Aktivnosti

29. Septembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 29. septembra, na poziv Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova, predstavila svoj rad na Regionalnom sajmu privrede koji se održava 29–30. septembra u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga.

Učesnici, među kojima su bili predstavnici sindikata, lokalne samoprave i kompanija koje posluju na području ovih opština , su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije kao i tokom postupka koji se vodi pred Agencijom.

Predstavljanje je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu. Rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije, Dragana Andonovska, upoznala je učesnike sa primerima iz prakse i načinima na koji su okončani ti sporovi.

U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

19. Septembar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću „Dijamant“ d.o.o. iz Zrenjanina.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Sindikalne organizacije SS „Dijamant“ A.D a povodom primene kolektivnog ugovora. Poslodavac „Dijamant“ d.o.o. Zrenjanin se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

19. Septembar 2022.

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje je održalo XXIV stručno-naučno savetovanje na Zlatiboru od 14. do 17. septembra 2022. godine, sa osnovnom temom savetovanja „Radno pravo na raskršću“. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja i dr Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. U uvodnoj reči on je govorio o značaju i doprinosu Udruženja u tri oblasti, u oblasti nauke, izdavaštva i treće kroz okupljanje i stvaranja mreže specijalista iz oblasti radnog prava.

U radnom delu savetovanja gospodin Lazović je izložio referat o mirnom rešavanju radnih sporova u kome je prisutne upoznao sa aktuelnom praksom mirnog rešavanja radnih sporova i aktuelnim pokazateljima za unapređenje sistema za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad.

Savetovanje je kroz tematske oblasti pokrilo celu materiju radnog prava i socijalnog prava, kroz brojne teme o kojima se može informisati bliže na linku https://radno-pravo.org/ Referenti, članovi radnog predsedništva i slušaoci i učesnici bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, a veliki broj učesnika su i arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

13. Septembar 2022.

Na 113. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u utorak 13. septembra 2022. godine, u Beogradu, sa početkom u 09:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu.

Sednicom je predsedavala prof. dr Darija Kisić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2021. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga Agencije, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2021. godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu

14. Jul 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. jula 2022. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Opštini Lučani, a nakon čega je zaključen i Kolektivni ugovor za zaposlene u organima Opštine Lučani.

Postupak pred Agencijom su pokrenuli poslodavac Opština Lučani i Osnovna organizacija sindikata Opštine Lučani, a predmet spora je bilo zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Za postupajuću miriteljku je određena Milica Radivojević advokat iz Ivanjice i miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon šest održanih rasprava, doneta je Preporuka i Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, ali je postignut i konsenzus oko svih tačaka i sadržine novog kolektivnog ugovora, tako da je taj usaglašeni tekst tom prilikom i potpisan od strane predsednika Opštine Lučani Milivoja Dolovića i predsednika Osnovne organizacije sindikata organa uprave Lučani Dragana Jovičića.

Predstavnici lokalne samouprave – Opštine Lučani i Osnovne organizacije sindikata organa uprave pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08. Jul 2022.

Na završnoj konferenciji pod nazivom „Razmena primera dobre prakse o metodama mirnog rešavanja radnih sporova“, koja je održana 08. jula 2022. godine u Beogradu, u Palati Srbija, predstavljeni su rezultati projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Projekat realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom NEZAVISNOST, Unijom poslodavaca Srbije i Savezom samostalih sindikata Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a uz finansijsku podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

Konferenciju je otvorio Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je prisutnima rezultate dosadašnjeg rada uz osvrt na sve veću prepoznatljivost Agencije među zaposlenima, sindikatima i poslodavcima u slučaju nastanka radnog spora. Na konferenciji su govorili i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju, Međunarodnog Olof Palme Centra, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije kao i Unije poslodavaca Srbije.

Zahvaljući podršci SOLIDAR mreže u okviru projekta Ostvarivanje socijalne Evrope za sve, a koji finansira Evropska Komisija, učesnici su bili u prilici da kroz primere dobre prakse iz Italije, Španije i Albanije saznaju nešto više o uporednoj praksi u cilju sagledavanja njihove primene u društveno normativni okvir Republike Srbije, a sve u cilju jačanja socijalnog dijaloga i zaštite socijalno-ekonomskih prava građana.

04. Jul 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na poziv Saveza samostalnih sindikata Grada Subotice i SES-a Subotice održala je 04. jula u Subotici okrugli sto na temu „Mirno rešavanje radnih sporova posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“.

Skupu su prisustvovali sindikalni predstavnici vodećih kompanija iz realnog sektora koje posluju na teritoriji Grada Subotice i zaposleni u javnom sektoru, dok je lokalnu samoupravu predstavljao član Gradskog veća zadužen za oblast privrede Srđan Samardžić.

