Активности

29. Јул 2015.

Влада Републике Србије је донела Закључак којим препоручује јавном сектору да колективне и индивидуалне радне спорове, у складу са законом, решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Препорука се односи на све државне органе, органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе, органе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија, као и на привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву, установе и друге јавне службе које се финансирају из буџета Републике Србије.Разлог за доношење овог закључка је уштеда буџетских средстава, јер се процењује да у великим јавним предузећима дан штрајка кошта од педесет хиљада па до пола милиона евра, док код индивидуалних радних спорова судски поступци трају више година и такође подразумевају велике трошкове.Овом препоруком ће се у великој мери растеретити судови и остварити стратешко опредељење Владе да свако има право на достојанствен рад.Досадашње искуство у раду је показало да у случајевима радних спорова, конфликата, мобинга и сличних нежељених појава у радним односима, поступак пред Агенцијом је најефикаснији начин да се спор реши, пред независним миритељима и арбитрима и потпуно бесплатно.

08. Јун 2015.

Руководство „Ер Србије“ и представници два репрезентативна синдиката ове компаније потписали су колективни уговор, први након 20 година.Колективни уговор представник послодавца „Ер Србије“ потписао је 5. јуна 2015. године са представницима Синдиката комерцијалних и економско – правних радника „Ер Србије“ и Јединственог синдиката стјуардеса и стјуарда ваздухоплова. Самом чину потписивања у седишту компаније у Београду присуствовали су и помоћник министра за ваздушни саобраћај Зоран Илић и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Бојан Урдаревић.У националној авио компанији колективни уговор је последњи пут потписан у јуну 1995. године, због чега овај нови има велики значај и очекује се да ће бити здрав основ за просперитно пословање.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, на иницијативу репрезентативних синдиката и уз сагласност послодавца, у фебруару је покренула поступак преговарања поводом доношења колективног уговора „Ер Србије“. У складу са законом, формиран је Одбор за мирење који су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца. Поступак мирења пред Агенцијом водио је миритељ Бојан Урдаревић, који је после четири месеца конструктивних и аналитичних преговора позитивно окончан, што је резултирало потписивањем овог колективног уговора.

03. Јун 2015.

У циљу повећања информисаности и приближавања својих надлежности свим социјалним партнерима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова израдила је промотивне плакате, које ће објавити на огласним таблама синдиката, регионалних привредних комора, Уније послодаваца, Инспектората за рад и Oсновних судова на територији Републике Србије.Циљ оваквог начина комуникације је да се на брз и лак начин запослени и њихови послодавци упознају са Агенцијом као институцијом чија је улога да хармонизује радне односе, сачува социјални мир и обезбеди право на достојанствен рад.Посебна пажња посвећена је упућивању потенцијалних страна у спору, како на надлежности, тако и на остале активности и информације о Агенцији, које се могу пронаћи на званичној интернет презентацији Агенције. Плакат је модерно дизајниран, на ком у централном делу доминира „лавиринт“ који асоцира на све проблеме са којима се запослени и њихови послодавци свакодневно сусрећу, а где зидови лавиринта показују надлежности Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. QR код, који је уједно и „излаз“ из лавиринта, упућује све заинтересоване на интернет страницу Агенције на којој се може добити више информација о Агенцији и мирном решавању радних спорова. Такође, плакат садржи контакт податке Агенције – телефонске бројеве и адресу за све који желе лично да се консултују са службеницима Агенције.

25. Мај 2015.

Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада, Синдикат запослених у комунално-станбеној делатности, „Независност“ и „Солидарност“, донели су данас једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу својих права путем суда.Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада донели су 19. маја одлуку о ступању у штрајк до испуњења штрајкачких захтева, који подразумевају исплату три нето зараде.По добијању сазнања о штрајку, у складу са чл. 18 Закона о мирном решавању радних спорова, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова покренула је поступак мирног решавња колективног радног спора. Формиран је Одбор за мирење који су чинили представници послодавца ЈКП Стан и оснивача, Града Новог Сада, као и репрезентативних синдиката – Синдиката запослених у комунално-станбеној делатности, Синдиката „Независност” и Синдиката „Солидарност“. Током претходних дана одржане су две расправе у присуству свих чланова одбора.Пре формалног окончања поступка мирења и доношења Препоруке о решењу спора, репрезентативни синдикати данас су донели једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу права путем суда.„Поступак мирења пред Агенцијом, који је водила миритељ Дејана Спасојевић Иванчић, био је у најбољем интересу, не само страна у спору, него и свих грађана Града Новог Сада, јер је Препоруком сагледан проблем и предвиђено компромисно решење које би било у интересу свих страна“, рекао је директор Агенције Миле Радивојевић и додао да ће Републичка агенција за мирно решавање радних спорова наставити да промовише значај мирног решавања колективних радних спорова, чак и у ситуацијама вишегодишњих спорова и нагомиланих и наизглед нерешивих проблема.

24. Април 2015.

Посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас је у Београду потписан Споразум између Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја и представника два синдиката – Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), којим је окончан петомесечни штрајк просветних радника у Србији.Проблемом штрајка запослених у просвети Агенција је почела да се бави 25. децембра 2014.године на предлог сва четри репрезентативна синдиката – ГСПРС „Независност“, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије. У том поступку учествовала су сва четири наведена синдиката и Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. На само два састанка усаглашен је текст Посебног колективног уговора и потписана Препорука којом су решена сва спорна питања у вези колективног преговарања и доношења Посебног колективног уговора.Овом Препоруком договорено је да репрезентативни синдикати и Министарство сва спорна питања која нису уређена Колективним уговором, регулишу Споразумом страна у спору најкасније до 26. јануара 2015. године. Овај Споразум су закључила два синдиката ГСПРС „Независност“ и Синдикат образовања Србије, док су Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије наставили штрајк, одбивши да потпишу Споразум.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је на иницијативу Уније синдиката просветних радника Србије, поступајући по службеној дужности, допринела поновном отпочињању преговора 30. марта 2015.године. Преговори су настављени између Минстарства и два репрезентативна синдиката који по завршетку претходног преговарачког циклуса нису потписали Посебан колективни уговор нити Споразум о решавању спорних питања. Посредовање Агенције било је у најбољем интересу не само страна у спору него пре свега ученика и њихових родитеља.Оба поступка водио је миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живко Кулић. Посредовање Агенције и миритеља резултирало је окончањем штрајка и данашњим потписивањем Споразума.Споразум којим је окончан штрајк у просвети показује значај мирног решавања колективних радних спорова, јер је дијалог уз посредовање миритеља најефикаснији начин окончања спора.

28. Март 2015.

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Агенције, одржaн је 20 марта 2015. године у Палати Србија у Београду.Семинар је организован у циљу професионалног развоја и едукације миритеља и арбитара, и усаглашавању арбитражне праксе, као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређењa социјалног дијалога, кроз поступак мирног решавања радних спорова.У уводном делу семинара, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, отварајући семинар, информисао је присутне о току реализације Стратегије и остварених циљева, у складу са Планом рада. Посебано се осврнуо на модернизацију рада Агенције, транспарентност у раду, као и на постигнуте резултате рада у првом кварталу 2015. године. Истакао је податак о порасту броја колективних предмета и њиховом успешном решавању, док је у индивидуалним споровима нагласио присутност сталног раста броја предмета из области заштите достојанства рада. На крају, потенцирао је значају даљег рада ка остварењу постављене мисије и визије Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Пре едукативног дела семинара, арбитрима и миритељима презентован је нови сајт Агенције, који је остао на старој адреси www.ramrrs.gov.rs. Предност новог сајта је у интерактивном приступу према корисницима и потпуној транспарентности у раду агенције, са нагласком на току свих поступака који се воде пред агенцијом.У едукативном делу семинара, као његов централни део, арбитрима и миритељима су предочена нова теоретска знања и практичне вештине кроз примере из праксе, у четири предавања.Миритељ и арбитар проф. др Живко Кулић одржао је предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, миритељ и арбитар проф. др Зоран Радуловић, на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог Клиничког центра Србије, на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дипл. психолог и специјалиста медијације Вера Кондић на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“., Они су својим предавањима допринели унапређењу рада и ефикасности арбитара и миритеља, као и њиховом унапређењу знања и вештина неопходних за успешан рад.Ова предавања су била увод у дискусију, у којој су размењена мишљења и искуства, и којом је окончан рад на Другом Интерактивном Семинару.

