Aktivnosti

13. Februar 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin podnela je Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin. Predmet spora bilo je zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca, zbog nemogućnosti da se dogovore oko cene rada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Dejana Spasojević Ivančić. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon četiri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca „Dijamant“ A.D. Zrenjanin i Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

05. Februar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je donela Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu u okviru koga je planirana realizacija tri interaktivne obuke u narednoj godini i razrađeni su njihovi elementi, način realizacije i praćenja u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.

Osnovni cilj Programa posebnog stručnog usavršavanja je profesionalni razvoj, usavršavanje i ujednačavanja prakse miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja 2018

25. Decembar 2017.

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“, svečana sala 368 (Plava sala), na trećem spratu istočnog krila zgrade.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite, kao i radi ujednačavanja prakse.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojane Stanić i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu "Sudska praksa u oblasti individualnih radnih sporova" održala je sudija Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, odeljenja radnih sporova, Mirjana Ilić Mihajlović je govorila na temu „Praksa Prvog osnovnog suda u oblasti radnih sporova“, a zatim je sudija Dragana Ilčić, iz izvršnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, govorila na temu „Sudska praksa u oblasti izvršenja i podobnost isprave za izvršenje“. Na kraju su održane dve prezentacije, prezentacija elektronske baze podataka Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i prezentacija android i iOS aplikacije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u okviru koje se nalazi i „Online“ kurs kao i Priručnik dobrih praksi mirnog rešavanja radnih sporova.

Posebna važnost ovih obuka je u činjenici da predstavlja događaj koji okuplja miritelje i arbitre i omogućava im neposrednu razmenu relevantnih iskustava i stvaranje uslova za intezivniju saradnju.

20. Decembar 2017.

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na socijalno odgovoran način.

Na sastancima je postignuta saglasnost oko načina prevazilaženja navedene situacije. Tim povodom, najavljeno je preduzimanje konkretnih mera u cilju vraćanja zaposlenih na rad, odnosno odustajanja od najavljenih protestnih okupljanja.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je pružila institucionalnu podršku i doprinos rešavanju navedenog radnog spora, kroz razvijanje kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera.

12. Decembar 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 30. novembra 2017. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu, koji je rešen u roku od 5 dana, posle svega dva sastanka Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu kolektivni radni spor povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora pokrenuo je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“. Predmet spora bili su uslovi rada sinikata, prava sindikalnih predstavnika i prava zaposlenih u Domu zdravlja Gornji Milanovac.

Postupajući miritelj Agencije Dragana Miletić je već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postigla saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su v.d. direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac Aleksandar Čivović i predsednica Udruženih sindikata „Sloga“ Divna Simović Šijaković potpisali Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca Doma zdravlja Gornji Milanovac i Sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08. Decembar 2017.

Na završnoj konferenciji projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“, koja je održana 07. decembra 2017. godine u Beogradu u Hotelu „Srbija“, predstavljeni su rezultati ovog projekta koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „NEZAVISNOST“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Cilj konferencije je bio da se, pored predstavljanja rezultata projekta, ukaže i na značaj instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova i značaj izmena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su u okviru ovog projekta tokom 2017. godine održali više radionica, na kojima je cilj bio da se postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, kroz prezentaciju rada Agencije i simulaciju postupka mirnog rešavanja radnog spora. Na navedeni način, socijalni partneri su stekli uvid u proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove praktične prednosti. Radionice su održane u Vršcu 6. oktobra, Kragujevcu 20. oktobra, Kraljevu 3. novembra i Užicu 17. novembra 2017. godine.

Na konferenciji je predstavljen „On line“ kurs za poslodavce, koji se može pogledati na sledećem linku: www.mrrs.rs. Cilj ovog kursa je da se kroz kratku video prezentaciju upoznamo sa rešavanjem sporova pred Agencijom. Nakon odgledane prezentacije može se uraditi kratak „On line“ test u cilju provere stečenog znanja kroz ovaj kurs.

