Aktivnosti

14. Septembar 2018.

U četvrtak, 13. septembra 2018. godine, Komora italijansko – srpskih privrednika organizovala je radni doručak kome su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Zoran Đorđević, Nj.E. ambasador Italije u Beogradu gospodin Karlo Lo Kašo, predsednik komore italijansko - srpskih privrednika Đorđe Markeđani, prvi sekretar ambasade gospodin Matijas Klejva, direktor Republičke agencije za mirno rešavanja radnih sporova, Mile Radivojević, zatim članovi tima ministra Bojana Stanić, Stevan Đurović, Marina Furtula i mnogi drugi.

Nakon pozdravnih reči ambasadora Italije, predsednika komore italijansko - srpskih privrednika gospodina Markeđanija, prisutnima se obratio ministar Zoran Đorđević koji je predstavio nadležnosti ministarstva i govorio o budućim planovima koji se tiču izmena i dopuna postojeće pravne regulative.

Direktor Agencije Mile Radivojević je predstavio delokrug rada Agencije i moguće pravce saradnje, a u interaktivnoj diskusiji sa predstavnicima kompanija, razmatrana su razna pitanja i problemi sa kojima se susreću radnici i poslodavci u svakodnevnom poslovanju, a tiču se postojećeg zakonskog okvira.

Ceo događaj protekao je u radnoj atmosferi i interaktivnoj diskusiji.

14. Avgust 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u utorak, 7. avgusta 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“ podneo je Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“. Predmet spora bila je primena kolektivnog ugovora kod poslodavca. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JKP „Parking servis Kragujevac“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Ružica Erceg. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon tri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca JKP „Parking servis Kragujevac i Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“ su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

06. Jul 2018.

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održana je od 4. do 6. jula 2018. godine u Aranđelovcu.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici tela za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona i to: Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), kao i predstavnici i eksperti  Međunarodne organizacije rada, Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država i projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP).

Tokom višednevnog rada, predstavljene su politike zemalja učesnica u ovoj oblasti, raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih agencija za mirno rešavanje radnih sporova, o efikasnijem uključivanju posredovanja odnosno medijacije u rešavanje radnih sporova, sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga, usklađivanja prakse i manjeg opterećenja sudova. Predstavljena je i ESAP baza studija slučajeva zemalja učesnica konferencije koja ima za cilj razmenu iskustava i unapređenje veština i znanja miritelja i arbitara u radnim sporovima.

Izneta je i ocena stanja u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, normativnog okvira za delovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, predstavljeni su postignuti rezultati i uočeni problemi u praksi. Poseban značaj dat je ulozi socijalnog dijaloga, odnosno reprezentativnih socijalnih partnera u kreiranju i implementaciji politike mirnog rešavanja radnih sporova.

Poslednjeg dana konferencije gospodin Skot Bekenbou zamenik direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država održao je predavanje na kome su prisustvovali i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gost iz SAD je sve prisutne upoznao sa istorijatom, organizacijom i načinom rada Federalne službe za posredovanje i mirenje i predstavio je više studija slučajeva.

Na kraju konferencije, uručene su plakete u znak zahvalnosti za organizaciju skupa i promociju instituta mirnog rešavanja radnih sporova Skotu Bekenbouhu zameniku direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje, Suzan Nilsen glavnom tehničkom savetniku ESAP projekta, Kristini Miheš, višem savetniku za socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada i ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću.

Ministar Đorđević je u obraćanju prisutnima rekao da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima vodeću ulogu u procesu harmonizacije odnosa na relaciji zaposleni – poslodavac – država, kao jedina specijalizovana institucija za radno-pravne sporove i da kao takva ima punu podršku Ministarstva i predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Ministar je zahvalio miriteljima i arbitrima na dosadašnjim uspesima u radu i naporima koje ulažu u afirmisanje i vidljivost instituta mirnog rešavanja sporova.

