Aktivnosti

25. Januar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2022. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2022. godini organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i udruženja građana.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2022. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

31. Decembar 2021.

Puno uspeha u Novoj Godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

28. Decembar 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija iz Republike Srpske, iz Agencije za mirno rješavanje radnih sporova iz Banja Luke. U delegaciji iz Republike Srpske su bili direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Velibor Mikač i Jovana Borjan Lazuta viša stručna saradnica za mirno rješavanje radnih sporova.

U fokusu sastanka bila je saradnja Agencija, razmena iskustava i dobrih praksi posebno u oblasti zaštite od zlostavljanja na radu i mobinga. Razlog za navedeno je što je u Republici Srpskoj nedavno usvojen Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, dok u Republici Srbiji imamo preko deset godina iskustva u ovoj materiji.

Takođe, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je iskoristila priliku da kao pionir u implementaciji informacionog sistema za vođenje postupaka kolege iz Republike Srpske upozna sa funkcionalnostima i prednostima korišćenja istog.

Mikač i Lazović su se saglasili da je nastavak i produbljivanje inače uspešne višegodišnje saradnje u interesu obe Agencije ali i građana Republike Srbije i Srpske.

U cilju daljeg razvoja odnosa Agencija, postignuta je saglasnost o potrebi održavanja zajedničkih obuka, okruglih stolova, konferencija i periodičnih sastanaka u narednom periodu, na kojima bi se razgovaralo o relevantnim praksama i svim aktuelnim temama iz oblasti rada.

17. Decembar 2021.

Dana 17. decembra održana je završna obuka za miritelje i arbitre u 2021. godini na kojoj su uručeni sertifikati Trening centra Međunarodne organizacije rada učesnicima obuke od 6. do 8. oktobra kao i plakete za doprinos razvoja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova socijalnim partnerima.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i pravni institut mirnog rešavanja radnih sporova je u stalnom razvoju u našoj zemlji, istakao je direktor Agencije Ivica Lazović, i naglasio da možemo da se pohvalimo podrškom socijalnih partnera, pre svega reprezentativnih sindikata i poslodavaca, ali i treće strane socijalnog dijaloga, Republike Srbije, koja doprinos pruža pre svega preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Plakete su uručene predsednici Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, Čedanki Andrić, predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavu Orboviću i predsedniku Unije poslodavaca Srbije Milošu Neneziću. Uručenje plaketa je planirano i resornoj ministarki za rad profesorki doktorki Dariji Kisić Tepavčević koja je sprečena da prisustvuje na današnjem skupu, te će njoj plaketa biti uručena naknadno, a u ime profesorke Kisić Tepavčević prisutnima se obratila državna sekretarka dr Stana Božović. Ona je pozdravila učesnike i naglasila značaj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kao velikog civilizacijskog dostignuća.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima govorio je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić, a nakon njega je prvi blok obuke održao prof. dr Bojan Urdarević. Predstavnica IDC Milena Šoškić je upoznala prisutne sa planiranim aktivnostima u narednom periodu. O rešavanju konflikata sa psihološkog aspekta govorila je Aleksandra Stanković, a o najnovijoj sudskoj praksi govorila je sudija Ustavnog suda Lidija Đukić.

16. Decembar 2021.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“- Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajuća miriteljka Milica Radivojević donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su tri konstruktivne rasprave po pitanju nastalog spora oko prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" (Čigota). Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, te je poslodavac u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova zatražio od miriteljke da predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu, koja daje mogućnost za rešenje spornih pitanja, ali nije obavezujuća.

15. Decembar 2021.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je veće sindikalne centrale koje često sarađuju sa Agencijom – Konfederaciju slobodnih sindikata (KSS), Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) i Udružene sindikate Srbije „Sloga“ u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. Tema razgovora je bila unapređenje saradnje i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje. Sindikalnim centralama je distribuiran i promotivni materijal Agencije u cilju afirmacije mogućnosti koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom.

U prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata (KSS) održan je sastanak sa predsednikom Ivicom Cvetanovićem 14. decembra. Sastanak sa predsednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Rankom Savić održan je u prostorijama ovog sindikata dana 15. decembra. Sastanak sa Udruženim sindikatima Srbije „Sloga“ i predsednikom Željkom Veselinovićem održan je u prostorijama sindikata 15. decembra u prisustvu Predraga Đurića, predsednika iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Zaključeno je da je doprinos svih sindikalnih centrala u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova značajan, a da ima još dosta prostora za saradnju u cilju harmonizovanja radno-pravnog okruženja u Republici Srbiji.