Okrugli sto je otvorio Ištvan Huđi, predsednik SSS Grada Subotice i predsedavajući SES-a Subotice. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i ukazao na prednosti vođenja spora pred Agencijom u odnosu na sudski spor. Prisutne je sa primerima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova upoznala Dragana Andonovska, viša savetnica u Agenciji. Takođe, učesnici su bili u prilici da pogledaju „Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova“.

U nastavku, prisutni su mogli da iznesu svoja iskustva, postave pitanja i učestvuju u diskusiji.

01. Jul 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova usvojila je 01. jula Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan je rezultat šestomesečnog procesa CAF obuke koja je realizovana od strane konsultanata EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“. Ovim planom definisane su aktivnosti koje će Agencija u narednom periodu sprovesti sa ciljem podizanja kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/

08. Jun 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije (SMSTS) na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 06. do 08. juna u Kladovu. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a učesnici su bili i arbitri i miritelji Agencije prof. dr Bojan Urdarević i Danijela Koštan Kovačević.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici medicinskih sestara i tehničara su mogli iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije govorili i Radica Ilić predsednica sindikata i Slađana Đukić pomoćnica ministra zravlja iz Sektora za zdravstveno osiguranje.

06. Jun 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan definiše aktivnosti koje treba unaprediti i korake koje treba preduzeti radi njihovog unapređenja, a sve sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta pruženih usluga što vodi ka povećanju zadovoljstva krajnjih korisnika.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje CAF modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

31. Maj 2022.

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 31. maja radionicu u Novom Pazaru. Ovo je četvrta u nizu ovogodišnja radionica koja se realizuje kroz projekat koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a sprovodi ga Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Učesnike radionice je u ime lokalne samouprave pozdravio Fevzija Murić član gradskog veća, a kao i na predhodnim radionicama učesnicima su se obratili predstavnica IRS Milena Šošić, direktor Agencije Ivica Lazović i socijalni partneri. I u Novom Pazaru je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova. Predstavnici sindikata i poslodavaca su i u Novom Pazaru učestvovali u simulacijama mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Poseban doprinos radionici su dali lokalni miritelji i arbitri Denis Murić i Emil Turković.

30. Maj 2022.

Međunarodna organizacija rada održala je 30. maja onlajn obuku za miritelje i arbitre iz regiona. Obuka je realizovana u okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2), a na temu „Unapređivanje delotvornosti medijacije u rešavanju radnih sporova“.

Pored miritelja i arbitara iz Srbije, obuci su prisustvovali i predstavnici agencija za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (BiH) i Crne Gore.

Ceo trening, koji je uključio i simulaciju slučaja, vodio je Malkom Kiri, iskusni medijator i trener MOR-a. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne radionice i vežbe unaprede svoje veštine na polju rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova kao i da razmene iskustva iz prakse sa kolegama iz različitih agencija.

Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

27. Maj 2022.

Dana 27. maja 2022. godine u Vranju je održana izuzetno uspešna treća radionica u okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova radionice na kojima upoznaje javnost i socijalne partnere sa svojim nadležnostima i radom, uz simulaciju postupaka, sprovodi sa UG Inicijativom za razvoj i saradnju (IRS) i u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS “Nazavisnost” i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Međunarodnog centra „Olof Palme“.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Vranju, sa dosadašnjim radom Agencije i rezultatima prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Prisutnima je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova putem koga su mogli da se upoznaju sa prednostima pokretanja postupka pred Agencijom. U nastavku radionice učesnici su bili u prilici da kroz simulacije mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri, sagledaju sve faze postupka mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na radionici su učestvovali članovi i predstavnici socijalnih partnera, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, kao i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju i Međunarodnog centra „Olof Palme“.

23. Maj 2022.

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 23. maja radionicu u Zrenjaninu. Ovo je druga po redu ovogodišnja radionica koja se realizuje kroz projekat koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a sprovodi ga Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Sa dosadašnjim radom Agencije i rezultatima rada prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Prisutnima je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova putem koga su mogli da se upoznaju sa prednostima pokretanja postupka pred Agencijom. U nastavku radionice učesnici su bili u prilici da kroz simulacije mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri, sagledaju sve faze postupka mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na radionici su učestvovali članovi i predstavnici socijalnih partnera, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, kao i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju.