Predstavljena je i aplikacija za smart mobilne telefone, koja ima za cilj da olakša razmenu informacija za sve zaintersovane strane, za građane kroz mogućnost postavljanja pitanja i pokretanja postupka putem mobilnog telefona, ali i za miritelje i arbitre kroz stručni forum u cilju ujednačavawa prakse. Aplikacija će do kraja godine moći da se preuzme sa „Google Play Store“ i „App Store“.

Predstavljen je i Priručnik o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova u kome je predstavljena praksa i iskustvo u mirnom rešavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova kroz iskustva socijalnih partnera, Agencije i posebno kroz praktična iskustva miritelj i arbitara.

Konferenciju je otvorio Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a o rezultatima projekta govorili su Miodrag Nedeljković, izvršni direktor IDC-a, Olivera Stepanović iz Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), zatim Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS i Dejan Titović, član IO UGS „Nezavisnost“.

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predstavio je iskustva sa održanih radionica. Članovi tripartitnog ekspertskog tima: Slađana Kiković iz UGS „Nezavisnost“, Nađa Gojović iz SSSS i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije prezentovali su prednosti ovog Projekta kojim je promovisano mirno rešavanje radnih sporova. Danijela Koštan Kovačević, arbitar i miritelj je iznela svoje utiske i iskustva sa održanih radionica.

27. Novembar 2017.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara, za koji je rok za podnošenje prijava istekao 7. novembra 2017. godine, pristiglo je ukupno 68 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Emila Spasojević
 2. Radmila Simović
 3. Nada Crnja
 4. Vera Kondić
 5. Slađana Gligorić
 6. Jesenka Čvoro
 7. Bojan Urdarević
 8. Aleksandra Branković
 9. Mirjana Tubin Simić
Sledeći kandidati za miritelje i arbitre:
 1. Predrag Petrović
 2. Jelena Gluščević
 3. Senad Jašarević
 4. Radovan Bezbradica
 5. Milica Radivojević
 6. Vladimir Matić
 7. Dragana Miletić
 8. Miljko Valjarević
 9. Verica Hrnčjar
 10. Danka Jaćimović
 11. Maja Krivokapić
 12. Dejana Spasojević Ivančić
 13. Milun Petković
 14. Ljiljana Tomić Kodžić
 15. Milan Krstić
 16. Jasmina Čuturilo
 17. Miloš Stanojčić
 18. Jasna Vesić
 19. Zoran Radulović
 20. Vesna Stojanović
 21. Denis Murić
 22. Jelena Stojilković
 23. Jasna Lazović
 24. Danijela Koštan Kovačević
 25. Katarina Nikolić
 26. Jasmina Tomković Smiljanić
 27. Slađana Petrović
 28. Zorica Radović
 29. Nataša Zavođa
 30. Jovica Rašeta
 31. Igor Kokanović
 32. Slađana Andrić
 33. Snežana Božić
 34. Goran Obradović
Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i poslatoj prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

20. Novembar 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Odbor za mirenje, kojim je predsedavao miritelj Agencije doc. dr Bojan Urdarević, došao je do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora u JP PTT Saobraćaja „Srbija“, nakon čega su prestali razlozi za početak štrajka, najavljen za 20. novembar.Dva reprezentativna sindikata, Sindikati PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ nezavisnost, doneli su Odluku o stupanju u štrajk, koji je najavljen za 20. novembar 2017. godine.Navedeni sindikati su istovremeno pokrenuli postupak pred Agencijom, a poslodavac se saglasio da se spor rešava mirnim putem. Strane su se sporazumele i oko izbora miritelja. Već nakon prve rasprave na kojoj je postignut visok stepen razumevanja i tolerancije, došlo se do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, zbog koje su prestali razlozi za početak štrajka.Predstavnici Sindikata PTT Srbije i Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija“ Nezavisnost, kao i poslovodstvo u JP PTT saobraćaja „Srbija“, pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

