Aktivnosti

21. April 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u preduzeću „Elmont“ d.o.o. Niš. Spor je pokrenut od strane Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš, a povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Predstavnici poslodavca „Elmont“ d.o.o. Niš i Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš potpisali su zajednički Sporazum o mirnom rešenju radnog spora kojim su se saglasili oko svih spornih pitanja.

Na ovaj način, u „Elmont“ d.o.o. Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

15. April 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 15. aprila održala u Pančevu prvu u nizu radionica posvećenih povećanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirnog rešavanja radnih sporova održao je direktor Agencije dr Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima održali su miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Na radionici su učestvovali predstavnici socijalnih partnera, Stefan Todić iz UGS „Nezavisnost“, Aleksandar Marković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Jelena Jevtović ispred Unije poslodavaca Srbije i Milena Šošić kao predstavnik Inicijative za razvoj i saradnju.

Prisutni su imali priliku da premijerno pogledaju Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova i da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a koji sprovodi Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

28. Mart 2022.

Povodom obeležavanja jubileja, 20 godina postojanja Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, 27. marta 2022. godine u Beogradu, prisutnim članovima i rukovodstvu ovog sindikata se obratio direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazovića i miritelj Agencije i profesor radnog prava prof. dr Bojan Urdarević.

Njihova obraćanja možete pogledati na sledećem linku.

22. Mart 2022.

Dana 22. marta održana je Prva interaktivna obuka za miritelje i arbitre u 2022. godini. Na otvaranju obuke uručena je plaketa za doprinos razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova resornoj ministarki prof. dr Dariji Kisić.

Prof. dr Kisić čestitala je miriteljima i arbitrima na dosadašnjim uspesima u radu, navodeći da korist od njihovog rada imaju svi, od zaposlenih, poslodavaca, do celog društva i države. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo je ideju da se proširi mreža miritelja i arbitara na teritoriji cele Republike Srbije i izrazila je zadovoljstvo što sada imamo ukupno 92 miritelja i arbitara, od kojih su mnogi izabrani za gradove gde ih nikada ranije nije bilo.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović zahvalio je ministarki Kisić i Ministarstvu na podršci Agenciji i doprinosu u promovisanju mirnog rešavanja radnih sporova. Kako je dodao, Ministarstvo je Agenciju uključilo u izradu seta novih propisa na kojima se radi, čime se još više promoviše ovaj institut.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima o tehnikama i taktikama pregovaranja govorio je prof. dr Senad Jašarević sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, zatim je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić prisutne upoznao o aktivnostima ove organizacije. Nakon prvog bloka, panel diskusiju o sudskoj praksi u oblasti radnih sporova vodile su sudije dr Bojan Božović i Vesna Dušić iz Novog Sada, kao i Mila Lazić iz Kragujevca. O veštinama posredovanja govorila je prof. dr Vera Despotović, edukator i posrednik.

15. Mart 2022.

Polaznici 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ posetili su Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić je sa saradnicima predstavila rad i aktivnosti Ministarstva i naglasila da u svojoj organizacionoj strukturi ima Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, koji je svojevrsna spona institucija. O radu ovog sektora govorio je državni sekretar Zoran Antić koji je i polaznik VSBO.

Sa radom Agencije polaznike je upoznao direktor dr Ivica Lazović, koji je i sam polaznik 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Visoke studije bezbednosti i odbrane su najviši nivo karijernog usavršavanja oficira i državnih službenika, a među slušaocima 11. klase su oficiri Ministarstva odbrane, pripadnici MUP-a i drugih ministarstava, predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije i državnih agencija, kao i pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i MUP-a Republike Srpske.

Načelnik VSBO pukovnik Branko S. Mišić zahvalio je na gostoprimstvu i istakao da postoji širok dijapazon za saradnju institucija.

07. Mart 2022.

Dana 07. marta 2022. godine za miritelje i arbitre Agencije, organizovano je predstavljanje modela rešavanja radnih sporova u Švedskoj. O švedskom modelu mirnog rešavanja radnih sporova govorio je Johan Šmidt (Johan Schmidt), šef evropskog tima Međunarodnog centra Ulof Palme (Head of team Europe, Olof Palme International Center).