03. Jul 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je u utorak, 3. jula, zamenika direktora Federalne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodina Skota Bekenbouha (Scot Beckenbaugh). Povod sastanka je učešće g. Bekenbouha na Regionalnoj godišnjoj konferenciji mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja se ove nedelje održava u Aranđelovcu. Sa gospodinom Bekenbouhom Agenciju su posetili i Dejan Gajić iz Ambasade SAD u Beogradu i Jovan Protić, nacionalni kordinator Međunarodne organizacije rada.

Tokom dvočasovnog srdačnog i prijateljskog razgovora razmenjena su iskustva i primeri dobre prakse. Gosti na sastanku su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i organizacijom Agencije. Gospodin Bekenbouh je izrazio posebno interesovanje vezano za zakonodavna rešenja kojima je uređen rad Agencije. Direktor Agencije Mile Radivojević, istakao je da je ovo prvi zvanični susret predstavnika Agencija i da je kao takav veoma značajan za dalji razvoj saradnje i afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

Sagovornici su zaključili da bi današnji sastanak trebalo da bude samo početak jačanja veza i uspostavljanja intezivnijih odnosa između dve Agencije.

29. Jun 2018.

Na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, koja je održana u četvrtak, 28. juna, usvojen je u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Izmenama i dopunama Zakona znatno je proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u skladu sa stečenim iskustvima i praksom.

Nadležnost za individualne radne sporove je proširena i na sporove povodom: isplate plate/zarade, naknade plate/zarade u skladu sa zakonom, isplate otpremnine pri odlasku u penziju, radnog vremena i ostvarivanja prava na godišnji odmor.

Prema izmenama Zakona kolektivnim radnim sporom između ostalog smatraju se i sporovi povodom: ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca kao i sporovi povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u skladu sa zakonom. Dopunjenim odredbama Zakona strane u sporu u delatnostima od opšteg interesa su dužne da pristupe mirnom rešavanju kolektivnog spora u ovim slučajevima.

Sporazum o rešenju spora može se zaključiti na osnovu preporuke ili nezavisno od nje. Precizirano je i da u slučaju kada strane u sporu zaključe sporazum, taj sporazum postaje osnov za zaključivanje izmene ili dopune kolektivnog ugovora ili ima snagu izvršne isprave.

Izmenama Zakona produžen je rok za izjašnjenje druge strane o tome da li želi da učestvuje u postupku na pet radnih dana umesto dosadašnja tri dana.

Bitna novina u Zakonu je mogućnost veštačenja, tako da će ukoliko žele, strane u sporu moći da angažuju veštaka. Za razliku od usluga arbitra i miritelja koje su za strane u sporu besplatne, troškove angažovanja veštaka snosi svaka od strana u sporu.

Izmenama Zakona uvodi se etički kodeks za miritelje i arbitre u postupku mirnog rešavanja radnih sporova. Etički kodeks donosi ministar nadležan za poslove rada.

31. Maj 2018.

Regionalna godišnja konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije održaće se od 3. do 6. jula 2018. godine u Hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu. Ova Konferencija je finansirana sredstvima projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacije rada.

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti ove godine i predstavlja nastavak regionalne saradnje između zemalja potpisnica Memorandum o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će učestvovati predstavnici Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Crna Gora),  Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima (Republika Makedonija), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu (Albanija), kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Na Konferenciji će kao specijalni gost prisustvovati zamenik direktora Savezne službe za posredovanje i mirenje iz Sjedinjenih Američkih Država (Federal Mediation and Conciliation Service) gospodin Skot Bekenbouh (Scot Beckenbaugh). On će 6. jula održati predavanje na kome će prisustvovati i miritelji i arbitri Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ovo je prvi put da jedan visoki zvaničnik Savezne službe za posredovanje i mirenje iz SAD-a gostuje u regionu na Konferencijama ovog tipa, a njegov značaj je i u razmeni iskustava imajući u vidu da se institut mirnog rešavanja radnih sporova prvo razvio u SAD-u.

Posebna važnost konferencije se ogleda u činjenici da će predstavljati događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti im neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.

11. Maj 2018.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za ovu godinu, održan je u petak, 11. maja 2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti i dr Stane Božović, državne sekretarke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela je bila posvećena praksi u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti diskriminacije na radu i u vezi rada o kojoj je govorila Tijana Milošević iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen aktuelnoj temi „Novine u Nacrtu Zakona o štrajku“ o kojoj je govorio prof. dr Živko Kulić, član radne grupe za izradu Zakona o štrajku.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.

