Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu
08 Nov

U Subotici je 7. novembra održana treća u nizu radionica na temu: "Mirno rešavanje radnih sporova u praksi", sa ciljem da promoviše značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i da se predstavi institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Dejana Spasojević Ivančić i Kristina Blažić. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

06 Nov

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 31. oktobra održala u prostorijama Regionalne privredne komore u Pirotu drugu u nizu radionica posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Cilj radionice, u kojoj su učestvovali predstavnici poslodavaca i sindikata sa područja Pirotskog okruga, je ukazivanje na značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i predstavljanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS NEZAVISNOST, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionice će se održati i u Subotici i Leskovcu.

25 Okt

U Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu kolektivni radni spor povodom odluke da stupe u štrajk podnela su dva sindikata Osnovna organizacija sindikat lekara i farmaceuta i Osnovna organizacija sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo. Štrajk je najavljen zbog nezadovoljstva Aktom o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i tražilo se povlačenje tog akta i svih akata koji su iz njega proistekli.

Poslovodstvo Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo je dalo saglasnost da se ovaj postupak rešava mirnim putem, postupivši na taj način u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj 116-8060/2015 kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Agencije radi uštede budžetskih sredstava.

Za postupajućeg miritelja Agencije određena je Dragana Miletić koja je nakon četiri rasprave došla do jednoglasne odluke Odbora za mirenje kojom je postignuta saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem.  Postignuta je saglasnost da se pokrene procedura izmene Akta o proceni rizika na radnim mestima i akata koji su iz njega proistekli.

Predstavnici poslodavca Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i dva sindikata Osnovne organizacije sindikat lekara i farmaceuta i Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestra i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora i odustajanje od štrajka, kao najradikalnijeg načina borbe za radnička prava.

25 Okt

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 25. oktobra održala u Somboru  prvu u nizu radionica posvećenih jačanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Ružica Erceg i Danijela Koštan Kovačević. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Sindikatom UGS NEZAVISNOST, Savezom Samostalnih Sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Pored Sombora planirano je da se radionice održe u Pirotu, Subotici i Leskovcu.

24 Okt

U utorak 23. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održan je okrugli sto na temu „SOS Mobing“ telefonske usluge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na broju 0800-300-601. Na okruglom stolu su govorili direktor Agencije Mile Radivojević, Olga Vučković Kićanović i Vera Kondić.

Nakon uvodne reči direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, Olga Vučković Kićanović je svojim izlaganjem objasnila pojam mobinga u teoriji i pojavne oblike u praksi i značaj mirnog rešavanja ove vrste radnih sporova, dok je Vera Kondić govorila o pojmu mobinga sa psihološkog aspekta i o svojim praktičnim iskustvima u pronalaženju rešenja za zlostavljanje i diskriminaciju na radu. Istaknuta su i očekivanja da će aktuelne izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u pogledu diskriminacije i zlostavljanja na radu doprineti efikasnijem rešavanju ove pojave. Razlog za navedeno očekivanje je u činjenici da se sada postupak pred Agencijom okončava rešenjem arbitra na osnovu sporazuma strana u sporu. Takođe je prisutnima detaljno predstavljena „SOS Mobing“ telefonska usluga na broju 0800-300-601 i funkcije koje ona nudi.

Na kraju ovog okruglog stola se razgovaralo o brojnim pitanja učesnika, te je završen razgovorom i interakcijom svih učesnika.

22 Okt

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine učestvuje na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i praksi Agencije.

Posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom.

Takođe, u utorak 23. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencija će održati  okrugli sto na temu „SOS Mobing“ telefonske usluge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na kojoj će govoriti direktor Agencije Mile Radivojević, Olga Vučković Kićanović i miritelji i arbitri Dejana Spasojević Ivančić i Vera Kondić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstaviće se na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga pod geslom J=DNAKI u hali 3A, a sve u cilju predstavljanja i informisanja javnosti o nadležnostima, uslugama i aktivnostima koje u okviru ovog resora nude radi unapređenja kvaliteta života svih građana.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite naš okrugli sto u utorak 23. oktobra, u 10 časova, kao i inicijative Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i neposrednim zalaganjem doprinesete daljoj afirmaciji principa jednakosti.

19 Okt

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Izmene zakona i radni sporovi u praksi“ održan je 19. oktobra 2018. godine u Beogradu u Palati „Srbija“.

Predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održala je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Lidija Đukić. Tema drugog panela je bila posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u Republici Srpskoj o kojoj je govorio dr Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske. Poslednji panel Drugog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen novinama u izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova o kojima je govorila Dragana Andonovska i posredovanju kod zlostavljanja na radu o kome je govorila Olga Vučković Kićanović. U okviru poslednjeg panela učesnici su imali prilike da se upoznaju sa primerima iz prakse arbitara i miritelja Miluna Petkovića i Nataše Arsić Jelić.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.

 
14 Sep

U četvrtak, 13. septembra 2018. godine, Komora italijansko – srpskih privrednika organizovala je radni doručak kome su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Zoran Đorđević, Nj.E. ambasador Italije u Beogradu gospodin Karlo Lo Kašo, predsednik komore italijansko - srpskih privrednika Đorđe Markeđani, prvi sekretar ambasade gospodin Matijas Klejva, direktor Republičke agencije za mirno rešavanja radnih sporova, Mile Radivojević, zatim članovi tima ministra Bojana Stanić, Stevan Đurović, Marina Furtula i mnogi drugi.

Nakon pozdravnih reči ambasadora Italije, predsednika komore italijansko - srpskih privrednika gospodina Markeđanija, prisutnima se obratio ministar Zoran Đorđević koji je predstavio nadležnosti ministarstva i govorio o budućim planovima koji se tiču izmena i dopuna postojeće pravne regulative.

Direktor Agencije Mile Radivojević je predstavio delokrug rada Agencije i moguće pravce saradnje, a u interaktivnoj diskusiji sa predstavnicima kompanija, razmatrana su razna pitanja i problemi sa kojima se susreću radnici i poslodavci u svakodnevnom poslovanju, a tiču se postojećeg zakonskog okvira.

Ceo događaj protekao je u radnoj atmosferi i interaktivnoj diskusiji.

14 Avg

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u utorak, 7. avgusta 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“ podneo je Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“. Predmet spora bila je primena kolektivnog ugovora kod poslodavca. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JKP „Parking servis Kragujevac“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Ružica Erceg. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon tri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca JKP „Parking servis Kragujevac i Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“ su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

06 Jul

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održana je od 4. do 6. jula 2018. godine u Aranđelovcu.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici tela za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona i to: Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), kao i predstavnici i eksperti  Međunarodne organizacije rada, Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država i projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP).

Tokom višednevnog rada, predstavljene su politike zemalja učesnica u ovoj oblasti, raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih agencija za mirno rešavanje radnih sporova, o efikasnijem uključivanju posredovanja odnosno medijacije u rešavanje radnih sporova, sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga, usklađivanja prakse i manjeg opterećenja sudova. Predstavljena je i ESAP baza studija slučajeva zemalja učesnica konferencije koja ima za cilj razmenu iskustava i unapređenje veština i znanja miritelja i arbitara u radnim sporovima.

Izneta je i ocena stanja u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, normativnog okvira za delovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, predstavljeni su postignuti rezultati i uočeni problemi u praksi. Poseban značaj dat je ulozi socijalnog dijaloga, odnosno reprezentativnih socijalnih partnera u kreiranju i implementaciji politike mirnog rešavanja radnih sporova.

Poslednjeg dana konferencije gospodin Skot Bekenbou zamenik direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država održao je predavanje na kome su prisustvovali i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gost iz SAD je sve prisutne upoznao sa istorijatom, organizacijom i načinom rada Federalne službe za posredovanje i mirenje i predstavio je više studija slučajeva.

Na kraju konferencije, uručene su plakete u znak zahvalnosti za organizaciju skupa i promociju instituta mirnog rešavanja radnih sporova Skotu Bekenbouhu zameniku direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje, Suzan Nilsen glavnom tehničkom savetniku ESAP projekta, Kristini Miheš, višem savetniku za socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću.

Ministar Đorđević je u obraćanju prisutnima rekao da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima vodeću ulogu u procesu harmonizacije odnosa na relaciji zaposleni – poslodavac – država, kao jedina specijalizovana institucija za radno-pravne sporove i da kao takva ima punu podršku Ministarstva i predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Ministar je zahvalio miriteljima i arbitrima na dosadašnjim uspesima u radu i naporima koje ulažu u afirmisanje i vidljivost instituta mirnog rešavanja sporova.

03 Jul

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je u utorak, 3. jula, zamenika direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodina Skota Bekenbouha (Scot Beckenbaugh). Povod sastanka je učešće g. Bekenbouha na Regionalnoj godišnjoj konferenciji mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja se ove nedelje održava u Aranđelovcu. Sa gospodinom Bekenbouhom Agenciju su posetili i Dejan Gajić iz Ambasade SAD u Beogradu i Jovan Protić, nacionalni kordinator Međunarodne organizacije rada.

