Активности

08. Октобар 2021.

У оквиру конференције Мреже агенција за мирно решавање радних спорова одржана су два специјализована једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“ 7. и 8. октобра 2021. године.

Тренинге су реализовали тренери Међународног центра Међународне организације рада за обуку из Торина, Силван Бафи и Питер Харвуд. Силван Бафи је едукатор у Међународном центру за обуку МОР –а, док је Питер Харвуд био дугогодишњи главни миритељ британске Службе за саветовање, мирење и арбиражу (acas.ogr.uk). Питрер Харвуд је поделио своје дугогодишње искуство са миритељима и арбитрима кроз разговор о стварању односа и емпатије, идентификацију препрека, институционалних препрека и размену пракси. Сегмент обуке је био посвећен и раду са предрасудама и претпоставкама, као и улози институција у раду са странама и миритељима на делотворан начин у решавању спорова.

Обука је била интерактивна уз групне вежбе и разговор са пуно отворених питања и имаће свој наставак за све миритеље и арбитре Мреже агенција за мирно решавање радних спорова наредне године.

29. Септембар 2021.

У Београду ће се од 6. до 8. октобра 2021. године одржати Регионална конференција мреже агенција за мирно решавање радних спорова у оквиру пројекта Међународне организације рада и Европске комисије ЕСАП 2 (Employment and Social Affairs Platform), уз учешће земаља из ширег региона (Бугарска, Румунија, Црна Гора, Република Српска (БиХ), Република Северна Македонија, Албанија и Мађарска).

Регионална годишња конференција агенција за мирно решавање радних спорова је најзначајнији догађај у овој области и представља наставак координиране сарадње између земаља потписница Меморандума о разумевању и сарадњи на превенцији и решавању радних спорова. На Регионалној годишњој конференцији ће се обрађивати многе важне теме, као што је систем за унапређење перформанси миритеља и арбитара, коришћење система за управљања предметима и повећање ефикасности и могућностима за побољшање.

У оквиру Конференције ће се за миритеље и арбитре одржати два специјална једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“. Тренинге ће реализовати Међународни центар за обуку из Торина, који је специјализовани тренинг центар Међународне организације рада.

Значај ове конференције је у томе што представља догађај који ће окупити експерте из целог региона и што ће створити услове за интезивнију сарадњу и омогућити непосредну размену релевантних искустава, информација и примера добре праксе.

21. Септембар 2021.

XXIII стручно-научно саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање, одржано je на Златибору oд 15. до 18. септембра 2021 године, са основном темом саветовања “Изазови савременог радног законодавства”. Саветовање су отворили проф. др Предраг Јовановић председник Удружења, Јован Протић, представник Међународне организације рада и др Ивица Лазовић, директор Агенције, а специјални гост на отварању је била проф. др Дарија Кисић Тепавчевић као први ресорни министар који је посетио ово саветовање.

Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је допринос Удружења за радно право и социјално осигурање од великог значаја за унапређење радних и социјалних права, о чему сведочи и традиција од 23 године постојања и рада и изразила пуну подршку раду Удружења. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спремно је за све изазове када је у питању радно право, а сарадња са струком је од великог значаја у превазилажењу тих изазова, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. У раду Међународног саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије учествовала је и помоћница министра у Сектору за рад и запошљавање проф. др Сандра Грујичић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић је изложио реферат о изазовима за радно законодавство у области мирног решавања радних спорова у коме је нагласио велики значај да буде препозната могућност за мирно решавање радних спорова у новим прописима којима се уређују различите области везане за рад, као што је штрајк или сезонски рад. Такође, истакнута је и могућност даљег унапређења правног института мирног решавања радних спорова кроз унапређење важећих законских решења у погледу увођења двостепености у поступке, обавезности и посредовања као методе за решавање радних спорова.

Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).

10. Септембар 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективни радни спор у Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву решен је потписивањем заједничког Споразума страна у спору. Колективни радни спор је покренут око примене Посебног колективног уговора. За поступајућег миритеља је одређен Предраг Плавкић.

