке поводом штрајка код послодавца који већ дуже време траје у овом предузећу.За поступајућег миритеља у предметном случају одређен је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Агенције.

01. Јун 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, организује округле столове у оквиру споровођења јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова која ће се одржати у периоду од 31. маја – 20. јуна 2017. године.Округли столови одржаће се: у Београду 8. јуна 2017. године, у Нишу 12. јуна 2017. године и у Новом Саду 14. јуна 2017. године.Заинтересовани за присуство на округлим столовима могу се пријавити на е-маил: rad@minrzs.gov.rs најкасније до недеље 4. јуна 2017. године. Потребно је да се у пријави наведе име и презиме као и институција одакле лице долази и контакт телефон. С обзиром на ограничен број места у салама у којима се одржава јавна расправа предност ће имати лица по редоследу пријављивања, о чему ће заинтересовани бити обавештени телефонским путем.Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, са образложењем, који је одредио Одбор за привреду и финансије.Прилози:

 1. Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
 2. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба
 3. Образац за коментаре на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба

18. Мај 2017.

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова води се колективни радни спор између Јавне медијске установе РТС и синдиката РТС „Независност“ , чији је предмет спора штрајк код послодавца. Поступак је покренут по службеној дужности, на предлог синдиката, имајући у виду да послодавац обавља делатност од јавног интереса, због чега су стране у предметном случају дужне да приступе решавању колективног радног спора.Наиме, након доношења Одлуке о ступању у штрајк упозорења и покретања поступака мирног решавања колективног радног спорова, формиран је Одбор за мирење. По одржавању прве расправе синдикат је донео одлуку да најављену једносатну обуставу рада не одржи и да се преговори пред Одбором наставе.Председавајући Одбором је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Републике агенције за мирно решавање радних спорова.

19. Април 2017.

На 68. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, у уторак 18. априла 2017. године разматрао је Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2016. годину.Законом о мирном решавању радних спорова прописано је да Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на захтев социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије доставља обавештења у вези са подацима о којима води евиденције, као и обавештења о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова. Међутим, то се није практиковало, па је тако у складу са закључком са састанка Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије затражен Извештај о раду Агенције који је разматран на наведеној седници и позитивно оцењен.Седницом је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, а у својству известиоца седници је присуствовао директор Агенције Миле Радивојевић.Комплетан Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години можете погледати на линку: Извештај о раду 2016.

10. Април 2017.

Управа у Јавном предузећу „Пошта Србије“ је дала сагласност да колективни радни спор са Синдикатом ПТТ Србије поводом штрајка решава мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова и сагласила се са предлогом синдиката да миритељ буде доц. др Бојан Урдаревић.Синдикат ПТТ Србије покренуо је поступак мирења пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова где је предмет спора штрајк. Главни одбор наведеног Синдиката је донео одлуку о ступању у штрајк упозорења 19. априла, с обзиром да ЈП „Поште Србије“ обављају делатност у јавном интересу и да су по закону дужне да поштују минимум процеса рада. Синдикат ПТТ Србије, поред осталог, захтева враћање зарада на ниво пре 28. октобра 2014. године, укидање Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору, поштовање закона и колективног уговора за ЈП „Поште Србије“, поништавање одлуке о брисању слободних дана и решавање проблема слободних дана и начина коришћења годишњих одмора. Такође захтева се решавање статуса и подизање цене рада за раднике који раде на основу уговора о привременим и повременим пословима.Директор „Пошта Србије“ и представници Синдиката ПТТ Србије показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.

11. Март 2017.

Први интерактивни семинар за миритеље и арбитаре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2017. години, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 10. марта 2017. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара у области дискриминације и злостављања на раду што је битан предуслов за ефикасно функционисање радноправне заштите.После уводних излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића и заменика Ивице Лазовића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим тешкоћама у процесуирању мобинга у судској пракси о чему је говорила судија Радмила Радић председник првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду. Предавање на тему ,,Како препознати мобинг“ одржала је Олга Вучковић Кићановић из Републичке агенције за мирно решавање радних спорова уз дискусију о тој теми. Затим је мр сци др Марјана Тркуља из Амбуланте за мобинг и стрес на раду, Института за медицину рада Србије упознала присутне са психичким и здравственим последицама злостављања на раду и случајевима мобинга у медицинској пракси. Семинар је завршен интерактивним циљаним разговором у ком су присутни арбитри поделили сопствена практична искуства у поступцима који су се односили на злостављање и дискриминацију на раду и практичним могућностима споразумног решавања ових спорова. Своја искуства су поделили проф. др Живко Кулић, Дејана Спасојевић Иванчић и Игор Кокановић, а све са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

08. Фебруар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДАСлужба за управљање кадровимаНа основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашаваЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈАОрган у коме се попуњава положај:Републичкa агенција за мирно решавање радних спорова, БеоградПоложај који се попуњава:Директор Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова – положај у првој групиОпис послова: Руководи, организује, обједињује, усмерава и надзире рад Агенције, распоређује послове извршиоцима и обавља друге послове најсложеније послове из делокруга Агенције.Услови:стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање девет година; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Македонска бр. 4.Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Марко Ристић тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.Напомена:Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.Овај оглас објављује се на интернет страници Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

08. Фебруар 2017.

Управа у Јавно комуналном предузећу Пут Нови Сад је донела одлуку да радне спорове са запосленим, поводом исплате јубиларних награда и исплате регреса за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом одлуком у потпуности је поступљено у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу уштеде трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигло je укупно 504 Предлога запослених у ЈКП Пут Нови Сад да њихов радни спор решавају арбитри из Агенције.Након добијања сагласности од стране управе ЈКП Пут Нови Сад, са листе миритеља и арбитара Агенције одређени су арбитри који ће да води те поступке и то Дејана Спасојевић Иванчић, Јовица Рашета, Горан Кљајић, Анкица Курјачки, Кристина Блажић и Верица Хрнчјар.Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.