Документа

На овој страници можете преузети прописе у електронском облику. Како би преузели одговарајући пропис, кликните на неки од линкова наведених доле. Молимо вас да обратите пажњу, за отварање прописа морате имати инсталиран(е) Microsoft Word односно Adobe PDF Reader у зависности од формата одговарајућег документа.

Колективни уговори

 1. Посебан колективни уговор за делатност путне привреде Републике Србије
 2. Посебан колективни уговор за социјалну заштиту
 3. Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија
 4. Посебан колективни уговор здравство
 5. Колективни уговор акционарског друштва за ваздушни саобраћај „AIR SERBIA“ Београд
 6. Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине
 7. Посебан колективни уговор за високо образовање
 8. Посебан колективни уговор за државне органе
 9. Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије
 10. Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе
 11. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
 12. Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
 13. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности
 14. Посебан колективни уговор за полицијске службенике
 15. Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

Конвенције

 1. MOR 2
 2. МОР 3
 3. МОР 8 Конвенција о накнади за незапосленост у случају губитка због бродолома, 1920
 4. МОР 9 Конвенција о намештењу морнара, 1920
 5. МОР 11 Конвенција о правима удруживања и коалирања пољопривредних радника, 1921
 6. МОР 12
 7. МОР 13 Конвенција о употреби оловног белила у бојадисању, 1921
 8. МОР 14 Конвенција о недељном одмору (индустрија)
 9. МОР 17 Конвенција о обештећењу несрећних случајева при раду, 1925
 10. МОР 18 Конвенција о обештећењу због обољења од професионалних болести, 1925
 11. МОР 19 Конвенција о једнаком третману страних и домаћих радника у погледу обештећења несрећних случајева при раду, 1925
 12. МОР 22 Конвенција о уговору о најму морнара, 1926
 13. МОР 23 Конвенција о репатријацији морнара поморске пловидбе
 14. МОР 23
 15. МОР 24 Конвенција о осигурању за случај болести индустријских и трговачких радника и домаће послуге, 1927
 16. МОР 25 Конвенција о осигурања за случај болести пољопривредних радника, 1927
 17. МОР 27 Конвенција о назначавању тежине на велликим колетима која се преносе ладјом
 18. МОР 29 Конвенција о принудном раду, 1930
 19. МОР 32
 20. МОР 45 Конвенција о запошљавању жена на подземним радовима у рудницима свих категорија, 1935
 21. МОР 48 Конвенција о очувању права радника миграната из осигурања за случај изнемоглости, старости и смрти
 22. МОР 53 Конвенција о стручној способности заповедника, послодаваца, старешина и официра на трговачким поморским бродовима, 1936
 23. МОР 69 Конвенција која се односи на диплому способности бродских кувара, 1946
 24. МОР 73 Конвенција о обавезном лекарском прегледу пре запослења на одређеним поморским бродовима, 1946
 25. МОР 74 Конвенција која се односи на сведоџбе о способности квалификованог морнара, 1946
 26. МОР 80 Конвенција о делимичној ревизији конвенција усвојених од стране Опште коференције МОР-а на 28 рвих заседања, 1946
 27. МОР 81
 28. МОР 87 Конвенција о синдикалним слободама и заштити синдикалних права, 1948
 29. МОР 88 Конвенција о служби за запошљавање, 1948
 30. МОР 89 Конвенција о ноћном раду жена у индустријским предузећима, 1948
 31. МОР 90 Конвенција о ноћном раду деце у индустрији, 1948
 32. МОР 91 Конвенција о плаћеном одмору помораца, 1949
 33. МОР 92 Конвенција о смештају посаде на поморском броду, 1949
 34. МОР 97 Конвенција о миграцији у циљу запошљавања, 1949
 35. МОР 98 Конвенција о правима радника на организовање и колективне преговоре, 1949
 36. МОР 100 Конвенција о једнакости награђивања мушке и женске радне снаге, 1951
 37. МОР 102 Конвенција о минималној норми социјалног обезбеђења, 1952
 38. МОР 103 Конвенција о заштити материнства, 1952
 39. МОР 105 Конвенција о укидању принудног рада, 1957
 40. МОР 106 Конвенција о недељном одмору ( трговина и бирои), 1957
 41. МОР 111 Конвенција која се односи на дискриминацију ( запошљавање и занимање), 1958
 42. МОР 113 Конвенција која се односи на лекарско уверење о способности за рад на поморским рибарским бродовима, 1959
 43. МОР 114 Конвенција која се односи на уговор о запослењу рибара, 1959
 44. МОР 119 Конвенција о заштити машина, 1963
 45. МОР 121 Конвенција о давањима за случај несреће на послу и професионалних болести, 1964
 46. МОР 122 Конвенција о политици запошљавања, 1964
 47. МОР 126 Конвенција о смештају на рибарским бродовима, 1969
 48. МОР 129 Конвенција о инспекцији рада у пољопривреди, 1969
 49. МОР 131 Конвенција о утврдјивању минималних плата, 1970
 50. МОР 132 Конвенција о плаћеном годишњем одмору, 1970
 51. МОР 135 Конвенција о радничким представницима, 1971
 52. МОР 136 Конвенција о заштити од опасности тровања бензолом, 1971
 53. МОР 138 Конвенција о минималним годинама за запошљавање, 1973
 54. МОР 139 Конвенција о професионалном раку, 1974
 55. МОР 140 Конвенција о плаћеном одсуству за образовне сврхе, 1974
 56. МОР 142 Конвенција о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса, 1975
 57. МОР 143 Конвенција о миграцијама у условима злоупотребе и унапређењу једнаких могућности и третмана радника миграната, 1975
 58. МОР 144 Конвенција о трипартитним консултацијама (међународни стандарди рада), 1976
 59. МОР 148 Конвенција о заштити радника од професионалних ризика у радној средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијом, 1977
 60. МОР 155 Конвенција о безбедности здравља на раду, 1981
 61. МОР 156 Конвенција о радницима са породичним обавезама, 1981
 62. МОР 158 Конвенција о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 1982
 63. МОР 159 Конвенција о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида,1983
 64. МОР 161 Конвенција о службама заштите здравља на раду,1985
 65. МОР 162 Конвенција о азбесту, 1986
 66. МОР 167 Конвенција о безбедноси и здрављу у градјевинарству
 67. МОР 182 Конвенција о најгорим облицима дечијег рада, 1999
 68. МОР 183 Конвенција о заштити материнства, 2000
 69. МОР 187 конвенција о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду

Конкурси

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
 2. Образац за пријаву на конкурс
 3. Оглас - Отуђење моторних возила у јавној својини Републике Србије
 4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
 5. Образац за пријаву на конкурс
 6. Јавни оглас за избор миритеља и арбитара
 7. Изјава ЗУП
 8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
 9. Образац за пријаву на конкурс
 10. Интерни конкурс за попуњавање положаја