  

26. April 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 23. aprila 2018. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“.

Sporazum su potpisali generalni direktor dr Miodrag Koprivica u ime poslovodavca i 4 sindikata: Strukovni sindikat RTV, Samostalni sindikat RTV, Sindikat novinara Srbije, UGS „Nezavisnost“. Potpisanim Sporazumom su prihvaćene preporuke Odbora za mirenje,  da se sačini predlog Kolektivnog ugovora, da se sačine osnove za kolektivno pregovaranje o zaradi, elementima zarade i drugim primanjima, da se sačini Sporazum o realizaciji primanja iz Kolektivnog ugovora i da se u roku od 30 dana formira paritetna komisija za preispitivanje koeficijenta o zaradama u koju bi ušli predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikalnih organizacija su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.

18. April 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o. iz Vrbasa pokrenuli su kolektivni radni spor povodom zaključivanja kolektivnog ugovora. Sindikati su podneli poslodavcu Inicijativu za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora, na koju nisu dobili odgovor u propisanom roku, te su se odlučili da podnesu Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora. Agencija je dobila saglasnost poslovodstva u „Carnex“ d.o.o. da se ovaj kolektivni radni spor rešava mirnim putem, te je za postupajućeg miritelja određena Dejana Spasojević Ivančić.

Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, tako što će se zaključiti novi kolektivni ugovor sa sadržinom istom kao u trenutno važećem, da se taj ugovor zaključi na period od dve godine i da se novi kolektivni ugovor potpiše najkasnije do 26. aprila 2018. godine.

Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo Industrije mesa ,,Carnex“ d.o.o. su još jednom pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

30. Mart 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je na poziv Saveza samostalnih sindikata Beograda održala Okrugli sto dana 30. marta 2018. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda u cilju upoznavanja sindikalnog rukovodstva sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova.O svojim iskustvima u mirnom rešavanju radnih sporova sa sindikalnog aspekta, govorili su Dragan Todorović, potpredsednik VSSS Beograda i Duško Vuković, potpredsednik VSSS Srbije.O ulozi i značaju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, govorio je  Mile Radivojević, direktor Agencije i Ivica Lazović, zamenik direktora, a o izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova govorila je Dragana Andonovska, zaposlena u Agenciji.Na skupu je prikazan i promotivni film o Angenciji koji se može pogledati na sledećem linku www.mrrs.rs

13. Februar 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 13. februara 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin podnela je Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin. Predmet spora bilo je zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca, zbog nemogućnosti da se dogovore oko cene rada. Druga strana u sporu, poslovodstvo u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Dejana Spasojević Ivančić. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon četiri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca „Dijamant“ A.D. Zrenjanin i Sindikalna organizacija „Dijamant“ A.D. Zrenjanin su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.

05. Februar 2018.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je donela Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu u okviru koga je planirana realizacija tri interaktivne obuke u narednoj godini i razrađeni su njihovi elementi, način realizacije i praćenja u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.

Osnovni cilj Programa posebnog stručnog usavršavanja je profesionalni razvoj, usavršavanje i ujednačavanja prakse miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Na ovoj stranici možete preuzeti Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2018. godinu, klikom na dole navedeni link.

Program stručnog usavršavanja 2018

25. Decembar 2017.

Treći interaktivni seminar namenjen miriteljima i arbitrima na temu individualnih radnih sporova i prakse u rešavanju istih, planiran u okviru Programa posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2017. godinu, održan je 22. decembra 2017. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“, svečana sala 368 (Plava sala), na trećem spratu istočnog krila zgrade.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova što je bitan preduslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite, kao i radi ujednačavanja prakse.