Tokom dvočasovnog srdačnog i prijateljskog razgovora razmenjena su iskustva i primeri dobre prakse. Gosti na sastanku su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i organizacijom Agencije. Gospodin Bekenbouh je izrazio posebno interesovanje vezano za zakonodavna rešenja kojima je uređen rad Agencije. Direktor Agencije Mile Radivojević, istakao je da je ovo prvi zvanični susret predstavnika Agencija i da je kao takav veoma značajan za dalji razvoj saradnje i afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

Sagovornici su zaključili da bi današnji sastanak trebalo da bude samo početak jačanja veza i uspostavljanja intezivnijih odnosa između dve Agencije.

29 Jun

Na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, koja je održana u četvrtak, 28. juna, usvojen je u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Izmenama i dopunama Zakona znatno je proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u skladu sa stečenim iskustvima i praksom.

Nadležnost za individualne radne sporove je proširena i na sporove povodom: isplate plate/zarade, naknade plate/zarade u skladu sa zakonom, isplate otpremnine pri odlasku u penziju, radnog vremena i ostvarivanja prava na godišnji odmor.

Prema izmenama Zakona kolektivnim radnim sporom između ostalog smatraju se i sporovi povodom: ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca kao i sporovi povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u skladu sa zakonom. Dopunjenim odredbama Zakona strane u sporu u delatnostima od opšteg interesa su dužne da pristupe mirnom rešavanju kolektivnog spora u ovim slučajevima.

Sporazum o rešenju spora može se zaključiti na osnovu preporuke ili nezavisno od nje. Precizirano je i da u slučaju kada strane u sporu zaključe sporazum, taj sporazum postaje osnov za zaključivanje izmene ili dopune kolektivnog ugovora ili ima snagu izvršne isprave.

Izmenama Zakona produžen je rok za izjašnjenje druge strane o tome da li želi da učestvuje u postupku na pet radnih dana umesto dosadašnja tri dana.

Bitna novina u Zakonu je mogućnost veštačenja, tako da će ukoliko žele, strane u sporu moći da angažuju veštaka. Za razliku od usluga arbitra i miritelja koje su za strane u sporu besplatne, troškove angažovanja veštaka snosi svaka od strana u sporu.

Izmenama Zakona uvodi se etički kodeks za miritelje i arbitre u postupku mirnog rešavanja radnih sporova. Etički kodeks donosi ministar nadležan za poslove rada.

31 Maj

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održaće se od 3. do 6. jula 2018. godine u Hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu. Ova Konferencija je finansirana sredstvima projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacije rada.

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti ove godine i predstavlja nastavak regionalne saradnje između zemalja potpisnica Memorandum o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će učestvovati predstavnici Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu (Albanija), kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Na Konferenciji će kao specijalni gost prisustvovati zamenik direktora Savezne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodin Skot Bekenbouh (Scot Beckenbaugh). On će 6. jula održati predavanje na kome će prisustvovati i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ovo je prvi put da jedan visoki zvaničnik Savezne službe za posredovanje i mirenje iz SAD-a gostuje u regionu na Konferencijama ovog tipa, a njegov značaj je i u razmeni iskustava imajući u vidu da se institut mirnog rešavanja radnih sporova prvo razvio u SAD-u.

Posebna važnost konferencije se ogleda u činjenici da će predstavljati događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti im neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.

11 Maj

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za ovu godinu, održan je u petak, 11. maja 2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti i dr Stane Božović, državne sekretarke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela je bila posvećena praksi u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti diskriminacije na radu i u vezi rada o kojoj je govorila Tijana Milošević iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen aktuelnoj temi „Novine u Nacrtu Zakona o štrajku“ o kojoj je govorio prof. dr Živko Kulić, član radne grupe za izradu Zakona o štrajku.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.

  
26 Apr

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 23. aprila 2018. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“.

Sporazum su potpisali generalni direktor dr Miodrag Koprivica u ime poslovodavca i 4 sindikata: Strukovni sindikat RTV, Samostalni sindikat RTV, Sindikat novinara Srbije, UGS „Nezavisnost“. Potpisanim Sporazumom su prihvaćene preporuke Odbora za mirenje,  da se sačini predlog Kolektivnog ugovora, da se sačine osnove za kolektivno pregovaranje o zaradi, elementima zarade i drugim primanjima, da se sačini Sporazum o realizaciji primanja iz Kolektivnog ugovora i da se u roku od 30 dana formira paritetna komisija za preispitivanje koeficijenta o zaradama u koju bi ušli predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikalnih organizacija su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.

