Aktivnosti

07. Decembar 2015.

Beograd 1. decembar. 2015. godine. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u Klubu poslanika u Beogradu obeležila prvih deset godina rada. Obeležavanju ovog jubileja prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnika sindikata, poslodavaca, privrede, državne uprave i medija. U okviru obeležavanja ovog jubileja održana je i dvodnevna obuka na temu kolektivnog pregovaranja u organizaciji i uz podršku Međunarodne organizacije rada.Direktor agencije Mile Radivojević rekao je na otvaranju da je uvođenjem instituta mirnog rešavanja radnih sporova u nacionalno zakonodavstvo opšta slika socijalne zaštite promenjena na bolje, a da su odnosi između poslodavca i zaposlenih poboljšani i hramonizovani. On je dodao da se institut mirnog rešavanja radnih sporova afirmisao kao alternativa sudskim sporovima, da je sudstvo rasterećeno i da je to dobar put, da mnogi poslodavci i zaposleni to shvataju, ali ne svi. Uz podršku Vlade i Ministarstva rada, svih socijalnih partnera i Međunarodne organzacije rada, Agencija će u narednom periodu biti prepoznata kao vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa, čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je rad Agencije veoma važan način uspostavljanja socijalnog dijaloga.„U periodu pljačkaških privatizacija koje su tresle ovu zemlju čitavih 12 godina došlo je do stvaranja ogromnih socijalnih razlika, do gubljenja odnosa između radnika i poslodavca i kršenja načela elementarne pravde, a Agencija je jedan od načina da ponovo uspostavimo socijalni dijalog″, rekao je Vulin. Navodeći da je najveći broj, osim rešavanja sporova koji proizlaze iz štrajka i iz prekida rada, dolazi i iz važne oblasti mobinga, Vulin je istakao da je agencija u tim slučajevima uspešnija nego sudovi.“ Prema njegovim rečima, to je način da se izbegnu sudski troškovi, da budemo racionalniji i imamo bolji odnos prema ljudima u procesu proizvodnje.Direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Antonio Graciozi je rekao da je u planu da ta organizacija sa Evropskom unijom potpiše sporazum koji će omogućiti bolje povezivanje i saradnju zemalja Zapadnog Balkana sa članicama EU u oblasti rada. Jedan od prioriteta tog programa će biti mirno rešenje radnih sporova, naglasio je Graciozi.Nakon obeležavanja jubileja eksperti Međunarodne organizacije rada Kristina Miheš i Karlos Karion-Krespo, održali su za miritelje i arbitre dvodnevnu obuku na temu kolektivnog pregovaranja.

19. Novembar 2015.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, dana 01. decembra 2015. godine u 09,00 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva br.2 u Beogradu, organizuje obuku na temu Kolektivno pregovaranje, u okviru koje će se obeležiti i prvih deset godina rada Agencije.Obuku će otvoriti Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Antonio Graciozi, direktor Kancelarije međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu, Borislav Radić i Zdenka Burzan, direktori Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske i Crne Gore.Obuka će biti fokusirana na teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir za mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji, odnos između pregovaranja i mirenja, principe kolektivnog pregovaranja po standardima MOR-a, troškove i koristi od različitih stilova pregovaranja.Ispred Međunarodne organizacije rada obuci će prisustvovati i Kristina Miheš, viši specijalista Međunarodne organizacije rada za socijalni dijalog, Karlos Karion-Krespo, ekspert Međunarodne organizacije rada i gospodin Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji.

16. Novembar 2015.

U petak 30. oktobra, u 18 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održana je tribina na kojoj su miritelji i arbitri Agencije prof. dr Senad Jašarević, prof. dr Živko Kulić i miritelj Vera Kondić predstavili institut mirnog rešavanja radnih sporova.Nakon uvodnih reči direktora Republičke agencije za mirno rešavanje ranih sporova gospodina Mileta Radivojevića, prof. dr Senad Jašarević je svojim izlaganjem objasnio značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, dok je prof. dr Živko Kulić govorio o individualnim i kolektivnim radnim sporovima u praksi. O zlostavljanju na radu ili mobingu govorila je Vera Kondić, miritelj Agencije koja se ovom temom bavi preko 30 godina.Na ovoj tribini još jednom je naglašena potreba i značaj afirmacije mirnog rešavanja radnih sporova, kao adekvatne alterntive sudskom postupku. Ukazano je na značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova u prevenciji radikalnih mera, pre svega obustave rada, koja ima za posledicu velike troškove, ali i trošenja ogromnih sredstava i vremena na sudske sporove