07. Novembar 2017.

Dana 24.10.2017. godine Sindikat „Nezavisnost“ d.o.o. „Gumoplastika“ Bujanovac doneo je Odluku o stupanju u štrajk sa početkom štrajka od 31.10.2017. godine. Istom Odlukom su utvrđeni štajkački zahtevi i to: da se ponište rešenja o promeni radnih mesta dvojice zaposlenih, da se isplati zaostala zarada zaposlenima i isplate zaostali troškovi prevoza, da se obezbedi grejanje u proizvodnom pogonu, te da se u postupak privatizacije i postupak socijalnog programa uključi povereništvo sindikata.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je dana 31.10.2017. godine kontaktirala strane u sporu koje su prihvatile da se pokrene postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Živko Kulić. Nakon obavljenog razgovora sa stranama u sporu, miritelj je zakazao prvu raspravu za ponedeljak 06.11.2017. godine u prostorijama poslodavca.Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom, koji su činili miritelj prof. dr Živko Kulić, predstavnik sindikata Slavoljub Ristić i predstavnik poslodavca Dejan Stojanović. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, na osnovu koje je zaključen Sporazum između sindikata i poslodavca o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora istog dana.Navedenim Sporazumom su obuhvaćeni svi štrajkači zahtevi, te je štrajk obustavljen nakon uspešnog postupka mirenja i postizanja kompromisa dana 06.11.2017. godine, a zaposleni su nastavili sa radom od prvog narednog radnog dana.

03. Novembar 2017.

Dana 02. novembra 2017. godine u Podgorici na Subregionalnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada za profesionalne miritelje u regionu, potpisan je Memorandum o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske – Bosna i Hercegovina, Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske, Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije, Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima Republike Makedonije, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Republike Albanije, Ministarstva za javno savetovanje i socijalni dijalog, Direkcije za socijalni dijalog Rumunije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije.Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu unapređenja stručnog usavršavanja i saradnje među telima odgovornim za delotvornu prevenciju i rešavanje radnih sporova i radi utvrđivanja uslova pod kojima će se strane dalje dogovoriti o saradnji.Ključni oblici saradnje, uređeni Memorandumom o saradnji, između navedenih tela su razmena informacija, dokumentacija i publikacija o pitanjima koji se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, bilateralno ili mutilateralno angažovanje na izgradnji kapaciteta, podizanju svesti i aktivnostima obuke o pitanjima koja se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, kao i razmena znanja , dobre prakse, iskustva i stručnjaka u relevantnim predmetima.Memorandumom je predviđeno da će stupiti na snagu danom potpisivanja istog od strane svih odgovornih tela i trajaće sve do raskida u skladu sa uslovima sadržanim u Memorandumu.

31. Oktobar 2017.

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je dana 26. oktobra 2017. godine, donela Zaključak, kojim se preporučuje državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je osnivač javno preduzeće da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Takođe, Vlada je dala preporuku ovlašćenim predstavnicima navedenih institucija da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore, da radne sporove rešavaju u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Osnovni razlog za donošenje ovog zaključka je potreba za upućivanjem preporuke državnim organima, da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova čime bi se ostvarila ušteda budžetskih sredstava kroz prevenciju kolektivnih radnih sporova i smanjenja broja ovih sporova pred sudovima.Veliki broj kolektivnih ugovora zaključen je na tri godine u periodu od jula 2014. godine do januara 2015. godini, a koji upravo ističe, te se trenutno vode i vodiće se kolektivni pregovori u cilju zaključenja kolektivnih ugovora sa novim periodom važenja.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 16. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova može da omogući učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju, koji u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža stručnu i drugu pomoć učesnicima čime se doprinosi kvalitetu teksta kolektivnih ugovora. Takođe, kolektivni ugovori sadrže odredbe o načinima rešavanja radnih sporova, gde se često dešava da nije prepoznata pa samim tim i ugovorena mogućnost rešavanja radnih sporova u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja sporova, a što kasnije često rezultira skupim sudskim postupcima najčešće na teret budžeta Republike Srbije. Ovom preporukom, rasteretiće se sudovi i ostvariće se uštede budžetskih sredstva Republike Srbije.Ovaj Zaključak je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 96/2017 od 27. oktobra 2017. godine.