18 Apr

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o. iz Vrbasa pokrenuli su kolektivni radni spor povodom zaključivanja kolektivnog ugovora. Sindikati su podneli poslodavcu Inicijativu za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora, na koju nisu dobili odgovor u propisanom roku, te su se odlučili da podnesu Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora. Agencija je dobila saglasnost poslovodstva u „Carnex“ d.o.o. da se ovaj kolektivni radni spor rešava mirnim putem, te je za postupajućeg miritelja određena Dejana Spasojević Ivančić.

Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, tako što će se zaključiti novi kolektivni ugovor sa sadržinom istom kao u trenutno važećem, da se taj ugovor zaključi na period od dve godine i da se novi kolektivni ugovor potpiše najkasnije do 26. aprila 2018. godine.

Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo Industrije mesa ,,Carnex“ d.o.o. su još jednom pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

30 Mar

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda održala Okrugli sto dana 30. marta 2018. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda u cilju upoznavanja sindikalnog rukovodstva sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova.O svojim iskustvima u mirnom rešavanju radnih sporova sa sindikalnog aspekta, govorili su Dragan Todorović, potpredsednik VSSS Beograda i Duško Vuković, potpredsednik VSSS Srbije.O ulozi i značaju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, govorio je  Mile Radivojević, direktor Agencije i Ivica Lazović, zamenik direktora, a o izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova govorila je Dragana Andonovska, zaposlena u Agenciji.Na skupu je prikazan i promotivni film o Angenciji koji se može pogledati na sledećem linku www.mrrs.rs

13 Feb

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin podnela je Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin. Predmet spora bilo je zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca, zbog nemogućnosti da se dogovore oko cene rada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Dejana Spasojević Ivančić. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon četiri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca „Dijamant“ A.D. Zrenjanin i Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

05 Feb

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je donela Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu u okviru koga je planirana realizacija tri interaktivne obuke u narednoj godini i razrađeni su njihovi elementi, način realizacije i praćenja u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.

Osnovni cilj Programa posebnog stručnog usavršavanja je profesionalni razvoj, usavršavanje i ujednačavanja prakse miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja 2018
25 Dec

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“, svečana sala 368 (Plava sala), na trećem spratu istočnog krila zgrade.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite, kao i radi ujednačavanja prakse.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojane Stanić i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu "Sudska praksa u oblasti individualnih radnih sporova" održala je sudija Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, odeljenja radnih sporova, Mirjana Ilić Mihajlović je govorila na temu „Praksa Prvog osnovnog suda u oblasti radnih sporova“, a zatim je sudija Dragana Ilčić, iz izvršnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, govorila na temu „Sudska praksa u oblasti izvršenja i podobnost isprave za izvršenje“. Na kraju su održane dve prezentacije, prezentacija elektronske baze podataka Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i prezentacija android i iOS aplikacije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u okviru koje se nalazi i „Online“ kurs kao i Priručnik dobrih praksi mirnog rešavanja radnih sporova.

Posebna važnost ovih obuka je u činjenici da predstavlja događaj koji okuplja miritelje i arbitre i omogućava im neposrednu razmenu relevantnih iskustava i stvaranje uslova za intezivniju saradnju.

20 Dec

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na socijalno odgovoran način.

Na sastancima je postignuta saglasnost oko načina prevazilaženja navedene situacije. Tim povodom, najavljeno je preduzimanje konkretnih mera u cilju vraćanja zaposlenih na rad, odnosno odustajanja od najavljenih protestnih okupljanja.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je pružila institucionalnu podršku i doprinos rešavanju navedenog radnog spora, kroz razvijanje kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera.

12 Dec

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 30. novembra 2017. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu, koji je rešen u roku od 5 dana, posle svega dva sastanka Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu kolektivni radni spor povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora pokrenuo je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“. Predmet spora bili su uslovi rada sinikata, prava sindikalnih predstavnika i prava zaposlenih u Domu zdravlja Gornji Milanovac.

Postupajući miritelj Agencije Dragana Miletić je već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postigla saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su v.d. direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac Aleksandar Čivović i predsednica Udruženih sindikata „Sloga“ Divna Simović Šijaković potpisali Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca Doma zdravlja Gornji Milanovac i Sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08 Dec

Na završnoj konferenciji projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“, koja je održana 07. decembra 2017. godine u Beogradu u Hotelu „Srbija“, predstavljeni su rezultati ovog projekta koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „NEZAVISNOST“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Cilj konferencije je bio da se, pored predstavljanja rezultata projekta, ukaže i na značaj instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova i značaj izmena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su u okviru ovog projekta tokom 2017. godine održali više radionica, na kojima je cilj bio da se postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, kroz prezentaciju rada Agencije i simulaciju postupka mirnog rešavanja radnog spora. Na navedeni način, socijalni partneri su stekli uvid u proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove praktične prednosti. Radionice su održane u Vršcu 6. oktobra, Kragujevcu 20. oktobra, Kraljevu 3. novembra i Užicu 17. novembra 2017. godine.