После пет расправa потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу ње и Споразум о решењу колективног радног спора (који постаје део колективног уговора), а којим је постигнута сагласност око свих спорних питања. Послодавац у ОБ „Свети Лука“ и синдикати – Синдикат „Слога“ ОБ „Свети Лука“, Синдикат медицинских сестара и техничара ОБ „Свети Лука“ и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити ОБ „Свети Лука“у Смедереву још једном су показали како се може кроз социјални дијалог између запослених и послодавца доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

06. Август 2021.

У ЈКП „Инфостан технологије“ у Београду, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката Слога ЈКП „Инфостан технологије“, поступајућа миритељка Слађана Андрић је донела препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су опречна мишњења по питању насталог спора. Након две расправе и сумираних предлога за могуће превазилажење постојеће ситуације, захтевана је препорука од стране миритељке о решењу спора. Миритељка је донела препоруку којом упућује стране на даљи дијалог, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање које се, између осталог, јемчи чланом 206. Закона о раду. Стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.

13. Јул 2021.

У уторак 13. јула 2021. године Канцеларија Међународне организације рада из Будимпеште је у Београду организовала Валидациону радионицу упоредне анализе законодавства Републике Србије о насиљу и злостављању у свету рада са одредбама Конвенције МОР-а 190, а на којој је била укључена и Републичка агенција за мирно решавање радних спорова. О Конвенцији 190 о насиљу и злостављању у свету рада су говорили Јован Протић, национални координатор МОР, Валентина Бегхини, виши технички саветник МОР у Женеви, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог МОР у Будимпешти и проф. др Бојан Урдаревић, екстерни сарадник МОР и миритељ Агенције.

Међународна конференција о раду, усвојила је 21. јуна 2019. Конвенцију о елиминацији насиља и злостављања у свету рада (бр. 190) и њену пратећу Препоруку (бр. 206). Усвојене конвенције се достављају свим члановима МОР на ратификацију, а ако је у питању препорука она се доставља на разматрање да би се применила у форми националног закона или некој другој форми. Ратификација представља дискреционо право сваке државе да у целости, условно или делимично ратификује конвенцију, одбије ратификацију или не изврши ратификацију.

Пртезентације са радионице можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

09. Јул 2021.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом yтврђивања права на репрезентативност синдиката код послодавца, а који је покренут на предлог Удружених синдиката Србије „Слога“ – Синдикат здравства и социјалне заштите, поступајући миритељ др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, стране у спору, руководство и синдикат, након две расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев синдиката миритељ донео препоруку да наставе поступак утврђивања репрезентативности синдиката код послодавца у складу са законом и да сва спорна питања решавају кроз социјални дијалог мирним путем.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ синдикат и руководство су још једном кроз поступак мирног решавања радног спора дали пример добре праксе да радне спорове треба решавати мирним путем. Подсетићемо да су у овом Заводу и крајем 2020. године, мирно решавали преко 170 индивидуалних спорова око начина исплате зараде, у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Запослени и руководство у Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ решавајући своје радне спорове мирним путем поступају друштвено одговорно и у складу са препоруком Владе да у циљу смањења буџетских трошкова у поступцима, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

25. Јун 2021.

Дана 25.06.2021. године одржана је Уводна обука за новоизабране миритеље и арбитре, а у складу са Програмом стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину.

Обука је одржана у форми вебинара који је имао два сегмента. Први сегмент се односио на поступке мирења са студијама случаја из праксе Агенције, а који је водио дугогодишњи миритељ Агенције проф. др Бојан Урдаревић. Други сегмент се односио на арбитраже са практичним примерима, а који је водила Дејана Спасојевић Иванчић дугогодишња арбитарка и миритељка Агенције.

Иако је интерактивни вебинар организован у циљу увођења новоизабраних миритеља и арбитара у поступке мирења и арбитража пред Агенцијом, он ће бити од користи и другим миритељима и арбитрима, у погледу размене релевантних искустава и примера из праксе.