10. Decembar 2021.

Na 21. sednici Skupštine Unije poslodavaca Srbije koja je održana 10. decembra 2021. godine, kao gost prisustvovao je direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović. Gospodin Lazović se obratio prisutnim članovima Skupštine Unije i osvrnuo se na uspešnu dosadašnju saradnju koja je rezultat zalaganja kako prethodnog predsednika gospodina Atanackovića, tako i aktuelnog predsednika Miloša Nenezića. Naglašeno je da prostora za unapređenje saradnje ima još puno i pozvao sve članove Unije da iskoriste sve mogućnosti koje im Agencija pruža. Zahvalio se i svim članovima Unije na doprinosu koji pružaju razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

U ime Unije poslodavaca Srbije predsednik Miloš Nenezić uručio je Povelju Unije poslodavaca Srbije Ivici Lazoviću, direktoru Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Sednici Skupštine je prisustvovala i delegacija Unije poslodavaca Crne Gore, kojoj je takođe uručena plaketa za dugogodišnje prijateljstvo i saradnju.

09. Decembar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je 9. decembra 2021. godine Memorandum o razumevanju i saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju o realizaciji projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji finansira Međunarodni centar Ulof Palme (Olof Palme InternationalCenter), a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

U okviru navedenog projekta planirano je realizovanje radionica o mirnom rešavanju radnih sporova u Novom Pazaru, Pančevu, Zrenjaninu i Vranju.Planirana je i izrada dokumenta (policy brief) o mirnom rešavanju radnih sporova, kao i prezentacija i distribucija elektronskih i štampanih primeraka dokumenta. Jedna od aktivnosti biće i ažuriranje i promocija online kursa o mirnom rešavanju radnih sporova, organizovanje sastanaka čiji cilj je podizanje nivoa javne svesti zaposlenih, poslodavaca, lokalnih donosilaca odluka o institutu mirnog rešavanja radnih sporova i o značaju unapređenja zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova. Na kraju, planirana je i organizacija finalne pres konferencije u Beogradu, radi predstavljanja dokumenta o mirnom rešavanju radnih sporova, uključujući i sprovedene aktivnosti na projektu. Projekat će biti realizovan tokom 2022. godine.

08. Decembar 2021.

Dana 08. decembra 2021. godine direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je reprezentativne sindikate u Republici Srbiji – UGS „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. U odvojenim sastancima, razgovaralo se o promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima koji su korisnici usluga Agencije i analizirana su dosadašnja iskustva i saradnja. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje i specijalizovanih edukacija za sindikalno članstvo. Dogovorena je i distribucija promotivnih materijala Agencije među sindikalnim članstvom kako bi se upoznali sa mogućnostima koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom. Analizirano je i iskustvo u postupcima koji su vođeni pred Agencijom i zaključeno je da je dosadašnja praksa najbolja preporuka za dalju saradnju, ali da ima prostora i za unapređenje.

U prostorijama UGS „Nezavisnost“ u Nušićevoj 21 sastanak je održan sa novoizabranom predsednicom Čedankom Andrić, a u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije na Trgu Nikole Pašića sa predsednikom Ljubisavom Orbovićem.

Zaključeno je da je doprinos reprezentativnih sindikata u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova bio veliki, a da je Agencija bila i ostala prava adresa za mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova vodeći računa o interesima sve tri strane socijalnog dijaloga - zaposlenih, poslodavaca i Republike Srbije.

25. Novembar 2021.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 101 od 27. oktobra 2021. godine za koji je rok za podnošenje prijava istekao 12. novembra pristiglo je ukupno 74 blagovremene prijave. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre. Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:

Sledeći kandidati za miritelje:

 1. prof. dr Bojan Urdarević
 2. Darko Božičić
 3. dr Dejan Logarušić
 4. Emila Spasojević
 5. dr Mila Petrović
 6. Milica Đorđević
 7. Mina Nikolić
 8. Mirjana Tubin Simić
 9. Nada Crnja
 10. Olga Marinkov Bajić
 11. Radmila Simović
 12. prof. dr Sanja Škorić
 13. dr Slađana Gligorić

Sledeći kandidati za arbitre i miritelje:

 1. Aleksandra Stošić
 2. Bojan Marjanov
 3. Vesna Mitrić
 4. prof. dr Vesna Stojanović
 5. Vladimir Matić
 6. Vladislav Aleksov
 7. Goran Arsić
 8. Goran Kljajić
 9. Goran Markov
 10. prof. dr Goran Obradović
 11. Danijela Koštan Kovačević
 12. Danka Jaćimović
 13. Dejana Spasojević Ivančić
 14. Denis Murić
 15. Dragana Miletić
 16. Dragana Pešić
 17. Dragana Ćirković
 18. Emil Turković
 19. prof. dr Živko Kulić
 20. prof. dr Zoran Radulović
 21. Zorica Radović
 22. Ivana Lalović
 23. Igor Kokanović
 24. Jasmina Čuturilo
 25. Jasna Vesić
 26. dr Jelena Gluščević
 27. Jelena Stojilković
 28. Jovica Rašeta
 29. Katarina Nikolić
 30. Kristina Spasojčević
 31. Maja Krivokapić
 32. Marija Dragićević
 33. Marko Lukić
 34. mr Milan Krstić
 35. Milena Daković
 36. Milena Tasić
 37. Milica Brković
 38. Milica Radivojević
 39. Miloš Stanojčić
 40. Milun Petković
 41. Miljko Valjarević
 42. dr Nataša Zavođa
 43. dr Nikola Banjac
 44. Olga Vučković Kićanović
 45. Predrag Petrović
 46. Radica Rakić Popović
 47. Radovan Bezbradica
 48. Sandra Kršenković
 49. Sanja Stanišić
 50. prof. dr Senad Jašarević
 51. Slađana Andrić
 52. Srđan Perić
 53. Tamara Aleksić

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara. Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

27. Oktobar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je dana 27. oktobra 2021. godine u „Službenom glasniku“ broj 101 objavila Javni oglas za izbor miritelja i arbitara.

Na javni oglas mogu se prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove koji su navedeni u pozivu.

Kandidati koji su upisani u Imenik miritelja i arbitara dostavljaju samo prijavu sa biografijom, dok će potvrdu o neosuđivanosti pribaviti Agencija.

Izjavu kojom se daje saglasnost Agenciji da može pribaviti podatke o kojima se vodi službena evidencija možete preuzeti OVDE.

Rok za prijavu na Javni oglas je 12.11.2021. godine.

26. Oktobar 2021.

U Holdingu rudarsko metalurško hemijskog kombinata „Trepča“ u Zvečanu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“, postupajući miritelj doc. dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su konstruktivnu prvu raspravu po pitanju nastalog spora. Međutim, poslovodstvo je izostalo na drugoj raspravi, te je od strane Sindikata „Nezavisnost“ RMHK „Trepča“ zahtevano da miritelj u skladu sa zakonom donese preporuku o rešenju spora. Miritelj je doneo preporuku, pre svega u skladu sa članom 206, 209. i 210. Zakona o radu, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata, kao i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izražava zadovoljstvo što je ovaj vid rešavanja radnih sporova prepoznat i od strane socijalnih partnera sa prostora AP Kosova i Metohije, ali žali što se nije istrajalo u dijalogu i došlo do zajedničkog sporazuma strana u sporu o rešenju problema.

20. Oktobar 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Ovaj postupak je pokrenut na inicijativu UGS „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“.

Za postupajuću miriteljku je određena dr Jelena Gluščević, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su još jednom u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.

08. Oktobar 2021.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu od 6. do 8 oktobra.

Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Mađarske i Republike Srbije.

Konferenciju je otvorila pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Sandra Grujičić, koja je istakla da je rešavanje radnih sporova na miran način metodama mirenja i arbitraže veliki civilizacijski iskorak i da je kultura dijaloga, tolerancije, kompromisa i razumevanja velika vrednost sama po sebi u svim oblastima ljudskog rada, a posebno u odnosima između radnika, poslodavaca i države.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je govorio o efektima izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i daljim potrebama za poboljšanjem, a takođe je predstavio svim učesnicima iz regiona prednosti informacionog sistema za vođenje postupaka koji postoji jedino u našoj zemlji.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) koji predstavlja regionalni trogodišnji projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju.

Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

08. Oktobar 2021.

U okviru konferencije Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova održana su dva specijalizovana jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“ 7. i 8. oktobra 2021. godine.