Predavanje je održano u okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“ koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Međunarodnog Ulof Palme centra, a u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenim granskim sindikatom „NEZAVISNOST“, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Projekat doprinosi poboljšanju poštovanja i primene propisa radnog prava kroz povećanje vidljivosti i primene delotvornih mehanizama vansudskog rešavanja radnih sporova, sa posebnom pažnjom na Institut mirnog rešavanja radnih sporova. U okviru projekta dodatno je organizovana aktivnost u formi predavanja sa ciljem bližeg upoznavanja miritelja, arbitara i socijalnih partnera o funkcionisanju švedskog modela mirnog rešavanja radnih sporova.

Snimak predavanja možete pogledati na ovom linku linku .

04. Mart 2022.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca „FCC Kikinda“, a koji je pokrenut na predlog „Industrijskog sindikata FCC“, postupajuća miriteljka Nada Crnja donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su jednu raspravu po pitanju spora nastalog u vezi zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, ali je poslodavac istakao da želi da nastavi postupak kroz socijalni dijalog sa sindikatom, a od miriteljke je zatraženo da u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu.

02. Mart 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uvodi upravljanje kvalitetom u svoj rad, putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije.

Uvođenje upravljanja kvalitetom ima za cilj unapređenje rada Agencije i postizanje izvrsnosti u svim procesima, a posebno u unapređenju usluga za građane, jer pomaže da se poveća kvalitet usluga za korisnike i samim tim njihovo zadovoljstvo.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Vremenski okvir implementacije Zajedničkog okvira procene (CAF) je od februara do avgusta 2022. godine i planirano je da se realizuje u šest faza.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/

11. Februar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova učestvovala je na obuci miritelja i arbitara JU Agencije za mirno rešavanje radih sporova Republike Srpske koja je održana u periodu od 09. do 11. februara 2022. godine.

JU Agencija za mirno rešavanje radih sporova Republike Srpske organizovala je specijalističku obuku posvećenu primeni novog Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i njegovoj primeni u praksi. Imajući u vidu delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, iskustvo od preko jedne decenije u rešavanju slučajeva zlostavljanja na radu, kroz razmenu iskustava pružen je doprinos miriteljima i arbitrima Republike Srpske.

Stručno usavršavanje je otvorio Velibor Mikać direktor JU Agencije, a ispred Međunarodne organizacije rada učestvovali su Maria José Chamorro (stručnjakinja za formalizaciju i rodnu ravnopravnost), Ada Huibregtse (glavna tehniča savetnica, Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja) Angela Du Plessis (medijator/posrednik). Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske govorili su Milorad Mitrović i prof. dr Rajko Kličković, kao i Radmila Puzić iz inspekcije rada. Takođe su govorili i predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

O rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji i Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu Republike Srbije govorio je direktor Agencije Ivica Lazović, a o zlostavljanju na radu, iskustvima iz prakse, govorila je miriteljka i arbitarka Dejana Spasojević Ivančić.

11. Februar 2022.

U JSP „Kragujevac“ u Kragujevcu strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikalne organizacije JSP „Kragujevac“ i Zajednice sindikata Srbije JSP „Kragujevac“. Poslodavac JSP „Kragujevac“ se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određena Katarina Nikolić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Poslodavac i zaposleni u JSP „Kragujevac“ u Kragujevcu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.

31. Januar 2022.

Dana 31. januara 2022. godine Međunarodna organizacija rada je u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (ESAP 2) organizovala prvi onlajn sastanak regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova na temu primene metodologije i instrumenata za merenje učinka mirnog rešavanja radnih sporova. Ova metodologija ima dva osnovna cilja, a to je veća primena sistema za mirno rešavanje radnih sporova od strane radnika, poslodavaca i njihovih organizacija i kao drugi cilj veća delotvornost sistema za mirno rešavanje radnih sporova.

Na sastanku su učestvovali Ada Huibregtse, glavni tehnički savetnik MOR-a, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog i radno pravo MOR-a, Jovan Protić, nacinalni koordinator MOR, Atila Kun, šef Odeljenja za radno pravo i socijalno osiguranje Univerzitet Karoli Gaspar iz Budimpešte, Zdenka Burzan iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Jovana Borjan iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Vladimir Bijadijev iz Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Ljuljeta Krasta iz Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Albanije, kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova je predstavljao direktor dr Ivica Lazović, prof. Dr Senad Jašarević, miritelj Agencije i Dragana Andonovska rukovodilac Grupe za pravne poslove u Agenciji.