Презентације са вебинара можете погледати кликом на линкове Мирења и Арбитраже .

24. Јун 2021.

У Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката медицинских сестара и техничара Србије ОО за више послодаваца Дом здравља и општа болница у Сремској Митровици. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Дејана Спасојевић Иванчић. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

И у Општој болници „Сремска Митровица“ запослени и послодавац су кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са законом.

22. Јун 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Ружица Ерцег. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.

14. Јун 2021.

У ППТ „Петолетка“ Трстеник у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом закључења колективног уговора, а који је покренут на предлог Синдикалне организације самосталног синдиката металаца Србије ППТ „Петолетка“ Трстеник, поступајући миритељ Драшко Величковић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат ни након три расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев страна миритељ донео препоруку у доброј вери у наставак даљег дијалога по принципу поштовања и уважавања међусобних интереса.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом закључења колективног уговора, усаглашене су готово све одредбе осим цене радног сата и кефицијента. Ипак, стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.

08. Јун 2021.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је делегација Међународне организације рада поводом реализације пројекта: Платформа за запошљавање и социјална питања 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Састанку су присуствовали Ада Хуибрегтсе (Ada Huibregtse) главни пројектни координаторор и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада за Републику Србију.

Платформа за запошљавање и социјална питања (ЕСАП 2) је регионални трогодишњи пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а заједнички га спроводе Регионални савет за сарадњу и Међународна организација рада (МОР).

ЕСАП 2 је наставак успешно реализованог првог дела пројекта у региону западног Балкана (од 2016 до 2019) и има за циљ да надогради постигнуте резултате у области смањења рада на црно, припреми, примени и праћењу детаљних националних мапа за смањење рада на црно и примени интервенционих пакета; подршци социјалном дијалогу у циљу побољшања учешћа економских и социјалних савета у доношењу економске и социјалне политике, промоцији колективног преговарања и подршци умрежавању између агенција за мирно решавање радних спорова; побољшање знања и пракси инспекција рада за спречавање и борбу против рада на црно; спровођење појачане социјалне агенде за западни Балкан у сарадњи са Европском комисијом, појачано ангажовање ЕУ у пружању подршке западном Балкану чиме ће се омогућити ефикасно спровођење реформе на тржишту рада и у области социјалних политика у процесу проширења ЕУ. Више о пројекту видети на: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

У погледу подршке умрежавању агенција за мирно решавање радних спорова, договорено је да почетком октобра Београд буде домаћин регионалне годишње конференције мреже агенција за мирно решавање радних спорова. Такође, договорено је да се размотре могућности за стручно усавршавање миритеља и арбитара од стране Међународне организације рада и њеног Тренинг центра у Торину.

На састанку је директор Агенције Ивица Лазовић упознао госпођу Хуибрегтсе са практичним искуствима у раду, а посебно са дигитализацијом поступака, у чему смо први у региону и што ће послужити као модел и за друге агенције. Досадашња сарадња на пројекту је оцењена позитивно и у даљој реализацији ће бити низ активности у циљу афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова

01. Јун 2021.

Дана 01. јуна 2021. године одржан је онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему „Ефекти пандемије Ковид-19 на решавање радних спорова на Западном Балкану“. Овај састанак, први пут у оваквом формату, организовала је Међународна организација рада у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2), који спроводе Савет за регионалну сарадњу Европске комисије и Међународна организација рада.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Бернд Вилд, из Генералног директората за запошљавање Европске комисије, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Весна Симовић-Звицер и Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Велибор Микаћ из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је престављао директор др Ивица Лазовић који је говорио на тему „Радни спорови и пандемија Ковид-19: изазови и решења“, проф. Др Сенад Јашаревић је говорио о практичним искуствима мирења у доба пандемије.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе у раду миритеља и арбитара у време пандемије, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.

27. Април 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 21. априла 2021. године, потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора код послодавца „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора, поднела је Синдикална организација „Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево, са предметом спора закључивање колективног уговора.