Treninge su realizovali treneri Međunarodnog centra Međunarodne organizacije rada za obuku iz Torina, Silvan Bafi i Piter Harvud. Silvan Bafi je edukator u Međunarodnom centru za obuku MOR –a, dok je Piter Harvud bio dugogodišnji glavni miritelj britanske Službe za savetovanje, mirenje i arbiražu (acas.ogr.uk). Pitrer Harvud je podelio svoje dugogodišnje iskustvo sa miriteljima i arbitrima kroz razgovor o stvaranju odnosa i empatije, identifikaciju prepreka, institucionalnih prepreka i razmenu praksi. Segment obuke je bio posvećen i radu sa predrasudama i pretpostavkama, kao i ulozi institucija u radu sa stranama i miriteljima na delotvoran način u rešavanju sporova.

Obuka je bila interaktivna uz grupne vežbe i razgovor sa puno otvorenih pitanja i imaće svoj nastavak za sve miritelje i arbitre Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova naredne godine.

29. Septembar 2021.

U Beogradu će se od 6. do 8. oktobra 2021. godine održati Regionalna konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u okviru projekta Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije ESAP 2 (Employment and Social Affairs Platform), uz učešće zemalja iz šireg regiona (Bugarska, Rumunija, Crna Gora, Republika Srpska (BiH), Republika Severna Makedonija, Albanija i Mađarska).

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti i predstavlja nastavak koordinirane saradnje između zemalja potpisnica Memoranduma o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će se obrađivati mnoge važne teme, kao što je sistem za unapređenje performansi miritelja i arbitara, korišćenje sistema za upravljanja predmetima i povećanje efikasnosti i mogućnostima za poboljšanje.

U okviru Konferencije će se za miritelje i arbitre održati dva specijalna jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“. Treninge će realizovati Međunarodni centar za obuku iz Torina, koji je specijalizovani trening centar Međunarodne organizacije rada.

Značaj ove konferencije je u tome što predstavlja događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i što će stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.

21. Septembar 2021.

XXIII stručno-naučno savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje, održano je na Zlatiboru od 15. do 18. septembra 2021 godine, sa osnovnom temom savetovanja “Izazovi savremenog radnog zakonodavstva”. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja, Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada i dr Ivica Lazović, direktor Agencije, a specijalni gost na otvaranju je bila prof. dr Darija Kisić Tepavčević kao prvi resorni ministar koji je posetio ovo savetovanje.

Prof. dr Kisić Tepavčević je naglasila da je doprinos Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje od velikog značaja za unapređenje radnih i socijalnih prava, o čemu svedoči i tradicija od 23 godine postojanja i rada i izrazila punu podršku radu Udruženja. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja spremno je za sve izazove kada je u pitanju radno pravo, a saradnja sa strukom je od velikog značaja u prevazilaženju tih izazova, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević. U radu Međunarodnog savetovanja Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije učestvovala je i pomoćnica ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje prof. dr Sandra Grujičić.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović je izložio referat o izazovima za radno zakonodavstvo u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u kome je naglasio veliki značaj da bude prepoznata mogućnost za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad, kao što je štrajk ili sezonski rad. Takođe, istaknuta je i mogućnost daljeg unapređenja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kroz unapređenje važećih zakonskih rešenja u pogledu uvođenja dvostepenosti u postupke, obaveznosti i posredovanja kao metode za rešavanje radnih sporova.

Tematske oblasti Savetovanja pokrile su celokupnu materiju radnog prava kroz prizmu svih radnopravnih instituta i prakse u rešavanju radnih sporova (sudski i vansudski metodi). Referenti, moderatori i drgi nosioci aktivnosti bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori radnog prava sa svih naših univerziteta kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije sa svih sudskih instanci, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata, drugi stručnjaci angažovani u državnim ustanovama i organima, reprezentativnim sindikalnim organizacijama, arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, advokati i drugi).

10. Septembar 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ u Smederevu rešen je potpisivanjem zajedničkog Sporazuma strana u sporu. Kolektivni radni spor je pokrenut oko primene Posebnog kolektivnog ugovora. Za postupajućeg miritelja je određen Predrag Plavkić.

Posle pet rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora (koji postaje deo kolektivnog ugovora), a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja. Poslodavac u OB „Sveti Luka“ i sindikati – Sindikat „Sloga“ OB „Sveti Luka“, Sindikat medicinskih sestara i tehničara OB „Sveti Luka“ i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti OB „Sveti Luka“u Smederevu još jednom su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

06. Avgust 2021.

U JKP „Infostan tehnologije“ u Beogradu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata Sloga JKP „Infostan tehnologije“, postupajuća miriteljka Slađana Andrić je donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su oprečna mišnjenja po pitanju nastalog spora. Nakon dve rasprave i sumiranih predloga za moguće prevazilaženje postojeće situacije, zahtevana je preporuka od strane miriteljke o rešenju spora. Miriteljka je donela preporuku kojom upućuje strane na dalji dijalog, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje koje se, između ostalog, jemči članom 206. Zakona o radu. Strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.

