Aktivnosti

17. Decembar 2016.

Međunarodna organizacija rada organizovala je tripartitnu radionicu posvećenu izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u sklopu podrške koju pruža Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Radionica je organizovana u hotelu „Sloboda“ u Šapcu 15. i 16. decembra uz učešće socijalnih partnera – Unije poslodavaca Srbije, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije. Pored socijalnih partnera na radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Na radionici je gostovala i Zdenka Burzan direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore. Kao predstavnici Međunarodne organizacije rada na radionici su učestvovali Kristina Miheš, viši savetnik za socijalni dijalog i Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a.Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova je ekspertima MOR-a predstavila rešenja nastala kroz višemesečni rad koja je pripremila u radnoj verziji Nacrta zakona, kako bi se unapredio institut mirnog rešavanja radnih sporova i prevazišli problemi na koje ukazuje desetogodišnja praksa u radu miritelja i arbitaraEksperti Međunarodne organizacija rada su ukazali učesnicima tripartitne radionice na upredna iskustva i dali komentare vezane za predložena rešenja u radnoj verziji Nacrta zakona čime će se dobiti unapređeni tekst usklađen sa uporednom praksom.

06. Decembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na okruglom stolu na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“ u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom u Zrenjaninu koji je održan 05. decembra 2016. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Zrenjanin.Okrugli sto je organizovan u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, upoznao je prisutne sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova kao i ulogom Agencije pri kolektivnim radnim sporovima.Okrugli sto u Zrenjaninu je drugi u nizu ovakvih aktivnosti koje su organizovane u više gradova u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i promocije mirnog rešavanja radnih sporova.

05. Decembar 2016.

Treći interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 05. decembra 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim dilemama u sudskoj praksi o čemu je govorio sudija Vrhovnog kasacionog suda Predrag Trifunović. Predavanje na temu Otkaz ugovora o radu održala je doc. dr Ljubinka Kovačević sa Prvnog fakulteta u Univerziteta u Beogradu i najavljena je dalja saradnja između dve institucije u sklopu potpisanog Sporazuma o saradnji. Na temu Veština pregovaranja u praksi govorila je Tatjana Kljun iz Ministarstva unutrašnjih poslova.Na kraju obuke je miriteljima i arbitrima predstavljen Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova uz diskusiju o predloženim rešenjima. Prisutnim miriteljima i arbitrima je podeljen je priručnik Međunarodne organizacije rada – Profesionalno mirenje u kolektivnim radnim sporovima.

01. Decembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su u sredu 30. novembra 2016. godine potpisali Sporazum o saradnji.Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju, unapređenju i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta.Takođe, sporazum predstavlja osnovu kojom će biti omogućeno dalje dodatno usavršavanje miritelja i arbitara, ali i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među studentima i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i dodatno jačanje kadrovskog potencijala i jačanje vidljivosti i promovisanje prednosti ovog instituta.Sporazum su potpisali prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Mile Radivojević direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

14. Novembar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na okruglom stolu na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“ u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom u Subotici koji je održan 14. novembra 2016. godine u prostorijama RPK Subotica.Okrugli sto je organizovan u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, ukazao je prisutnima na prednosti mirnog rešavanje radnih sporova, a posebno u kolektivnom radnom sporu kada se dođe do zajedničkog rešenja. To je rešenje koje podrazumeva da su i sindikati i poslodavci našli zajednički jezik i došli do rešenja koje je obostrano prihvatljivo – kazao je Radivojević.Okrugli sto u Subotici je prvi u nizu ovakvih aktivnosti koje će biti organizovane u više gradova u narednom periodu u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i promocije mirnog rešavanja radnih sporova.

09. Novembar 2016.

Devetog novembra u Valjevu u prostorijama AMSS održana je radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“, na kojoj su predstavnici Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazali na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je po treći put ove godine u saradnji sa UG Inicijativa za razvoj i saradnju, kao deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije približila institut mirnog rešavanja radnih sporova predstavnicima sindikata i poslodavaca u Valjevu. O postupcima mirnog rešavanja radnih sporova govorili su ispred UGS „Nezavisnost“ Aleksandra Vitorović i Slađana Kiković, o praksi Agencieje govorio je Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke su simulirali miritelji i arbitri prof. dr. Živko Kulić, Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.