Nakon registracije učesnika kao i uvodnih izlaganja pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojane Stanić i direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, predavanje na temu "Sudska praksa u oblasti individualnih radnih sporova" održala je sudija Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, odeljenja radnih sporova, Mirjana Ilić Mihajlović je govorila na temu „Praksa Prvog osnovnog suda u oblasti radnih sporova“, a zatim je sudija Dragana Ilčić, iz izvršnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, govorila na temu „Sudska praksa u oblasti izvršenja i podobnost isprave za izvršenje“. Na kraju su održane dve prezentacije, prezentacija elektronske baze podataka Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i prezentacija android i iOS aplikacije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u okviru koje se nalazi i „Online“ kurs kao i Priručnik dobrih praksi mirnog rešavanja radnih sporova.

Posebna važnost ovih obuka je u činjenici da predstavlja događaj koji okuplja miritelje i arbitre i omogućava im neposrednu razmenu relevantnih iskustava i stvaranje uslova za intezivniju saradnju.

20. Decembar 2017.

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na socijalno odgovoran način.

Na sastancima je postignuta saglasnost oko načina prevazilaženja navedene situacije. Tim povodom, najavljeno je preduzimanje konkretnih mera u cilju vraćanja zaposlenih na rad, odnosno odustajanja od najavljenih protestnih okupljanja.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je pružila institucionalnu podršku i doprinos rešavanju navedenog radnog spora, kroz razvijanje kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera.

12. Decembar 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 30. novembra 2017. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu, koji je rešen u roku od 5 dana, posle svega dva sastanka Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu kolektivni radni spor povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora pokrenuo je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“. Predmet spora bili su uslovi rada sinikata, prava sindikalnih predstavnika i prava zaposlenih u Domu zdravlja Gornji Milanovac.

Postupajući miritelj Agencije Dragana Miletić je već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postigla saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su v.d. direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac Aleksandar Čivović i predsednica Udruženih sindikata „Sloga“ Divna Simović Šijaković potpisali Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca Doma zdravlja Gornji Milanovac i Sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08. Decembar 2017.

Na završnoj konferenciji projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“, koja je održana 07. decembra 2017. godine u Beogradu u Hotelu „Srbija“, predstavljeni su rezultati ovog projekta koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „NEZAVISNOST“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Cilj konferencije je bio da se, pored predstavljanja rezultata projekta, ukaže i na značaj instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova i značaj izmena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su u okviru ovog projekta tokom 2017. godine održali više radionica, na kojima je cilj bio da se postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, kroz prezentaciju rada Agencije i simulaciju postupka mirnog rešavanja radnog spora. Na navedeni način, socijalni partneri su stekli uvid u proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove praktične prednosti. Radionice su održane u Vršcu 6. oktobra, Kragujevcu 20. oktobra, Kraljevu 3. novembra i Užicu 17. novembra 2017. godine.

Na konferenciji je predstavljen „On line“ kurs za poslodavce, koji se može pogledati na sledećem linku: www.mrrs.rs. Cilj ovog kursa je da se kroz kratku video prezentaciju upoznamo sa rešavanjem sporova pred Agencijom. Nakon odgledane prezentacije može se uraditi kratak „On line“ test u cilju provere stečenog znanja kroz ovaj kurs.

Predstavljena je i aplikacija za smart mobilne telefone, koja ima za cilj da olakša razmenu informacija za sve zaintersovane strane, za građane kroz mogućnost postavljanja pitanja i pokretanja postupka putem mobilnog telefona, ali i za miritelje i arbitre kroz stručni forum u cilju ujednačavawa prakse. Aplikacija će do kraja godine moći da se preuzme sa „Google Play Store“ i „App Store“.

Predstavljen je i Priručnik o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova u kome je predstavljena praksa i iskustvo u mirnom rešavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova kroz iskustva socijalnih partnera, Agencije i posebno kroz praktična iskustva miritelj i arbitara.

Konferenciju je otvorio Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a o rezultatima projekta govorili su Miodrag Nedeljković, izvršni direktor IDC-a, Olivera Stepanović iz Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), zatim Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS i Dejan Titović, član IO UGS „Nezavisnost“.

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predstavio je iskustva sa održanih radionica. Članovi tripartitnog ekspertskog tima: Slađana Kiković iz UGS „Nezavisnost“, Nađa Gojović iz SSSS i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije prezentovali su prednosti ovog Projekta kojim je promovisano mirno rešavanje radnih sporova. Danijela Koštan Kovačević, arbitar i miritelj je iznela svoje utiske i iskustva sa održanih radionica.