22. Oktobar 2015.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine prvi put učestvuje na 60. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i desetogodišnjem iskustvu u radu Agencije.Polazeći od strateškog opredeljenja Agencije, na unapređenju socijalnog dijaloga, prevenciji i smanjenju broja štrajkova, besplatnom i efikasanom pristupu pravdi, kao i pravu na dostojanstven rad, posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom, u zakonskom roku od mesec dana.Pozivamo Vas da u petak 30. oktobra, u 18 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvujete tribini na kojoj će iskusni miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić, prof. dr Senad Jašarević i miritelj Vera Kondić predstaviti institut mirnog rešavanja radnih sporova.

28. Septembar 2015.

Treći interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 2. oktobra 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Kao i na prethodna dva seminara, osnovni cilj održavanja je kontinuirani rad na profesionalnom razvoju miritelja i arbitara i razmena praktičnog iskustava radi usaglašavanja arbitražne prakse. Takođe, seminar je bio prilika i za upoznavanje miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sa novim informacionim sistemom i softverskom veb aplikacijom za podršku u njihovom radu.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, definisanim Planom rada. Posebno se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije uvođenjem novog softvera koji će znatno olakšati rad svih zaposlenih, kako u Agenciji, tako i u radu miritelja i arbitara.U radnom delu seminara, u četiri predavanja, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse.Nacionalni koordinator pregovaračkih timova MUP RS Tatjana Kljun održala je prezentaciju na temu „Osnovne smernice za pregovaranje u kriznim situacijama“. U nastavku seminara doc. dr Bojan Urdarević, miritelj Agencije, održao je predavanje na temu „Praktični aspekti mirenja u radnim sporovima u Republici Srbiji“.Drugi deo seminara bio je posvećen upoznavanju miritelja i arbitara sa informacionim sistemom i novom softverskom veb aplikacijom, kroz predavanja na temu: „Upravljanje dokumentacijom u elektronskoj formi“ i „Integrisano softversko rešenje za podršku u radu miritelja i arbitara“. Predavanja su održali eksperti za informacione tehnologije Jovan Gruber, Aleksandar Makaj, Milan Todorović i Borisav Živković.Po završetku seminara prisutnim miriteljima i arbitrima dodeljeni su sertifikati o završenoj obuci za rad u softverskoj aplikaciji „Arhileus“.

18. Septembar 2015.

U Nišavskom upravnom okrugu održano je predstavljanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, koje je imalo za cilj upoznavanje socijalnih partnera i zainteresovane javnosti sa institutom mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova. Predstavljanju su prisustvovali dr Aleksandr Cvetković, načelnik Nišavskog upravnog okruga i predstavnici sindikata nišavskog okruga, Regionalne privredne komore, inspektori rada i mediji.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, u svom uvodnom izlaganju, naglasio je da je prethodni period u Nišavskom upravnom okrugu, obeležen bojnim štrajkovima, protestima i drugim vidovima izražavanja nezadovoljstva, zbog kršenja prava zaposlenih. Pokretanje štrajka ili sudskog radnog spora, je veoma skup i vrlo često štetan vid borbe za radnička prava. U cilju harmonizacije radnih odnosa i obezbeđenja prava na dostojanstven rad, svim prisutnim pojašnjene su prednosti postupka pred Agencijom.Uz saglasnost volja obe strane spora, zaposleni ali i njihovi poslodavci imaju alternativu za rešavanje radnog spora. Imajući u vidu desetogodišnje iskustvo u radu, i intelektualni potencijal miritelja i arbitara, svim prisutnim je preporučeno da treba češće da se obraćaju se Agenciji i radne sporove rešavaju mirnim putem.Predavanja su održali mr Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije i Olga Vučković Kićanović, samostalni savetnik u Agenciji.