23. Oktobar 2017.

I Uslovi: Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:1. da je državljanin Republike Srbije;2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblastiradnih odnosa;3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.II Dokazi koji se prilažu na javni oglas: – prijava sa biografijom;– potvrda o radnom iskustvu u oblasti radnih odnosa sa opisom poslova;– uverenje o državljanstvu;– izvod iz matične knjige rođenih;– diploma o stečenom obrazovanju;– radna knjižica;– uverenje o položenom pravosudnom ispitu ili potvrda da je kandidat redovanprofesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta, koju izdaje fakultet (za kandidate za arbitre);– potvrda o neosuđivanosti ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje iste nadležnom organu.III Adresa na koju se podnose prijave na javni oglas: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd sa naznakom: „ZA JAVNI OGLAS“IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom oglasu:Dragana Andonovska telefon 011/31-31-418 i 31-31-416.V U izbornom postupku proverava se poznavanje: Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o radu, usmenim putem – razgovorom.VI Rok za podnošenje prijava:Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u listu „Večernjim novostima“.VII Trajanje mandata: Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, od dana konačnosti odluke o izboru.VIII Mesto angažovanja: Miritelji i arbitri se angažuju na teritoriji cele Republike Srbije i poželjna je različita regionalna zastupljenost.IX Rok za sprovođenje izbornog postupka:Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija za izbor miritelja i arbitara donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom roku će se sprovesti izborni postupak.Napomene:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene.Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na adresi www.ramrrs.gov.rs.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na oglasnoj tabli Agencije i listu „Večernje novosti“.Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni oglas podnose samo prijavu.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

04. Oktobar 2017.

Dana 04. septembra 2017. godine Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku je pokrenula štrajk povodom smene direktora i uvođenja privremenih mera od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nakon sprovedene vanredne kontrole Prosvetne inspekcije.Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku se obratila Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. septembra 2017. godine sa Predlogom za pokretanje postupka rešavanja kolektivnog radnog spora. Štrajk je organizovan od strane sindikata sa zahtevom da se ukinu rešenja Ministarstva prosvete kojim je smenjen direktor, odnosno imenovan vršilac dužnosti direktora, kao i kojim je raspušten školski odbor i izabran privemeni školski odbor do okončanja trajanja privremenih mera.Agencija je dana 14. septembra 2017. godine imenovala za miritelja u kolektivnom radnom sporu Draganu Miletić, koja je u skladu sa zakonom, oformila Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, poslodavca i osnivača.Nakon održane dve raspave, dana 29.09.2017. godine Odbor za mirenje je doneo Preporuku o načinu okončanja spora, a na osnovu koje je potpisan Sporazum dana 03. oktobra 2017. godine, nakon čeka su se stekli uslovi da se štrajk okonča, na bazi sporazuma zainteresovanih strana.Sporazumom je dogovoreno da će Skupština grada Čačka imenovati Školski odbor najkasnije do 25. oktobra 2017. godine a da će novoimenovani Školski odbor raspisati konkurs za direktora škole u zakonskom roku, te da će Ministarstvo prosvete ispoštovati volju Školskog odbora o izboru direktora koji ispunjava uslove za obavljanje te funkcije po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Nakon potpisivanja Sporazuma od strane predstavnika sindikata, poslodavca i osnivača, štrajk je uspešno okončan uz učešće miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a proces nastave je normalizovan od 04. oktobra 2017. godine.Zahvaljujući ovom Sporazumu odustalo se od štrajka solidarnosti u ostalim čačanskim školama, koji je bio najavljen za 06. oktobar.