12. Март 2015.

Други интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржаће се 20.марта 2015. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија, свечана сала 233. на другом спрату западног крила зграде.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, одржаће се презентација новог сајта www.ramrrs.gov.rs. У наставку одржаће се четири предавања а предавачи ће бити: проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који ће одржати предавање на тему „Анализа стања у области колективног преговарања у Републици Србији“, проф. Др Зоран Радуловић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Значај решавања штрајкова уз учешће миритеља РАМРРС“, Александра Јанковић, клинички психолог, предавање на тему „Психолошки аспекти мобинга“ и Вера Кондић, дипл. психолог и специјалиста медијације, миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова предавање на тему “Искуства примене Закона о спречавању злостављања на раду“.Након тога, предвиђена је дискусија, са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

26. Фебруар 2015.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова после две недеље обуставе рада, запослени у д.о.о. „Нискоградња“ Ниш обуставили су штрајк и наставили редовно зимско одржавање путева. Разлог штрајка биле су три неисплаћене зараде.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле Радивојевић, у складу Законом о мирном решавању радних спорова, покренуо је поступак мирења, који је протекао у конструктивној атмосфери и резултирао донетом Препоруком коју су усвојили представници синдикалне организације и послодавца.Након тога, усвојен је и потписан и Споразум о престанку штрајка, којим је договорена исплата заосталог дела зараде за децембар месец 2014. године, прекид штрајка и нормализација процеса рада, а прецизирана је динамика исплате за остатак дуговања. Председник Штрајкачког одбора и пословодство Нискоградње д.о.о. Ниш исказали су задовољство због брзине постизања Споразума, нормализације процеса рада и испуњења штрајкачких захтева.Поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, уписан у Листу миритеља и арбитара Агенције.

26. Децембар 2014.

Први интерактивни семинар миритеља и арбитара, планиран у оквиру Стратегије унапређења рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржан је 26. децембра 2014. године, са почетком у 10 сати, у Клубу посланика, Толстојева 2, у Београду.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључни услов за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.

У оквиру колективних радних спорова фокус је био на јачању преговарачких техника и вештина, значајних за успех у социјалном дијалогу, док је у индивидуалним споровима акценат стављен на мобинг, као најбројнији индивидуални спор. Семинар се завршио панел дискусијом свих учесника.

У уводном делу семинара обратио нам се: Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, гости, Зденка Бурзан и Борислав Радић директори aгенција за мирно решавање радних спорова Републике Црне Горе и Републике Српске као и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада у Србије.

Предавачи семинара били су проф. Др Живко Кулић, миритељ и арбитар који је одржао предавање на тему „Колективни радни спорови“, Дејана Спасојевић Иванчић, миритељ и арбитар, предавање на тему „Индивидуални радни спорови“, Олга Кићановић, самостални саветник у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, предавања на тему „Препознавање, превенција, процесуирање и санкционисање мобинга“ и „Вештине и технике преговарања током социјалног дијалога“, као и гости из региона који су миритељима и арбитрима пренели своја искуства на напред наведене теме.

29. Новембар 2014.

Посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, радници сектора „Кола за спавање и ручавање“, који се налази у саставу ПД „Желтурс“, синоћ су прекинули делимичну блокаду међународних возова на релацији Будимпешта, Солун, Филах, Бар, Софија. Тиме је после је 25 дана потпуно нормализован железнички саобраћај.

Oд 17. новембра када су се пословодство „Желтурса“ и „Кола за спавање и ручавање“ и сви синдикати обратили Aгенцији, да у оквиру своје надлежности помогне у решавању наведених проблема, миритељ Агенције професор Зоран Радуловић, је уз сталне консултације са странама у спору, предложио неколико решења за расплет ове веома комплексне ситуације. Штрајкачи су, уз пуно поверење у добар исход, синоћ прекинули делимичну блокаду пруга и железничког саобраћаја и о томе обавестили Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова.

„Начињен је велики помак у преговорима, нормализован је међународни железнички саобраћај, чијим је двадесетпетодневним делимичним блокадама Република Србија претрпела велике штете“, ракао je Миле Радивојевић, в.д. директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и додао да ће се o даљим штрајкачким захтевима наставити са преговорима у наредним данима.

20. Октобар 2014.

Брзом реакцијом Републичке агенције за мирно решавање радних спорова обустављен је штрајк у ЈП „Национални парк Ђердап“. У склопу својих надлежности, Агенција је реаговала на најављени штрајк заказан за 18. новембар, након чега је постигнут договор да се штрајк прекине, а Агенција укључи у решавање нагомиланих спорова, ради стабилизације поремећених односа између пословодства и запослених.

Асоцијација независних и слободних синдиката, репрезентативни синдикат код послодавца, донео је Одлуку о ступању у штрајк, ради заштите професионалних и економских интереса запослених.

Одмах по сазнању о најави штрајка, директор Агенције Миле Радивојевић са сарадницима отишао је у ЈП „Национални парк Ђердап“. После вишесатног разговора са представницима штрајкачког одбора, постигнут је споразум да се штрајк прекине, а у циљу трајне стабилизације односа, пред Агенцијом је покренут поступак преговора поводом закључења колективног уговора.

Обзиром да је штрајк резултирао првенствено из незадовољства запослених односом пословодства према њима, који се по наводима штрајкачког одбора огледао у мобингу, дискриминацији, застрашивању и другим облицима вређања личног и професионалног интегритета, Агенцији је поднето 26 Предлога за решавање индивидуалних радних спорова поводом злостављања на раду.

У складу са Законом о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ 125/04 и 104/09), Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, даље предузима мере из своје надлежности.

29. Децембар 2013.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова од оснивања до сада у управном поступку решила 12.316 предлога. Према нашој статистици, до 1. октобра 2013. године поднето је 196 предлога за мирно решавање радног спора. У 49 случајева арбитар је донео решење. Међу радним споровима мериторне одлуке су донете у 4.204 предлога, 81 колективни спор решен је пред Агенцијом – каже Дејан Костић, директор те институције основане Законом о мирном решавању радних спорова из 2004, који је измењен 2009. године. ( З. Вуковић, лист "Данас").

13. Децембар 2013.

У „Службеном гласнику РС“ бр.110/2013. године, објављен је Именик миритеља и арбитара, при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова у наредном четворогодишњем мандату. Именик се налази у рубрици арбитри и миритељи на сајту Агенције.

10. Децембар 2013.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Дејан Костић боравиће у Торину у Италији, на позив Међународне организације рада, у саставу петочлане делегације, коју чине социјални партнери, ради учешћа на Субрегионалној трипартитној конференцији за јачање Института за решавање радних спорова у централној и источној Европи.

Ова Конференција и учешће наше делегације на њој, имаће велики значај за унапређење рада Агенције, као и јачање идеје о медијацији и арбитражи у решавању радних спорова у Србији.

03. Децембар 2013.