29. Jul 2015.

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim preporučuje javnom sektoru da kolektivne i individualne radne sporove, u skladu sa zakonom, rešavaju pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.Preporuka se odnosi na sve državne organe, organe državne uprave, javne agencije, pokrajinske organe, organe jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i druge oblike organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, kao i na privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, ustanove i druge javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.Razlog za donošenje ovog zaključka je ušteda budžetskih sredstava, jer se procenjuje da u velikim javnim preduzećima dan štrajka košta od pedeset hiljada pa do pola miliona evra, dok kod individualnih radnih sporova sudski postupci traju više godina i takođe podrazumevaju velike troškove.Ovom preporukom će se u velikoj meri rasteretiti sudovi i ostvariti strateško opredeljenje Vlade da svako ima pravo na dostojanstven rad.Dosadašnje iskustvo u radu je pokazalo da u slučajevima radnih sporova, konflikata, mobinga i sličnih neželjenih pojava u radnim odnosima, postupak pred Agencijom je najefikasniji način da se spor reši, pred nezavisnim miriteljima i arbitrima i potpuno besplatno.

08. Jun 2015.

Rukovodstvo „Er Srbije“ i predstavnici dva reprezentativna sindikata ove kompanije potpisali su kolektivni ugovor, prvi nakon 20 godina.Kolektivni ugovor predstavnik poslodavca „Er Srbije“ potpisao je 5. juna 2015. godine sa predstavnicima Sindikata komercijalnih i ekonomsko – pravnih radnika „Er Srbije“ i Jedinstvenog sindikata stjuardesa i stjuarda vazduhoplova. Samom činu potpisivanja u sedištu kompanije u Beogradu prisustvovali su i pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Bojan Urdarević.U nacionalnoj avio kompaniji kolektivni ugovor je poslednji put potpisan u junu 1995. godine, zbog čega ovaj novi ima veliki značaj i očekuje se da će biti zdrav osnov za prosperitno poslovanje.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, na inicijativu reprezentativnih sindikata i uz saglasnost poslodavca, u februaru je pokrenula postupak pregovaranja povodom donošenja kolektivnog ugovora „Er Srbije“. U skladu sa zakonom, formiran je Odbor za mirenje koji su činili predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavaca. Postupak mirenja pred Agencijom vodio je miritelj Bojan Urdarević, koji je posle četiri meseca konstruktivnih i analitičnih pregovora pozitivno okončan, što je rezultiralo potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora.

03. Jun 2015.

U cilju povećanja informisanosti i približavanja svojih nadležnosti svim socijalnim partnerima, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je promotivne plakate, koje će objaviti na oglasnim tablama sindikata, regionalnih privrednih komora, Unije poslodavaca, Inspektorata za rad i Osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije.Cilj ovakvog načina komunikacije je da se na brz i lak način zaposleni i njihovi poslodavci upoznaju sa Agencijom kao institucijom čija je uloga da harmonizuje radne odnose, sačuva socijalni mir i obezbedi pravo na dostojanstven rad.Posebna pažnja posvećena je upućivanju potencijalnih strana u sporu, kako na nadležnosti, tako i na ostale aktivnosti i informacije o Agenciji, koje se mogu pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije. Plakat je moderno dizajniran, na kom u centralnom delu dominira „lavirint“ koji asocira na sve probleme sa kojima se zaposleni i njihovi poslodavci svakodnevno susreću, a gde zidovi lavirinta pokazuju nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. QR kod, koji je ujedno i „izlaz“ iz lavirinta, upućuje sve zainteresovane na internet stranicu Agencije na kojoj se može dobiti više informacija o Agenciji i mirnom rešavanju radnih sporova. Takođe, plakat sadrži kontakt podatke Agencije – telefonske brojeve i adresu za sve koji žele lično da se konsultuju sa službenicima Agencije.

25. Maj 2015.

Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada, Sindikat zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, „Nezavisnost“ i „Solidarnost“, doneli su danas jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju svojih prava putem suda.Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada doneli su 19. maja odluku o stupanju u štrajk do ispunjenja štrajkačkih zahteva, koji podrazumevaju isplatu tri neto zarade.Po dobijanju saznanja o štrajku, u skladu sa čl. 18 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokrenula je postupak mirnog rešavnja kolektivnog radnog spora. Formiran je Odbor za mirenje koji su činili predstavnici poslodavca JKP Stan i osnivača, Grada Novog Sada, kao i reprezentativnih sindikata – Sindikata zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, Sindikata „Nezavisnost” i Sindikata „Solidarnost“. Tokom prethodnih dana održane su dve rasprave u prisustvu svih članova odbora.Pre formalnog okončanja postupka mirenja i donošenja Preporuke o rešenju spora, reprezentativni sindikati danas su doneli jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju prava putem suda.„Postupak mirenja pred Agencijom, koji je vodila miritelj Dejana Spasojević Ivančić, bio je u najboljem interesu, ne samo strana u sporu, nego i svih građana Grada Novog Sada, jer je Preporukom sagledan problem i predviđeno kompromisno rešenje koje bi bilo u interesu svih strana“, rekao je direktor Agencije Mile Radivojević i dodao da će Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nastaviti da promoviše značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, čak i u situacijama višegodišnjih sporova i nagomilanih i naizgled nerešivih problema.