Na ovom sastanku su razmenjena relevantna iskustava, informacije i primeri dobre prakse, a dogovoreni su i dalji oblici unapređenja saradnje regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

25. Januar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2022. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2022. godini organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i udruženja građana.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2022. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

31. Decembar 2021.

Puno uspeha u Novoj Godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

28. Decembar 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija iz Republike Srpske, iz Agencije za mirno rješavanje radnih sporova iz Banja Luke. U delegaciji iz Republike Srpske su bili direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Velibor Mikač i Jovana Borjan Lazuta viša stručna saradnica za mirno rješavanje radnih sporova.

U fokusu sastanka bila je saradnja Agencija, razmena iskustava i dobrih praksi posebno u oblasti zaštite od zlostavljanja na radu i mobinga. Razlog za navedeno je što je u Republici Srpskoj nedavno usvojen Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, dok u Republici Srbiji imamo preko deset godina iskustva u ovoj materiji.

Takođe, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je iskoristila priliku da kao pionir u implementaciji informacionog sistema za vođenje postupaka kolege iz Republike Srpske upozna sa funkcionalnostima i prednostima korišćenja istog.

Mikač i Lazović su se saglasili da je nastavak i produbljivanje inače uspešne višegodišnje saradnje u interesu obe Agencije ali i građana Republike Srbije i Srpske.

U cilju daljeg razvoja odnosa Agencija, postignuta je saglasnost o potrebi održavanja zajedničkih obuka, okruglih stolova, konferencija i periodičnih sastanaka u narednom periodu, na kojima bi se razgovaralo o relevantnim praksama i svim aktuelnim temama iz oblasti rada.

17. Decembar 2021.

Dana 17. decembra održana je završna obuka za miritelje i arbitre u 2021. godini na kojoj su uručeni sertifikati Trening centra Međunarodne organizacije rada učesnicima obuke od 6. do 8. oktobra kao i plakete za doprinos razvoja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova socijalnim partnerima.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i pravni institut mirnog rešavanja radnih sporova je u stalnom razvoju u našoj zemlji, istakao je direktor Agencije Ivica Lazović, i naglasio da možemo da se pohvalimo podrškom socijalnih partnera, pre svega reprezentativnih sindikata i poslodavaca, ali i treće strane socijalnog dijaloga, Republike Srbije, koja doprinos pruža pre svega preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Plakete su uručene predsednici Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, Čedanki Andrić, predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavu Orboviću i predsedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću. Uručenje plaketa je planirano i resornoj ministarki za rad profesorki doktorki Dariji Kisić Tepavčević koja je sprečena da prisustvuje na današnjem skupu, te će njoj plaketa biti uručena naknadno, a u ime profesorke Kisić Tepavčević prisutnima se obratila državna sekretarka dr Stana Božović. Ona je pozdravila učesnike i naglasila značaj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kao velikog civilizacijskog dostignuća.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima govorio je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić, a nakon njega je prvi blok obuke održao prof. dr Bojan Urdarević. Predstavnica IDC Milena Šoškić je upoznala prisutne sa planiranim aktivnostima u narednom periodu. O rešavanju konflikata sa psihološkog aspekta govorila je Aleksandra Stanković, a o najnovijoj sudskoj praksi govorila je sudija Ustavnog suda Lidija Đukić.

16. Decembar 2021.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“- Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajuća miriteljka Milica Radivojević donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su tri konstruktivne rasprave po pitanju nastalog spora oko prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" (Čigota). Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, te je poslodavac u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova zatražio od miriteljke da predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu, koja daje mogućnost za rešenje spornih pitanja, ali nije obavezujuća.

15. Decembar 2021.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je veće sindikalne centrale koje često sarađuju sa Agencijom – Konfederaciju slobodnih sindikata (KSS), Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) i Udružene sindikate Srbije „Sloga“ u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. Tema razgovora je bila unapređenje saradnje i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje. Sindikalnim centralama je distribuiran i promotivni materijal Agencije u cilju afirmacije mogućnosti koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom.

U prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata (KSS) održan je sastanak sa predsednikom Ivicom Cvetanovićem 14. decembra. Sastanak sa predsednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Rankom Savić održan je u prostorijama ovog sindikata dana 15. decembra. Sastanak sa Udruženim sindikatima Srbije „Sloga“ i predsednikom Željkom Veselinovićem održan je u prostorijama sindikata 15. decembra u prisustvu Predraga Đurića, predsednika iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Zaključeno je da je doprinos svih sindikalnih centrala u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova značajan, a da ima još dosta prostora za saradnju u cilju harmonizovanja radno-pravnog okruženja u Republici Srbiji.

10. Decembar 2021.

Na 21. sednici Skupštine Unije poslodavaca Srbije koja je održana 10. decembra 2021. godine, kao gost prisustvovao je direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović. Gospodin Lazović se obratio prisutnim članovima Skupštine Unije i osvrnuo se na uspešnu dosadašnju saradnju koja je rezultat zalaganja kako prethodnog predsednika gospodina Atanackovića, tako i aktuelnog predsednika Miloša Nenezića. Naglašeno je da prostora za unapređenje saradnje ima još puno i pozvao sve članove Unije da iskoriste sve mogućnosti koje im Agencija pruža. Zahvalio se i svim članovima Unije na doprinosu koji pružaju razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

U ime Unije poslodavaca Srbije predsednik Miloš Nenezić uručio je Povelju Unije poslodavaca Srbije Ivici Lazoviću, direktoru Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sednici Skupštine je prisustvovala i delegacija Unije poslodavaca Crne Gore, kojoj je takođe uručena plaketa za dugogodišnje prijateljstvo i saradnju.

09. Decembar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je 9. decembra 2021. godine Memorandum o razumevanju i saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju o realizaciji projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji finansira Međunarodni centar Ulof Palme (Olof Palme InternationalCenter), a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

U okviru navedenog projekta planirano je realizovanje radionica o mirnom rešavanju radnih sporova u Novom Pazaru, Pančevu, Zrenjaninu i Vranju.Planirana je i izrada dokumenta (policy brief) o mirnom rešavanju radnih sporova, kao i prezentacija i distribucija elektronskih i štampanih primeraka dokumenta. Jedna od aktivnosti biće i ažuriranje i promocija online kursa o mirnom rešavanju radnih sporova, organizovanje sastanaka čiji cilj je podizanje nivoa javne svesti zaposlenih, poslodavaca, lokalnih donosilaca odluka o institutu mirnog rešavanja radnih sporova i o značaju unapređenja zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova. Na kraju, planirana je i organizacija finalne pres konferencije u Beogradu, radi predstavljanja dokumenta o mirnom rešavanju radnih sporova, uključujući i sprovedene aktivnosti na projektu. Projekat će biti realizovan tokom 2022. godine.

08. Decembar 2021.

Dana 08. decembra 2021. godine direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je reprezentativne sindikate u Republici Srbiji – UGS „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. U odvojenim sastancima, razgovaralo se o promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima koji su korisnici usluga Agencije i analizirana su dosadašnja iskustva i saradnja. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje i specijalizovanih edukacija za sindikalno članstvo. Dogovorena je i distribucija promotivnih materijala Agencije među sindikalnim članstvom kako bi se upoznali sa mogućnostima koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom. Analizirano je i iskustvo u postupcima koji su vođeni pred Agencijom i zaključeno je da je dosadašnja praksa najbolja preporuka za dalju saradnju, ali da ima prostora i za unapređenje.

U prostorijama UGS „Nezavisnost“ u Nušićevoj 21 sastanak je održan sa novoizabranom predsednicom Čedankom Andrić, a u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije na Trgu Nikole Pašića sa predsednikom Ljubisavom Orbovićem.

Zaključeno je da je doprinos reprezentativnih sindikata u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova bio veliki, a da je Agencija bila i ostala prava adresa za mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova vodeći računa o interesima sve tri strane socijalnog dijaloga - zaposlenih, poslodavaca i Republike Srbije.