27. Novembar 2017.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara, za koji je rok za podnošenje prijava istekao 7. novembra 2017. godine, pristiglo je ukupno 68 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Emila Spasojević
 2. Radmila Simović
 3. Nada Crnja
 4. Vera Kondić
 5. Slađana Gligorić
 6. Jesenka Čvoro
 7. Bojan Urdarević
 8. Aleksandra Branković
 9. Mirjana Tubin Simić
Sledeći kandidati za miritelje i arbitre:
 1. Predrag Petrović
 2. Jelena Gluščević
 3. Senad Jašarević
 4. Radovan Bezbradica
 5. Milica Radivojević
 6. Vladimir Matić
 7. Dragana Miletić
 8. Miljko Valjarević
 9. Verica Hrnčjar
 10. Danka Jaćimović
 11. Maja Krivokapić
 12. Dejana Spasojević Ivančić
 13. Milun Petković
 14. Ljiljana Tomić Kodžić
 15. Milan Krstić
 16. Jasmina Čuturilo
 17. Miloš Stanojčić
 18. Jasna Vesić
 19. Zoran Radulović
 20. Vesna Stojanović
 21. Denis Murić
 22. Jelena Stojilković
 23. Jasna Lazović
 24. Danijela Koštan Kovačević
 25. Katarina Nikolić
 26. Jasmina Tomković Smiljanić
 27. Slađana Petrović
 28. Zorica Radović
 29. Nataša Zavođa
 30. Jovica Rašeta
 31. Igor Kokanović
 32. Slađana Andrić
 33. Snežana Božić
 34. Goran Obradović
Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i poslatoj prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

20. Novembar 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Odbor za mirenje, kojim je predsedavao miritelj Agencije doc. dr Bojan Urdarević, došao je do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora u JP PTT Saobraćaja „Srbija“, nakon čega su prestali razlozi za početak štrajka, najavljen za 20. novembar.Dva reprezentativna sindikata, Sindikati PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ nezavisnost, doneli su Odluku o stupanju u štrajk, koji je najavljen za 20. novembar 2017. godine.Navedeni sindikati su istovremeno pokrenuli postupak pred Agencijom, a poslodavac se saglasio da se spor rešava mirnim putem. Strane su se sporazumele i oko izbora miritelja. Već nakon prve rasprave na kojoj je postignut visok stepen razumevanja i tolerancije, došlo se do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, zbog koje su prestali razlozi za početak štrajka.Predstavnici Sindikata PTT Srbije i Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija“ Nezavisnost, kao i poslovodstvo u JP PTT saobraćaja „Srbija“, pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

07. Novembar 2017.

Dana 24.10.2017. godine Sindikat „Nezavisnost“ d.o.o. „Gumoplastika“ Bujanovac doneo je Odluku o stupanju u štrajk sa početkom štrajka od 31.10.2017. godine. Istom Odlukom su utvrđeni štajkački zahtevi i to: da se ponište rešenja o promeni radnih mesta dvojice zaposlenih, da se isplati zaostala zarada zaposlenima i isplate zaostali troškovi prevoza, da se obezbedi grejanje u proizvodnom pogonu, te da se u postupak privatizacije i postupak socijalnog programa uključi povereništvo sindikata.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je dana 31.10.2017. godine kontaktirala strane u sporu koje su prihvatile da se pokrene postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Živko Kulić. Nakon obavljenog razgovora sa stranama u sporu, miritelj je zakazao prvu raspravu za ponedeljak 06.11.2017. godine u prostorijama poslodavca.Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom, koji su činili miritelj prof. dr Živko Kulić, predstavnik sindikata Slavoljub Ristić i predstavnik poslodavca Dejan Stojanović. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, na osnovu koje je zaključen Sporazum između sindikata i poslodavca o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora istog dana.Navedenim Sporazumom su obuhvaćeni svi štrajkači zahtevi, te je štrajk obustavljen nakon uspešnog postupka mirenja i postizanja kompromisa dana 06.11.2017. godine, a zaposleni su nastavili sa radom od prvog narednog radnog dana.