01. Novembar 2016.

U ponedeljak 31. oktobra u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Smederevu održana je druga po redu radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“, na kojoj su predstavnici Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazali na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Radionica je deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Više o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova govorili su Nađa Gojović, Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke su simulirali miritelji i arbitri Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.

28. Oktobar 2016.

U petak 28. oktobra, u 11 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održana je tribina Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova pod nazivom Mobing- nasilje u radnim odnosima, na kojoj su govorili Olga Kićanović savetnica Agencije kao i miritelji i arbitri prof. dr Živko Kulić i prof. dr Zoran Radulović uz mogućnost direktnog postavljanja pitanja miriteljima, arbitrima i predstavnicima Agencije. Prof. dr Zoran Radulović je svojim izlaganjem pojasnio pojavu nasilja u radnim odnosima i značaj mirnog rešavanja ovih radnih sporova, dok je prof. dr Živko Kulić govorio o praktičnim aspektima rešavanja ovih radnih sporova kao i o primerima dobre prakse.Na ovoj tribini još jednom je naglašeno podizanje svesti o postojanju i kažnjivosti mobinga, prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu kao i o značaju afirmacije mirnog rešavanja takvih radnih sporova, kao adekvatne alternative sudskom postupku.

24. Oktobar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine učestvuje na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostima i iskustvu iz prakse u radu Agencije.Polazeći od strateškog opredeljenja Agencije, na unapređenju socijalnog dijaloga, prevenciji i smanjenju broja štrajkova, besplatnom i efikasanom pristupu pravdi, kao i pravu na dostojanstven rad, posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom, u zakonskom roku od mesec dana.Takođe, sve zainteresovane pozivamo da u petak 28. oktobra, u 11 časova, u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvuju tribini na kojoj će iskusni miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić, prof. dr Zoran Radulović i Olga Vučković Kićanović samostalni savetnik u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova govoriti na temu „Mobing, nasilje u radnim odnosima“.

22. Oktobar 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je učestvovala na regionalnoj konferenciji na temu: ’’Delotvorni mehanizmi za rešavanje radnih sporova’’ i na Prvom godišnjem sastanku regionalnih mreža agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR) i uz podršku Evropske Unije, koja je održana na Ohridu od 17. do 21. oktobra ove godine.Konferenciji su osim predstavnika i eksperata MOR-a, prisustvovali predstavnici ministarstava za pitanja rada i zapošljavanja, reprezentativnih socijalnih partnera (sindikata i poslodavačkih organizacija) i agencija za mirno rešavanje radnih sporova iz zemalja regiona: Makedonije, Srbije, Bosne (Republike Srpske, Federacije i Dihstrita Brčko), Crne Gore i Albanije, kao i predstavnici zemalja članica EU – Irske, Mađarske, Bugarske i Rumunije.Delegaciju Republike Srbije su činili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca Srbije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Tokom višednevnog rada, iznet je pregled politika zemalja učesnica, u ovoj oblasti; raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih agencija za mirno rešavanje radnih sporova, a predstavljeno je i globalno istraživanje sprovedeno u okviru MOR-a, na temu rešavanja individualnih radnih sporova.Na primerima iz prakse u Irskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj, učesnici su konstatovali određene probleme i prepreke u većem i efikasnijem uključivanju medijacije, mirenja i arbitraže u rešavanje radnih sporova, sa ciljem manjeg opterećenja sudova, skraćivanja i pojeftinjenja procesa rešavanja radnih sporova, u interesu zaposlenih i poslodavaca.Izneta je ocena stanja u oblasti radnih sporova u Republici Srbiji, normativni okvir za delovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, postignute rezultate i uočene probleme i nedostatke. Poseban značaj dat je ulozi socijalnog dijaloga, odnosno reprezentativnih socijalnih partnera u kreiranju i implementaciji politike mirnog rešavanja radnih sporova.Na kraju skupa promovisana je brošura ’’Praktičan vodič MOR-a za profesionalne miritelje’’ čiji će primerci biti dostupni svim miriteljima i arbitrima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