25. Septembar 2017.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitra, održan je 22. septembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i najavio da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu dati veći značaj radu Agencije, kako bi svi zaposleni i poslodavci u zemlji mogli da se upoznaju sa rezultatima rada njenih miritelja i arbitra.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miriteljima i arbitrima se obratio direktor Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Markus Pilgrim koji je ocenio je da je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dobar uzor agencijama u regionu i podsetio da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje i socijalnu koheziju i mir.Nakon otvaranja obuke, miritelji i arbitri su imali priliku da se upoznaju sa sudskom praksom u oblasti kolektivnih radnih sporova o čemu je govorila Lidija Đukić sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i o aktuelnom stanju i pretpostavkama za dalji socijalni dijalog u Srbiji o čemu je govorila doc. dr Snežana Lakićević sa Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu. Ovaj seminar je završen studijom slučaja o mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova koje je izneo prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta „Džon Nezbit“.

19. Septembar 2017.

Beograd, 19. septembar 2017. – Uprava i zaposleni u FŠV „Goša“ iz Smederevske Palanke zaključili su Sporazum o okončanju kolektivnog radnog spora u prisustvu miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prof. dr Živka Kulića čime je i formalno završen petomesečni štrajk. Sporazum su potpisali predsednik Štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Milutin Šćepanović.Sporazumom su rešena sva sporna pitanja između poslodavca i Štrajkačkog odbora, odnosno nastavak prekinutog procesa rada, dinamika i način isplate neisplaćenih zarada kao i reprogram dugova za uplatu doprinosa po osnovu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i dr. Sporazum je stupio na snagu danom zaključivanja.

12. Avgust 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisan je Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o. kojim su prestali razlozi za početak štrajka zakazanog za 15. avgust 2017. godine.Sindikat Nezavisnost Carnex Vrbas i Samostalni sindikat Carnex Vrbas doneli su 3. avgusta Odluku o stupanju u štrajk koji je zakazan za 15. avgust, sa zahtevima za povećanje osnovne zarade za 11,20 %, zatim stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od 28.11.2016. godine, kojom su smanjeni potrebni stepeni stručne spreme i smanjivanje iznosa osnovne zarade zaposlenom koji te poslove obavlja i rešavanje problema ostvarivanja prava na godišnji odmor za 2016. godinu.Navedeni sindikati su pristupili mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora, u skladu sa zakonom i 9. avgusta je pokrenut postupak pred Agencijom. Poslovodstvo „CARNEX“ se istog dana saglasilo sa ovim postupkom, te je određen postupajući miritelj Verica Hrnčjar.Miritelj je već sledećeg dana 10. avgusta održao prvu raspravu i formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnik poslodavca Tamara Penjić i predstavnici sindikata Milojica Živković i Miodrag Bjelaković. Posle dve rasprave, Odbor se saglasio da se nastali spor može rešiti dogovorom i usaglasio tekst Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, koju su nakon većanja i glasanja jednoglasno prihvatili dana 11. avgusta. Odmah nakon usvajanja Preporuke, sastavili su Sporazum o rešenju spora koji je potpisan od svih članova Odbora za mirenje.Sporazumom je dogovoreno da se poslodavac Industrija mesa „CARNEX“ d.o.o. obavezuje da će na zahteve Štrajkačkog odbora, iz Odluke o stupanju u štrajk, reprezentativnim sindikatima dostaviti odgovor najkasnije do 31. avgusta sa konkretizovanim predlogom za povećanje zarade zaposlenih. Nakon što postignu taj dogovor, strane će pristupiti zaključenju Aneksa kolektivnog ugovora. Takođe je dogovoreno da su ovim sporazumom prestali su razlozi za početak štrajka i stavljena je van snage Odluka o stupanju u štrajk.Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo ,,Carnexa“ i ,,MK Grupe“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