Na konferenciji je predstavljen „On line“ kurs za poslodavce, koji se može pogledati na sledećem linku: www.mrrs.rs. Cilj ovog kursa je da se kroz kratku video prezentaciju upoznamo sa rešavanjem sporova pred Agencijom. Nakon odgledane prezentacije može se uraditi kratak „On line“ test u cilju provere stečenog znanja kroz ovaj kurs.

Predstavljena je i aplikacija za smart mobilne telefone, koja ima za cilj da olakša razmenu informacija za sve zaintersovane strane, za građane kroz mogućnost postavljanja pitanja i pokretanja postupka putem mobilnog telefona, ali i za miritelje i arbitre kroz stručni forum u cilju ujednačavawa prakse. Aplikacija će do kraja godine moći da se preuzme sa „Google Play Store“ i „App Store“.

Predstavljen je i Priručnik o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova u kome je predstavljena praksa i iskustvo u mirnom rešavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova kroz iskustva socijalnih partnera, Agencije i posebno kroz praktična iskustva miritelj i arbitara.

Konferenciju je otvorio Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a o rezultatima projekta govorili su Miodrag Nedeljković, izvršni direktor IDC-a, Olivera Stepanović iz Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), zatim Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS i Dejan Titović, član IO UGS „Nezavisnost“.

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predstavio je iskustva sa održanih radionica. Članovi tripartitnog ekspertskog tima: Slađana Kiković iz UGS „Nezavisnost“, Nađa Gojović iz SSSS i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije prezentovali su prednosti ovog Projekta kojim je promovisano mirno rešavanje radnih sporova. Danijela Koštan Kovačević, arbitar i miritelj je iznela svoje utiske i iskustva sa održanih radionica.

27 Nov

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara, za koji je rok za podnošenje prijava istekao 7. novembra 2017. godine, pristiglo je ukupno 68 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Emila Spasojević
 2. Radmila Simović
 3. Nada Crnja
 4. Vera Kondić
 5. Slađana Gligorić
 6. Jesenka Čvoro
 7. Bojan Urdarević
 8. Aleksandra Branković
 9. Mirjana Tubin Simić
Sledeći kandidati za miritelje i arbitre:
 1. Predrag Petrović
 2. Jelena Gluščević
 3. Senad Jašarević
 4. Radovan Bezbradica
 5. Milica Radivojević
 6. Vladimir Matić
 7. Dragana Miletić
 8. Miljko Valjarević
 9. Verica Hrnčjar
 10. Danka Jaćimović
 11. Maja Krivokapić
 12. Dejana Spasojević Ivančić
 13. Milun Petković
 14. Ljiljana Tomić Kodžić
 15. Milan Krstić
 16. Jasmina Čuturilo
 17. Miloš Stanojčić
 18. Jasna Vesić
 19. Zoran Radulović
 20. Vesna Stojanović
 21. Denis Murić
 22. Jelena Stojilković
 23. Jasna Lazović
 24. Danijela Koštan Kovačević
 25. Katarina Nikolić
 26. Jasmina Tomković Smiljanić
 27. Slađana Petrović
 28. Zorica Radović
 29. Nataša Zavođa
 30. Jovica Rašeta
 31. Igor Kokanović
 32. Slađana Andrić
 33. Snežana Božić
 34. Goran Obradović
Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i poslatoj prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

20 Nov

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Odbor za mirenje, kojim je predsedavao miritelj Agencije doc. dr Bojan Urdarević, došao je do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora u JP PTT Saobraćaja „Srbija“, nakon čega su prestali razlozi za početak štrajka, najavljen za 20. novembar.Dva reprezentativna sindikata, Sindikati PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ nezavisnost, doneli su Odluku o stupanju u štrajk, koji je najavljen za 20. novembar 2017. godine.Navedeni sindikati su istovremeno pokrenuli postupak pred Agencijom, a poslodavac se saglasio da se spor rešava mirnim putem. Strane su se sporazumele i oko izbora miritelja. Već nakon prve rasprave na kojoj je postignut visok stepen razumevanja i tolerancije, došlo se do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, zbog koje su prestali razlozi za početak štrajka.Predstavnici Sindikata PTT Srbije i Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija“ Nezavisnost, kao i poslovodstvo u JP PTT saobraćaja „Srbija“, pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.