16. Maj 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na skupovima koji su održani u Ivanjici 14. maja u organizaciji Granskog sindikata prosvetnih radnih Srbije „Nezavisnost“ , zatim u Velikom Gradištu od 11. – 13. maja u organizaciji Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije (SSSS) i učestvovala je na VII kongresu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) 21 maja. Na navedenim skupovima sindikalni predstavnici su mogli da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na međunarodnom skupu koji je održan u Velikom Gradištu (Srebrnom jezeru) sa temom „Radno pravo i socijalni dijalog na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj Uniji“ o podršci koju Agencija pruža sindikatima kroz institut mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova govorila je Dejana Spasojević Ivančić, dugogodišnji miritelj i arbitar Agencije. Na seminaru su govorili i Leticija Baldan, međunarodni sekretar Sindikata građevinarstva i enegretike Belgije, Gijs Lokhorst, pregovarač za kolektivni ugovor za građevinarstvo iz Holandije, kao i Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i mnogi drugi.

Na seminaru Granskog sindikata prosvetnih radnih Srbije „Nezavisnost“ pod nazivom „Mirno rešavanje radnih sporova“, koji je održan u Ivanjici, prisutne je sa radom Agencije, uz poseban osvrt na mobing i uznemiravanje na radu, upoznala Dragana Andonovska, viša savetnica u Agenciji. O prednostima rešavanja radnih sporova pred Agencijom u odnosu na vođenje postupaka pred sudom govorile su Milica Radivojević, Nataša Arsić Jelić i Danijela Koštan Kovačević, miriteljke i arbitarke Agencije. U nastavku skupa učesnici su imali priliku da se kroz interaktivnu simulaciju i radionicu upoznaju sa celim postupkom mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na VII kongresu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) direktor Agencije Ivica Lazović učestvovao je kao gost i u uvodnom obraćanju najavio veću saradnju i bar jednu obuku za članstvo ovog sindikata o benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

11. Maj 2022.

U okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2), Međunarodne organizacija rada, od 10. do 13. maja, na Zlatiboru, održava se obuka za miritelje i arbitre na temu „Unapređivanje delotvornosti medijacije u rešavanju radnih sporova“.

Obuci, pored miritelja i arbitara iz Srbije, prisustvuju i predstavnici agencija za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (BiH) i Crne Gore, kao i predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine.

Trening je otvorila Ada Huibregtse, glavna tehnička savetnica MOR-a, dok stručni deo obuke i radionice vodi Malkom Kiri, iskusni medijator i trener MOR-a. Miritelji i arbitri imaju priliku da kroz interaktivne radionice i vežbe unaprede svoje veštine na polju rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova kao i da razmene iskustva iz prakse sa kolegama iz različitih agencija.

U okviru projekta planirano je da se do kraja godine održi još jedna onlajn obuka, kojoj će moći da prisustvuju svi miritelji i arbitri.

Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP) 2 je projekat koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada i koji ima za cilj poboljšanje institucionalne delotvornosti mehanizma za rešavanje radnih sporova. Takođe, cilj je i razmena iskustava i međusobno učenje od kolega iz različitih agencija za mirno rešavanje radnih sporova sa Zapadnog Balkana.

09. Maj 2022.

U cilju informisanja javnosti o ulozi Agencije, o njenim nadležnostima i efektima koje svojim radom ostvaruje, kao i stručnim i besplatnim uslugama koje nudi građanima i povećanju vidljivosti ovog pravnog instituta, intenzivirali smo prisustvo na društvenim mrežama. Kako bi svoje usluge približila što većem broju građana, Agencija je pripremila promotivne objave i sprovodi ciljnu internet kampanju sa objavama o različitim nadležnostima Agencije.

U okviru internet kampanje kreiran je i promotivni video Agencije koji možete pogledati na ovom linku.

21. April 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u preduzeću „Elmont“ d.o.o. Niš. Spor je pokrenut od strane Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš, a povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Predstavnici poslodavca „Elmont“ d.o.o. Niš i Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš potpisali su zajednički Sporazum o mirnom rešenju radnog spora kojim su se saglasili oko svih spornih pitanja.

Na ovaj način, u „Elmont“ d.o.o. Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

15. April 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 15. aprila održala u Pančevu prvu u nizu radionica posvećenih povećanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirnog rešavanja radnih sporova održao je direktor Agencije dr Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima održali su miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Na radionici su učestvovali predstavnici socijalnih partnera, Stefan Todić iz UGS „Nezavisnost“, Aleksandar Marković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Jelena Jevtović ispred Unije poslodavaca Srbije i Milena Šošić kao predstavnik Inicijative za razvoj i saradnju.

Prisutni su imali priliku da premijerno pogledaju Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova i da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a koji sprovodi Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

28. Mart 2022.

Povodom obeležavanja jubileja, 20 godina postojanja Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, 27. marta 2022. godine u Beogradu, prisutnim članovima i rukovodstvu ovog sindikata se obratio direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazovića i miritelj Agencije i profesor radnog prava prof. dr Bojan Urdarević.