24. April 2015.

Posredovanjem Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova danas je u Beogradu potpisan Sporazum između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika dva sindikata – Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) i Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS), kojim je okončan petomesečni štrajk prosvetnih radnika u Srbiji.Problemom štrajka zaposlenih u prosveti Agencija je počela da se bavi 25. decembra 2014.godine na predlog sva četri reprezentativna sindikata – GSPRS „Nezavisnost“, Sindikata obrazovanja Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. U tom postupku učestvovala su sva četiri navedena sindikata i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Na samo dva sastanka usaglašen je tekst Posebnog kolektivnog ugovora i potpisana Preporuka kojom su rešena sva sporna pitanja u vezi kolektivnog pregovaranja i donošenja Posebnog kolektivnog ugovora.Ovom Preporukom dogovoreno je da reprezentativni sindikati i Ministarstvo sva sporna pitanja koja nisu uređena Kolektivnim ugovorom, regulišu Sporazumom strana u sporu najkasnije do 26. januara 2015. godine. Ovaj Sporazum su zaključila dva sindikata GSPRS „Nezavisnost“ i Sindikat obrazovanja Srbije, dok su Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije nastavili štrajk, odbivši da potpišu Sporazum.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na inicijativu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, postupajući po službenoj dužnosti, doprinela ponovnom otpočinjanju pregovora 30. marta 2015.godine. Pregovori su nastavljeni između Minstarstva i dva reprezentativna sindikata koji po završetku prethodnog pregovaračkog ciklusa nisu potpisali Poseban kolektivni ugovor niti Sporazum o rešavanju spornih pitanja. Posredovanje Agencije bilo je u najboljem interesu ne samo strana u sporu nego pre svega učenika i njihovih roditelja.Oba postupka vodio je miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prof. dr Živko Kulić. Posredovanje Agencije i miritelja rezultiralo je okončanjem štrajka i današnjim potpisivanjem Sporazuma.Sporazum kojim je okončan štrajk u prosveti pokazuje značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, jer je dijalog uz posredovanje miritelja najefikasniji način okončanja spora.

28. Mart 2015.

Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Agencije, održan je 20 marta 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja i edukacije miritelja i arbitara, i usaglašavanju arbitražne prakse, kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga, kroz postupak mirnog rešavanja radnih sporova.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, otvarajući seminar, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, u skladu sa Planom rada. Posebano se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije, transparentnost u radu, kao i na postignute rezultate rada u prvom kvartalu 2015. godine. Istakao je podatak o porastu broja kolektivnih predmeta i njihovom uspešnom rešavanju, dok je u individualnim sporovima naglasio prisutnost stalnog rasta broja predmeta iz oblasti zaštite dostojanstva rada. Na kraju, potencirao je značaju daljeg rada ka ostvarenju postavljene misije i vizije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Pre edukativnog dela seminara, arbitrima i miriteljima prezentovan je novi sajt Agencije, koji je ostao na staroj adresi www.ramrrs.gov.rs. Prednost novog sajta je u interaktivnom pristupu prema korisnicima i potpunoj transparentnosti u radu agencije, sa naglaskom na toku svih postupaka koji se vode pred agencijom.U edukativnom delu seminara, kao njegov centralni deo, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse, u četiri predavanja.Miritelj i arbitar prof. dr Živko Kulić održao je predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, miritelj i arbitar prof. dr Zoran Radulović, na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog Kliničkog centra Srbije, na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dipl. psiholog i specijalista medijacije Vera Kondić na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“., Oni su svojim predavanjima doprineli unapređenju rada i efikasnosti arbitara i miritelja, kao i njihovom unapređenju znanja i veština neophodnih za uspešan rad.Ova predavanja su bila uvod u diskusiju, u kojoj su razmenjena mišljenja i iskustva, i kojom je okončan rad na Drugom Interaktivnom Seminaru.