13. Jul 2021.

U utorak 13. jula 2021. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte je u Beogradu organizovala Validacionu radionicu uporedne analize zakonodavstva Republike Srbije o nasilju i zlostavljanju u svetu rada sa odredbama Konvencije MOR-a 190, a na kojoj je bila uključena i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. O Konvenciji 190 o nasilju i zlostavljanju u svetu rada su govorili Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR, Valentina Beghini, viši tehnički savetnik MOR u Ženevi, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog MOR u Budimpešti i prof. dr Bojan Urdarević, eksterni saradnik MOR i miritelj Agencije.

Međunarodna konferencija o radu, usvojila je 21. juna 2019. Konvenciju o eliminaciji nasilja i zlostavljanja u svetu rada (br. 190) i njenu prateću Preporuku (br. 206). Usvojene konvencije se dostavljaju svim članovima MOR na ratifikaciju, a ako je u pitanju preporuka ona se dostavlja na razmatranje da bi se primenila u formi nacionalnog zakona ili nekoj drugoj formi. Ratifikacija predstavlja diskreciono pravo svake države da u celosti, uslovno ili delimično ratifikuje konvenciju, odbije ratifikaciju ili ne izvrši ratifikaciju.

Prtezentacije sa radionice možete pogledati OVDE i OVDE.

09. Jul 2021.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ytvrđivanja prava na reprezentativnost sindikata kod poslodavca, a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajući miritelj dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, strane u sporu, rukovodstvo i sindikat, nakon dve rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev sindikata miritelj doneo preporuku da nastave postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u skladu sa zakonom i da sva sporna pitanja rešavaju kroz socijalni dijalog mirnim putem.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ sindikat i rukovodstvo su još jednom kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer dobre prakse da radne sporove treba rešavati mirnim putem. Podsetićemo da su u ovom Zavodu i krajem 2020. godine, mirno rešavali preko 170 individualnih sporova oko načina isplate zarade, u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni i rukovodstvo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ rešavajući svoje radne sporove mirnim putem postupaju društveno odgovorno i u skladu sa preporukom Vlade da u cilju smanjenja budžetskih troškova u postupcima, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

25. Jun 2021.

Dana 25.06.2021. godine održana je Uvodna obuka za novoizabrane miritelje i arbitre, a u skladu sa Programom stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu.

Obuka je održana u formi vebinara koji je imao dva segmenta. Prvi segment se odnosio na postupke mirenja sa studijama slučaja iz prakse Agencije, a koji je vodio dugogodišnji miritelj Agencije prof. dr Bojan Urdarević. Drugi segment se odnosio na arbitraže sa praktičnim primerima, a koji je vodila Dejana Spasojević Ivančić dugogodišnja arbitarka i miriteljka Agencije.

Iako je interaktivni vebinar organizovan u cilju uvođenja novoizabranih miritelja i arbitara u postupke mirenja i arbitraža pred Agencijom, on će biti od koristi i drugim miriteljima i arbitrima, u pogledu razmene relevantnih iskustava i primera iz prakse.

Prezentacije sa vebinara možete pogledati klikom na linkove Mirenja i Arbitraže .

24. Jun 2021.

U Opštoj bolnici „Sremska Mitrovica“ u Sremskoj Mitrovici strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije OO za više poslodavaca Dom zdravlja i opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka Dejana Spasojević Ivančić. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

I u Opštoj bolnici „Sremska Mitrovica“ zaposleni i poslodavac su kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa zakonom.

22. Jun 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikata „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka Ružica Erceg. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.

14. Jun 2021.

U PPT „Petoletka“ Trstenik u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora, a koji je pokrenut na predlog Sindikalne organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije PPT „Petoletka“ Trstenik, postupajući miritelj Draško Veličković je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat ni nakon tri rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev strana miritelj doneo preporuku u dobroj veri u nastavak daljeg dijaloga po principu poštovanja i uvažavanja međusobnih interesa.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom zaključenja kolektivnog ugovora, usaglašene su gotovo sve odredbe osim cene radnog sata i keficijenta. Ipak, strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.