25. Novembar 2021.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 101 od 27. oktobra 2021. godine za koji je rok za podnošenje prijava istekao 12. novembra pristiglo je ukupno 74 blagovremene prijave. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre. Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:

Sledeći kandidati za miritelje:

 1. prof. dr Bojan Urdarević
 2. Darko Božičić
 3. dr Dejan Logarušić
 4. Emila Spasojević
 5. dr Mila Petrović
 6. Milica Đorđević
 7. Mina Nikolić
 8. Mirjana Tubin Simić
 9. Nada Crnja
 10. Olga Marinkov Bajić
 11. Radmila Simović
 12. prof. dr Sanja Škorić
 13. dr Slađana Gligorić

Sledeći kandidati za arbitre i miritelje:

 1. Aleksandra Stošić
 2. Bojan Marjanov
 3. Vesna Mitrić
 4. prof. dr Vesna Stojanović
 5. Vladimir Matić
 6. Vladislav Aleksov
 7. Goran Arsić
 8. Goran Kljajić
 9. Goran Markov
 10. prof. dr Goran Obradović
 11. Danijela Koštan Kovačević
 12. Danka Jaćimović
 13. Dejana Spasojević Ivančić
 14. Denis Murić
 15. Dragana Miletić
 16. Dragana Pešić
 17. Dragana Ćirković
 18. Emil Turković
 19. prof. dr Živko Kulić
 20. prof. dr Zoran Radulović
 21. Zorica Radović
 22. Ivana Lalović
 23. Igor Kokanović
 24. Jasmina Čuturilo
 25. Jasna Vesić
 26. dr Jelena Gluščević
 27. Jelena Stojilković
 28. Jovica Rašeta
 29. Katarina Nikolić
 30. Kristina Spasojčević
 31. Maja Krivokapić
 32. Marija Dragićević
 33. Marko Lukić
 34. mr Milan Krstić
 35. Milena Daković
 36. Milena Tasić
 37. Milica Brković
 38. Milica Radivojević
 39. Miloš Stanojčić
 40. Milun Petković
 41. Miljko Valjarević
 42. dr Nataša Zavođa
 43. dr Nikola Banjac
 44. Olga Vučković Kićanović
 45. Predrag Petrović
 46. Radica Rakić Popović
 47. Radovan Bezbradica
 48. Sandra Kršenković
 49. Sanja Stanišić
 50. prof. dr Senad Jašarević
 51. Slađana Andrić
 52. Srđan Perić
 53. Tamara Aleksić

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara. Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

27. Oktobar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je dana 27. oktobra 2021. godine u „Službenom glasniku“ broj 101 objavila Javni oglas za izbor miritelja i arbitara.

Na javni oglas mogu se prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove koji su navedeni u pozivu.

Kandidati koji su upisani u Imenik miritelja i arbitara dostavljaju samo prijavu sa biografijom, dok će potvrdu o neosuđivanosti pribaviti Agencija.

Izjavu kojom se daje saglasnost Agenciji da može pribaviti podatke o kojima se vodi službena evidencija možete preuzeti OVDE.

Rok za prijavu na Javni oglas je 12.11.2021. godine.

26. Oktobar 2021.

U Holdingu rudarsko metalurško hemijskog kombinata „Trepča“ u Zvečanu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“, postupajući miritelj doc. dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su konstruktivnu prvu raspravu po pitanju nastalog spora. Međutim, poslovodstvo je izostalo na drugoj raspravi, te je od strane Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“ zahtevano da miritelj u skladu sa zakonom donese preporuku o rešenju spora. Miritelj je doneo preporuku, pre svega u skladu sa članom 206, 209. i 210. Zakona o radu, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata, kao i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izražava zadovoljstvo što je ovaj vid rešavanja radnih sporova prepoznat i od strane socijalnih partnera sa prostora AP Kosova i Metohije, ali žali što se nije istrajalo u dijalogu i došlo do zajedničkog sporazuma strana u sporu o rešenju problema.

20. Oktobar 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Ovaj postupak je pokrenut na inicijativu UGS „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“.

Za postupajuću miriteljku je određena dr Jelena Gluščević, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su još jednom u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.

08. Oktobar 2021.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu od 6. do 8 oktobra.

Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Mađarske i Republike Srbije.

Konferenciju je otvorila pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Sandra Grujičić, koja je istakla da je rešavanje radnih sporova na miran način metodama mirenja i arbitraže veliki civilizacijski iskorak i da je kultura dijaloga, tolerancije, kompromisa i razumevanja velika vrednost sama po sebi u svim oblastima ljudskog rada, a posebno u odnosima između radnika, poslodavaca i države.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je govorio o efektima izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i daljim potrebama za poboljšanjem, a takođe je predstavio svim učesnicima iz regiona prednosti informacionog sistema za vođenje postupaka koji postoji jedino u našoj zemlji.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) koji predstavlja regionalni trogodišnji projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju.

Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.