Aktivnosti

18. Mart 2020.

Obaveštavaju se građani da je tokom trajanja vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 29/2020) od 15.3.2020. godine neophodno da u postupcima pred ovom Agencijom svi poštujemo opšta uputstva i preporuke tela nadležnih za praćenje stanja i usmeravanje i usklađivanje aktivnosti u vanrednoj situaciji usled širenja zarazne bolesti COVID-19.

Potrebno je u cilju prevencije da se sve aktivnosti u postupcima mirenja i arbitraža organizuju primereno epidemiološkoj situaciji, te da se u svakoj prilici razmotre i preduzmu mere za smanjenje svakog rizika od prenosa zaraze.

U radu Agencije prednost ima komunikacija putem telefona, interneta, konferencijskih poziva i slično, a u slučaju održavanja neophodnih sastanaka, nema rukovanja i srdačnog pozdravljanja; sastanci se organizuju sa maksimalno četiri osobe u trajanju do maksimalno 20 minuta; fizička distanca između učesnika mora biti od barem jednog metra; pre početka i nakon sastanka prostorije se provetravaju i dezinfikuju; koriste se dezinfekciona sredstva za ruke, maske i druga primerena i preporučena sredstva.

Dežurni telefon Agencije tokom vanrednog stanja biće 064/8900-079 kao i elektronska adresa kabinet@ramrrs.gov.rs

U skladu sa razvojem epidemiološke situacije u Republici Srbiji i ovo obaveštenje će biti korigovano.

02. Mart 2020.

Kolektivni radni spor povodom primene kolektivnog ugovora u JMU „Radio-televizija Srbije“ okončan je dana 28. februara 2020. godine Preporukom o mirnom rešenju spora. Postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova pokrenuo je Nezavisni strukovni sindikat FTV radnika Srbije.
Predstavnici poslodavca JMU „RTS“ i Nezavisnog strukovnog sindikata FTV radnika Srbije- pokazali su kako se vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

29. Januar 2020.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2020. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su realizacije dve interaktivne obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2020. godine organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) kao i udruženja građana kao što je Inicijativa za razvoj i saradnju.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2020. godinu možete preuzeti klikom na LINK

23. Decembar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ dana 18. decembra rešen je kolektivni radni spor poslodavca sa Novim sindikatom zdravstva Srbije oko zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca. Potpisana je preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora kao i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora, kojim je postignuta saglasnost oko spornih pitanja. Predstavnici poslodavca u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ i Novi sindikat zdravstva Srbije - Novi sindikat Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, kao i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije – Sindikalna organizacija zaposlenih u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

23. Decembar 2019.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je imala zadovoljstvo da po drugi put u petak 20. decembra 2019. godine ugosti studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Posetu je predvodio profesor Pravnog fakulteta doc. dr Filip Bojić. O propisima kojima je regulisano mirno rešavanje radnih sporova, pravnim institutom mirnog rešavanja radnih sporova, njegovim prednostima u odnosu na postupak pred sudom, organizacijom i nadležnostima Agencije, studente je upoznao zamenik direktora dr Ivica Lazović. O praktičnim iskustvima u radu Agencije i primerima iz prakse studentima je govorila Dragana Andonovska. Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

06. Novembar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 5. novembra 2019. godine potpisana je Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog spora u vezi sa zaključenjem Kolektivnog ugovora u „Air Serbia“. Kolektivni radni spor pokrenut je na predlog Sindikata komercijalno, ekonomsko, pravnih radnika „Air Serbia“. Poslodavac je prihvatio da se ovaj predmet rešava mirnim putem u postupku pred Agencijom. Predmet spora bilo je zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Odbor za mirenje je postigao saglasnost oko spornih pitanja, te je ovaj postupak okončan mirnim putem, tako što su strane u sporu potpisale Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog spora u vezi sa zaključenjem Kolektivnog ugovora u „Air Serbia“. Predstavnici poslodavca „Air Serbia“, kao i Sindikata KEPR - pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

28. Oktobar 2019.

U petak 25. oktobra u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencija je održala okrugli sto na temu „Mobing – kako do rešenja. Na okruglom stolu su govorili zamenik direktora Agencije Ivica Lazović i miritelji i arbitri Dejana Spasojević Ivančić i Vera Kondić. Prisutni su upoznati sa pojavnim oblicima mobinga u praksi i zakonskim mogućnostima za njegovo prevazilaženje u Republici Srbiji. Govorilo se o prednostima i nedostacima svih vidova pravne zaštite od zlostavljanja na radu i kako doći do najboljeg rešenja. Posebno su naglašene sve prednosti postupka pred Agencijom nakon izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u pogledu diskriminacije i zlostavljanja na radu. Naglašeno je i da su ove izmene doprinele efikasnijem i održivijem rešavanju postupaka koji se odnose na zlostavljanje. Prisutnima je predstavljena i „SOS Mobing“ telefonska usluga Agencije na broju 0800-300-601 i funkcije koje ona nudi. Prisutni učesnici su imali i brojna pitanja, tako da je okrugli sto na temu „Mobing – kako do rešenja završen razgovorom i interakcijom svih učesnika.