03. Novembar 2017.

Dana 02. novembra 2017. godine u Podgorici na Subregionalnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada za profesionalne miritelje u regionu, potpisan je Memorandum o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske – Bosna i Hercegovina, Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske, Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije, Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima Republike Makedonije, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Republike Albanije, Ministarstva za javno savetovanje i socijalni dijalog, Direkcije za socijalni dijalog Rumunije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije.Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu unapređenja stručnog usavršavanja i saradnje među telima odgovornim za delotvornu prevenciju i rešavanje radnih sporova i radi utvrđivanja uslova pod kojima će se strane dalje dogovoriti o saradnji.Ključni oblici saradnje, uređeni Memorandumom o saradnji, između navedenih tela su razmena informacija, dokumentacija i publikacija o pitanjima koji se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, bilateralno ili mutilateralno angažovanje na izgradnji kapaciteta, podizanju svesti i aktivnostima obuke o pitanjima koja se odnose na prevenciju i rešavanje radnih sporova, kao i razmena znanja , dobre prakse, iskustva i stručnjaka u relevantnim predmetima.Memorandumom je predviđeno da će stupiti na snagu danom potpisivanja istog od strane svih odgovornih tela i trajaće sve do raskida u skladu sa uslovima sadržanim u Memorandumu.

31. Oktobar 2017.

Vlada Republike Srbije, na predlog Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je dana 26. oktobra 2017. godine, donela Zaključak, kojim se preporučuje državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je osnivač javno preduzeće da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Takođe, Vlada je dala preporuku ovlašćenim predstavnicima navedenih institucija da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore, da radne sporove rešavaju u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja radnih sporova.Osnovni razlog za donošenje ovog zaključka je potreba za upućivanjem preporuke državnim organima, da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova čime bi se ostvarila ušteda budžetskih sredstava kroz prevenciju kolektivnih radnih sporova i smanjenja broja ovih sporova pred sudovima.Veliki broj kolektivnih ugovora zaključen je na tri godine u periodu od jula 2014. godine do januara 2015. godini, a koji upravo ističe, te se trenutno vode i vodiće se kolektivni pregovori u cilju zaključenja kolektivnih ugovora sa novim periodom važenja.Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 16. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova može da omogući učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju, koji u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža stručnu i drugu pomoć učesnicima čime se doprinosi kvalitetu teksta kolektivnih ugovora. Takođe, kolektivni ugovori sadrže odredbe o načinima rešavanja radnih sporova, gde se često dešava da nije prepoznata pa samim tim i ugovorena mogućnost rešavanja radnih sporova u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast mirnog rešavanja sporova, a što kasnije često rezultira skupim sudskim postupcima najčešće na teret budžeta Republike Srbije. Ovom preporukom, rasteretiće se sudovi i ostvariće se uštede budžetskih sredstva Republike Srbije.Ovaj Zaključak je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 96/2017 od 27. oktobra 2017. godine.

23. Oktobar 2017.

I Uslovi: Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:1. da je državljanin Republike Srbije;2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblastiradnih odnosa;3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.II Dokazi koji se prilažu na javni oglas: – prijava sa biografijom;– potvrda o radnom iskustvu u oblasti radnih odnosa sa opisom poslova;– uverenje o državljanstvu;– izvod iz matične knjige rođenih;– diploma o stečenom obrazovanju;– radna knjižica;– uverenje o položenom pravosudnom ispitu ili potvrda da je kandidat redovanprofesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta, koju izdaje fakultet (za kandidate za arbitre);– potvrda o neosuđivanosti ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje iste nadležnom organu.III Adresa na koju se podnose prijave na javni oglas: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd sa naznakom: „ZA JAVNI OGLAS“IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom oglasu:Dragana Andonovska telefon 011/31-31-418 i 31-31-416.V U izbornom postupku proverava se poznavanje: Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o radu, usmenim putem – razgovorom.VI Rok za podnošenje prijava:Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u listu „Večernjim novostima“.VII Trajanje mandata: Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, od dana konačnosti odluke o izboru.VIII Mesto angažovanja: Miritelji i arbitri se angažuju na teritoriji cele Republike Srbije i poželjna je različita regionalna zastupljenost.IX Rok za sprovođenje izbornog postupka:Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija za izbor miritelja i arbitara donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i u tom roku će se sprovesti izborni postupak.Napomene:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene.Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na adresi www.ramrrs.gov.rs.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova: www.ramrrs.gov.rs, na oglasnoj tabli Agencije i listu „Večernje novosti“.Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni oglas podnose samo prijavu.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