12. Mart 2015.

Drugi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održaće se 20.marta 2015. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati Srbija, svečana sala 233. na drugom spratu zapadnog krila zgrade.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, održaće se prezentacija novog sajta www.ramrrs.gov.rs. U nastavku održaće se četiri predavanja a predavači će biti: prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji će održati predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, prof. Dr Zoran Radulović, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog, predavanje na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i Vera Kondić, dipl. psiholog i specijalista medijacije, miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predavanje na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“.Nakon toga, predviđena je diskusija, sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

26. Februar 2015.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova posle dve nedelje obustave rada, zaposleni u d.o.o. „Niskogradnja“ Niš obustavili su štrajk i nastavili redovno zimsko održavanje puteva. Razlog štrajka bile su tri neisplaćene zarade.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, u skladu Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, pokrenuo je postupak mirenja, koji je protekao u konstruktivnoj atmosferi i rezultirao donetom Preporukom koju su usvojili predstavnici sindikalne organizacije i poslodavca.Nakon toga, usvojen je i potpisan i Sporazum o prestanku štrajka, kojim je dogovorena isplata zaostalog dela zarade za decembar mesec 2014. godine, prekid štrajka i normalizacija procesa rada, a precizirana je dinamika isplate za ostatak dugovanja. Predsednik Štrajkačkog odbora i poslovodstvo Niskogradnje d.o.o. Niš iskazali su zadovoljstvo zbog brzine postizanja Sporazuma, normalizacije procesa rada i ispunjenja štrajkačkih zahteva.Postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova vodio je prof. dr Goran Obradović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu, upisan u Listu miritelja i arbitara Agencije.

26. Decembar 2014.

Prvi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 26. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 sati, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, u Beogradu.

Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.

U okviru kolektivnih radnih sporova fokus je bio na jačanju pregovaračkih tehnika i veština, značajnih za uspeh u socijalnom dijalogu, dok je u individualnim sporovima akcenat stavljen na mobing, kao najbrojniji individualni spor. Seminar se završio panel diskusijom svih učesnika.

U uvodnom delu seminara obratio nam se: Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, gosti, Zdenka Burzan i Borislav Radić direktori agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Crne Gore i Republike Srpske kao i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbije.

Predavači seminara bili su prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji je održao predavanje na temu „Kolektivni radni sporovi“, Dejana Spasojević Ivančić, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Individualni radni sporovi“, Olga Kićanović, samostalni savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, predavanja na temu „Prepoznavanje, prevencija, procesuiranje i sankcionisanje mobinga“ i „Veštine i tehnike pregovaranja tokom socijalnog dijaloga“, kao i gosti iz regiona koji su miriteljima i arbitrima preneli svoja iskustva na napred navedene teme.

29. Novembar 2014.

Posredovanjem Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, radnici sektora „Kola za spavanje i ručavanje“, koji se nalazi u sastavu PD „Želturs“, sinoć su prekinuli delimičnu blokadu međunarodnih vozova na relaciji Budimpešta, Solun, Filah, Bar, Sofija. Time je posle je 25 dana potpuno normalizovan železnički saobraćaj.

Od 17. novembra kada su se poslovodstvo „Želtursa“ i „Kola za spavanje i ručavanje“ i svi sindikati obratili Agenciji, da u okviru svoje nadležnosti pomogne u rešavanju navedenih problema, miritelj Agencije profesor Zoran Radulović, je uz stalne konsultacije sa stranama u sporu, predložio nekoliko rešenja za rasplet ove veoma kompleksne situacije. Štrajkači su, uz puno poverenje u dobar ishod, sinoć prekinuli delimičnu blokadu pruga i železničkog saobraćaja i o tome obavestili Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova.

„Načinjen je veliki pomak u pregovorima, normalizovan je međunarodni železnički saobraćaj, čijim je dvadesetpetodnevnim delimičnim blokadama Republika Srbija pretrpela velike štete“, rakao je Mile Radivojević, v.d. direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i dodao da će se o daljim štrajkačkim zahtevima nastaviti sa pregovorima u narednim danima.

20. Oktobar 2014.

Brzom reakcijom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova obustavljen je štrajk u JP „Nacionalni park Đerdap“. U sklopu svojih nadležnosti, Agencija je reagovala na najavljeni štrajk zakazan za 18. novembar, nakon čega je postignut dogovor da se štrajk prekine, a Agencija uključi u rešavanje nagomilanih sporova, radi stabilizacije poremećenih odnosa između poslovodstva i zaposlenih.