01. Oktobar 2016.

Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 30. septembra 2016. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati „Srbija“.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga, kao i unapređenja znanja i veština polaznika o individualnim radnim sporovima i sticanja neophodnih znanja i veština za ostvarivanje uspešne komunikacije.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića i zamenika direktora mr Ivice Lazovića, miritelji i arbitri su upoznati sa temom komunikacije u praksi miritelja i arbitara o čemu je govorio Ivan Milošević Ekspert za odnose sa javnošću. Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda je podelila svoja praktična iskustva u pogledu individualnih radnih sporova u sudskoj praksi, a doprinos su dali i svi učesnici kroz razmenu iskustava i aktivno učešće jer je ovaj seminar zamišljen kao ukazivanje na praktična iskustva i probleme u primeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u praksi i zajedničko pronalaženje pravaca za prevazilaženje problema sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.Dragica Mišljenović, viši savetnik za zakonodavno-pravna pitanja u UGS „Nezavisnost“ je govorila o individualnim radnim sporovima u sindikalnoj praksi, nakon čega je Jesenka Čvoro iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja otvorila polemiku o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova gde su svi učesnici aktivno učestvovali davanjem sugestija koje se tiču primene novih rešenja u praksi.

27. Septembar 2016.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u narednih mesec dana će zajedno sa socijalnim partnerima obići više gradova u Srbiji gde će lokalnim poslodavcima i zaposlenima kroz razgovor i simulacije postupka približiti prednosti medijacije u sporovima iz radnih odnosa.U sredu 28. septembra u hotelu Park u Rumi biće održana radionica ,,Mirno rešavanje radnih sporova u praksi“,na kojoj će predstavnicic Agencije, miritelji i arbitri zajedno sa predstavnicima udruženja poslodavaca i sindikatima ukazati na prednosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u odnosu na postupak pred sudom.Biće reči i o štetnim posledicama štrajka, zatim o mobingu, kao i o značaju planiranih izmena Zakona o mirnom rešavanju randih sporova kojima se teži osnaženju pravog dejstva odluka proisteklih postupcima pred Agencijom..Kroz kratku prezentaciju instituta, simulacijom postupka – koja ima za cilj da postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, uz mogućnost direktnog postavljanja pitanja miriteljima, arbitrima i predstavnicima Agencije, zainteresovane strane će dobiti uvid u sam proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove prednosti..Radionica je deo projetka “Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Srbiji“, koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom ,,Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Više o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova će govoriti Ivica Lazović, zamenik direktora Agencije, a konkretne postupke će simulirati miritelji i arbitri prof. dr. Živko Kulić, Vera Kondić i Danijela Koštan Kovačević.Nakon Rume, planirano je da se radionice održe u Smederevu i Valjevu.Ovaj vid obuke lokalnih privrednika i zaposlednih dao je dobre rezultate gradovima u kojima su se slične radionice održale u prethodnom periodu (Paraćin, Jagodina, Kruševac, Novi Sad).Mogućnost učešća u radionici imaju svi zainteresovani, pre svega lokalni poslodavci i zaposleni, ali i udruženja građana i predstavnici lokalne samouprave.