24. Oktobar 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova učestvuje na 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga i 2. Sajmu J=DNAKI koji će se održati na Beogradskom sajmu, u periodu od 23. do 27. oktobra 2019. godine. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u hali 3A na Beogradskom sajmu u okviru open space štanda predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i praksi Agencije. Posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom.

Takođe, u petak 25. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencija će održati okrugli sto na temu „Mobing – kako do rešenja“.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstaviće se na 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga pod geslom J=DNAKI u hali 3A, a sve u cilju predstavljanja i informisanja javnosti o nadležnostima, uslugama i aktivnostima koje u okviru ovog resora nude radi unapređenja kvaliteta života svih građana.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite naš okrugli sto u petak 25. oktobra, u 10 časova, kao i inicijative Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i neposrednim zalaganjem doprinesete daljoj afirmaciji principa jednakosti.

21. Oktobar 2019.

U petak 18. oktobra 2019. godine u organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, održan je stručni skup „Najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova“.

Stručni skup je organizovan u cilju upoznavanja stručne javnosti sa najčešćim problemima u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova, a posebno kolektivnih radnih sporova i ujednačenja prakse postupanja miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

U radu ovog stručnog skupa su bili uključeni najviši predstavnici resornog ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar i predsedavajući Socijalno - ekonomskog saveta Republike Srbije gospodin Zoran Đorđević, državni sekretar Bojana Stanić, najviši predstavnici socijalnih partnera, Zoran Stoiljković iz UGS ''Nezavisnost'', kao i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević i miritelji i arbitri Agencije, kao i predstavnici Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova i Stalnog radnog tela za zakonodavstvo.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsedavajući Socijalno - ekonomskog saveta Republike Srbije Zoran Đorđević otvorio je stručni skup gde je istakao da je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova prethodnih godina konačno dobila svoju pravu ulogu, za šta se Vlada Srbije aktivno zalagala.

On je naglasio da je postojanje Agencije od velikog interesa za sve naše građane i državu, ali i od vitalnog značaja za socijalni dijalog, s obzirom da je ovaj dijalog jedan od prioriteta rada Vlade Srbije. Istakao je da smo u prethodnom periodu imali izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, čime je proširena mogućnost delovanja Agencije i po prvi put je donet Etički kodeks miritelja i arbitara.

Takođe je naglasio da su miritelji i arbitri veoma posvećeni svom poslu i istakao da je neophodno i da oni, ukoliko se susretnu sa određenim problemima u toku rada, iste predstave resornom ministarstvu, a ovakve konferencije su upravo prilika za to, kako bi se u skladu sa tim uradile određene izmene i dopune zakona i podzakonskih akata u cilju njihovog efikasnijeg rada.

Prema njegovim rečima, ove godine agencija je imala duplo više predmeta u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na period od 2010. do 2014. godine, čak i 10 puta više. Kako je istakao, Agencija štedi vreme i finansijska sredstva, a čini dobro i za naše građane.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević predstavio je podatke o radu Agencije od početka ove godine, prema kojima je pred Agencijom do danas rešavano 2.194 postupka, od kojih su 32 bila kolektivna, a ostali su bili individualni.

"Od 2.123 predloga individualnih sporova 2.098 su se odnosili na materijalne sporove, šest je bilo povodom otkaza, 15 povodom mobinga. Meritorno je rešeno 1.796 od čega se 946 odnosilo na isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa posla, 679 na isplatu plate i zarade, 77 naknadu troškova za izradu u toku rada i 12 za isplatu jubilarne nagrade", rekao je direktor i dodao da je u toku 230 postupaka, kao i da je većina rešenih radnih sporova rešena na obostrano zadovoljstvo - i poslodavca i zaposlenih

"Ovi podaci idu u prilog činjenici da Agencija vremenom postaje prepoznatljiva u sistemu radno - pravne zaštite, a vremenom će biti još prepoznatljivija i bolja", zaključio je.

Član Saveta i predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković, ocenio je da Agencija veoma važna kao institucija modernih demokratskih industrijskih odnosa i pokušaja da se smanji konfliktna tenzija i troškovi industrijskih konflikata, kao i da se dođe do rešenja na način koji je institucionalizovan kroz mirenje i arbitražu.