Већ трећу годину за редом, организован је сусрет студената Правног факултета Универзитета у Београду у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, где је пред 40 студената презентован рад Агенције, уз посебан осврт на нови институт радног права Злостављање на раду- Мобинг.

01. Октобар 2013.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова ( „Сл. гласник РС“, бр. 125/04, 104/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за избор миритеља и арбитара на период од 4 године, почев од дана доношења Одлуке о избору.

09. Мај 2013.

Два спора поводом злостављања на раду, у Клиничком центру Србије, решена су арбитражним решењима (правоснажним и извршним, сходно члану 36. ЗМРРС), засновним на СПОРАЗУМУ свих учесника у поступку – подносиоца предлога за заштиту од злостављања, лица које се терети за злостављање и послодавца.

Арбитражно решење, које представља слободно изражену вољу свих страна, трајно и коначно хармонизује односе и представља пример добре праксе. Oпширније у ПРИМЕРИМА ДОБРЕ ПРАКСЕ.

15. Април 2013.

Предавање – „Мирно решавање радних спорова“ са посебним освртом на мобинг, одржано је на Правном факултету у Крагујевцу 29.04.2013. године са почетком у 12 часова. Предавачи, а уједно и гости Правног факултета у Крагујевцу били су Дејан Костић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, мр Владимир Ј. Перић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Проф. др Зоран Радуловић, арбитар и миритељ при Агенцији.

24. Децембар 2012.

Сада већ традиционално дружење студената четврте године права са запосленима Агенције одржано је и ове године 4. децембра. Више од 70 студената имало је прилику да се упозна са радом Агенције, да чују нешто више о злостављању на раду и да кроз разговор добију одговоре на многа питања.

24. Новембар 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у „Керамика” АД Младеновац, односно да оконча штрајк запослених усвајањем Препоруке која решава проблеме који су узроковали обуставу рада. Препорука је потписана 19.11.2012. године од стране представника послодавца и Штрајкачког одбора.

24. Октобар 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ у Зрењанину. Предмет спора је била примена Колективног уговора у делу који регулише исплату трошкова за долазак и одлазак са рада, а решен је усвајањем Препоруке од 03.10.2012. године

24. Август 2012.

Ангажовањем арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решен је спор око исплате јубиларних награда за 8 запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара.Овим решењем арбитра отворила се могућност остваривања права из радног односа за све запослене у стоматолошким службама примарне здравствене заштите, а које је спорно дуги низ година. Ово решење је резултирало великим бројем предлога за остваривањем тог права пред Агенцијом.

08. Август 2012.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова ангажовањем миритеља проф.др. Живка Кулића успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, између послодавца и Јединствене синдикалне организације ЈАТ-а, Јединствене синдикалне организације летачког и летачко-кабинског особља ЈАТ-а, Јединственог синдиката СТВ/СТД ваздухоплова и Синдикалне организације комерцијалних и економско-правних радника ЈАТ-а, усвајањем Препоруке.

29. Јун 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара усвајањем Препоруке одбора за мирење. Спор настао због заштите права на синдикално организовање и деловање окончан је Споразумом послодавца и Новог синдиката КБЦ Звездара.

Поступак мирног решавања колективног радног спора између репрезентативних синдиката у здравству и Владе Србије је у току, али и поред спремности страна у спору да наставе преговоре, тренутно је из процедурално-техничких разлога око избора Владе, динамика преговарања успорена.

Пред Агенцијом је, на иницијативу послодавца – “ ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, покренут поступак мирног решавања колективног радног спора, чији је предмет закључење Колективног уговора код послодавца, уз сагласност свих репрезентативних синдиката у ЈАТ-у.

20. Април 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“, закључењем Колктивног Уговора код послодавца.У току су колективни радни спорови у РТБ БОР-ГРУПА РББ БОР, Ј.П. Топлификација Пожаревац, Специјалној болници „Чигота“ Чајетина. У току је девет индивидуалних спорова чији је предмет злостављање на раду.