07. Septembar 2016.

Konkurs za izbor 10 miritelja i arbitara, na koji je rok za podnošenje prijava istekao 21. avgusta, pristigla je ukupno 31 blagovremena prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere deset miritelja i arbitara.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje: 1. Ružica Erceg, dipl. pravnik iz Beograda;2. Bojana Potežica, dipl. pravnik iz Beograda;3. dr Danilo Rončević, dipl. pravnik iz Beograda.Sledeći kandidati za miritelje i arbitre: 1. Aleksandra Ćalić Bošković, dipl. pravnik iz Beograda;2. Srđan Dobrica, dipl. pravnik iz Beograda;3. Nataša Arsić Jelić, dipl. pravnik iz Beograda;4. Draško Veličković, dipl. pravnik iz Kraljeva;5. Kristina Blažić, dipl. pravnik iz Novog Sada;6. Goran Kljajić, dipl. pravnik iz Novog Sada;7. Ankica Kurjački, dipl. pravnik iz Novog Sada.Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

20. Jul 2016.

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVARepublička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“, br. 125/04 i 104/09), oglašavaJAVNI OGLASza izbor 10 miritelja i arbitaraI Uslovi: Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:1. da je državljanin Republike Srbije;2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblastiradnih odnosa;3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.II Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni oglas: – prijava sa biografijom;– potvrda o radnom iskustvu u oblasti radnih odnosa sa opisom poslova;– uverenje o državljanstvu;– izvod iz matične knjige rođenih;– diploma o stečenom obrazovanju;– radna knjižica;– uverenje o položenom pravosudnom ispitu ili potvrda da je kandidat redovanprofesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta, koju izdaje fakultet (za kandidate za arbitre);– potvrda o neosuđivanosti ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje iste nadležnom organu.III Adresa na koju se podnose prijave na javni oglas: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd sa naznakom: „ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom oglasu: Miloš Dukić telefon 011/31-31-418 i 31-31-417.V U izbornom postupku proverava se poznavanje: Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o radu, usmenim putem – razgovorom. Komisija za izbor miritelja i arbitara može doneti odluku da veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja proveri i posredno, putem standardizovanih testova.VI Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u Dnevnom listu „Danas“.VII Trajanje mandata: Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, od dana konačnosti odluke o izboru.VIII Mesto angažovanja: Miritelji i arbitri se angažuju na teritoriji cele Republike Srbije i poželjna je različita regionalna zastupljenost.IX Rok za sprovođenje izbornog postupka: Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija za izbor miritelja i arbitara donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom roku će se sprovesti izborni postupak.Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli Agencije i Dnevnom listu „Danas“.Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni konkurs umesto dokaza koji se prilažu uz prijavu na javni oglas podnose potvrdu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

07. Jul 2016.

Dana 07.07.2016. godine delegacija MOR-a u sastavu Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog i radno zakonodavstvo MOR-a, Suzana M. Nilsen, glavni tehnički savetnik i Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a posetili su Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova, i tom prilikom su predstavili projekat MOR-a „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“.Ovaj regionalni projekat finansira Evropska komisija, a zajednički ga implementiraju MOR i regionalne agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Projekat, čija implementacija počinje 2016. godine, a trajaće tri godine, ima za cilj jačanje regionalne saradnje i institucialnih kapaciteta nacionalnih administracija i organizacija poslodavaca i zaposlenih, čime će im se omogućiti da razviju i efikasno sprovedu reforme na tržištu rada i u oblasti socijalnih politika u procesu proširenja EU.Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja MOR-a sa Republičkkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije i precizirani su dalji pravci saradnje i afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova.

24. Jun 2016.

Beograd 24.06.2016.- Dana 24.06.016. godine, Samostalni sindikat poštanskih radnika Javnog preduzeća Pošta Srbije, je doneo Odluku o istupanju iz štrajka započetog 21.06.2016. godine. Štrajkački zahtevi su se odnosili na povećanje i isplatu zarada iz dobiti, promenu radno pravnog statusa pojedinih zaposlenih, obezbeđivanje optimalnog broja izvršilaca, rešavanje stambenih potreba i ukidanje pojedinih radnih mesta.Imajući u vidu da je osnovna delatnost navedenog preduzeća od javnog interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na štrajk, pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, po službenoj dužnosti, pokrenut je postupak rešavanja kolektivnog radnog spora mirnim putem. Postupak je vodio miritelj Agencije, Srđan Dobrica.U Odboru za mirenje, kojim je predsedavao miritelj, a koji su činili predstavnici sindikata i poslovodstva, je razmatrano o svim spornim pitanjima. U konstruktivnoj atmosferi i puno poverenje u ishod postupka, a nakon samo jednog održanog sastanka, sindikat je doneo Odluku o istupanju iz štrajka i otkazivanju ranije zakazanog javnog okupljanja.Ovo je primer dobre prakse, koji pokazuje brojne prednosti instituta mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora pred Agencijom, a pre svega uštedu vremena i novca, imajući u vidu da je postupak besplatan za sve učesnike.