Asocijacija nezavisnih i slobodnih sindikata, reprezentativni sindikat kod poslodavca, doneo je Odluku o stupanju u štrajk, radi zaštite profesionalnih i ekonomskih interesa zaposlenih.

Odmah po saznanju o najavi štrajka, direktor Agencije Mile Radivojević sa saradnicima otišao je u JP „Nacionalni park Đerdap“. Posle višesatnog razgovora sa predstavnicima štrajkačkog odbora, postignut je sporazum da se štrajk prekine, a u cilju trajne stabilizacije odnosa, pred Agencijom je pokrenut postupak pregovora povodom zaključenja kolektivnog ugovora.

Obzirom da je štrajk rezultirao prvenstveno iz nezadovoljstva zaposlenih odnosom poslovodstva prema njima, koji se po navodima štrajkačkog odbora ogledao u mobingu, diskriminaciji, zastrašivanju i drugim oblicima vređanja ličnog i profesionalnog integriteta, Agenciji je podneto 26 Predloga za rešavanje individualnih radnih sporova povodom zlostavljanja na radu.

U skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“ 125/04 i 104/09), Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, dalje preduzima mere iz svoje nadležnosti.

29. Decembar 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova od osnivanja do sada u upravnom postupku rešila 12.316 predloga. Prema našoj statistici, do 1. oktobra 2013. godine podneto je 196 predloga za mirno rešavanje radnog spora. U 49 slučajeva arbitar je doneo rešenje. Među radnim sporovima meritorne odluke su donete u 4.204 predloga, 81 kolektivni spor rešen je pred Agencijom – kaže Dejan Kostić, direktor te institucije osnovane Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova iz 2004, koji je izmenjen 2009. godine. ( Z. Vuković, list "Danas").

13. Decembar 2013.

U „Službenom glasniku RS“ br.110/2013. godine, objavljen je Imenik miritelja i arbitara, pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u narednom četvorogodišnjem mandatu. Imenik se nalazi u rubrici arbitri i miritelji na sajtu Agencije.

10. Decembar 2013.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Dejan Kostić boraviće u Torinu u Italiji, na poziv Međunarodne organizacije rada, u sastavu petočlane delegacije, koju čine socijalni partneri, radi učešća na Subregionalnoj tripartitnoj konferenciji za jačanje Instituta za rešavanje radnih sporova u centralnoj i istočnoj Evropi.

Ova Konferencija i učešće naše delegacije na njoj, imaće veliki značaj za unapređenje rada Agencije, kao i jačanje ideje o medijaciji i arbitraži u rešavanju radnih sporova u Srbiji.

03. Decembar 2013.

Već treću godinu za redom, organizovan je susret studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, gde je pred 40 studenata prezentovan rad Agencije, uz poseban osvrt na novi institut radnog prava Zlostavljanje na radu- Mobing.

01. Oktobar 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ( „Sl. glasnik RS“, br. 125/04, 104/09), oglašava JAVNI KONKURS za izbor miritelja i arbitara na period od 4 godine, počev od dana donošenja Odluke o izboru.

09. Maj 2013.

Dva spora povodom zlostavljanja na radu, u Kliničkom centru Srbije, rešena su arbitražnim rešenjima (pravosnažnim i izvršnim, shodno članu 36. ZMRRS), zasnovnim na SPORAZUMU svih učesnika u postupku – podnosioca predloga za zaštitu od zlostavljanja, lica koje se tereti za zlostavljanje i poslodavca.

Arbitražno rešenje, koje predstavlja slobodno izraženu volju svih strana, trajno i konačno harmonizuje odnose i predstavlja primer dobre prakse. Opširnije u PRIMERIMA DOBRE PRAKSE.

15. April 2013.

Predavanje – „Mirno rešavanje radnih sporova“ sa posebnim osvrtom na mobing, održano je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 29.04.2013. godine sa početkom u 12 časova. Predavači, a ujedno i gosti Pravnog fakulteta u Kragujevcu bili su Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, mr Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Prof. dr Zoran Radulović, arbitar i miritelj pri Agenciji.

24. Decembar 2012.

Sada već tradicionalno druženje studenata četvrte godine prava sa zaposlenima Agencije održano je i ove godine 4. decembra. Više od 70 studenata imalo je priliku da se upozna sa radom Agencije, da čuju nešto više o zlostavljanju na radu i da kroz razgovor dobiju odgovore na mnoga pitanja.