04. Oktobar 2017.

Dana 04. septembra 2017. godine Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku je pokrenula štrajk povodom smene direktora i uvođenja privremenih mera od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nakon sprovedene vanredne kontrole Prosvetne inspekcije.Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku se obratila Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. septembra 2017. godine sa Predlogom za pokretanje postupka rešavanja kolektivnog radnog spora. Štrajk je organizovan od strane sindikata sa zahtevom da se ukinu rešenja Ministarstva prosvete kojim je smenjen direktor, odnosno imenovan vršilac dužnosti direktora, kao i kojim je raspušten školski odbor i izabran privemeni školski odbor do okončanja trajanja privremenih mera.Agencija je dana 14. septembra 2017. godine imenovala za miritelja u kolektivnom radnom sporu Draganu Miletić, koja je u skladu sa zakonom, oformila Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, poslodavca i osnivača.Nakon održane dve raspave, dana 29.09.2017. godine Odbor za mirenje je doneo Preporuku o načinu okončanja spora, a na osnovu koje je potpisan Sporazum dana 03. oktobra 2017. godine, nakon čeka su se stekli uslovi da se štrajk okonča, na bazi sporazuma zainteresovanih strana.Sporazumom je dogovoreno da će Skupština grada Čačka imenovati Školski odbor najkasnije do 25. oktobra 2017. godine a da će novoimenovani Školski odbor raspisati konkurs za direktora škole u zakonskom roku, te da će Ministarstvo prosvete ispoštovati volju Školskog odbora o izboru direktora koji ispunjava uslove za obavljanje te funkcije po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Nakon potpisivanja Sporazuma od strane predstavnika sindikata, poslodavca i osnivača, štrajk je uspešno okončan uz učešće miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a proces nastave je normalizovan od 04. oktobra 2017. godine.Zahvaljujući ovom Sporazumu odustalo se od štrajka solidarnosti u ostalim čačanskim školama, koji je bio najavljen za 06. oktobar.

25. Septembar 2017.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitra, održan je 22. septembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i najavio da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu dati veći značaj radu Agencije, kako bi svi zaposleni i poslodavci u zemlji mogli da se upoznaju sa rezultatima rada njenih miritelja i arbitra.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miriteljima i arbitrima se obratio direktor Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Markus Pilgrim koji je ocenio je da je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dobar uzor agencijama u regionu i podsetio da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje i socijalnu koheziju i mir.Nakon otvaranja obuke, miritelji i arbitri su imali priliku da se upoznaju sa sudskom praksom u oblasti kolektivnih radnih sporova o čemu je govorila Lidija Đukić sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i o aktuelnom stanju i pretpostavkama za dalji socijalni dijalog u Srbiji o čemu je govorila doc. dr Snežana Lakićević sa Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu. Ovaj seminar je završen studijom slučaja o mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova koje je izneo prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta „Džon Nezbit“.

19. Septembar 2017.

Beograd, 19. septembar 2017. – Uprava i zaposleni u FŠV „Goša“ iz Smederevske Palanke zaključili su Sporazum o okončanju kolektivnog radnog spora u prisustvu miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prof. dr Živka Kulića čime je i formalno završen petomesečni štrajk. Sporazum su potpisali predsednik Štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Milutin Šćepanović.Sporazumom su rešena sva sporna pitanja između poslodavca i Štrajkačkog odbora, odnosno nastavak prekinutog procesa rada, dinamika i način isplate neisplaćenih zarada kao i reprogram dugova za uplatu doprinosa po osnovu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i dr. Sporazum je stupio na snagu danom zaključivanja.