17. Jun 2016.

Beograd, 17. jun 2016. – Uprava i zaposleni u JKP Gradske Tržnice iz Kragujevca prihvatili su preporuku Vlade Republike Srbije i odlučili da svoj radni spor povodom naknade za topli obrok i neisplate regresa za prethodni period rešavaju mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova stigao je zajednički predlog poslodavca i zaposlenih da njihove nesuglasice povodom naknade za topli obrok i neisplate regresa za prethodni period reši arbitar iz Agencije.Oni su se unapred saglasili oko izbora arbitra koji će da vodi te postupke i za arbitra su sa liste miritelja i arbitara Agencije odredili Miluna Petkovića iz Kragujevca.Agenciji je do sada stiglo 134 predloga za pokretanje postupka za mirno rešavanje spora čiji je predmet naknada za ishranu u toku rada i regres u periodu od 21. juna 2013. godine do 29. januara 2015. godine.Ovo je primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima, jer će se na ovaj način izbeći nepotrebni sudski i ostali troškovi.Postupci pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova su besplatni za strane u sporu i shodno zakonu, treba da se okončaju u roku od 30 dana.

30. April 2016.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin posetio je 29. aprila 2016. godine Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i SOS mobing liniju i izneo je stav da ministarstvo nastoji da u svim svojim segmentima rada bude na usluzi korisniku, bilo da je reč o PIO fond-u, Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje ili Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.Ministar Vulin je izneo uverenje da je SOS mobing linija upravo način da se usluge približe svim ljudima. On smatra da na taj način građani mogu da pitaju da im se ponešto pojasni i svakako da im se pomogne.Prema rečima ministra, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova proteklih godina nije bila dovoljno prepoznata, iako ima veoma važnu ulogu te je izrazio očekivanje da će se uskoro izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova drugačije postaviti uloga Agencije. Međutim, naglasio je da dok se to ne desi, Agencija mora da bude na rapolaganju svakom čoveku, a SOS mobing telefonska linija je način da saznamo nešto više o fenomenu mobinga, da ostavimo mogućnost da branimo zaposlenog i da saznamo kada se eventulano nešto loše dešava. Ministar je pozvao građane da što češće koriste besplatnu telefonsku liniju SOS mobing.Ministar Vulin misli da se Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokazala veoma efikasnom, kao organizacija koja je u stanju da pomogne i poslodavcu i radniku, kada nastupe problemi u preduzeću.Za nepunih mesec dana funkcionisanja besplatne telefonske usluge SOS mobing bilo je ukupno 308 poziva građana, od kojih je njih 30 iskoristilo mogućnost za razgovor i savetovanje sa pravnicima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, izjavio je direktor Agencije Mile Radivojević.Prema njegovim rečima, građani sa fiksnog telefona pozivom besplatnog broja 0800-300-601 i biranjem opcija od 1 do 5 dobijaju bliže informacije o tome šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji modeli zaštite postoje u pravnom sistemu Republike Srbije.Direktor Agencije je ukazao da postupak pred Agencijom, koji je potpuno besplatan i za poslodavca i za zaposlenog traje maksimalno 30 dana, za razliku od sudskih postupaka koji traju i po nekoliko godina.Inače, SOS mobing usluga je građanima dostupna 24 sata, dok je razgovor sa pravnom službom Agencije, moguć od 07.30 do 15.30, pozivom broja 0800-300-601 uz biranje tastera 0.