Поступајући миритељ је у складу са законом формирао Одбор за мирење. Након две одржане расправе Одбора за мирење, постигнута је сагласност страна у спору, те је спор окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора.

Послодавац „Тамиш Дунав“ д.о.о Панчево и Синдикална организација „Тамиш Дунав“, показали су добру вољу за социјални дијалог и да створе основе за усаглашавање предлога новог колективног уговора који утврђује повољније услове рада за све запослене.

22. Април 2021.

Позивају се сви миритељи и арбитри, као и социјални партнери и сарадници Агенције, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19 да попуне упитник на порталу еУправе на следећем линку:

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

22. Април 2021.

Дана 22.04.2021. године одржан је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова годишњи састанак са националним координатором Међународне организације рада (МОР) господином Јованом Протићем. Том приликом је договорена даља сарадња пре свега кроз наставак реализације пројеката „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (Employment and Social Affairs Platform – ЕSAP 2), који финансира Европска унија, а спроводе га Међународна организација рада и Регионални савет за сарадњу.

У сегменту овог пројекта који се односи на регионалне агенције за мирно решавање радних спорова, циљ ће бити јачање регионалне сарадње и институционалних капацитета националних тела за мирно решавање радних спорова. У том смислу ће се радити и на даљем развоју и примени Меморандума о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова и Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова.

На састанку је разматрана досадашња сарадња МОР-а са Агенцијом за коју постоји сагласност да је била веома успешна и прецизирани су даљи правци заједничког рада на афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова у координацији са свим социјалним партнерима, а пре свега синдикатима и послодавцима.

29. Март 2021.

На 101. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, која је одржана у понедељак 29. марта 2021. године, у Београду, са почетком у 10.00 часова, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину.

Седницом је председавао проф. др Зоран Стојиљковић, а информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину, присутнима је изложио др Ивица Лазовић.

Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. И 2020. годину, пружа детаљан приказ реализованих активности у оквиру делокруга, као и статистичке податке о поступцима који су вођени пред Агенцијом.

Комплетну Информацију о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019. и 2020. годину можете погледати на линку: Информација о раду.

26. Март 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је одржала Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре и обележила 15 година рада.

Обуку је отворила министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и представници социјалних партнера, председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић, председник УГС „Независност“ проф. др Зоран Стоjиљковић и председник Уније послодаваца Милош Ненезић. Представници социјалних партнера су говорили о свом искуству у сарадњи са Агенцијом, које је напредовало од почетног неповерења до блиске сарадње.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакла је да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку даљем развоју и раду Агенције како у погледу унапређења прописа, тако и на промовисању добрих пракси, како би што већи број послодаваца и запослених био упознат са заштитом која постоји у нашој земљи. За 15 година рада пред Агенцијом решавало се скоро 20.000 спорова од којих је око 19.000 индивидуалних, што значи да су грађани постали свесни колики значај има ова Агенција и да у њу имају поверење, истакла је проф. др Кисић Тепавчевић.

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић захвалила је миритељима и арбитрима на залагању и раду и навела да они имају најважнију улогу у развоју институционализованог мирног решавања радних спорова, поред представника синдиката и послодаваца, и да представљају огледало ове Агенције, јер су својим знањем, стручношћу и залагањем приликом решавања поступака, допринели да се стекне поверење грађана у Агенцију и њен рад.

Ивица Лазовић је у име Републичке агенције за мирно решавање радних спорова захвалио Министарству на подршци у раду и навео да ће у наредном периоду приоритети рада ове агенције бити остваривање боље сарадње са судовим и са социјалним партнерима.

У стручном делу скупа, миритеље и арбитре са најновијом судском праксом у погледу решавања радних спорова упознала је судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић. Председник Удружења за радно право и социјално осигурање проф. др Предраг Јовановић је присутне упозанао са радом на даљину у условима пандемије и изазовима за радно право које носе овакви облици рада.

15. Март 2021.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић посетила је 15. марта 2021. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова, и присуствовала представљању резултата петогодишњег рада пројекта СОС мобинг телефона.

Резултате пројекта СОС мобинг телефона представио је заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.