Njihova obraćanja možete pogledati na sledećem linku.

22. Mart 2022.

Dana 22. marta održana je Prva interaktivna obuka za miritelje i arbitre u 2022. godini. Na otvaranju obuke uručena je plaketa za doprinos razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova resornoj ministarki prof. dr Dariji Kisić.

Prof. dr Kisić čestitala je miriteljima i arbitrima na dosadašnjim uspesima u radu, navodeći da korist od njihovog rada imaju svi, od zaposlenih, poslodavaca, do celog društva i države. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo je ideju da se proširi mreža miritelja i arbitara na teritoriji cele Republike Srbije i izrazila je zadovoljstvo što sada imamo ukupno 92 miritelja i arbitara, od kojih su mnogi izabrani za gradove gde ih nikada ranije nije bilo.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović zahvalio je ministarki Kisić i Ministarstvu na podršci Agenciji i doprinosu u promovisanju mirnog rešavanja radnih sporova. Kako je dodao, Ministarstvo je Agenciju uključilo u izradu seta novih propisa na kojima se radi, čime se još više promoviše ovaj institut.

U nastavku obuke miriteljima i arbitrima o tehnikama i taktikama pregovaranja govorio je prof. dr Senad Jašarević sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, zatim je nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada gospodin Jovan Protić prisutne upoznao o aktivnostima ove organizacije. Nakon prvog bloka, panel diskusiju o sudskoj praksi u oblasti radnih sporova vodile su sudije dr Bojan Božović i Vesna Dušić iz Novog Sada, kao i Mila Lazić iz Kragujevca. O veštinama posredovanja govorila je prof. dr Vera Despotović, edukator i posrednik.

15. Mart 2022.

Polaznici 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ posetili su Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić je sa saradnicima predstavila rad i aktivnosti Ministarstva i naglasila da u svojoj organizacionoj strukturi ima Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, koji je svojevrsna spona institucija. O radu ovog sektora govorio je državni sekretar Zoran Antić koji je i polaznik VSBO.

Sa radom Agencije polaznike je upoznao direktor dr Ivica Lazović, koji je i sam polaznik 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Visoke studije bezbednosti i odbrane su najviši nivo karijernog usavršavanja oficira i državnih službenika, a među slušaocima 11. klase su oficiri Ministarstva odbrane, pripadnici MUP-a i drugih ministarstava, predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije i državnih agencija, kao i pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i MUP-a Republike Srpske.

Načelnik VSBO pukovnik Branko S. Mišić zahvalio je na gostoprimstvu i istakao da postoji širok dijapazon za saradnju institucija.

07. Mart 2022.

Dana 07. marta 2022. godine za miritelje i arbitre Agencije, organizovano je predstavljanje modela rešavanja radnih sporova u Švedskoj. O švedskom modelu mirnog rešavanja radnih sporova govorio je Johan Šmidt (Johan Schmidt), šef evropskog tima Međunarodnog centra Ulof Palme (Head of team Europe, Olof Palme International Center).

Predavanje je održano u okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“ koji realizuje UG Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Međunarodnog Ulof Palme centra, a u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenim granskim sindikatom „NEZAVISNOST“, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Projekat doprinosi poboljšanju poštovanja i primene propisa radnog prava kroz povećanje vidljivosti i primene delotvornih mehanizama vansudskog rešavanja radnih sporova, sa posebnom pažnjom na Institut mirnog rešavanja radnih sporova. U okviru projekta dodatno je organizovana aktivnost u formi predavanja sa ciljem bližeg upoznavanja miritelja, arbitara i socijalnih partnera o funkcionisanju švedskog modela mirnog rešavanja radnih sporova.

Snimak predavanja možete pogledati na ovom linku linku .

04. Mart 2022.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca „FCC Kikinda“, a koji je pokrenut na predlog „Industrijskog sindikata FCC“, postupajuća miriteljka Nada Crnja donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su jednu raspravu po pitanju spora nastalog u vezi zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, ali je poslodavac istakao da želi da nastavi postupak kroz socijalni dijalog sa sindikatom, a od miriteljke je zatraženo da u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu.

02. Mart 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uvodi upravljanje kvalitetom u svoj rad, putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije.

Uvođenje upravljanja kvalitetom ima za cilj unapređenje rada Agencije i postizanje izvrsnosti u svim procesima, a posebno u unapređenju usluga za građane, jer pomaže da se poveća kvalitet usluga za korisnike i samim tim njihovo zadovoljstvo.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Vremenski okvir implementacije Zajedničkog okvira procene (CAF) je od februara do avgusta 2022. godine i planirano je da se realizuje u šest faza.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/