25. Jul 2017.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić je na konferenciji za medije prilikom potpisivanja Sporazuma između kompanije „Fiat automobili Srbija“ i Samostalnog sindikata FAS, kojim je okončan štrajk i formalno postignut dogovor o uslovima nastavka rada preporučila Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova kao institucionalni mehanizam za rešavanje radnih sporova.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kWv8qcG-F58[/embedyt]Vlada Republike Srbije je intervenisala u kompaniji „Fiat automobili Srbija“ kako bi se postigao dogovor, jer bi u protivnom došlo do potpunog prekida proizvodnje u firmi koja zapošljava više od 2.500 radnika, a trpeo bi i BDP, izvoz i kooperanti. Međutim, za sve ostale slične ovakve sporove, kako je navela, postoji institucionalni mehanizam, a to je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Ona je naglasila da je ovo bio vaninstitucionalni mehanizam zbog cele situacije, ali je preporučila da se u svim ostalim situacijama vratimo institucijama nadležnim za taj posao, jer postoji Agencija i to je jedini pravilan način da se, da se ovakvi sporovi rešavaju.

18. Jul 2017.

Beograd, 18. jul 2017. – Uprava i zaposleni u FŠV „Goša“ iz Smederevske Palanke odlučili su da svoj radni spor povodom štrajka kod poslodavca rešavaju mirnim putem.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova podnet je zajednički Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora poslodavca i štrajkačkog odbora u „Goši“ iz Smederevske Palanke povodom štrajka kod poslodavca koji već duže vreme traje u ovom preduzeću.Za postupajućeg miritelja u predmetnom slučaju određen je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Agencije.

01. Jun 2017.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, organizuje okrugle stolove u okviru sporovođenja javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koja će se održati u periodu od 31. maja – 20. juna 2017. godine.Okrugli stolovi održaće se: u Beogradu 8. juna 2017. godine, u Nišu 12. juna 2017. godine i u Novom Sadu 14. juna 2017. godine.Zainteresovani za prisustvo na okruglim stolovima mogu se prijaviti na e-mail: rad@minrzs.gov.rs najkasnije do nedelje 4. juna 2017. godine. Potrebno je da se u prijavi navede ime i prezime kao i institucija odakle lice dolazi i kontakt telefon. S obzirom na ograničen broj mesta u salama u kojima se održava javna rasprava prednost će imati lica po redosledu prijavljivanja, o čemu će zainteresovani biti obavešteni telefonskim putem.Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, sa obrazloženjem, koji je odredio Odbor za privredu i finansije.Prilozi:

 1. Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova
 2. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova sa obrazloženjem i pregledom odredaba
 3. Obrazac za komentare na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova sa obrazloženjem i pregledom odredaba

18. Maj 2017.

Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova vodi se kolektivni radni spor između Javne medijske ustanove RTS i sindikata RTS „Nezavisnost“ , čiji je predmet spora štrajk kod poslodavca. Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na predlog sindikata, imajući u vidu da poslodavac obavlja delatnost od javnog interesa, zbog čega su strane u predmetnom slučaju dužne da pristupe rešavanju kolektivnog radnog spora.Naime, nakon donošenja Odluke o stupanju u štrajk upozorenja i pokretanja postupaka mirnog rešavanja kolektivnog radnog sporova, formiran je Odbor za mirenje. Po održavanju prve rasprave sindikat je doneo odluku da najavljenu jednosatnu obustavu rada ne održi i da se pregovori pred Odborom nastave.Predsedavajući Odborom je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Republike agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

19. April 2017.

Na 68. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u utorak 18. aprila 2017. godine razmatrao je Izveštaj o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2016. godinu.Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na zahtev socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije dostavlja obaveštenja u vezi sa podacima o kojima vodi evidencije, kao i obaveštenja o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova. Međutim, to se nije praktikovalo, pa je tako u skladu sa zaključkom sa sastanka Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije zatražen Izveštaj o radu Agencije koji je razmatran na navedenoj sednici i pozitivno ocenjen.Sednicom je predsedavao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, a u svojstvu izvestioca sednici je prisustvovao direktor Agencije Mile Radivojević.Kompletan Izveštaj o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini možete pogledati na linku: Izveštaj o radu 2016.