20. April 2016.

  1. aprila 2016. godine, u Klubu poslanika u Beogradu održan je prvi sastanak Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Na inicijativu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je formiralo Radnu grupu za pripremu Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Radna grupa ima zadatak da pripremi radnu verziju Nacrta zakona, kako bi se unapredio institut mirnog rešavanja radnih sporova i prevazišli problemi na koje ukazuje desetogodišnja praksa u radu miritelja i arbitara. Cilj izmene zakona je i osnaživanje alternativnog načina rešavanja radnih sporova i njegovih efekata, kao i jačanje uloge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kako bi postala vodeća institucija harmonizacije odnosa između socijalnih partnera i čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstveni rad.U Radnu grupu su uključeni predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Ministarstva pravde, reprezentativni sindikati – Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Udruženje poslodavaca, ugledni stručnjaci iz ove oblasti, a po potrebi i pozivu, u radu Radne grupe će učestvovati predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti, koji poseduju znanja relevantna za izradu radne verzije Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.Radna grupa dužna je da pripremi Nacrta zakona o izmenama o dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova do kraja decembra 2016. godine.

30. Mart 2016.

Republika SrbijaREPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNOREŠAVANjE RADNIH SPOROVANa osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispr., 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima-prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), oglašavaJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U REPUBLIČKOJ AGENCIJI ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVAI Organ u kome se radna mesta popunjavaju:Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd, Makedonska 4.II Radno mesto koje se popunjava:1. Radno mesto za stručne, opšte i kadrovske poslove, u zvanju savetnik, pod rednim brojem 5. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova – 1 državni službenik.Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:– Poznavanje Zakona o radu, Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakona o štrajku, Zakona o državnim službenicima i poznavanje delokruga Agencije, proveravaće se usmenim putem (razgovor);– veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti -pismeno putem standardizovanih testova;– veština komunikacije-usmeno.III Mesto rada: Beograd, Makedonska 4.IV Adresa na koju se podnose prijave: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: mr Ivica Lazović, tel: 011/3131-416Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti obaviće se 6. aprila 2016.godine u 9.30 časova u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima Bulevar Mihajila Pupina br. 2. o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su dostavili u svojim prijavama, a provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se u periodu počev od 8. do 11. aprila 2016. godine, sa početkom u 09.00 časova, u Beogradu, u prostorijama Agencije, Makedonska 4.NAPOMENEZa navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www. suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

26. Mart 2016.

Prvi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2016. godini za miritelje i arbitare, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitara, održan je 25. marta 2016. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati Srbija.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miritelji i arbitri su upoznati sa najčešćim dilemama u oblasti kolektivnog pregovaranja o čemu je govorila Dragana Kralj iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a nakon čega je miritelj i arbitar prof. dr. Živko Kulić otvorio polemiku o praktičnim primerima i otvorenim pitanjima u rešavanju kolektivnih radnih sporova.Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda je održala predavanje o sudskoj praksi u oblasti radnih sporova, dok su Snežana Bogdanović i Danijela Rajković iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja govorili o praktičnim aspektima u rešavanju individualnih radnih sporova. Miritelj i arbirar Dejana Spasojević Ivančić je podelila svoja praktična iskustva u oblasti individualnih radnih sporova, ali doprinos su dali i svi učesnici kroz razmenu iskustava i aktivno učešće jer je ovaj seminar zamišljen kao ukazivanje na praktična iskustva i probleme u primeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u praksi i zajedničko pronalaženje pravaca za prevazilaženje problema sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.

