Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu
06 Jul

Na predlog međunarodne organizacije rada (ILO), a kao najuspešnija agencija u regionu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je  6. i 7. jula 2010. godine obuku za miritelje i arbitare Republike Srpske. Obuku je izvršila tročlana delegacija iz Republike Srbije, i to u sastavu:-Dejan Kostić dir. agencije;-Vladimir J. Perić zam. dir. agencije;– dr. Zoran Radulović miritelj-arbitar;Na kraju obuke učesnicima su dodeljene diplome.

15 Maj

Srpski stručnjaci po evropskim standardima

Komisija Socijalno-ekonomskog saveta odabrala je 37 miritelja i 31 arbitra, stručnjaka iz oblasti radnog prava, koji su u periodu od 11. do 14. maja pohađali obuku veštine mirenja, medijacije i arbitraže. Predavači su, po drugi put bili iskusni medijatori iz Irske, koji su svoju stručnost i uspešnost u prenošenju znanja i iskustva pokazali i u obuci novoizabranih miritelja i arbitara, takođe u organizaciji MOR.

Predavanja su se sastojala iz teoretskog dela, prilagođenog pravnom i faktičkom stanju u Srbiji, praktičnih vežbi (case study simulacije i kreativne radionice), i evaluacije, u kojoj su razmenjena iskustva agencija u Evropi i naše.

Ocena irskih predavača je da je Agencija od osnivanja do danas uspela da afirmiše mirno – vansudsko rešavanje radnih sporova, kao najefikasniji i najjeftiniji način harmonizacije odnosa socijalnih partnera.

Zaključak skupa je da je ovakav način obuke dobar preduslov za kvalitetan rad.

21 Apr

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u svom dosadašnjem radu uspešno rešila preko 3668 individualnih, preko 43 kolektivnih radnih sporova, od čega je 30 od opšteg interesa.

Dana 21.04.2010. godine potpisan je sporazum između predstavnika poslodavaca i sindikata u kompaniji „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i miritelja Prof. dr Živka Kulića. Spor je nastao zbog obustave rada od strane zaposlenih sa zahtevom prestanka otpuštanja zaposlenih radnika, povećanje plate, kao i poštovanje kolektivnog ugovora. Sporazumom, koji je inače po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova ima snagu izvršne odluke, je predviđeno isključivo dobrovoljan odlazak zaposlenih uz stimulativnu otpremninu, isplata jednokratne pomoći svim zaposlenima u iznosu od 25.000,00 din. dok je odluka o povećanju plata odložena za septembar, po izvršenoj analizi poslovanja preduzeća.

Ovaj postupak je još jednom pokazao prednost mirnog rešavanja radnih sporova pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, čime se sprečava višemilionska materijalna šteta koju bi trpeli i poslodavac i zaposleni.