11. Oktobar 2019.

Dana 10. oktobra 2019. godine na Zlatiboru na XXII savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje „Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada“, potpisan je Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova. Ovaj Memorandum je potpisan između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (BiH), Ministarstva rada i socijalne politike Republike Severne Makedonije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije. Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu uspostavljanja zajedničke osnove za usaglašavanje i dalji razvoj metoda mirnog rešavanja radnih sporova. Memorandum je zasnovan na univerzalnim principima mirnog rešavanja radnih sporova koji su ugrađeni u međunarodne radne standarde, uzimajući u obzir široko prihvaćene prakse u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i razmenu znanja i iskustava u okviru Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.
Tekst Memoranduma možete pogledati na linku: Memorandum

09. Oktobar 2019.

U sredu 9. oktobra 2019. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte i Nacionalni koordinator za Republiku Srbiju Jovan Protić su u Beogradu organizovali Prezentaciju baze podataka radnog zakonodavstva zemalja Srednje i Istočne Evrope (CEELex) u okviru projekta ESAP Međunarodne organizacije rada. Baza CEELex je razvijena u okviru projekta ESAP (www.esap.online) i sadrži informacije o legislativi koja se odnosi na oblast rada i industrijskih odnosa u trinaest država Srednje i Istočne Evrope, uključujući i države Zapadnog Balkana na koje se odnosi projekat ESAP. Tom prilikom direktor Agencije Mile Radivojević je kao panelista, predstavio stručnoj javnosti dobre prakse Agencije i regionalna iskustva, a u interaktivnoj diskusiji razmatrana su razna pitanja i problemi iz prakse.

04. Oktobar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 23. septembra 2019. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja „Novi Sad“, nakon jednoglasno usvojene Preporuke o rešenju spora Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja „Novi Sad“ kolektivni radni spor pokrenut je na predlog Novog sindikata Doma zdravlja „Novi Sad“ i Sindikalne organizacije Doma zdravlja „Novi Sad“ – Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Poslodavac je prihvatio da se ovaj predmet rešava mirnim putem u postupku pred Agencijom. Predmet spora bilo je zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su strane u sporu potpisale Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca DZ „Novi Sad“, kao i sindikati - Novi sindikat DZ „Novi Sad“ i Sindikalna organizacije DZ „Novi Sad“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

02. Oktobar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, okončan je kolektivni radni spor po Predlogu koji je podnela Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, doneo je jednoglasno Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora. Donetom Preporukom su dogovorili način daljeg postupanja po pitanju formiranja Komisije za tumačenje PKU, a koju treba da čine predstavnici reprezentativnih sindikata i ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, za poslove rada, za poslove finansija i za poslove državne uprave.

25. Septembar 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Domu zdravlja „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku rešen je kolektivni radni spor sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Srbije oko utvrđivanja prava na reprezentativnost ovog sindikata. Potpisana je preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora kao i Sporazum o rešenju spora, nakon čega će se, između ostalog, pokrenuti postupak utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije – Osnovna organizacija DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku. Strane su se saglasile i da je zajednički cilj dalja saradnja, vođenje socijalnog dijaloga, postizanje dobrih poslovnih rezultata i poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Predstavnici poslodavca DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku i Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

17. Septembar 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je specijalnu obuku za novoizabrane miritelje i arbitre 12. septembra 2019. godine. Obuku je otvorio direktor Agencije Mile Radivojević koji je govorio o rezultatima rada u proteklom periodu i tendenciji porasta broja radnih sporova koji se rešavaju mirnim putem, što je i osnov za dopunu liste miritelja i arbitara. O konkretnom radu Agencije, nadležnostima, praksi, prednostima, vrstama najčešćih radnih sporova i statističkim pokazateljima u radu govorio je zamenik direktora Ivica Lazović. O socijalnom dijalogu, tripartizmu, odnosima među socijalnim partnerima i spornim situacijama u praksi govorila je Dragica Mišljenović član Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Posebno važan segment obuke je predstavljao blok u kojem je obrađeno više studija slučajeva individualnih i kolektivnih radnih sporova iz prakse Agencije. Sa ovim slučajevima prisutne su upoznali višegodišnji miritelji i arbitri Agencije, Dejana Spasojević Ivančić i Verica Hrnčjar. Obuka je protekla u interaktivnoj atmosferi i upoznavanju novoizabranih miritelja i arbitara sa dobrom praksom u cilju što bržeg uključivanja u postupke mirnog rešavanja radnih sporova.

16. Avgust 2019.

U Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ uspešno je okončano 162 individualna radna spora pokrenuta zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Poslovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ su dali dobar primer socijalno odgovornog poslovanja da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u kratkom roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

03. Jun 2019.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 14 od 06. marta 2019. godine za koji je rok za podnošenje prijava istekao 08. aprila pristiglo je ukupno 28 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.

Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:

Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Predrag Plavkić
 10. Aleksandar Antić
 11. Miloš Stevović

Sledeći kandidati za arbitre:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Miloš Stevović

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara. Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

23. Maj 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova prisustvovaće na poziv Međunarodne organizacije rada na Četvrtom godišnjem subregionalnom sastanku mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova koji će se održati u Republici Severnoj Makedoniji, u Skoplju od 28. do 29. maja 2019. godine.

Godišnji sastanak mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova će se održati u formi konferencije za profesionalne miritelje u regionu i upoznavanje sa izveštajima o pojedinačnim sistemima rešavanja sporova u oblasti rada, predstavljanje vodećih principa za efikasno sprečavanje i rešavanje radnih sporova, upoznavanje sa kriterijumima za efikasno i kvalitetno pomirenje i posredovanje u svetlu komparativnih praksi i empirijskih istraživanja, predstavljanje i razmatranje nove reforme u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, upoznavanje sa bazom podataka o subregionalnim slučajevima mirnog rešavanja sporova i etičkim principima rada miritelja i arbitara.

Razmena regionalnih iskustava imaće značaj za dalji razvoj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova, kako u regionu, tako i u Republici Srbiji. Ovaj skup će kroz zajedničku praksu doprineti i podizanju stručnih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

25. April 2019.

Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, imao je zadovoljstvo da se obrati grupi od oko 50 studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i predstavi im institut mirnog rešavanja radnih sporova i rad Agencije.

Studijsku posetu su predvodili rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Suad Bećirović i dekan Pravnog fakulteta Reihan Kurtović, a studentima su se obratili i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zaim Redžepović i pomoćnik direktora u Upravi za saradnju sa verskim zajednicama Ferid Bulić. Oni su govorili o naporima koji se ulažu da svi mladi ljudi, iz svih delova naše zemlje, upoznaju rad institucija, jer će u budućnosti oni biti nosioci najvažnijih funkcija u našem društvu.  Na kraju je najavljeno da će se ovakvi oblici saradnje nastaviti i u budućnosti.

12. April 2019.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2019. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, održan je 12. aprila u Beogradu.

Interaktivni seminar je otvorila Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila doprinos izmene propisa unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Zdenka Burzan, direktorka Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević su govorili o regionalnoj saradnji, a predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela bila je posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u praksi, gde su svoja iskustva učesnicima predstavili miritelji i arbitri Verica Hrnčjar i Dejana Spasojević.

Treći panel bio je posvećen veštinama rešavanja konflikta o kojima je govorila Milica Jovanović,  konsultant i ekspert za lični i profesionalni razvoj.

Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara bio je posvećen mirnom rešavanju radnih sporova u Crnoj Gori, kao i aktuelnim izmenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Crne Gore, o čemu je govorila prof. dr Vesna Simović – Zvicer.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova i ima posebnu važnost, jer omogućava neposrednu razmenu relevantnih iskustava, kao i primera dobre prakse.

03. April 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 1. aprila 2019. godine u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“ potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom štrajka Odeljenja mobilne tehnike, Sektora tehnike televizije, zbog obračuna zarada.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora podneo je Sindikat „Nezavisnost“ JMU „Radio-televizije Vojvodine“ povodom štrajka upozorenja Odeljenja mobilne tehnike, Sektora tehnike televizije, zbog načina obračuna zarada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JMU „Radio-televizije Vojvodine“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikata su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.

07. Mart 2019.

U „Službenom glasniku RS”, broj 14 od 6. marta 2019. godine objavljen je Javni oglas za izbor miritelja i arbitara na koji će svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove moći da se prijave do 8. aprila 2019. godine.

Tekst Javnog oglasa za izbor miritelja i arbitara možete preuzeti ovde.

Izjavu kojom se kandidat opredeljuje da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija preuzeti ovde.

25. Februar 2019.

Na 87. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 25. februara 2019. godine, u Kragujevcu, sa početkom u 10:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu.

Sednicom je predsedavao Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2018. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, Mile Radivojević.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru svog delokruga, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2018 godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2018. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu 2018.

01. Februar 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je, po četvrti put Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara, za 2019. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su realizacije dve interaktivne obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2019. godine organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) kao i udruženja građana kao što je Inicijativa za razvoj i saradnju.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2019. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja za 2019. godinu

21. Januar 2019.

U nastavku intezivne normativne aktivnosti u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, koja je započeta usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kojima je znatno proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,  doneta su još tri podzakonska akta:

Podzakonskim aktima, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 1/19, usklađeni su sa izmenama Zakona bliži uslovi u pogledu načina međusobnog opštenja učesnika u mirnom rešavanju radnog spora i vođenja postupka, detaljno su uređeni etički principi i pravila ponašanja miritelja i arbitara, kao i izgled obrasca i sadržaj identifikacionog dokumenta miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.