10. April 2017.

Uprava u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“ je dala saglasnost da kolektivni radni spor sa Sindikatom PTT Srbije povodom štrajka rešava mirnim putem u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i saglasila se sa predlogom sindikata da miritelj bude doc. dr Bojan Urdarević.Sindikat PTT Srbije pokrenuo je postupak mirenja pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova gde je predmet spora štrajk. Glavni odbor navedenog Sindikata je doneo odluku o stupanju u štrajk upozorenja 19. aprila, s obzirom da JP „Pošte Srbije“ obavljaju delatnost u javnom interesu i da su po zakonu dužne da poštuju minimum procesa rada. Sindikat PTT Srbije, pored ostalog, zahteva vraćanje zarada na nivo pre 28. oktobra 2014. godine, ukidanje Uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, poštovanje zakona i kolektivnog ugovora za JP „Pošte Srbije“, poništavanje odluke o brisanju slobodnih dana i rešavanje problema slobodnih dana i načina korišćenja godišnjih odmora. Takođe zahteva se rešavanje statusa i podizanje cene rada za radnike koji rade na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.Direktor „Pošta Srbije“ i predstavnici Sindikata PTT Srbije pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju pred Agencijom.

11. Mart 2017.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitare Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 10. marta 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti diskriminacije i zlostavljanja na radu što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite.Posle uvodnih izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića i zamenika Ivice Lazovića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim teškoćama u procesuiranju mobinga u sudskoj praksi o čemu je govorila sudija Radmila Radić predsednik prvostepenog građanskog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Predavanje na temu ,,Kako prepoznati mobing“ održala je Olga Vučković Kićanović iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova uz diskusiju o toj temi. Zatim je mr sci dr Marjana Trkulja iz Ambulante za mobing i stres na radu, Instituta za medicinu rada Srbije upoznala prisutne sa psihičkim i zdravstvenim posledicama zlostavljanja na radu i slučajevima mobinga u medicinskoj praksi. Seminar je završen interaktivnim ciljanim razgovorom u kom su prisutni arbitri podelili sopstvena praktična iskustva u postupcima koji su se odnosili na zlostavljanje i diskriminaciju na radu i praktičnim mogućnostima sporazumnog rešavanja ovih sporova. Svoja iskustva su podelili prof. dr Živko Kulić, Dejana Spasojević Ivančić i Igor Kokanović, a sve sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

08. Februar 2017.

REPUBLIKA SRBIJA VLADASlužba za upravljanje kadrovimaNa osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašavaJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJAOrgan u kome se popunjava položaj:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, BeogradPoložaj koji se popunjava:Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova – položaj u prvoj grupiOpis poslova: Rukovodi, organizuje, objedinjuje, usmerava i nadzire rad Agencije, raspoređuje poslove izvršiocima i obavlja druge poslove najsloženije poslove iz delokruga Agencije.Uslovi:stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje devet godina; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova; poznavanje prava Evropske unije; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Makedonska br. 4.Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu).Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu ili od javnog beležnika.Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Marko Ristić tel. 011/313-09-01, Služba za upravljanje kadrovima.Napomena:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od javnog beležnika, biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

08. Februar 2017.

Uprava u Javno komunalnom preduzeću Put Novi Sad je donela odluku da radne sporove sa zaposlenim, povodom isplate jubilarnih nagrada i isplate regresa za prethodni period, rešavaju mirnim putem u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Ovom odlukom u potpunosti je postupljeno u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju uštede troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju pred Agencijom.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova stiglo je ukupno 504 Predloga zaposlenih u JKP Put Novi Sad da njihov radni spor rešavaju arbitri iz Agencije.Nakon dobijanja saglasnosti od strane uprave JKP Put Novi Sad, sa liste miritelja i arbitara Agencije određeni su arbitri koji će da vodi te postupke i to Dejana Spasojević Ivančić, Jovica Rašeta, Goran Kljajić, Ankica Kurjački, Kristina Blažić i Verica Hrnčjar.Ovo je primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.