20. Mart 2016.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova danas su zaposleni i uprava Radio televizije Kragujevac zaključili sporazum kojim je okončan kolektivni radni spor zbog neisplaćenih zarada i doprinosa.Predstavnici zaposlenih i poslodavca su potpisali sporazum na osnovu kojeg su se stekli uslovi da se zaposleni vrate na posao i da televizija Kragujevac nastavi sa efikasnim funkcionisanjem i emitovanjem programa.Postupak mirenja je pokrenuo poslodavac, a uz saglasnost druge strane za miritelja je određen doc. dr Bojan Urdarević.Miritelj je formirao je Odbor za mirenje koji su činili delegirani predstavnici radnika, poslodavca i miritelj.Nakon samo dva dana od održane prve rasprave, miritelj je doneo Preporuku, na osnovu koje je potpisan Sporazum između radnika i poslodavca, kojim je spor okončan na najbolji mogući način.Nakon donošenja Preporuke i potpisivanja Sporazuma, stekli su se uslovi da se nastavi efikasno funkcionisanje „RT Kragujevac“, na zadovoljstvo obe strane u sporu.Direktor „RT Kragujevac“ i predstavnici sindikata su pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, umesto dugotrajnog i skupog sudskog spora.

18. Mart 2016.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Služba za upravljavnje kadrovima su 17. marta 2016. godine potpisali Sporazum o saradnji, kojim je omogućeno miriteljima i arbitrima da se dodatno usavršavaju u oblastima od značaja za institut mirnog rešavanja radnih sporova. Učestvovanjem u obukama, koje sprovodi Služba za upravljanje kadrovima, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dodatno jača svoj kadrovski potencijal i doprinosi jačanju vidljivosti i promovisanju prednosti ovog instituta.Pored usvojenog Programa stručnog usavršavanja, u kojem su predviđene obavezne interne obuke, dobrovoljne eksterne obuke doprinose mogućnostima za daljim usavršavanjem.Takođe je Sporazumom predviđeno da miritelji i arbitri u svojstvu predavača prenesu svoja praktična iskustva iz oblasti radnih sporova, čime će doprineti prevenciji radnih sporova u javnom sektoru.Pregled obuka u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima se nalazi na internet stranici www.suk.gov.rs

20. Februar 2016.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, okončan je kolektivni spor koji je nastao povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.Odbor za mirenje su činili predstavnik četiri reprezentativna sindikata (GSPRS „Nezavisnost“, Sindikat obrazovanja Srbije, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti), predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Odbor je doneo Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, dana 19. februara 2016. godine. Donetom Preporukom su se definisali način obračuna i isplate otpremnina, jubilarnih nagrada kao i troškova za prevoz zaposlenih. Takođe, donetom Preporukom su se bliže definisali kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom u osnovim i srednjim školama.Nakon donošenja Preporuke stekli su se uslovi da se nastavi efikasno funkcionisanje sistema prosvete u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova je i dalje u toku kolektivni radni spor između istih strana, povodom primene Sporazuma o rešavanju spornih pitanja, koji je potpisan dana 18. februara 2015. godine.

23. Decembar 2015.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Republičkom geodetskom zavodu, jednonedeljni štrajk je obustavljen i proces rada je normalizovan.U kolektivni radni spor pred Agencijom, između Republičkog geodetskog zavoda i Štrajkačkog odbora – Jedinstvene organizacije sindikata RGZ, Sindikata „Nezavisnost“ RGZ i Sindikata zaposlenih RGZ, u kome je predmet spora štrajk kod poslodavca, u cilju minimiziranja štetnih posledica, uključili su se predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Tokom postupka, Vlada Republike Srbije je u cilju trajnog rešavanja svih spornih pitanja u RGZ-u, donela Odluku o obrazovanju radne grupe za izradu predloga programa za reformisanje Republičkog geodetskog zavoda, čiji je zadatak da izvrši analizu ukupnog broja zaposlenih, predloži nove unutrašnje organizacione strukture, utvrdi optimalni broj službi u jedinicama lokalne samouprave, dinamiku rešavanja zaostalih predmeta, način finansiranja i druga aktuelna pitanja neophodna za funkcionisanje ove organizacije.U konstruktivnoj atmosferi i puno poverenje u ishod postupka, isti je rezultirao donetom Preporukom, koju su usvojili predstavnici sindikalnih organizacija i poslodavac i time su se stvorili uslovi za okončanje štrajka.Postupak ispred Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova vodio je prof. dr Živko Kulić, upisan u Imenik miritelja i arbitara Agencije.