СОС мобинг телефон је заједнички пројекат Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. За пет година постојања телефонске линије 080-300-601 остварено је 5.077 позива.

„То је релативно велики број грађана којима је пружена правна помоћ“, рекао је заменик директора Агенције Ивица Лазовић и додао да је од укупног броја позива у 643 случаја затражена правна помоћ, од којих је Агенција поступала у око 550 поступака.

„Нико не треба и не сме да трпи било какав облик злостављања, укључујући и злостављање у радној средини, а Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је ту да помогне свима да се реше проблеми у вези са било којим обликом злостављања“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Проф. др Кисић Тепавчевић је навела да постоје два кључна прописа за заштиту од злостављања на раду - Закон о спречавању злостављања на раду, према коме сви који мисле да су злостављани могу да покрену поступак пред послодавцем, без посредовања трећег лица, а ако то не уроди плодом онда могу да потраже судску заштиту, као и Закон о мирном решавању радних спорова, који омогућава посредовање треће стране – Агенције.

Министарка Кисић Тепавчевић је нагласила да је поступак пред Агенцијом бесплатан и да је циљ тог процеса да се на миран и споразуман начин дође до решења.

„Апелујемо на све грађане да, ако сматрају да су изложени одређеној врсти злостављања у радној средини, преко институционалног механизма за који се показало да је најефикаснији и најбољи, потраже правну помоћ“, рекла је Кисић Тепавчевић.

Кисић Тепавчевић је подсетила да је у сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова пре пет година покренут пројекат СОС мобинг телефонска линија, путем које сви грађани могу да добију адекватан правни савет и усмерење како да покушају да мирним путем дођу до одговарајућег решења.

Србија има одличне правне механизме за заштиту запослених од злостављања на раду, поручили су данас министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић на представљању резултата петогодишњег пројекта СОС мобинг телефонске линије.

01. Март 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 26. фебруара 2021. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин поднео је послодавац, а синдикaт се сложио да се поступак решава мирним путем пред Агенцијом. Предмет спора било је закључење колективног уговора код послодавца.

За поступајућег миритеља је одређена Јасмина Чутурило. Миритељка је у складу са законом формирала Одбор за мирење. Након четири расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора. На овај начин у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин су још једном показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.

23. Фебруар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова пружаће подршку у раду мултидисциплинарној радној групи за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима. Овим прописом би се регулисало питање законског уређења проблематике несталих лица, на системски, свеобухватан и мултидисциплинаран начин. Ово је још један из сета прописа из надлежности ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на чијем доношењу Агенција даје допринос са аспекта свог рада, а на основу праксе и искустава.

Први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима одржан је 23. фебруара 2021. године у Палати „Србија“ и отворила га је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уз присуство бројних експерата и представника државних органа и цивилног сектора.

22. Фебруар 2021.

На 14. редовном састанку сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у понедељак 22. фебруара 2021. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019 и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.

Седницом је председавала Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из СССС, Јелена Јевтовић из УПС-а и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019 и 2020. годину, присутнима је изложио заменик директора Агенције, Ивица Лазовић.

18. Јануар 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су три обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће се залагати да у 2021. години организује и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР).

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2021. годину можете преузети кликом на ЛИНК.

15. Децембар 2020.

У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ запослени и руководство донели су заједничку одлуку да радне спорове поводом начина исплате зараде за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом заједничком одлуком запослени и руководство поступили су у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају мирним путем.

Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова биће поднето 174 заједничка Предлога за покретање поступка мирног решавања радног спора. Oво je још један пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца, а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.

04. Децембар 2020.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Клиничко болничком центру „Звездара“ дана 4. децембра решен је колективни радни спор са Новим синдикатом здравства Србије и послодавца око примене Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.106/2018).

Потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу које ће бити сачињен и Споразум о решењу колективног радног спора, којим је постигнута сагласност око свих спорних питања. Представници послодавца у КБЦ „Звездара“ и Нови синдикат КБЦ „Звездара“, показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.